Engelen van de DierenriemChanneling Engel Chavakiah

Geschreven door Michy   

 

Ik ben met je in de liefde die alles verbindt, in de vreugde der bestaan, in het liefdevolle hart. Ik toon je de vreugde die harmonie in zich draagt, ik schenk je de kracht die het wonderlijke baart. Met mij als je engel wordt het leven een spel, een spel van pure liefde haalt anderen weer uit de hel. Je liefde voor ieder brengt velen naar je toe, ze brengt de harmonie waar elk mens steeds naar zoekt. En zo breng ik je mensen, plaatsen en situaties in nood aan jouw meesterschap, je liefdevolle transformaties. Jouw taak is 't verlichten en helen van levens, om mensen te bekoren met je grandioze ideeën.

 

Je licht kan je schijnen op eenieder die je ontmoet, de impressie die je nalaat brengt anderen weer moed. Ik ben met je om je te steunen, je taak te verlichten, en samen met jou 't goede werk te verrichten. Je optimisme is je geschonken om anderen te helpen, om zo in puur liefde 't karma te verwerken. Je brengt nieuwe hoop, brengt de Hemel op Aard, je werk is niet voor niets, het is je hoogsteigen pad. Werk dus steeds in vreugde, in vertrouwen en hoop. De effecten zijn er steeds ook al zie je ze niet meteen. Je verlicht mensen hun hart, brengt 't goede naar ze toe, je brengt zo weer hoop in het dagelijks bestaan.

 

Je taak is niet gering, doch heel speels van aard, ze brengt je de vreugde waar het hart nood aan heeft. Vertrouw in je daden, vertrouw in je taak, vertrouw in de zin van dat wat je doet. De zegeningen zullen steeds met je zijn, problemen slechts van voorbijgaande aard. Liefdevolle engelenkracht omringt jou steeds, aangetrokken door je harmonische aard. Ik ben steeds met je in de speelsheid die liefde brengt, in de stem van het verlangende hart de je bereikt. Ik ben je engel der gratievolle genade, ik ben Chavakiah genaamd.

 

Steen: Roze quartz

Kleur: Roze

 

Affirmaties

 

* in liefde kijk ik naar de wereld om me heen

* Ik harmoniseer al wat ik zie

* Mijn speelsheid opent ieder's hart

* Ik houd steeds van wat ik doe

 

Gebed

 

Dankzij jou

Chavakiah

wordt mijn kracht

nog versterkt

je brengt me

de liefde die

ik steeds

uitstraal

mijn liefde

voor het

leven steekt

anderen aan

ik toon nu

aan mensen

hoe hun hart

kan opengaan

met deze

gave reik ik

uit naar

het leven

in vrijheid en

vrede in harmonie

met het leven

 

Werken met engel Chavakiah

 

Deze engel uit het rijk der krachten is de 35ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 13 tot en met 17 september. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

 

* Mensen dichter bij elkaar brengen of terug samenbrengen

* Harmonieuze relaties opbouwen en een blij familieleven

* Een vredig bestaan dat wordtbeloond door een gevoel van innerlijke voldoening

* Je diensten worden ten zeerste geapprecieerd door de mensen om je heen

* Grote loyaliteit die rijkelijk beloond wordt

* Bemiddelaar, brengen van vrede, mensen dichter bij elkaar brengen

* Deze engel helpt jou om de Aarde weer een fijnere plaats voor iedereen te maken

* Succes verzekerd in beroepen die het sociale en fijne leven van mensen weer bevorderen

* Het mooie in het leven dat terug zichtbaar wordt

* Trouw in relaties, elkaar graag liefde tonen

 

Storingen die kunnen optreden en verholpen worden onder zijn invloed:

 

* Onenigheden, egoïstisch gedrag

* In het verleden blijven hangen

* Familie problemen, relationele problemen

* Onterechte behandelingen, ruzies

* Désintéresse in het leven van anderen

* Enkel op je eigen doen en laten gericht zijn

 

Onder Chavakiah's invloed wordt het beleven van fijne harmonische relaties met de mensen die je ontmoet heel belangrijk voor jou. Chavakiah leert je te leven vanuit je hart zodat je deze liefde ook kan delen met anderen. Deze engel wijst je de weg om van deze wereld een aangenamere plaats te maken, om langzaam maar zeker terug een paradijs op Aarde te creeren. Indien al je passies en interesses worden gestuurd vanuit de roeping van je hart, krijg je de kans om te werken met plezier, hiervoor mooie beloningen te ontvangen en een diepe innerlijke vrede als resultaat te ontwikkelen. Chavakiah is een engel die ons leert om het fijne, het goddelijke in iedereen te ontdekken waardoor het mogelijk wordt om de fijnheid in eenieder te ontdekken die anderen makkelijk zou kunnen ontgaan. Laat je leiden door de liefdevolle benadering van deze engel zodat ze al je relaties tot een hoger niveau kan brengen, ook die tussen ouders en kinderen. Deze periode is uiterst geschikt om te werken aan een fijner, meer vredig bestaan. Chavakiah is een schat van een engel die niets liever wenst dan de vrede in je bestaan.