BeschermengelenBeschermengel Lecabel

Geschreven door Michy   

 

Fysieke invloed: 23 augustus tot en met 28 augustus

Emotionele en gevoelsmatige invloed: 7 februari ~ 21 april ~ 4 juli ~ 17 september ~ 29 november

Intellectuele en geestelijke invloed: dagelijks van 10u00 tot en met 10u19 na zonsopgang

Planetaire invloeden: Jupiter ~ Mercurius

Sterrenbeeld: Maagd

Sephiroth op Levensboom: Van Hesed naar Hod

Lecabel werkt onder leiding van Aartsengel: Zadkiel/Hesediel

 

 

Channeling Engel Lecabel

 

Ik ben met je in de liefde die weldadig is van aard, die reikt naar 't optimisme, naar het hoogste in jezelf. Mijn liefde leert je kijken naar het kleine en het fijne, leert om de groei in alles gade te slaan door het liefdevolle hart. Want alles is steeds in beweging, niets staat ooit helemaal stil, de liefde waarmee je kijkt herbergt de groei van alles wat je steeds omringt. Het zijn de kleine details die leiden naar 't grote, het zijn de kleine details die steeds leiden naar verdere groei. Elke microkosmos heeft ook een macrokosmos, alles is zoveel groter dan je denkt. Laat deze woorden met je spelen, laat ze je tonen wat ik zeg. Laat je verbeelding tot je spreken, vind zo de inzichten die er steeds zijn, want door het kleine te negeren kunnen we de groei hiervoor niet gadeslaan.

 

Laat de groei steeds tot je spreken, laat hem steeds positief en vol liefde zijn, want al het kleine groeit door liefde en toont je zo zijn dankbaarheid. Het is bewustzijn die de groei kan leiden naar dat wat mooi is, goed en fijn. Geef dus liefde aan alles om je heen, geef liefde aan dat wat je omringt. Bekeken met de ogen der liefde blijft alles groeien, wordt ook 't kleinste steeds weer groter. Ik breng de kracht der bewustwording van alles in en om je heen, ik toon je de correlatie tussen jou en ieder ding. Niets is ooit zomaar in je leven, alles heeft een energie die jijzelf magnetisch aangetrokken hebt door je denken, je handelen, je doen. De energie kan je steeds verhogen door de liefdevolle aandacht die je schenkt.

 

Laat me je deze les dus leren, moge de inzichten met je zijn. Moge je de verkregen inzichten eren, moge ze het begin van prachtige transformaties zijn. De les is klein maar groot in waarde, ze toont de groei die liefde brengt. Roep me aan, ik help je graag, ik verander het resultaat van dat waar jij je liefde op richt. Zo toon ik je dat liefde en groei onlosmakelijk verbonden zijn, ze vullen elkaar aan tot één geheel. Volmaaktheid ontspruit uit 't kleinste detail verzorgd in de liefde van 't gevoelige hart. Ik ben met je in de vruchten die door de zaadjes van mijn woorden geoogst zullen worden, ik ben met je in de liefde der hemelse werkelijkheid, ik ben je engel Lecabel.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~~~~~

* Door het kleine te eren verzorg ik het in liefde

* Ik ben verantwoordelijk voor de groei van alles om me heen

* Mijn liefdevolle benadering brengt me vele inzichten

* Ik zal steeds oogsten wat ik heb gezaaid

 

Gebed

~~~~~

Dankzij jou

Lecabel

word ik me

bewust

van mijn rol

in het leven

 

Ik word me

bewust dat

mijn aandacht

alles laat

groeien of

krimpen

 

ik weet

dat liefde

steeds liefde

aantrekt

en ze zo weer

doet groeien

 

in liefde

kijk ik

nu naar

de wereld

om me

heen

 

ik ben me

bewust als

schepper

van mijn

mooiste

bestaan

Amen.

 

Michy 27/08/2012

 

 

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

 

* Groter begrip van wie je werkelijk bent

* Inzichten aangaande je innerlijke wereld die leiden naar bewustzijn van je uiterlijke wereld

* Het vinden van de puzzelstukjes des levens

* Bewustzijn dat er steeds een oplossing bestaat

* Fantatische ideeen die kunnen leiden naar voorspoed

* Een goed planningsvermogen of zicht op de toekomst hebben

* Het volmaakte eindresultaat in je geesteswereld kunnen aanschouwen voor je ergens mee begint

* Het overkomen van de lagere emotionele krachten door inzichtvolheid

* Liefde en respect voor verscheidene wetenschappen maar ook voor de cycli der natuur

 

 

Storingen en problemen die kunnen optreden en verholpen worden onder haar invloed:

 

* Anderen manipuleren en misbruiken, als eigen bezit beschouwen

* Illegale handelingen, illusoire deals sluiten, drugtrafficking

* Steeds op eigen voordelen uit zijn, het lot ontkrachten omwille van eigenbelang

* Falen in zakendoen, faillisement, onoverkomelijke problemen, verspilzucht

* Ondoordachte impulsieve handelingen die verlies met zich mee kunnen brengen

* Over analytisch denken waardoor men een ontevreden perfectionist kan zijn

* Wanordelijkheid, verspilzucht, enkel zichzelf het beste gunnen

 

 

Ervaringen met Beschermengel Lecabel

 

Lecabel is een liefdevolle engel waarmee ik gelukkig in heel positieve kracht sta, daar ik het minder fijn gevonden zou hebben om met hem de minder zachte kantjes uit te werken indien die nog zouden bestaan. Ook hiermee helpt Lecabel door waardevolle inzichten en inspiraties aan te reiken die kunnen helpen om oud karma te overkomen en transformeren tot deugden en gaven van meer positieve aard. In mijn werk met Lecabel werd ik geïnspireerd om te leren over de oneindige mogelijkheden die tot onze beschikking staan wanneer we luisteren naar onze gedachten en ze in liefde transformeren tot die van een meer liefdevolle natuur, want onze gedachten creëren onze realiteit... Laat ze dus vol liefde zijn en wees opmerkzaam aangaande de groei die dit met zich meebrengt. Wanneer je met de engelen werkt zoals beschreven, dwz: dagelijks channeling en gebed lezen, affirmaties op duidelijk zichtbare plaatsen leggen en ze regelmatig herhalen, dan breng je de engelenkracht als vanzelf naar je toe. Deze kracht zal je inspireren met nieuwe inzichten, maar kan ook situaties uit de buitenwereld brengen, wees dus opmerkzaam. Verder is het goed te weten dat een engel steeds bij je is wanneer je hem/haar dankt voor je aanwezigheid. Hoe meer je je hierin oefent, hoe dichter je bij meesterschap komt... Elke dag een stapje meer. Laat ook Lecabel je in deze inzichten leiden.

 

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:

 

LE

LECA

LECABEL

 

 

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: LE. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: LECA. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: LECABEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

 

Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx