De 9 Engelenkoren van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De Levensboom is het huis der Engelen en Aartsengelen, Mensen en Beschermengelen en nog vele†andere†liefdevolle en intelligente wezens. De Levensboom is opgebouwd uit 10 sferen, draaikolken van lichtende†energieŽn en een 11de†die niet altijd word afgebeeld.

Deze sferen worden Sefirah in enkelvoud en Sephiroth in meervoud genoemd, wat iets wilt zeggen als wielen van licht. Het zijn wielen van energie die vergelijkbaar zijn met de Chakra's, de energie centra die zich in ons bevinden.

De 72 engelen van het kabbalah zijn verdeeld over de 9 bovenste sephiroth (draaikolken van energie) van de levensboom. De onderste sefirah welke Malkuth, het koninkrijk word genoemd is de aarde. Er zijn 9 engelenkoren, 1 engelenkoor per sefirah, elk engelenkoor bestaat uit 8 engelen, 9 x 8 = 72.

Het eerste engelenkoor word de Serafijnen genoemd en staat onder de leiding van aartsengel Metatron, prins der gezichten en koning van de sefirah Kether. Kether is bovenste sefirah, ook wel de Kroon genoemd. Vanuit deze sefirah heerst aartsengel Metatron in samenwerking met aartsengel Raziel over de tekens van de dierenriem. Doch Metatron heeft ook een speciale connectie met de planeet Neptunus en wordt daarom ook wel eens de grote dromer genoemd.

Het tweede engelenkoor staat onder leiding van aartsengel Raziel en wordt het engelenkoor der Cherubijnen genoemd. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Hochmah en van daaruit met alle krachten van de zodiak. Zij hebben een extra intense connectie met de planeet Uranus en zorgen daardoor voor de vernietiging van alles wat onze evolutie in de weg staat waarna zij ons weer nieuwe mogelijkheden schenken door middel van de goddelijke voorzienigheid. Zij brengen ons voornamelijk liefde en geluk en schenken ons de hemelse wijsheid die ons toestaat ons aardse gebeuren mooi in te kleuren.

Het derde engelenkoor staat onder leiding van aartsengel Tzaphkiel en wordt het engelenkoor der Tronen genoemd. Deze engelen werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Binah en de planeet Saturnus. Tzapkiel wordt ook wel Binael genoemd naar de sefirah waarvan hij koning is. Vanuit deze Sefirah plannen hij en zijn engelen heel het aardse gebeuren. Van hen kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren.

Het vierde engelenkoor, de Heerschappijen genaamd staat onder leiding van aartsengel Zadkiel (ook wel Hesediel genoemd) en brengt ons de krachten van de sefirah Hesed door middel van de planeet Jupiter. Hesediel en de Heerschappijen brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

Het vijfde engelenkoor is het koor der krachten wat werkt onder leiding van aartsengel Camael met de essenties van de sefirah Gevurah en de planeet Mars. Deze engelen schenken ons de energie die ons toestaat om het gene wat wij geplant hebben ook uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven.

De Machten (ook wel de Deugden genoemd) vormen het zesde engelenkoor onder leiding van aartsengel Rafael. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Tiferet die ook wel Tifaret of Tiphret genoemd wordt. Dankzij deze engelen woorden wij ons volledig bewust van ons plan en vinden wij zodoende onze roeping

De vorstendommen vormen het zevende engelenkoor onder leiding van aartsengel Haniel. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Netzah en de planeet Venus. Deze engelen zorgen ervoor dat wij onze roeping met liefde uit kunnen voeren in samenwerking met gelijkgestemden.

Aartsengel Michael heerst over de aartsengelen, het achtste engelenkoor wat voornamelijk werkt met de krachten van de sefirah Hod en de planeet Mercurius. Hij en zijn engelen schenken ons de actieve intelligentie die ons toestaat onze diepste wensen naar buiten te brengen, hierover te praten en ze daarna in samenwerking met anderen uit te voeren.

Het negende engelenkoor heet het koor der engelen en het is dankzij hen dat alle krachten van de voorgaande engelen koren zich materialiseren, zij staan het dichtst bij ons en wij kunnen hen dan ook als onze naaste medewerkers beschouwen. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Jesod en staan onder het liefdevolle toezicht van aartsengel Gabriel. De planetaire kracht waar zij het meest mee werken is die van de maan. Dankzij hen kunnen wij al het vorige vorm geven in ons familieleven en op ons werk. Zij sporen ons aan om op een natuurlijke manier te leven en een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Zij leren ons om het kleine te waarderen en doen dit zodoende groeien en bloeien. Wanneer wij samenwerken met hen kunnen wij er zeker van zijn dat onze manier van handelen vrucht zal dragen. Zodoende kunnen wij zorgen voor een solide basis van waaruit verdere verwezenlijking mogelijk word.