De engelen Cherubijnen en de geboorte van de Messias in ons hart

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Raziel en het engelenkoor de Cherubijnen regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni. Raziel heerst over de zeven dagen van de week en wij kunnen hem het best aanspreken aan het einde van het wekend of op een maandag ochtend. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden en ons leven in te kleuren naar wens.

 

 

Genie 9 engel Haziel regeert de periode van 1 tot en met 5 mei. Hij schenkt ons begrip voor hen die het moeilijk hebben en zorgt zodoende voor barmhartigheid, altruïsme en filantropie. Haziel is de engel der hemelse liefde die ons toestaat van alles en iedereen te houden. Samen met hem kunnen wij deze liefde planten in de harten van de mensen (zodat zij net als ons kunnen houden van en zichzelf ontwikkelen in het licht van de zon). Dankzij deze liefde kunnen wij vele mooie vruchten voort brengen en deze delen met onze medemens.

 

Genie 10 engel Aladiah regeert de periode van 6 tot en met 10 mei. Aladiah wekt het empathisch vermogen in onszelf en brengt ons het besef dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven. Dit zorgt ervoor dat wij onszelf en de mensen om ons heen steeds weer een nieuwe kansen geven. Aladiah maakt ons liefdevol en vergevingsgezind. Dankzij Aladiah kunnen wij gratie schenken en zodoende het goede in onszelf ontwikkelen. De voornaamste deugd die engel Aladiah ons schenkt is edelmoedigheid.

 

Genie 11 engel Lauvuel regeert de periode van 11 tot en met 15 mei. Hij brengt ons succes en spoort ons aan om ons sportief te gedragen. Samen met engel Lauvuel kunnen wij van het leven een spel maken en al onze activiteiten als een hobby laten zijn. Hij leert ons om te genieten van het gene wat wij doen en spoort ons aan om elke dag net iets meer te doen. Ook geeft hij ons de goede raad om regelmatig nieuwe dingen te proberen.

 

Genie 12 engel Hahaiah regeert de periode van 16 tot en met 20 mei. Zij brengt het beste in ons naar boven en geeft ons iets om in te geloven, iets om aan vast te houden en trouw aan te blijven (zodat wij steeds in het goddelijke licht kunnen verblijven). Zij ankert het vertrouwen in God en de engelen in onszelf en schenk ons zodoende de krachten die ons toestaan steeds met zelfzekerheid door het leven te gaan. Hahaiah brengt ons standvastigheid en zorgt ervoor dat de goede werkkracht in onszelf de mogelijkheid heeft om zichzelf te uiten (haar taak uit te voeren).

 

Genie 13 engel Iezalel regeert de periode van 21 tot en met 25 mei. Engel Yezalel maakt de nobele inborst in ons wakker en staat ons toe om steeds trouw te blijven aan de onvoorwaardelijke liefde die wij in ons hart dragen.

 

Genie 14 engel Mebahel regeert de periode van 26 tot en met 31 mei. Hij staat ons toe om steeds ons zelf te zijn. Met hem ontdekken wij de waarheid omtrent onszelf en komen wij tot het besef dat enkel het uiten van deze waarheid ons vrij kan maken en dat vrij zijn dus inhoud dat je jezelf moet kunnen zijn.

 

Genie 15 engel Hariel regeert de periode van 1 tot en met 5 juni. Hariel bevrijd ons van alle oneigenlijke zaken en spoort ons aan om op een integere en authentieke wijze te handelen. Hij bevrijd ons van alle corruptie en zuivert ons geweten (zodat wij vol goede moed verder kunnen gaan). Dankzij het betrachten van zuiverheid in onze gedachten (door steeds positief te denken) bevrijd hij ons van alle duistere krachten en door middel van de schoonheid der natuur maakt hij ons weer rein en puur. Samen met hem kunnen wij onze originele puurheid hervinden en het schitterende Christus kind wat in ons allen huist tot wording brengen.

 

Genie 16 engel Hekamiah regeert de periode van 6 tot en met 10 juni. Zij schenkt ons de loyaliteit die ons toestaat om steeds te handelen met de liefde van de Heer. Hekamiah maakt het Christus kind in ons wakker en spoort ons aan om steeds trouw te blijven aan de ster die de geboorte van de messias in ons zelf aankondigt.

 

 

Gebed

 

Bedankt voor de voorspoed en voor de vooruitgang, de wijsheid en de intelligentie die ons toestaat om ons leven op paradijselijke wijze in te richten. Bedankt voor de verwezenlijking van onze mooiste dromen en al het moois wat steeds weer naar ons toe zal komen. Bedankt voor de liefde die in ons huist en welke wij kunnen schenken aan onze medemens. Bedankt voor alle positiviteit en alle vreugde. Bedankt voor al het goede wat zich bij deze vermenigvuldigd. Bedankt voor de vele vruchten die wij mogen oogsten en verdelen. Overvloed omringd ons en de rijkdom van ons hart maakt ons welvarend. Onze gedrevenheid komt voort uit de wens om gelukkig te zijn en samen met aartsengel Raziel en de engelen Cherubijnen maken wij van het leven een festijn.

 

 

 

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen