De Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Eerste 2 Engelen van de 72 Engelen van de Kabbalah alsook van het Engelenkoor der Serafijnen worden Vehuiah en Yeliel genoemd, het zijn 2 vurige Serafijnen die direct samen werken met Aartsengel Metatron, de Grote prins der Planetaire Energieën, Koning van de Sefirah Kether. (de eerste Sefirah van de Levensboom)

De Engelen Serafijnen Vehuiah en Yeliel houden zich bezig met de krachten, de energieën en de essenties van de eerste 3 Sephiroth (Sferen, draaikolken) van de Levensboom de welke Kether en Hochmah en Binah genoemd worden.

De Serafijnen van Kether, Vehuiah en Yeliel zijn als de linker en rechter arm van Aartsengel Metatron, Prins der Goddelijke Gezichten, Bestuurder der universele energieën en Heer en Meester van de door Ons gemanifesteerde wereld.

De vurige Engel Serafijn Vehuiah werkt hand in hand met de liefdevolle en intelligente Engel Serafijn Yeliel.

De Serafijnen Vehuiah en Yeliel representeren de Wil en de Liefde van God, Zij zijn het licht van Zijn oneindige Intelligentie en het is in dit licht en met dit licht dat wij de verschillende paden van de Levensboom bestuderen.

Wij zouden de Engelen-Serafijnen Vehuiah en Yeliel als de Linker en de rechterhersenhelft van Aartsengel Metatron, Prins der Gezichten kunnen zien. Samen brengen Zij Licht op deze wereld en samen doen Zij ons inzien wat wij werkelijk willen en waar wij werkelijk van houden.

Wanneer wij met Hen in contact zijn, zijn wij in contact met God en kunnen wij steeds uit Zijn oneindige bron van Intelligentie en Liefde putten en volgens zijn wil handelen in ons dagdagelijkse leven. Zij representeren de liefdevolle armen en handen van ons Hogere Zelf, onze Ziel en onze Glorie, de handen van Datgene wat ons steeds omarmt en liefheeft. Datgene in ons dat zichzelf onvoorwaardelijk schenkt en er voor ieder-1 is.

De lichtende liefde van God, het oneindige liefdeslicht waarmee alles geschapen is en het licht waarmee wij al onze mooiste dromen tot leven kunnen brengen. Het licht van het woord wat werkelijkheid wordt, het licht wat al onze droombeelden tot leven wekt, het licht wat ons, ons waarachtig toekomstbeeld toont en ons de weg daarnaartoe openbaart.

Dit is het licht wat door de Levensboom stroomt en het licht dat de Aartsengelen en de 72 Engelen-Beschermengelen van de Kabbalah ons steeds kunnen schenken wanneer wij het Hen vragen. Wanneer wij het licht van de Godheid in ons zelf toelaten en wij samen met Zijn Engelen en Aartsengelen Zijn Geliefde Moeder Aarde en alle andere Levensvormen Liefhebben zijn wij steeds gelukkig en is het paradijs der dromen een levende wekelijkheid waarvan wij steeds kunnen genieten en waaraan wij ons volledig kunnen geven, een deel van ons wat wij willen zien lachen en leven.

Een deel van ons waarvoor wij ons steeds onvoorwaardelijk willen geven, een kind van het licht der universele liefde en een deel van de harmonische eenheid der gehelen. De melodie waar wij allen in mee spelen of het theater van ons dagdagelijks bestaan, de schitterende toekomst waarnaartoe wij allen gaan en de duistere put van het verleden waaruit wij allen tevoorschijn zijn gekomen. Het land van onze dromen en het kind van onze verbeelding, het woord van God in Al Zijn energievormen.

Vehuiah en Jeliel zetten het werk der Engelen in gang

De Engelen Serafijnen Vehuiah en Jeliel representeren de goddelijke wil en de goddelijke liefde, Zij zijn het 1ste en het 2de en zodoende ook het 3de: de hemelse intelligentie die ons toestaat om op een juiste wijze gebruik te maken van de Wilskracht en de Liefde, 2 deugden, 2 goddelijke eigenschappen die wij in de volgende tekstjes verder gaan bestuderen zodat wij ons zodoende kunnen verbinden met deze gaven.

Zodat wij ons kunnen verbinden met God en dankzij de inspiraties en de hemelse intelligentie die Hij als antwoord naar ons stuurt kunnen beginnen met op een intelligente en liefdevolle wijze gebruik te maken van deze schitterende goddelijke eigenschappen die Hij ons zo graag wil schenken door middel van Zijn liefdevolle Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel.

Wilskracht, liefde en de Hemelse intelligentie om deze 2 goddelijke ingrediënten toe te passen in ons dagdagelijks bestaan.

De wilskracht is de levenskracht. De energie, het leven, alles en niets. Want wilskracht is niets zonder liefde. Zonder liefde is wilskracht alleen maar willen en lijden. Overleven om te overleven. Zonder doel eindeloos zoeken. Liefde is het mysterie waar iedereen naar op zoek is. De liefde is het grote doel en de wilskracht heeft een doel nodig, een richting, een beweging.

De wilskracht beweegt zich naar de liefde. De liefde is het doel en alleen een doel van liefde zal in vreugde verwezenlijkt kunnen worden. Alleen de liefde voor het gene dat je doet, het gene waar je naartoe gaat, kan je dit 'doen' in vreugde laten beleven. De liefde maakt de beleving fijn. Het is de liefde die ons motiveert en ons leidt, de liefde en de wilskracht die deze liefde opwekt, want alles werkt in alle richtingen. Alles is 1 en wordt 1 in liefde.

Zelfs al is de creatie een chaos, als het een chaos van liefde is dan is er orde in de chaos. Als er liefde is dan hebben we geen politie en geen rechters meer nodig. Wanneer de liefde ons hele wezen vult dan komt de juistheid, dan komt de gerechtigheid en nog veel meer begrippen, deugden, eigenschappen en kwaliteiten.

De liefde en de wilskracht zijn de eerste twee ingrediënten die we nodig hebben om ons gelukkig en in goede gezondheid te houden.

Deze begrippen, deze woorden hebben een sterke invloed op onze gezondheid. Wanneer men positief en gemotiveerd is, wanneer men van het leven houdt is men in betere gezondheid dan wanneer men gedeprimeerd is en liever zou sterven.

Waarom is men gedeprimeerd?

Omdat er geen liefde is!

Omdat we nergens meer iets om geven en we niet meer weten wat ons doel is.

Maar iedereen weet dat hij/zij gelukkig wil zijn, en het is de liefde die ons gelukkig kan maken.

Het is daarom dat de liefde ons doel is en het de gave waarmee we dit doel kunnen bereiken.

Liefde is onze weg en onze bestemming en het is dan ook met veel liefde dat ik steeds verder en verder ga met het beschrijven van de goddelijke eigenschappen die wij hier en nu aan het bestuderen zijn.

En zo gaan wij steeds verder en verder met wilskracht en liefde, totdat wij het begrijpen, totdat ons verstand erin begint te geloven en de goddelijke intelligentie ons door Engel Beschermengel Yeliel geschonken wordt waarna wij van deze hemelse intelligentie gebruik kunnen maken om al onze dromen te verwezenlijken.

Conclusie

Het eerste is de wilskracht, de energie, de beweging, het leven en dit leven moest een doel, een zin hebben. Dat is het tweede: het doel, de zin, de liefde. Want de liefde maakt gelukkig! En is gelukkig zijn niet het doel van iedereen?

Tot dusver denk ik dat we het eens zijn, maar nu, laten we stellen dat de wilskracht en de liefde de wil en het doel zijn. Maar de wil en de liefde blijven mysterieus en energieën die moeilijk te beschrijven zijn.

Dus zullen we verder moeten gaan op de zoektocht naar ons doel, verder gaan met liefde. Laten we een heel simpel voorbeeld stellen: Men wil dus gelukkig zijn in dit leven. De enige oplossing daarvoor is iets met vreugde te doen, en dat deze vreugde een constante is die je leven vult.

Anders wordt deze eenheid van wilskracht en liefde een eenheid van willen en genot, van willen en krijgen, van willen en missen, van willen en lijden. Alleen de echte liefde kan ons een permanent vreugde gevoel geven.

Dus dit in vrede leven, dit in vreugde doen is essentieel voor het te weten komen van het doel, en omdat het doel een mysterie blijft, een droom. Waarna het een idee wordt, het idee, het plan van het doel.

Het is dit Idee, dit plan om gelukkig te worden waar iedereen naar zoekt. Het is daarom dat jullie nu waarschijnlijk deze overdenkingen aan het lezen zijn, en dat ik ze schrijf.

Eigenlijk zijn we allen op zoek naar hetzelfde. Alleen beschrijven we het allemaal anders omdat het allemaal maar ideeën, begrippen, beschrijvingen zijn. Alleen in onszelf ligt het antwoord! Alleen de liefde in onszelf, het licht in onszelf kan ons bevrijden.

En wanneer dit licht, deze liefde onze ideeën binnendringt, dan kunnen we met deze ideeën, deze begrippen, deze krachten creëren. Alles organiseren zoals wij het willen, zolang er maar liefde is. Want anders is willen een droge en hete woestijn zonder oase.

Als afsluiting van deze studie die voortgekomen is uit mijn werk met de Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel wil ik nog graag een affirmatief gedichtje met jullie delen dat ik met veel liefde heb geschreven:

Ik geloof

Ik ben verliefd op het leven, de dingen om me heen en in mezelf

zijn als een kunstwerk waar ik altijd van kan genieten.

Ik leef in een sprookje een droom die echt is.

Ik verwezenlijk al mijn dromen dankzij de liefde

voor mijn medemensen en mezelf.

De liefde leidt en motiveert mij.

Zij brengt mij naar een mooie toekomst

vol vreugde en gelukkig zijn.