De Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   


De Engelen Serafijnen Vehuiah en Jeliel zetten het werk der Engelen in gang.

De Engelen Serafijnen Vehuiah en Jeliel representeren de goddelijke wil en de goddelijke liefde, Zij zijn het 1ste en het 2de en zodoende ook het 3de: de hemelse intelligentie die ons toestaat om op een juiste wijze gebruik te maken van de Wilskracht en de Liefde, 2 deugden, 2 goddelijke eigenschappen die wij in de volgende tekstjes verder gaan bestuderen zodat wij ons zodoende kunnen verbinden met deze gaven.

Zodat wij ons kunnen verbinden met God en dankzij de inspiraties en de hemelse intelligentie die Hij als antwoord naar ons stuurt kunnen beginnen met op een intelligente en liefdevolle wijze gebruik te maken van deze schitterende goddelijke eigenschappen die Hij ons zo graag wil schenken door middel van Zijn liefdevolle Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel.


Wilskracht, liefde en de Hemelse intelligentie

om deze 2 goddelijke ingrediŽnten toe te passen in ons dagdagelijks bestaan.

De wilskracht is de levenskracht. De energie, het leven, alles en niets. Want wilskracht is niets zonder liefde. Zonder liefde is wilskracht alleen maar willen en lijden. Overleven om te overleven. Zonder doel eindeloos zoeken. Liefde is het mysterie waar iedereen naar op zoek is. De liefde is het grote doel en de wilskracht heeft een doel nodig, een richting, een beweging.

De wilskracht beweegt zich naar de liefde. De liefde is het doel en alleen een doel van liefde zal in vreugde verwezenlijkt kunnen worden. Alleen de liefde voor het gene dat je doet, het gene waar je naartoe gaat, kan je dit 'doen' in vreugde laten beleven. De liefde maakt de beleving fijn. Het is de liefde die ons motiveert en ons leidt, de liefde en de wilskracht die deze liefde opwekt, want alles werkt in alle richtingen. Alles is 1 en wordt 1 in liefde.

Zelfs al is de creatie een chaos, als het een chaos van liefde is dan is er orde in de chaos. Als er liefde is dan hebben we geen politie en geen rechters meer nodig. Wanneer de liefde ons hele wezen vult dan komt de juistheid, dan komt de gerechtigheid en nog veel meer begrippen, deugden, eigenschappen en kwaliteiten.


De liefde en de wilskracht zijn de eerste twee ingrediŽnten die we nodig hebben

om ons gelukkig en in goede gezondheid te houden.

Deze begrippen, deze woorden hebben een sterke invloed op onze gezondheid. Wanneer men positief en gemotiveerd is, wanneer men van het leven houdt is men in betere gezondheid dan wanneer men gedeprimeerd is en liever zou sterven.

Waarom is men gedeprimeerd?

Omdat er geen liefde is!

Omdat we nergens meer iets om geven

en we niet meer weten wat ons doel is.

Maar iedereen weet dat hij/zij gelukkig wil zijn, en het is de liefde die ons gelukkig kan maken.

Het is daarom dat de liefde ons doel is en het de gave waarmee we dit doel kunnen bereiken.

Liefde is onze weg en onze bestemming en het is dan ook met veel liefde dat ik steeds verder en verder ga met het beschrijven van de goddelijke eigenschappen die wij hier en nu aan het bestuderen zijn.

En zo gaan wij steeds verder en verder met wilskracht en liefde, totdat wij het begrijpen, totdat ons verstand er in begint te geloven en de goddelijke intelligentie ons door Engel Beschermengel Yeliel geschonken wordt waarna wij van deze hemelse intelligentie gebruik kunnen maken om al onze dromen te verwezenlijken.

Conclusie

Het eerste is de wilskracht, de energie, de beweging, het leven en dit leven moest een doel, een zin hebben. Dat is het tweede: het doel, de zin, de liefde. Want de liefde maakt gelukkig! En is gelukkig zijn niet het doel van iedereen?

Tot dusver denk ik dat we het eens zijn, maar nu, laten we stellen dat de wilskracht en de liefde de wil en het doel zijn. Maar de wil en de liefde blijven mysterieus en energieŽn die moeilijk te beschrijven zijn.

Dus zullen we verder moeten gaan op de zoektocht naar ons doel, verder gaan met liefde. Laten we een heel simpel voorbeeld stellen: Men wil dus gelukkig zijn in dit leven. De enige oplossing daarvoor is iets met vreugde te doen, en dat deze vreugde een constante is die je leven vult.

Anders word deze eenheid van wilskracht en liefde een eenheid van willen en genot, van willen en krijgen, van willen en missen, van willen en lijden. Alleen de echte liefde kan ons een permanent vreugde gevoel geven.

Dus dit in vrede leven, dit in vreugde doen is essentieel voor het te weten komen van het doel, en omdat het doel een mysterie blijft, een droom. Waarna het een idee wordt, het idee, het plan van het doel.

Het is dit Idee, dit plan om gelukkig te worden waar iedereen naar zoekt. Het is daarom dat jullie nu waarschijnlijk deze overdenkingen aan het lezen zijn, en dat ik ze schrijf.

Eigenlijk zijn we allen op zoek naar het zelfde. Alleen beschrijven we het allemaal anders omdat het allemaal maar ideeŽn, begrippen, beschrijvingen zijn. Alleen in onszelf ligt het antwoord! Alleen de liefde in onszelf, het licht in onszelf kan ons bevrijden.

En wanneer dit licht, deze liefde onze ideeŽn binnendringt, dan kunnen we met deze ideeŽn, deze begrippen, deze krachten creŽren. Alles organiseren zoals wij het willen, zolang er maar liefde is. Want anders is willen een droge en hete woestijn zonder oase.

Als afsluiting van deze studie die voortgekomen is uit mijn werk met de Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel wil ik nog graag een affirmatief gedichtje met jullie delen dat ik met veel liefde heb geschreven:

Ik geloof

Ik ben verliefd op het leven

de dingen om me heen en in mezelf

zijn als een kunstwerk

waar ik altijd van kan genieten.

Ik leef in een sprookje

een droom die echt is.

Ik verwezenlijk al mijn dromen

dankzij de liefde voor mijn medemensen en mezelf

De liefde leidt en motiveert mij.

Zij brengt mij naar een mooie toekomst

vol vreugde en gelukkig zijn.