De Krachten van de Zon en de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De Zon spoort ons aan tot het geloven in onze dromen

De Zon schenkt ons de goede wil waarmee wij onze mooiste dromen waar kunnen maken en de Maan schenkt ons het nodige voorstellingsvermogen waarmee wij onze ideeŽn kunnen vormen. De Zon zegt geloof in jezelf en in je dromen geloof in ons en datgene wat wij samen kunnen verwezenlijken. De Zon geloofd (of wil geloven) in de dromen van de Maan en zal er alles voor doen om deze waar te maken. De Zon is het leidinggevende principe in ons zelf en toch zorgt hij vooral voor de realisatie van de dromen die de Maan vanuit ons onderbewuste naar boven doet komen. Het is dankzij de Zonnekracht dat de dromen van de Maan tot leven kunnen komen. De Zon representeert de goede wil die ontspruit wanneer wij ergens een hart voor hebben, het is die fijne energie in onszelf die ons blij maakt en aanspoort tot het beste. De Zon schenkt ons de wil om te ondernemen en schenkt ons vertrouwen in onze eigen capaciteiten. Dit zelfvertrouwen zorgt voor de groei van deze eigenschappen en wanneer wij er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan zullen wij van de vele vruchten die deze deugden voortbrengen kunnen genieten. De Zon toont ons waarvan wij gemaakt zijn en wanneer we de Zonnekracht in onszelf ontwikkelen kunnen wij laten zien wat wij in onze Mars hebben. De Zon schenkt ons zelfzekerheid en eigenliefde. De Zon motiveert ons en zegt dat we het kunnen. Je kan het zegt de Zon, twijfel niet langer aan jezelf en begin eraan is Zijn boodschap. De Zon laat ons zien wat er in ons zit en help ons om het op een juiste wijze naar buiten te brengen.

De Zon spreekt

Je kunt het aan, vertrouw erop dat ik je de gewenste energie zal schenken wanneer je deze nodig hebt en neem stappen naar het vredevolle gebeuren waarvan je droomt mijn kind.

De familie als fundament voor een betere wereld

De Maan staat in verband met onze oorsprong, onze wortels, onze familie en onze opvoeding. De Maan vertelt ons dat harmonie in onze familie voor harmonie in onze maatschappij kan zorgen. Zij maakt ons duidelijk dat het gezin de basis voor verdere verwezenlijking vormt en dat wij enkel door middel van vorm te geven aan ons zelf en ons gezin ooit vorm zullen kunnen geven aan een betere wereld. De Maan bied ons het gezin aan als een fundament wat al de rest draagt. Zij geeft ons de raad om met liefde voor dit gezin te zorgen en er op toe te zien dat iedereen in dit gezin zich optimaal kan ontwikkelen. Zij spoort ons aan om onderwerpen zoals de juiste voeding en opvoeding eens verder onder de loep te nemen en er over te mediteren in hoeverre onze eigen persoonlijke ontwikkeling tot stand is gekomen dankzij datgene wat wij van onze voorouders hebben meegekregen. De Maan brengt ons naar onze wortels en toont ons hoe wij vanuit het verleden gegroeid zijn naar het heden, alsook hoe wij ons in de toekomst verder kunnen ontplooien. De Maan is beschermend en wacht het juiste moment af doch wanneer Zij ons Haar zege schenkt en ons loslaat om onze eigen weg te gaan kunnen wij er zeker van zijn dat Zij ons steeds bij zal staan op ons pad wanneer wij dit nodig hebben. De Maan brengt ons geduld en innerlijke contemplatie en brengt ons de nodige innerlijke rust en vrede die er voor zorgt dat wij tot de juiste acties over kunnen gaan.

Het koppel als basis van de familie

en als oorsprong van de mannelijke

en vrouwelijke krachten in onszelf

De Zon en de Maan representeren de mannelijke en de vrouwelijke krachten in onszelf en wanneer wij er over na denken waar deze hun oorsprong vinden komen wij al gauw bij onze ouders terecht. De ouders vormen het voorbeeld waaraan de kinderen zich kunnen spiegelen en zodoende vormen wij onze eerste beelden van de mannelijke en de vrouwelijke krachten. Doch de harmonie van mannelijke en vrouwelijke krachten verschilt van familie tot familie en in alle relaties heerst er niet het zelfde evenwicht wat er dan ook voor zorgt dat wij allen een beetje verschillend zijn. Dat is iets goeds want dankzij deze verschillen kunnen wij leren om elkander goed aan te vullen en zodoende tot een harmonische samenwerking komen die een fijn liefdesleven als ook een familie waarin harmonie en vrede voorop staan mogelijk maakt.

De Zon, de Maan en onze ouders

De Maan vertelt ons dat het belangrijk is om onze ouders in ere te houden en goed voor de ouderen in onze gemeenschap te zorgen. Zij wijst er ons op dat wij van deze ouderen veel goede raad kunnen ontvangen en dat wij wanneer wij zelf ouder zijn veel goede raad kunnen geven. Het is belangrijk om goede tradities door te geven en trouw te blijven aan alle goede dingen die je hebt meegekregen uit je jeugd zodat jij deze wijsheid op jouw beurt aan jouw nakomelingen kunt doorgeven is een goede raad die de Maan ons geeft. Doch soms is de Maan te behoudend en maakt zich teveel zorgen of heeft ze te kampen met illusies en angsten. Waanvoorstellingen die haar ervan weerhouden om vooruit te gaan. Wanneer dit het geval is en angsten en zorgen ons ervan weerhouden om vooruit te gaan is het een goed idee om de kracht van de Zon in onszelf aan te spreken. De Zon kan ons een heldere geest schenken en oplossingsgericht naar positieve veranderingen toe werken indien dit nodig is. Wanneer wij de Zon in onszelf om heldere ideeŽn en concrete oplossingen vragen kan deze kracht bijdragen aan een positieve ingesteldheid vanuit welke vele angsten en zorgen kunnen worden overwonnen. De angsten en de zorgen die de Maan in onszelf naar boven doet komen zijn niet enkel negatief maar kunnen ook een positieve aansporing vormen wanneer deze nodig is. Een aansporing tot nadenken over ons verleden en over de toekomst die wij stap voor stap creŽren door te leven in het heden. De Zonnekracht in ons zelf leert ons om in het heden te leven en ons geen zorgen te maken over het verleden of de toekomst. De Zon kan ons leren om als een kind te zijn en elke dag te leven met hart en ziel. De Zon kan ons doen zingen van vreugde en ons op speelse wijze aanzetten tot het verkennen van nieuwe horizonten. De Zon verzekerd ons dat we nergens schrik voor moeten hebben en dat wij ons helemaal geen zorgen hoeven te maken wanneer wij stap voor stap leren om om onze eigen benen te staan. De Zon en de Maan zijn als de vader en de moeder die ons hebben leren lopen en ons zodoende de mogelijkheid hebben geschonken om onszelf te verplaatsen. Dankzij hun gezamenlijke krachten kunnen wij leren om later in het leven zelf onze eigen richting te bepalen en een leven te leiden waarin wij alle goede dingen die wij van hen geleerd hebben zich voort kunnen zetten zodat ook onze nakomelingen deze wijsheid kunnen erven.


Wij kunnen allen als een Zon en een Maan zijn

De Zon en de Maan zijn de krachten die ons toe staan een bepaalde richting in te gaan. Zij kunnen ons een objectief schenken en leren om dit objectief te verwezenlijken. Zij maken de wil tot het verwezenlijken van een gezamenlijke droom in ons wakker en kunnen ons leren om een harmonieuze levensstijl te ontwikkelen waarin het mannelijke en het vrouwelijke hand in hand gaan. Dankzij de krachten van de Zon en de Maan kan een fijne relatie, en een voorbeeldige familie ontstaan.

De Maan

De maan is de kracht die je het leven schenkt wanneer je geboren word en de kracht die je weer mee zal voeren wanneer je sterft. Zij is de Meesteres der cyclussen en representeert het eeuwige getij van de hemelse en aardse wateren. De Maan zorgt voor een harmonische overgang van cyclus naar cyclus doch karakteriseert ook een grote wispelturigheid en kan soms zorgen voor hevige schommelingen in de wereld der gevoelens. Vandaar dat ze ook de heerseres der getijen is en dat zij datgene wat zij brengt ook zo weer mee kan nemen.

De Maan en het verlangen naar een veilige thuishaven

De Maan maakt het verlangen om thuis te komen in ons zelf wakker en schenk ons de wil om een veilige thuishaven te creŽren alsook de mogelijkheid om deze veilige thuishaven in ons zelf te vinden. De Maan is als een hogepriesteres de welke zich in onze innerlijke tempel bevind en wanneer wij leren om te luisteren naar haar kan zij ons weer in contact brengen met Moeder Aarde en ons leren om onze hemelse krachten te aarden door er vorm aan te geven in ons dagelijks leven.

Wat wij kunnen leren van de Zon en de Maan

De Zon en de Maan representeren de zorgzame krachten in onszelf waarop wij altijd kunnen vertrouwen. Zij voeden onze verbeelding met mooie verhalen en schenken ons stof tot nadenken wanneer wij de fout in gaan. Het zijn de opvoedende krachten in onszelf die hun uiterste best doen om onze liefdevolle idealen en onze meest verheven ideeŽn tot wasdom te doen komen. De Zon staat in verband met God en onze Vader. De Maan staat in verband met Moeder Aarde en onze Moeder. En het geheel van al deze krachten staat in verband met elkaar en vormt de oorsprong van zowel onze innerlijke als onze uiterlijke wereld. De Maan zorgt voor de confrontatie met de realiteit en schenkt hemelse krachten die het realiseren van concrete ideeŽn mogelijk maakt. Zij kan ons bewust maken van datgene wat realistisch is en ons helpen bij het vorm geven van een realiteit die daadwerkelijk mogelijk is. Wanneer wij aan de slag gaan met de krachten van de Zon en de Maan en we ertoe komen om een positief objectief te ontwikkelen kunnen we er op rekenen dat er zich positieve veranderingen in ons zelf en in ons leven zullen voltrekken. De Zon en de Maan kunnen ons leren om datgene wat voor positieve resultaten in ons leven zorgt in ere te houden en datgene wat voor negatieve resultaten zorgt definitief de rug toe te keren. De Zon wekt de interesse van het kind (onder andere door het tonen van nieuwe dingen). De Zon kan ons leren om met nieuwe ogen te kijken want de Zon representeert ook ons innerlijk kind. Het kind verlangd naar de liefde van de Moeder en de Vader en wil zich goed gedragen zodat zij fier op hem of haar kunnen zijn.

Het verlangen naar goedkeuring

Ergens zijn wij allen nog als kinderen en verlangen wij naar liefde en bevestiging en dat is ťťn van de reden dat wij ons kunnen weiden tot een hogere instantie als God de Vader welke met onze manier van gedragen kan instemmen. De Zon verspreid het licht van deze hemelse Vader waartoe wij ons kunnen weiden wanneer wij goedkeuring wensen. De Zon is de representant van de Sefirah Tiphereth welke het centrum van ons geweten vormt. Dit zorgt ervoor dat de Zon onze morele ingesteldheid bepaald en de ethiek die wij ontwikkeld hebben in ons leven. Dit geweten, deze ethiek en deze moraal representeren de stem van God de Vader in onszelf. Diep van binnen weten wij maar al te goed wat goed en slecht is waar we fier op kunnen zijn en waar we ons beter voor zouden schamen dankzij het vader, moeder principe in ons zelf wat de dingen goed of slecht keurt. Tiphereth (de Zon) is een centrum van principes en idealen en wanneer men hier trouw aan blijft zal men zeker kunnen rekenen op de goedkeuring van de goddelijke vader welke zijn licht zowel over goeden als slechten schijnt en wiens hart vol van barmhartigheid is (vergevingsgezindheid en liefde).

De Hemelse Vader en de raad der wijzen

De hemelse Vader spoort ons aan tot het vinden van raad in onszelf. Hij verteld ons dat het niet nodig is om geestelijke leiding te gaan zoeken in de buitenwereld en toont ons dat de beste geestelijke leiding zich in onszelf bevind. Hij vraagt ons wat wij vinden en wat wij denken, wat wij voelen en wat wij willen en schenkt ons de vrijheid om dit te verwezenlijken indien wij dit wensen. Vader noch moeder zijn goden en zo ook zijn wij vrouwen en mannen nog geen goden en godinnen doch enkel representanten van hun geestelijke krachten welke zich elk moment kunnen uiten door middel van onze manier van zijn.

De Ouders en de Zon en de Maan

De Vader brengt je de juiste moraal bij en tikt je misschien soms wel eens op de vingers wanneer je iets fout doet. Soms is hij streng wanneer dit nodig is voor het kind, vaak is dit ter bescherming van het kind en zo kan de beschermende kracht van de Moeder welke veiligheid voor haar kinderen en zichzelf inhoud, best tot uiting gebracht worden door de Vader (de vader schenkt haar dit gevoel van veiligheid waarnaar ze verlangd)

Het verlangen naar een concreet idee

De Maan verlangd iets concreet van de Zon, iets waaraan ze zich vast kan houden. De Maan heeft nood aan duidelijkheid en de Zon kan deze duidelijkheid geven aangezien Hij de capaciteit in onszelf representeert die er voor zorgt dat wij concrete ideeŽn kunnen vormen. De zon representeert een concreet idee, de Maan dromen die voorafgaan en nakomen welke door dit duidelijke idee hun verwezenlijking kunnen kennen. De Maan staat in verband met de wetten van de Natuur en of de Zon dit nu wil of niet Hij zal zijn wil enkel kunnen verwezenlijken wanneer hij rekening houd met deze wetten. Vandaar dat de Maan het juiste landschap wenst en de juiste omstandigheden zodat alle leden van Haar gezin van een optimale ontwikkeling kunnen genieten.


Vrouwelijke IntuÔtie

Vrouwen voelen veel van nature aan en ook mannen kunnen leren om dit vermogen te ontwikkelen; Het vermogen om aan te voelen welke omstandigheden goed zullen doen aan je persoonlijke evolutie alsook aan de ontwikkeling van je gehele familie. De Maan voelt aan of het plan van de Zon kan slagen, de Maan wil zekerheid en verlangd dus een duidelijk plan. De Maan voelt zich veilig wanneer alles goed gereorganiseerd is. Zij houd dan ook van een duidelijke planning en een van de redenen daarvoor is dat dit een veilig gevoel geeft. Alsook een zekere wetenschap van waarnaartoe dat je gaat. De Maan leert van het verleden en zet Haar stappen op doordachte wijze in het heden. De Zon leeft hier en nu en vertrouwd erop dat alles uiteindelijk toch wel goed komt. De Zon vertelt ons dat het een kwestie is van je hart volgen en er op te vertrouwen dat het allemaal goed komt.

De ontwikkeling van onze mannelijke en vrouwelijke krachten

Wij hebben allen een Zon en een Maan in ons en wanneer wij het contact hiermee behouden worden wij er onszelf van bewust dat wij een beeld van een Vader en een Moeder in ons dragen. Het ontwikkelen van de mannelijke en de vrouwelijke krachten in onszelf geschied door middel van identificatie met de mannelijke en vrouwelijke krachten om ons heen.

Hoe onze wilskracht en onze verbeeldingskracht hand in hand werken aan het creŽren van onze realiteit

De Maan kan ons helpen om een positieve richting te geven aan onze wil, onze Zon. Wanneer hetgene wat verbeeld wordt door de Maan de Zon aanspreekt en aantrekt dan word onze wil geactiveerd.

Engel Mihael kan ons helpen om dankzij de krachten van de Zon en de Maan richting te geven aan onze wil door middel van onze verbeelding.

Zie ook

Beschermengel Mihael