BeschermengelenBeschermengelen

Engel Achaiah en het geduld waarmee wij alles kunnen verwezelijken

Geschreven door Michy en Fengo   

Alle personen die geboren zijn in de periode van 21 tot en met 25 April kunnen Engel Achaiah als hun Beschermengel beschouwen, doch iedereen kan Haar Engelenessentie ontwikkelen.

De essentiŽle energie die Engel Achaiah ons kan schenken is het geduld, een deugd die ons in vele situaties van dienst kan zijn. Zij kan ons helpen om de tijd te nemen om na te denken, te kijken en de mogelijkheden te overwegen vooraleer we actie ondernemen.

Zij geeft het begrip, want wanneer men de tijd neemt en rustig alles wat gebeurt observeert kan men de grootste geheimen ontdekken en de kosmos, de natuur en haar wetten doorgronden.

Achaiah helpt ons om de kleine dingen des levens te begrijpen 1 voor 1 en dankzij het geduld dat ze ons schenkt beginnen we beetje bij beetje het grote geheel te zien.


Gaven die wij met Engel ACHAIH kunnen ontwikkelen:

Geduld, doorzettingsvermogen, vertrouwen, geloof en onderscheidingsvermogen alsook organisatie en communicatie talenten.

Kortom een liefdevolle en heldere geest die ons toestaat om op een verantwoorde en vreugdevolle wijze door het leven te gaan en onze lotsbestemming te vervullen.

Negatieve eigenschappen die getransformeerd kunnen worden:

Ongeduld, luiheid, stress, verwarring, ongeloof, twijfel, jaloezie, bezittingsdrang, een mechanische manier van denken die ons tot robotten maakt en levensmoeheid.

Channeling Engel ACHAHIAH

Ik ben de engel die je vrede brengt onder moeilijke omstandigheden. Ik ben de kracht die in je schuilt om van alles wat er in je leven gebeurt steeds het beste, steeds het mooiste te maken.

Ik toon je hoe alles ťťn is... Hoe we ťťn zijn met de natuur, maar ook met alle mensen om ons heen. Mijn kracht geeft je de inspiratie om mensen te begrijpen, te steunen, te helpen en een luisterend oor aan te bieden wanneer ze dit nodig hebben.

Ik werk samen met jou via de stem je hart, via het oprechte medeleven dat van je uit kan stralen wanneer je dit toelaat. De kracht die je via mij ontvangt leert je om met de ogen van medeleven naar de wereld te kijken, waardoor we er samen stukje bij beetje een fijnere, mooiere plaats van kunnen maken.

Samen werken we aan de opening van het hart: niet alleen van jezelf, maar ook van eenieder die je ontmoet. Samen brengen we rust en vrede waar disharmonie heerst, brengen we mensen hoop en een schouder om tegen te rusten.

Hierin ligt jouw levenspad, datgene wat jou voldoening brengt en je Ziel in vreugde en blijheid laat zingen. Samen leren we, jij en ik over de natuur, de mensheid en vooral over liefde en harmonie.

Roep me aan wanneer je het moeilijk hebt, samen zullen we de wolken weer laten verdwijnen. Want niets op Aarde is ooit eeuwig, en ik kan je hart terug vullen met hoop wanneer alles verloren lijkt.

Ik breng je de visie die nodig is om alles te overkomen en steeds in liefde en wijsheid verder te gaan. Samen bouwen we aan een wereld van Liefde voor iedereen. Ik ben er voor je en vergezel je steeds. Roep me aan en mijn hulp zal steeds aanwezig zijn.

We zijn allen geliefde kinderen van God, we zijn allen ťťn. Ook al hebben jij en ik een andere vorm, toch zijn we ťťn en dat zullen we altijd zijn.

Ik ben Achaiah, de Engel die je de gave van compassie brengt.

Gebed

Laat er Liefde zijn voor alles dat we hebben gecreŽerd. Laat er Liefde zijn voor de overvloed die ons steeds omringt. Laat er Liefde zijn voor de pracht die de wereld ons toont in al zijn beweeglijkheid.

Laat er Liefde zijn omdat we niet zonder kunnen en omdat God er ťťn van Liefde is die ons enkel schenkt waar we diep vanbinnen mee bezig zijn, datgene waar onze focus op gericht is zodat we begrip verkrijgen van de Liefde die in ons allen straalt.

Laat er Liefde zijn voor dit begrip zodat liefde overal op Aarde haar wonderen kan verrichten

Innerlijke Vrede

Geduld vertrouwen en rust behoren tot de kwaliteiten die wij met Beschermengel Achaiah kunnen ontwikkelen.

Engel Achaiah kan ons tot het diepe inzicht brengen dat elke seconde, elke minuut, elke dag van ons leven de moeite waard is om ten volle te benutten en volledig te beleven, genietende van het schitterende hier en nu moment.

Engel Achaiah wakkert het vertrouwen in onszelf aan, het vertrouwen in onszelf en onze goede eigenschappen. Zij schenkt ons het geloof in onszelf en helpt ons stapje voor stapje vooruit met geduld en mededogen.

Engel Achaiah kan ons leren om op de juiste wijze met onze tijd om te gaan. Zij toont ons dat het liefdevol organiseren, prepareren van onze dagelijkse bezigheden en het rustige uitvoeren ervan een echt plezier kan zijn.

Zij leert ons om alles met vreugde te doen, genietende van het leven in de wetenschap dat er genoeg tijd is om aan alles liefde en aandacht te besteden en van alles het beste te maken.

Engel Achaiah schenkt ons de tijd en doet ons inzien dat er geen tekort is maar een overvloed aan mogelijkheden.

En wanneer wij weer mogelijkheden zien en geduldig een eerste stap zetten zal Engel Achaiah ons bijstaan en ons verder helpen.

Engel Achaiah kan ons het juiste ritme tonen en ons de grote dans der Engelen leren die ons toestaat om onze mooiste dromen werkelijkheid te doen worden.

Engel Achaiah toont ons dat het enkel is door geduldig 1 voor 1 de juiste stappen te leren en te doen dat wij kunnen leren dansen met elkaar en ons als Engelen gedragen wetende dat elk moment een schitterend cadeau is uit de hemel.

Liefde Helpt ons vooruit

De geduldige liefde die Engel Achaiah ons kan schenken zorgt ervoor dat wij steeds de tijd nemen om alles goed te doen. Zonder deze liefde komen we tot stilstand en werken wij onze projecten niet af.

Zonder de liefde voor het gene wat wij doen wordt er niets gedaan en zonder het geduld om onze dromen tot leven te zien komen zullen zij nooit werkelijkheid worden.

Engel Achaiah kan ons leren om hier en nu te doen wat we kunnen doen. Zij kan ons leren om de dingen niet tot morgen uit te stellen maar vandaag reeds te beginnen met wat in onze mogelijkheden ligt, om daarna verder te werken met liefde en geduld aan datgene wat wij zo zeer begeren.

Engel Achaiah maakt ons bewust van onze innerlijke capaciteiten en onze uiterlijke omstandigheden en kan ons helpen om richting en zin aan het leven te geven, zodat wij met geduld en geloof, vol vertrouwen en stralend als een zonnetje door het leven kunnen gaan.

Zij schenkt ons het geduld om steeds weer opnieuw te beginnen en alles steeds beter en beter te maken.

Geduld en Vertrouwen.

Engel Achaiah brengt ons vertrouwen in onszelf en in de steun van God en zijn lieve Engelen.

Geduld brengt de resultaten die wij verwachten, vandaar dat het ook heel belangrijk is om ons in alle rust en kalmte het beste voor te stellen.

Geduld bevat liefde en vertrouwen alsook het begrip, de wetenschap dat we het aankunnen, dat we het in ons hebben en dat we het waar kunnen maken.

Geduld is er wanneer wij weten dat we alles goed doen, wanneer er geen stress is en we het gevoel hebben dat we alles aan kunnen. Wanneer wij in vrede zijn met onszelf en onze omgeving.

Geduld is het geloof in elk schitterend nu moment dat bijdraagt aan het liefdevolle geheel waarvan wij allen deel uit maken.

Geduld is de liefde voor de creatie die de tijd schenkt aan alle wezens om zich op hun eigen manier te ontwikkelen in het ritme wat voor hen bestemd is.

Geduld is ook een liefdevolle samenwerking waarin begrip en vooruitgang centraal staan.

Geduld is nadenken voordat we iets doen, nadenken voordat we iets zeggen.

Geduld is de liefde die ons ervan weerhoud om boos te worden.

Geduld is dat kalme gevoel wat ons toestaat om rustig te blijven.

Geduld is ook weten dat wij steeds alles krijgen wat we nodig hebben en dat alles steeds op de juiste plaats en het juiste moment gebeurd.

Geduld kan ons bevrijden van woede en jaloezie.

Engel Achaiah kan ons bevrijden van jaloezie op de bezittingen of manieren van zijn van anderen, omdat zij ons het geduld schenkt wat ons toestaat om alles wat wij wensen te verkrijgen.

Engel Achaiah schenkt ons de liefde en het vertrouwen alsook de helderheid van geest die ons toestaat om niet langer jaloers te zijn maar content voor de anderen en vastbesloten om onze eigen doelstellingen ook te bereiken.

Geduld komt voort uit geloof en vertrouwen, begrip van de goddelijke en natuurlijke wetten. Uit de wetenschap van hoe de dingen in elkaar zitten en hoe deze dingen uit zullen komen. De wetenschap dat alles samenhangt en dat de wet van oorzaak en gevolg altijd de resultaten zal geven die wij verwachten wanneer wij haar begrijpen en wij de juiste dingen doen op de juiste plaats en het juiste tijdstip.

Geduld is weten dat wij alles met liefde en doorzettingsvermogen tot een goed einde zullen brengen en dat er dus helemaal niets is om schrik van te hebben, of om ons zorgen over te baren.

Engel Achaiah toont ons de weg

Wij zijn geduldig en rustig wanneer wij weten dat we op het juiste pad zitten.

We worden pas ongeduldig, angstig en gefrustreerd als we de weg verloren hebben. We worden ongeduldig wanneer we dingen moeten doen en we doen ze niet. De oplossing is eraan beginnen, er niet langer tegen vechten maar het verwezenlijken door te doen wat we kunnen doen hier en nu en er volledig in te vertrouwen dat alles op zijn tijd in orde zal komen en dat alles wat we doen ertoe doet, dat elke stap telt en dat we van het leven een prachtige wandeling kunnen maken, een natuurwandeling waarin veel te ontdekken valt.

Doch af en toe dan moeten wij een pauze nemen en onszelf de nodige rust gunnen om daarna weer verder te kunnen wandelen.

De rust is als een haven vanwaar wij steeds weer in de juiste richting kunnen vertrekken. Het geduld is de tijd die we nodig hebben om de juiste beslissing te maken en de goede richting te bepalen.

Geduld is gevuld met liefdevolle aandacht en onderscheidings-vermogen en staat ons toe om alles te begrijpen en steeds de juiste keuzes te maken.

Beschermengel Achaiah kan ons de capaciteit leren ontwikkelen om te kiezen tussen de vele verschillende mogelijkheden die onze directe leefomgeving ons te bieden heeft.

Engel Achaiah schenkt ons de nodige zelfinzicht en het wonderbaarlijke geduld dat ons toestaat steeds de juiste keuzes te maken.

Zij schenkt ons de moed om vooruit te gaan en datgene te veranderen wat wij kunnen veranderen alsook het bewustzijn van het gene wat wij nog niet kunnen veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beiden te kunnen maken.

Je Beschermengel

Je kunt je Beschermengel als een lieve vriend of vriendin zien waar je steeds alles aan kunt vragen, of als een geliefde die van je houdt en je bijstaat in eender welke omstandigheid. (Engelen zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk en hun liefde is onvoorwaardelijk en puur.) Hij of Zij representeert het stemmetje in je hart wat je steeds op positieve wijze aanmoedigt. Wanneer je leert om steeds naar dit stemmetje te luisteren dan zal alles in je leven als vanzelf in orde komen en zullen al je problemen verdwijnen als wolken die oplossen om het licht van de zon wederom door te laten, als oude zorgen en schuldgevoelens die je uiteindelijk verlaten om plaats te maken voor het nieuwe en het liefdevolle wat je steeds te wachten staat wanneer je op nieuw durft te beginnen en alles vergeeft en vergeet wat je ooit pijn heeft gedaan om vol van waardevolle ervaringen en puttend uit fijne momenten verder te gaan met hoop geloof en vertrouwen in jezelf en de wereld die je omringd

Affirmaties en Gebed.


Dankzij Engel Achaiah kan ik rustig ontdekken en geduldig mijn missie voltrekken.

Ik neem waar, ik ben oplettend, geduldig en kalm.

Dankzij mijn gouden geduld ontsluiert het leven mij al haar geheimen.

Dankzij het geduld en het waarnemingsvermogen van Achaiah is alles steeds nieuw en elke dag weer een ontdekking die meer begrip schenkt.

Dankjewel lieve Beschermengel Achaiah.

Een gebed maken

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed.

Het affirmeren van de krachten van Engel Achaiah in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

De voorbereiding die zorgt

voor de uitvoering †en de afwerking.

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld.

Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken, en er vol vertrouwen aan beginnen.

Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

Het nut van mediteren na het oproepen van je Beschermengel, het affirmeren, het bidden en het bestuderen van de Engelen Lezing.

Na gebeden en affirmaties, alsook na het bestuderen van het programma van je Beschermengel is het steeds nuttig om na te denken en te mediteren over het gebed en de informatie of de gevoelens die je hebt doorgekregen tijdens de Stilte, alsook over de kennis en de wetenschap die je verworven hebt dankzij het lezen van de Engelen lezing en het luisteren naar de inspiraties die zodoende naar boven komen alsook het waarmaken hiervan in je dagdagelijkse bestaan.

Laat je gedachten hun gang gaan, laat al de stemmen vanuit je innerlijk hun woordje doen en wanneer stilte en innerlijke rust bereikt is stel je dan open voor de hemelse inspiraties. Wanneer het contact met je Hogere Zelf en je Beschermengel goed genoeg is kun je hem en je eeuwige zelf vragen stellen, Zij zullen je dan steeds de nodige antwoorden verschaffen door middel van woorden, gevoelens, beelden en omstandigheden in je leven.

Het is in de stilte dat de grootste wijsheden zich ontsluieren. Laten wij dus even stil zijn en luisteren naar de stem in onszelf, de stem der stilte die ons steeds zachtjes toefluistert wat wij het beste kunnen doen. De stem der liefde die ons steeds de nodige troost schenkt wanneer wij daar nood aan hebben.

De zin van het leven

Wanneer wij de zin van het leven niet meer in zien en wij alle hoop en al het vertrouwen verloren hebben kunnen wij ons tot Engel Achaiah richten, de welke ons het nodige begrip en de nodige liefde zal schenken om geduldig en met hernieuwde kracht weer aan het werk te gaan. (in de positieve zin van het woord werk, wat wil zeggen een vreugdevolle activiteit waar we hier en nu van kunnen genieten en dankbaar voor zijn)

Engel Achaiah kan ons door het labyrint der materiŽle mogelijkheden leiden naar datgene wat het belangrijkste is en ons door de sluiers der illusies heen brengen naar het lichtende pad van onze ziel, de weg die voor ons bestemd is en de plaats die ons toebehoort.

Engel Achaiah kan ons onze lotsbestemming onthullen en ons levensplan openbaren wanneer wij zijn licht durven binnen laten en de waarheid accepteren.

Engel Achaiah brengt ons het licht van de waarheid wat ons toestaat de dingen te zien zoals ze zijn. Zij schenkt ons het geduld om de dingen te doorzien en de waarheid te accepteren. Zij schenkt ons de liefde om aandacht te hebben voor datgene wat er in ons innerlijk gebeurd en datgene wat ons omringd alsook het nodige onderscheidingsvermogen wat ons toestaat om de dingen te begrijpen en de juiste keuzes te maken.

Aangezien onze keuzes onze weg vormen schenkt Zij ons dus een visie omtrent de verschillende wegen die mogelijk zijn alsook de gave om het juiste Pad te kiezen.

Ons levensplan waarmaken

Wanneer het ons lukt om tijdens de rust die Engel Achaiah ons steeds zal schenken weer vrede met onszelf en onze levensomstandigheden te vinden en wij weer een duidelijker beeld omtrent de wereld en onze plaats in het grote geheel ontvangen kunnen wij beginnen met het uitvoeren van datgene wat er werkelijk toe doet, datgene wat het leven van ons allen beter en waardevoller maakt.

Het gene wat wij kunnen doen ligt vaak vlak voor onze neus en Engel Achaiah kan onze innerlijke en uiterlijke ogen openen zodat wij wederom kunnen zien wat ons te doen staat en wij zodoende alles de juiste richting in kunnen sturen.

Engel Achaiah toont ons dat het nooit te laat is en helpt ons om hier en nu onze problemen aan te pakken.

Zij schenkt ons het nodige vertrouwen in ons zelf zodat wij hieraan kunnen beginnen met geloof in een goede afloop.

Engel Achaiah schenkt ons weer liefde voor onszelf en het leven, zodat wij op onze beurt ook weer liefde kunnen geven en wij de eerste stappen kunnen zetten op het pad wat Zij voor ons aan het ontsluieren is.

Onze Levenstaak

Vaak is onze levenstaak iets wat ons vanuit ons onderbewuste een bepaalde richting aangeeft, een gevoel wat ons aandrijft om een bepaalde richting te gaan, doch het kan ook bestaan uit heldere gedachten die vol overtuiging een richting verkiezen en weten wat hen te doen staat.

Het kan bestaan uit een bewustzijn van wat het leven van je vraagt en het gene wat je in je innerlijk draagt. Het gene wat in je mogelijkheden licht en het gene wat je geboden wordt.

Engel Achaiah kan je de weg tonen wanneer je rustig de tijd neemt om samen met haar eens na te denken over het gene wat in je mogelijkheden licht, over het gene wat het leven je te bieden heeft en het gene wat jij kunt doen hier en nu om gelukkig te zijn en het leven voor iedereen aangenaam en avontuurlijk te maken.

Genieten van het leven

Engel Achaiah kan ons leren om te genieten van het leven op de juiste wijze.

Zij kan ons leren om te genieten van de natuur en het natuurlijke en ons het goddelijke ritme leren waarin wij kunnen meewerken als natuurlijke elementen in een goddelijk rijk van vreugdevolle evenementen.

Nieuwe wegen openen

Dankzij Engel Achaiah kunnen wij vele werken verrichten en nieuwe wegen openen.

Kalmte en doorzettingsvermogen behoren tot de eigenschappen die wij dankzij Haar kunnen ontwikkelen.

Dankzij het gouden geduld van Engel Achaiah kunnen wij zelfs nieuwe ontdekkingen doen, nieuwe dingen uitvinden, prachtige kunstwerken maken, literaire werken schrijven en bovenal genieten van het kunstwerk des levens.

Mensen die onder haar sterren geboren zijn hebben vaak heel veel liefde voor de natuur, maar ook informatica en zelfs robots kunnen tot hun interesses behoren.

Engel Achaiah leert ons de waarheid, wanneer wij alles wat er gebeurt in onszelf en om je heen observeren, het is op die manier dat wij steeds weer iets bij leren.

Achaiah geeft ons de mogelijkheid om onze innerlijke organisatie, onze gevoelens en gedachten te ontdekken en begrijpen zodat we op een bewuste manier gebruik kunnen maken van onze gedachten en we kunnen handelen vanuit ons Hart.

Zij geeft ons het geduld om naar onszelf te kijken, over onszelf te denken en onszelf de Liefde en de tijd te schenken die nodig is om vooruit te gaan naar het doel van ons bestaan.

Engel Achaiah schenkt ons een helder bewustzijn

Achaiah verruimt ons bewustzijn en zorgt ervoor dat wij onszelf helder kunnen zien en voelen zodat wij kunnen handelen in kalmte vanuit het diepst van onze ziel. Zij brengt ons de innerlijke rust die nodig is om de stem van ons hogere zelf te kunnen horen.

Engel Achaiah zorgt voor een Levende, stralende, intelligente en ontvangende mentaliteit die ons van alle jaloezie en luiheid bevrijdt. Dankzij haar kunnen de dingen ons iets schelen en zullen wij ons nooit meer vervelen.

Engel Achaiah leidt ons met geduld en precisie en geeft ons een uitmuntende luciditeit, zij zorgt ervoor dat wij ons gemakkelijk uit kunnen drukken op alle verschillende manieren: praten, schrijven, tekenen, muziek maken en nog veel meer communicatieve vaardigheden.

Zij geeft ons de mogelijkheid om datgene wat we ontvangen te interpreteren naargelang onze levensomstandigheden en ons niveau en om deze kennis aan te passen en door te geven naargelang de levensomstandigheden en het niveau van de mensen om ons heen.

Engel Achaiah motiveert ons om kennis te delen met iedereen om ons heen.

Dankzij Engel Achaiah kunnen wij gezellig samen filosoferen en zo rustig allemaal iets bij leren. Zij geeft ons de nodige curiositeit om verder te leren over alles wat nuttig is en bijdraagt aan onze evolutie.

Het is de Beschermengel van de eeuwige student en de toegewijde wetenschapper.

Het goddelijke geduld

De Engelen geven ons elke dag hun energieŽn of wij er nu iets mee doen of niet, of wij nu slecht zijn of goed, zij oordelen niet en staan altijd voor ons klaar. Hun geduld is oneindig en hun Liefde zonder voorwaarden. Zij hebben alle tijd van de wereld omdat zij weten dat wij uiteindelijk allemaal onze Ster zullen ontdekken en weer ťťn zullen worden met ons Goddelijke zelf.

Dat is het gouden geduld van Achaiah, het geduld om iedereen de tijd te laten om te evolueren en te leren. De Liefde en het vertrouwen dat ervoor zorgt dat wij vrij en zonder angst kunnen zijn omdat we weten dat alles uiteindelijk toch goed komt.

Kortom met het geduld, het doorzettingsvermogen en de kalmte van Beschermengel Achaiah is men tot alles in staat en kan men bovendien het hoe en waarom van dit alles ook nog eens te weten komen.

De realiteit

Engel Achaiah, oftewel geduld en aandacht kunnen ons helpen om de realiteit recht in de ogen te kijken en deze met liefde en een goed voorstellingsvermogen, alsook een uitmuntend organisatie talent, steeds een beetje aan te passen tot ze correspondeert met de realiteit die wij wensen.

Beschermengel Achaiah brengt ons ook de kracht om de dingen te accepteren zoals ze zijn en er dankbaar voor te zijn. Zij schenkt ons de zin om er het nut van in te zien, om de realiteit te begrijpen en te handelen naar gelang, vanuit onze diepste overtuigingen en onze meest liefdevolle wensen.

Zij schenkt ons de kracht om geduldig en vol goede moed hier en nu te doen wat wij kunnen doen en ons met liefde te weiden aan het gene waar wij het meest van houden.

Engel Achaiah schenkt ons het geduld en de liefde die ons toe staan om van onze realiteit en van ons leven te houden, alsook het geloof en het vertrouwen dat onze realiteit steeds weer aan onze wensen zal voldoen en dat het in onze eigen hand licht, het geschenk wat Zij steeds weer te bieden heeft.

Zij toont ons dat het datgene is wat wij de lucht in hebben gestuurd wat wij wederom ontvangen.

Engel Achaiah kan ons de wetten van oorzaak en gevolg doen begrijpen, alsook de natuurlijke wetten die er voor zorgen dat alles goed functioneert hier op Aarde. Zij kan ons de natuurlijke ritmes leren vanwaaruit en waardoor alles zich ontwikkeld en ontplooit.

Beschermengel Achaiah kan ons de nodige inzichten schenken om onszelf en onze wereld te begrijpen alsook het nodige communicatievermogen om deze inzichten te delen met onze medemensen.

Zij staat ons toe om moeilijke opdrachten te vervullen en grootse ontdekkingen te doen. Zij kan waarachtige wetenschappers van ons maken alsook liefdevolle levenskunstenaars.

Ons goddelijke pad

Enkel door geduldig te kijken, te observeren en te accepteren kunnen wij leren om alles te doorzien en zodoende ons goddelijke pad ontsluieren.

Engel Achaiah schenkt ons het geduld om het pad in te zien wat voor ons bestemd is. Achaiah is de rust en de stilte van waaruit het goddelijke plan zich openbaart. Zij schenkt ons de tijd om de dingen te zien zoals ze zijn, om alles te accepteren en met liefde en aandacht te kijken naar datgene wat ons omringd. Zij brengt de liefde en de aandacht in ons innerlijk tot leven en schenkt ons de mogelijkheid om deze naar buiten te brengen door middel van lichtende woorden, (woorden die meer begrip schenken) en liefdevolle acties.

Zij schenkt ons de liefde en de kennis alsook het geduld om in het juiste ritme mee te gaan met de goddelijke stroom der voorzienigheid.

Zij kan van ons een schitterende muzikanten maken en ons leren om met liefde mee te spelen in het ritme van de Engelen, in overeenstemming met de natuur en haar natuurlijke cyclussen, zodat wij onze solo kunnen geven wanneer het moment daar voor gekomen is en wij ons volledig uit kunnen drukken zoals wij werkelijk zijn als Sterren die schitteren voor elkander.

Engel Achaiah leert ons om onszelf de nodige rust te schenken zodat wij zonder stress of schaamte mee kunnen spelen in het grote optreden des levens. Zij doet ons inzien dat het geduld als een rustpauze is van waaruit je je gedachten tot leven kunt laten komen als het concert van je dromen.

De rust van waaruit alles voortkomt

Geduld is de rust waarin alles innerlijk wordt gecreŽerd om daarna uitgedacht te worden. Innerlijk wordt alles uitgedacht, gevoed door gevoelens en uiteindelijk gematerialiseerd. Dit is het innerlijke proces wat voorafgaat aan de uiterlijke manifestatie, het welke dan ook in grote mate de uitkomst zal bepalen. Wanneer we dit proces begrijpen en we weten dat elke visie, elk idee dat ons geschonken wordt of dat wij aan de wereld schenken als een zaadje is wat zich op een dag zal ontwikkelen tot een schitterende plant, dan komen wij tot het besef dat elke actie hoe klein ze ook mag zijn bijdraagt aan het grotere geheel wat uiteindelijk onze omstandigheden zal bepalen. En dat elke liefdevolle actie, elke waardevolle bijdrage aan dit geheel beloond zal worden door vele fijne reacties en een enorme overvloed aan nieuwe toekomstmogelijkheden.

Wanneer we onszelf en de wereld begrijpen en we leren om onszelf, de wereld en alle evenementen waarvan wij deel uitmaken te verwelkomen en wij de juiste waarde aan elk moment en elk evenement kunnen geven dan zullen wij inzien dat het leven ons steeds schenkt wat we nodig hebben en dat het een geschenk is om onszelf en de wereld te mogen leren kennen.

Dan zullen wij inzien dat wij onszelf pas tegenkomen wanneer wij tot actie overgaan en tijdens ons aardse leven (hier en nu) het gene leven wat wij willen beleven.

Want uiteindelijk zijn wij het gene wat wij van onszelf maken, wanneer we onszelf teveel opblazen zullen we ontploffen, wanneer we onszelf vernederen zullen we vertrappeld worden, maar wanneer wij onszelf zijn en ons eigen op een waarachtige en vriendelijke wijze uiten zal alles goed komen.

Bewustzijn van het goddelijke plan

Engel Achaiah maakt ons bewust dat wij maar een klein deeltje zijn van een groots gebeuren en dat het enkel geduldig meegaand met de stroom of rustig en kalm leidinggevend is dat wij vooruit kunnen gaan en ontdekken hoe dat het is om hier en nu op de juiste tijd en plaats te zijn.

Engel Achaiah schenkt ons het geduld om onze diepste wensen te doorgronden en ze in vrijheid op een natuurlijke wijze tot leven te laten komen door ze de juiste omstandigheden te geven, ze te planten in ons leven en er het water van Liefde en aandacht aan te schenken, zodat ze kunnen groeien en bloeien om uiteindelijk in ons leven te voorschijn te komen.

Wanneer de oogst niet goed is wil dit zeggen dat wij niet het juiste gepland hadden of dat het moment nog niet rijp was.

Engel Achaiah kan ons doen begrijpen wanneer het juiste moment daar is en schenkt ons dan de actieve liefde die ons toestaat om onze mooiste wensen waar te maken en onze beste ideeŽn om te zetten in een harde, doch liefelijke realiteit.

Zij kan waarachtige kunstenaars van ons maken, beeldhouders van de goddelijke schoonheid die in ons allen huist. Doch zij kan ons ook helpen om een begrijpelijk en wetenschappelijk beeld te scheppen van deze schoonheid die in ons verborgen zit en ons alom aanwezig omringd door van ons wetenschappers te maken, die de kennis die zij beschikken omtrent henzelf en het universum ten dienste kunnen stelen van het grotere geheel.

Beschermengel Achaiah schenkt ons een uitstekend communicatie vermogen en samen met hem kunnen wij dus ook journalist worden, of schrijver, de mogelijkheden zijn oneindig, de keuze aan ons.

Wanneer het ons moeilijk valt om te beslissen kunnen wij wederkeren naar de rust die zich in ons zelf bevind en samen met Engel Achaiah, dankzij de juiste inzichten tot een goede uitvoering komen.

De ontdekkingsreis

Het leven is een ontdekkingsreis van mogelijkheden waarin je vanuit je eigen vrijheid naar wil kunt handelen en je de resultaten kunt verwachten die je zelf plant.

Wees dus voorzichtig met het gene wat je je voorstelt en de uitvoering ervan. Neem de tijd om de voor en nadelen van iedere wens te onderscheiden vooraleer je ze waarmaakt. Om te bekijken of dit verlangen wenselijk is voor iedereen om in te zien of het een zelfzuchtige verlangen is of een altruÔstische wens die iedereen ten goede komt.

Wanneer, je idee, je wens en het plan wat je geplant hebt aan ieders wensen voldoet en je steeds het juiste moment afwacht om het te openbaren dan zal het uitkomen en zullen de vruchten van je liefdevolle werk de omstandigheden zijn waarin je jezelf bevind en de innerlijke vrede waardoor je dan op een avontuurlijke wijze omringd zult worden zal als een boek zijn, het welke door elke actie in het hier en nu neer wordt geschreven. Maak je mooiste wensen dus waar en wordt de schrijver van je eigen leven maak je eigen verhalen waar en geniet van het schitterende avontuur waarin je jezelf bevind.

Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid

Beschermengel Achaiah staat ons toe om rustig en met verstand door moeilijkheden te gaan en steeds de juiste oplossingen te vinden voor de problemen die wij ons zelf voorleggen, voor de problemen waarin wij onszelf gebracht hebben door onze eigen manier van zijn en door de problemen die ons voorgelegd worden door anderen die met dit gehele proces in overeenstemming zijn, of door mensen die hier op reageren zodat het allemaal nog eens te meer duidelijk wordt. Engel Achaiah maakt ons alles op geduldige wijze duidelijk totdat wij een oplossing vinden, dan roepen wij eureka en danken Engel Achaiah en het geduld wat ons zo ver gebracht heeft.

Samen met Engel Achaiah kunnen wij alle beproevingen waarmee het leven ons in aanraking brengt in rust en vrede doorstaan.

Overtuigd door de Kracht die Engel Achaiah ons schenk, de kracht om onszelf op een juiste wijze uit te drukken en onze overtuigingen te staven door middel van daadkrachtige bewijzen kunnen wij in het ritme van de goddelijke voorzienigheid, in het ritme van de natuur onze ideeŽn waar maken en onze wensen tot leven brengen met liefde en onderscheidingsvermogen.

Engel Achaiah schenkt ons een uitstekend organisatie talent en kan ons helpen om ons leven op de juiste wijze te organiseren. Zij kan ons leren om alles goed te regelen en zodoende kunnen wij fantastische resultaten bereiken.

Doch Beschermengel Achaiah behoed ons er ook voor om van alles een saaie gewoonte te maken, om alles teveel te regelen en te bepalen.

Bevrijding

Engel Achaiah kan ons bevrijden wanneer wij enkel nog in de harde realiteit geloven en wij denken dat er ons geen vrijheid meer geschonken wordt door ons wederom bewust te maken dat wij ons eigen lot in de handen hebben en ons tot het besef te brengen dat de hemelse krachten ons bij zullen staan wanneer het aardse gebeuren wat wij hen voorstellen in overeenstemming is met het goddelijke plan wat voor ons allen ontworpen is door de heilige geest die in ons allen huist.

De geest der vooruitgang die ons aanspoort om in actie te komen wanneer wij stilstaan en niet meer vooruit willen gaan.

De geest die zich wil bevrijden uit het goed geregelde leventje wat verstand en verlangen tot leven hebben gebracht en de geest die ons leven te goed wil regelen en organiseren. De heilige geest die als een liefdevolle moeder of een strenge vader steeds het gene zal schenken wat nodig is op dat moment zodat wij allen in ons ritme en op onze tijd het gene kunnen beleven waarvoor we bestemd zijn en zodoende onze lotsbestemming vervullen.

Uitspraken in verband met Engel Achaiah

Heb Geduld maar wees niet lui, werk rustig voor het goede en laat je niet gaan want alles wat je wil komt eraan.

Alles op zijn tijd in rust en vredelievendheid.

Blijf alert want ACHAIAH zal je alle geheimen des levens ontsluieren wanneer je er voor openstaat en al haar wijsheden 1 voor 1 integreert en zo het gene dat alles te samen houdt leert. Dan zal je het geheel klaar en duidelijk zien en weten dat Liefde de nectar is die alles levend maakt.


Goede raad van Engel Achaiah

Wees vrij en laat iedereen om je heen vrij.

Geef goede raad maar word nooit ongeduldig of kwaad.

Iedereen heeft iets te geven en allen te samen kunnen wij in overvloed leven.

Doe wat je kunt doen zonder te zeggen of te denken dat het geen zin heeft. Weet dat elke stap hier op aarde gezet een enorme invloed in de hemelse sferen heeft en dat datgene wat je de lucht in stuurt als een hemels geschenk wederom in je leven zal verschijnen.

Geloof in jezelf en je doelstellingen wees geduldig en weet dat je het verdient en dat je wensen waar zullen worden.

Stel je geen toekomst voor die niet bestaat of die je niet wil laten bestaan.

Stel je met geduld en liefde steeds het beste voor iedereen voor en geloof in jezelf en je diepste hartenwensen. Geloof dat het je zal lukken en er zal je de rust en het geduld geschonken worden wat je nodig hebt.

Wees in vrede met jezelf en je leven en weet dat vertrouwen in jezelf en de effectiviteit van je manier van zijn als ook je efficiŽnte manier van gedragen je het geduld kan brengen waarmee zelf de moeilijkste opdrachten vervuld kunnen worden.

Weet dat er nooit geen probleem is wat zwaar genoeg is om niet opgelost te kunnen worden en dat de kracht van het geduld je toestaat om van lood goud te maken, dat er geen geheimen zijn die niet te ontsluieren zijn en dat de deur naar het nieuwe steeds voor je openstaat.

Weet dat de Natuur je 1 voor 1 al haar geheimen zal ontsluieren wanneer je aandachtig haar ontwikkeling gade slaat alsook de ontwikkeling die zich in jezelf voltrekt in het ritme der seizoenen en de vele overeenkomsten die dit gehele proces vertoont.

Vertrouwen in jezelf helpt om beter om te gaan met de tijd

Vertrouw in jezelf en in de tijd die je wordt geschonken, maak je geen zorgen en heb geen schrik voor morgen. Weet dat alles gaat lukken op zijn juiste tijd en plaats. Weet dat wanneer dingen niet lukken dit voor een reden zo is en dat het nooit zin heeft dingen te forceren.

Weet dat alles is zoals het moet zijn en dat nieuwe kansen en mogelijkheden steeds weer op je weg zullen komen wanneer de tijd daar rijp voor is. Fok jezelf dus niet op en probeer niet alles te controleren, doe rustig en goed, hier en nu wat je kunt doen en wees fier op jezelf en je verwezenlijking.

Werk alles geduldig en liefdevol af en weet dat geduld als een voorspel is wat elke wens tot leven kan doen komen, dat de natuur vele geheimen herbergt en er vele gronden zijn waarin jij de zaden van de toekomst kunt planten.

Weet dat je een hemelse tuinier bent die nedergedaald is op aarde om zijn meest liefdevolle wensen waar te maken en zijn geduldige liefde tot leven te zien komen in het paradijs van zijn dromen.

De wonderbaarlijke ontdekkingsreis des levens

Zie elke dag als een ontdekkingsreis, elk uur als een nieuw land en elke minuut als een van de schatten die dit wonderbaarlijke tijdperk herbergt.

Weet dat jij van dit tijdperk van vreugdevolle nu momenten een schitterende tuin kunt maken en elk moment ten volle kunt benutten zodat het op zijn tijd vrucht zal kunnen dragen.

Weet dat je op elk moment kunt geven en ontvangen, kunt planten en kunt oogsten, dat je altijd datgene zult oogsten wat je gezaaid hebt en dat het dus zeer belangrijk is om te leren tuinieren op de juiste wijze.

Of het nu grootse projecten zijn die je plant, of het simpel weg positieve gedachten zijn die je de wereld in stuurt, het zal steeds naar je terug komen en je belonen. Het gene wat je met geduld en liefde in gang zet zal je steeds meenemen naar je mooiste dromen.

Ga mee met de stroom, heb geloof en vertrouwen en weet dat je met geduld de mooiste kastelen kunt bouwen, dat alles mogelijk is wanneer men het aandurft om 1 voor 1, steen voor steen met liefde en vertrouwen mee te werken aan het grote goddelijke kunstwerk waar wij allen deel van uit maken.

Ervaringen met Beschermengel Achaiah

Toen ik samen met Beschermengel Achaiah de begrippen geduld en ongeduld, stress en rust aan het bestuderen was en het verband met tijd en het belang dat wij aan tijd hechten, hoe dat wij tijd ervaren en zo voort. Bracht Engel Achaiah mij het antwoord en vertelde dat geduld ook inhield hier en nu de stappen te doen die we kunnen doen. Ons geen zorgen te maken over de toekomst en niet teveel te denken aan het verleden, maar hier en nu te handelen en geduldig te wachten tot het universum ons een antwoord schenkt, tot onze omgeving nieuwe mogelijkheden voortbrengt of er weer nieuwe krachten in ons geboren worden en we tot nieuwe inzichten komen die we tot dan toe niet voor mogelijk hadden gehouden.

En terwijl ik deze geduldige activiteit aan het bestuderen was en me liet inspireren door Engel Achaiah kreeg ik de volgende boodschap door:

Zelf al is het maar ťťn ding wat je doet, ťťn ding waar je het geduld en de tijd voor neemt, het is altijd de moeite, aangezien dit ene ding je het tienvoud terug zal geven van wat je gegeven hebt.

Terwijl ik deze boodschap en nog vele anderen doorkreeg dacht ik ook over mijn eigen en mijn eigen problemen. Ik dacht aan de stress die ik had en al het gene wat ik nog moest doen, de situatie waarin ik me bevond enzovoort. Ik brak mijn hoofd en probeerde aan alles zin te geven en de dingen te begrijpen, er achter te komen wat het slimste was om te doen.

Toen sprak Engel Achaiah en vertelde mij dat het niet altijd nodig is om het nut en de reden te weten, dat er nu eenmaal sommige dingen zijn die ons nog ontgaan. En dat het steeds nuttig is om in actie te komen wanneer we vastzitten.

Werk vinden

Terwijl ik verder werkte aan de Engelen Lezing, dacht ik dus ook na over het gene wat ik moest doen, ťťn van de dingen die ik moest doen was officieel werk vinden, of op zijn minst beginnen met solliciteren zodat ik aan kon tonen dat ik werk zocht.

Ik had dit reeds lange tijd uitgesteld, doch dankzij Engel Achaiah deed ik een eerste stap en solliciteerde voor enkele jobs.

Die namiddag ging ik bij mijn e-mails kijken en kwam er tot mijn verbazing achter dat ik die zelfde namiddag noch op sollicitatie gesprek mocht komen in een supermarkt.

Nu ben ik daar verantwoordelijke voor de groenten en het fruit en heb ik weer nieuwe mogelijkheden, er staat me nog veel te wachten maar met de Engelen aan mijn zijde durf ik alles aan.

(ondertussen is er weeral een jaar voorbij en werk ik niet meer in de supermarkt, waar ik nu weer ga werken weet ik nog niet. Doch aan mijn werk met de Engelen ben ik weer begonnen en dankzij het gouden geduld van Engel Achaiah zal het me lukken om alles waar ik aan begonnen ben af te werken. Hiervoor Dank ik God de Vader, Moeder Aarde en alle lieve Engelen en Mensen die mij helpen op aarde en vanuit het hemelrijk)

 

Beschermengel Cahetel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

CAHETEL is de laatste Engel van het koor der Serafijnen. Hij is de langste arm van Aartsengel Metatron die werkt met de krachten Kether, de eerste Sefirah van de levens boom de welke ook wel de Kroon genoemd wordt. Het is de Kroon die ons toestaat om instrumenten te zijn die werken ten dienste van God.

Met Engel CAHETEL wordt ons werk een zegen omdat wij er achter komen dat wij werken ten dienste van de Heer. Engel CAHETEL zorgt ervoor dat wij ons volledig bewust worden van de Goddelijke Droom.

Engel CAHETEL maakt ons bewust van al onze kwaliteiten, hij toont ons het Goddelijke potentieel wat wij allen in ons dragen. En zelfs al hebben wij dit potentieel nog niet volledig benut en geÔntegreerd in ons leven, toch zal CAHETEL er ons reeds de visie van geven zodat wij vol goede moed en dankbaarheid de juiste stappen kunnen zetten op weg naar ons hogere Zelf wat reeds aanwezig is in alle fijne woorden en dromen, in al onze mooiste wensen en toekomst mogelijkheden.

Werken en genieten

Engel CAHETEL schenkt ons de vreugde om te werken en bevrijdt ons van de luiheid die ons gevangen houdt in de comfortabele gewoontes die wij ons eigen hebben gemaakt.

Doch Engel CAHETEL leert ons ook om te genieten van de prachtige geschenken die God, de Aarde en zijn bewoners ons te bieden hebben.

Engel CAHETEL ons familie leven en de natuur

Engel CAHETEL werk met de Krachten van de Aartsengelen METATRON en GABRIEL en aangezien GABRIEL de Koning der families is en METATRON de verdeler van de creatieve wil kan CAHETEL ons dus helpen om met onze creatieve wil betere omstandigheden voor ons en onze families te creŽren.

Bovendien toont Engel CAHETEL de zegeningen die reeds aanwezig zijn en staat hij ons toe om het verleden achter te laten en op een nieuwe en vreugdevolle wijze de juiste stappen te zetten in ons familie leven.

Hij toont ons onze levenstaak en helpt ons om deze op een correcte wijze uit te voeren. Dankzij Engel CAHETEL voelen wij alles zeer goed aan en kunnen wij aan de hand van deze gevoelens ons familieleven beter organiseren.

Engel CAHETEL kan ons leren om te genieten van de natuur, de liefde en de goddelijke voorzienigheid. Engel CAHETEL staat ons bij met het cultiveren van alle fijne dingen.

Beschermengel CAHETEL schenkt ons de kracht om met vreugde te werken en op deze manier ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Al deze steentjes kunnen edelstenen zijn en wanneer wij in liefde deze edelstenen uitdelen en op de juiste plaatsen doen terechtkomen zal de aarde een tempel zijn waarin God kan wonen. Dan zullen wij zijn naam waar maken waarna wij allemaal mee kunnen genieten van de krachten die deze naam herbergt


Dankbaarheid

Engel CAHETEL schenkt ons een enorme luciditeit omtrent onze gevoelens, Hij toont ons de oorzaak van elk gevoel dat wij ervaren en schenkt ons de gave om ook de gevoelens van al onze medemensen te begrijpen. Hij brengt harmonie in de wereld en schenkt ons de Liefdevolle aandacht die van deze wereld een paradijs kan maken.

Engel CAHETEL leert ons om dankbaar te zijn voor al het mooie wat de Natuur ons te bieden heeft.

Laten wij dus als bloemen zijn en naar het licht toegroeien wat God en zijn Engelen ons te bieden hebben. Laten wij allen met plezier genieten van de vruchten die Hij ons steeds weer schenkt en samenwerken met hem zodat ook wij onze hoorn des overvloed kunnen gebruiken om mee te spelen met de muziek der goddelijke sferen die iedereen gelukkig maakt.

Engel CAHETEL regeert de periode van 25 tot en met 29 April.

 

Beschermengel Haziel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De eerste Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen wordt Haziel genoemd,†deze liefdevolle Engel vult ons negende filosofische huis met barmhartigheid. Deze Cherubijn is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 1 tot en met 5 mei.

Beschermengelen zijn hier met slechts ťťn doel voor ogen: Om je te helpen de talenten die je in dit leven meegekregen hebt verder te ontwikkelen en gebreken te transformeren naar gaven.

Je Beschermengel kan steeds aangeroepen worden aangaande eender welk probleem waar je mee kampt en zal je hier dan ook in bijstaan.

Dit gebeurt steeds door inspiraties of nieuwe situaties die naar je toe komen. Hoe meer je oefent in werken met je Beschermengel, hoe vlugger je resultaten zal zien, tot het uiteindelijk een onlosmakelijk deel van je leven zal zijn.

Er zijn ons allen vele Beschermengelen geschonken die ons leiden door de verschillende situaties in ons bestaan. In deze studie gaan wij ons richten tot je persoonlijke Beschermengel. Deze is reeds bij je sinds je geboorte om je specifiek te helpen met het verfijnen van de gaven en talenten die je helpen om je weg in dit leven te banen alsook je doelen te bereiken.

Deze Engel wordt ook wel de fysieke Beschermengel genoemd omdat Hij ons bijstaat door middel van de elementaire krachten. Hij zorgt voor de beweging, Hij wakkert de dynamische kracht aan in jezelf die ervoor zorgt dat je in goede gezondheid bent. Hij spoort je aan tot actie en staat je bij in alles wat je onderneemt in dit leven. Hier volgt Zijn studie:

Je Beschermengel

Je kunt je Beschermengel als een lieve vriend of vriendin zien waar je steeds alles aan kunt vragen, of als je geheime geliefde die van je houdt en je bijstaat in eender welke omstandigheid. (Engelen zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk en hun liefde is onvoorwaardelijk en puur.)

Hij of Zij representeert het stemmetje in je hart wat je steeds op positieve wijze aanmoedigt.

Wanneer je leert om steeds naar dit stemmetje te luisteren dan zal alles in je leven als vanzelf in orde komen en zullen al je problemen verdwijnen als wolken die oplossen om het licht van de zon wederom door te laten, als oude zorgen en schuldgevoelens die je uiteindelijk verlaten om plaats te maken voor het nieuwe en het liefdevolle wat je steeds te wachten staat waneer je op nieuw durft te beginnen en alles vergeeft en vergeet wat je ooit pijn heeft gedaan om vol van waardevolle ervaringen en puttend uit fijne momenten verder te gaan met hoop en geloof in dat gene wat was, is en altijd zal zijn.

Engelen aanroepen

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:† HA - HAZI - HAZIEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: HA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: HAZI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: HAZIEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Leren werken met de engelen is een kwestie van vertrouwen in de liefdevolle krachten die aanwezig zijn.

Vraag en u zal gegeven worden, zei Christus.

En zo zal het zijn.

Gebeden, affirmaties en meditaties

Ik zelf werk vooral door middel van gebeden, affirmaties en meditaties. Ik roep de Engel op, bid, affirmeer en mediteer en kom zo op de frequentie van de Engel waarmee ik aan het werken ben.

Affirmaties, gebeden en meditaties brengen je in harmonie met je Beschermengel, waarna je de informatie die Hij je toefluistert vanuit je diepste innerlijk of vanuit het grootse hemelenrijk beter zult begrijpen, alsook de symbolische anekdotes in je leven die je elk een boodschap brengen.

Bidden kan een zeer nuttige bezigheid zijn aangezien elk gebed het beste in jezelf en je medemens naar boven brengt, aangezien het bidden je meer geloof en standvastigheid schenkt.

Geloof en vertrouwen in de Engel die in jezelf huist, standvastigheid, trouw en loyaliteit aan het hoogste het meest waardevolle in jezelf.

Bidden brengt de mooiste schatten vanuit jezelf en je medemensen naar boven. Bidden is niet enkel een kwestie van geloven, bidden is ook een kwestie van weten waartoe je in staat bent wanneer je op je positiefst bent.

Het belangrijkste van een gebed is de liefde en de integriteit waarmee het gezegd wordt alsook de woorden waaruit het bestaat.

De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer je er een gewoonte van maakt om je eigen kracht en die van je medemensen te affirmeren door middel van gebeden en affirmaties, liedjes of kunstwerken dan zal je constateren dat dit wonderbaarlijke resultaten in je leven teweeg brengt.

Ook is het nuttig om af en toe eens een pauze te nemen wanneer het je teveel wordt, om eens op vakantie te gaan bijvoorbeeld of je op een andere wijze weer terug op te laden zodat je er weer tegen kunt en je wederom volop kunt schijnen en zodoende alle duisternis, alle ongeluk en alle lijden uit je leven† laten verdwijnen.

Nu ga ik even een pauze nemen waarna wij verder zullen gaan met enkele affirmaties en een gebed.

Het woord is als een heilige voeding en bij deze raad ik je aan om niet teveel tegelijkertijd tot je te nemen. De juiste maat is het antwoord, het ritme gaat steeds verder en verder, de Engelen zingen zonder ophouden doch ook zij nemen af en toe een pauze om weer op adem te komen en het zijn juist deze pauzes die hun muziek zo mooi maken.

Affirmaties

Ik ben vrij en liefdevol en sta altijd klaar om iets goed te doen.

Ik heb lief en ik ben geliefd.

Begrip en vergevingsgezindheid maken alles in mijn leven weer licht en liefdevol.

Inzicht en barmhartigheid bevrijden mij van al mijn karma.

Gebeden

Dankjewel Engel Haziel voor de goedheid in mijn hart.

Voor de vriendelijkheid en de vreugde die ik steeds kan verdelen door simpelweg mezelf te zijn en van iedereen om me heen te houden als een deel van dit zelf, dit grote en almachtige zelf dat in ons allen huist.

Dankjewel Engel Haziel voor de bron van liefde in mijn hart waaruit ik steeds kan putten om mezelf en mijn medemensen het beste te schenken.

Dankjewel voor de liefdevolle drank der eenheid die ons toestaat om te houden van en geliefd te zijn.

Het nut van mediteren na het oproepen van je Beschermengel, het affirmeren, het bidden en het bestuderen van de Engelen Lezing

Na gebeden en affirmaties, alsook na het bestuderen van het programma van je Beschermengel is het steeds nuttig om na te denken en te mediteren over het gebed en de informatie of de gevoelens die je hebt doorgekregen tijdens de Stilte, alsook over de kennis en de wetenschap die je verworven hebt dankzij het lezen van de Engelen lezing en het luisteren naar de inspiraties die zodoende naar boven komen alsook het waarmaken hiervan in je dagdagelijkse bestaan.

Laat je gedachten hun gang gaan, laat al de stemmen vanuit je innerlijk hun woordje doen en wanneer stilte en innerlijke rust bereikt is stel je dan open voor de hemelse inspiraties. Wanneer het contact met je Hogere Zelf en je Beschermengel goed genoeg is kun je hem en je eeuwige zelf vragen stellen, Zij zullen je dan steeds de nodige antwoorden verschaffen door middel van woorden, gevoelens, beelden en omstandigheden in je leven.

Het is in de stilte dat de grootste wijsheden zich ontsluieren. Laten wij dus even stil zijn en luisteren naar de stem in onszelf, de stem der stilte die ons steeds zachtjes toefluistert wat wij het beste kunnen doen. De stem der liefde die ons steeds de nodige troost schenkt wanneer wij daar nood aan hebben.

Gaven die wij met Engel Haziel kunnen ontwikkelen

Begrip voor zij die het moeilijk hebben. Dienstbaarheid en hulpverlening. Vertrouwen en eerlijkheid. Beloftes die nagekomen worden.

Liefde voor alles en iedereen. Vreugde voor het leven. Goede moed om projecten te beginnen & vervolmaken.

Vergevingsgezindheid, vergiffenis ongeacht de omstandigheden. Een goedheid van hart die al het negatieve doet verdwijnen. De puurheid en onschuld van een kind. Vriendschap, gratie alsook hulp van hogerhand

Doeleinden waarvoor wij hulp kunnen vragen aan Engel Haziel

Om het geluk in ons zelf te vinden en om anderen gelukkig te maken.

Om weer met vrede en liefde verder te gaan met ons leven.

Om vrijheid en liefde te ervaren en een nieuwe start te maken.

Om nieuwe vrienden of vriendinnen aan te trekken of om aangetrokken te worden door mensen en situaties die als belangerijke nieuwe personages in ons bestaan te voorschijn komen om ons mee te nemen of om meegenomen te worden naar het leven van onze dromen.

Engel Haziel schenkt de kracht om lief te hebben en geliefd te zijn en kan ons dus van alle liefdesproblemen bevrijden en ons vooruit helpen.

Hij kan de verbinding met de waarachtige geliefde in ons zelf herstellen en haar of hem laten verschijnen in ons leven indien wij dit wensen.

Hij zal ons steeds bijstaan waneer wij hoop en geloof willen brengen aan zij die alle hoop verloren hebben en nergens meer in geloven en kan dan ook aangeroepen worden wanneer wij het leven niet meer zien zitten.

Hij kan ons doen inzien dat het leven de moeite waard is en zal ons steeds helpen om andere mensen en wezens ook weer levensvreugde te shenken zodat ze volop kunnen leven en ook met liefde vooruitgaan naar het leven van hun wensen.

Haziel is een Ster die voor ons allen schijnt, de Beschermengel der goddelijke Barmhartigheid die steeds klaar staat om alles te verenigen en iedereen gelukkig te maken.

Vriendschap

Engel Haziel kan ons leringen vol goddelijke wijsheid schenken door ons liefdevol en vriendelijk te maken waarna wij mensen van gelijkaardige aard zullen ontmoeten die ons de nodige informatie en bijstand zullen schenken en waarmee wij kunnen samenwerken aan de realisatie van de goddelijke droom.

Wanneer wij handelen met liefde en vriendelijkheid zullen wij snel in contact komen met andere liefdevolle medewerkers, zo zullen vele waardevolle relaties tot stand komen en zullen wij een groep van vrolijke vrienden worden die allen te samen de liefde van de Heer voor zijn kinderen, zijn schepping kunnen verspreiden, uitstralen en zo genezing en welvaart in de wereld brengen.

Engel Haziel schenkt ons het kosmische licht, de wijn van het vreugdevol samenzijn, het plezier, de liefde om met zijn allen samen te werken aan onze gezamenlijke droom.

Deze lichtenergie heeft vele namen en vormen aangezien alles van dit licht gemaakt is.

Engel Haziel kan ons deze wijn schenken in de vorm van verlichtende gedachten die ons wijs en liefdevol maken, die ons de weg wijzen naar het land der liefde waar iedereen samenwerkt ten dienste van elk-ander, ten dienste van elkaar.

Dit licht is het begrip dat een liefdevolle samenwerking ons de nodige macht en kracht zal schenken om het goddelijke rijk op aarde te verwezenlijken.

Enkele woorden van Engel Haziel

Eenheid is macht, liefde is kracht, vergiffenis en een nieuw begin de voorwaarden.

Begin met een schone lei en vergeet het verleden, maak jullie nuttig en wees gelukkig en vrij in het heden.

Hier en nu zijn wij, hier en nu kunnen wij beginnen.

Nu is de tijd.

Bouw aan de toekomst door hem hier en nu te maken.

Verspreid de liefde door middel van liefdevolle acties.

Jullie zijn allen kinderen van het licht en hebben allen een taak te verrichten. Begin eraan, wees fier over datgene wat je al verwezenlijkt hebt maar blijf niet stil staan.

De voorspoed is met jullie maak er op een nuttige wijze gebruik van, doe wat je kunt doen eender wat, doe iets, ga mee met de stroom die reeds alom aanwezig is en jullie enkel mee wil nemen.

(Met Engel Haziel kunnen wij de belofte van Christus waar maken en het Hemelse rijk op Aarde brengen. De Hemelse liefde zaaien. De Hemelse liefde planten in het hart van al onze medemensen. De Hemelse liefde schenken aan al onze medemensen door middel van concrete acties die deze liefde waar maken in de vorm van een overvloedig paradijs waar ieder-1 met zijn geliefden kan leven in vrede. Een paradijs waar in liefde gedeeld wordt en waar een-ieder de grote liefdesverdeler is).

De Harmonie van het liefdevol leven in het heden, zo boven zo beneden

Haziel schenkt ons het idee, de droom, de intuÔtie, de ster, de hoop, de utopie.

Hij plant het zaad van de toekomst en moedigt ons aan om de eerste stenen van dit prachtige utopische gebeuren te plaatsen, hij schenkt ons de cement der liefde waarmee alle stenen zich kunnen verbinden en het goddelijke bouwwerk tot leven kunnen doen komen door in actie te schieten en onze dromen waar te maken, door deze liefdevolle cement te gebruiken voor het verenigen der stenen.

AltruÔsme en filantropie zijn de sleutelwoorden waarmee wij kunnen werken en zo de krachten van Engel Haziel in ons zelf versterken en op een liefdevolle wijze samenwerken.

Liefhebben en geliefd zijn, drinken van de Hemelse wijn

Deze hemelse wijn schenken aan onze medemensen is als het vervullen van hun diepste wensen. Want het is de wens van iedereen om geliefd te zijn en liefde te geven, gelukkig te zijn en gelukkig te leven.

Engel Haziel is als een straal van liefde en wijsdom, verdeel zijn licht door de hemelse liefde die Hij je steeds zal schenken waar te maken in je leven, door jezelf volledig te geven, door op een vreugdevolle wijze samen te werken ten dienste van de Ster die in ons allen schijnt en ons allen kan verenigen.

Vertrouw op deze Ster, geloof in deze Ster geef hem een plaatsje in je hart, laat je hart de basis zijn voor zijn hemelse bouwwerk en laat de goddelijke intentie tot leven komen door samen met hem te dromen, te geloven, te vertrouwen, samen met Hem te werken te bouwen.

Geef de vooruitgang een kans, sta open voor de waarachtige vraag naar een betere wereld, het waarachtige geloof in een hemels rijk op aarde. Laat Utopia tot leven komen.

Durf te geloven, durf te dromen en onderneem de nodige stappen, laat de gratie en de goedheid van het goddelijke Hart zijn werk doen, laat Zijn bloed door je stromen en maak gebruik van de levenskracht die Hij je schenkt.

Ga mee met de vooruitgang, stap na stap, dag na dag, 1 voor 1 en 1 voor Allen, zonder haast maar met vastbeslotenheid, met liefde en moed zonder te stoppen of schrik te hebben om te vallen.

De verlichtende intelligentie

Wanneer wij de Liefdevolle essentie van Engel HAZIEL in onszelf ontwikkelen kunnen wij ten volle genieten van het leven en alle fijne dingen die het te bieden heeft. Dan vergeven wij iedereen en worden wij vergeven. Dan houden wij van iedereen en houdt iedereen van ons.

Dan word het leven een liefdesspel, puur genot en pure vreugde, dan vergeten wij snel alles wat ons pijn heeft gedaan, omdat we ons dan eerder richten op alles wat ons plezier geeft.

Engel HAZIEL schenkt ons een heldere visie die ons toestaat om steeds tolerant en vergevingsgezind te zijn. Dankzij Hem verenigen wij elkaar in liefde zowel op hemels als op aards niveau.

Engel HAZIEL schenkt ons de nectar der vereniging en maakt van ons leven een liefdesspel waarin wij met liefde creŽren omdat Hij ons laat zien dat er niets heerlijker is dan een liefdevolle vereniging waaruit mooie werken voortvloeien.

Laten wij ons dus allen verenigen, trouw zijn aan het hoogste en het mooiste wat wij in ons dragen. Laten wij allen trouwen met Engel HAZIEL en drinken uit zijn heilige graal, eten van zijn lichaam en bovenal genieten van al het fijne wat de creatie ons te bieden heeft.

Want alles wat laag, negatief, pijnlijk en platvloers is valt in het niet tegenover het hoge, het fijne, het heerlijke wat God, zijn Engelen en onze lieve Moeder Aarde ons te bieden hebben.

Liefde

Engel HAZIEL is de verspreider van de volmaakte liefde, de pure en onvoorwaardelijke liefde die alles nieuw en levend maakt. De liefde die ons toestaat om te houden van God en zijn creatie als kinderen die nog vol verbazing kunnen genieten van elk moment waarin zij zich goed voelen. De liefde die ons toestaat om mee te vliegen in de armen van de tijdloosheid als vlinders omarmd door de Zon op weg naar het licht of genietend van de nectar der bloemen, de zoete heerlijkheid in al haar kleuren, wiens wens het is om ons allen te dragen in haar schoot.

Wees dus welkom en vergeet al je lijden, laat je leiden en vergeet je zorgen. Vandaag is de dag van je leven, vandaag is het een dag om je volledig te geven. Vandaag is het de dag dat je God en zijn onvoorwaardelijke liefde in jezelf kunt ontvangen. De dag dat je er achter komt dat God in alles is, dat God alles is, zowel het goede als het slechte, alsook de keuze die hij je geeft, de vrije wil om mee te gaan op de spiraal naar boven. De vrije wil om te geloven in de belofte die ons werd gedaan: Het koninkrijk komt eraan, de poorten staan reeds open voor zij die er binnen durven lopen.

Kies je voor Angst of kies je voor Liefde? Wil je een kind zijn of een bezorgde ouder die schrik heeft om door de poort van het koninkrijk het onbekende tegemoet te lopen?

Licht en duisternis

Engel HAZIEL toont ons dat AL het goddelijke herbergt, hij laat ons zien dat het Licht de essentie is waaruit alles is gemaakt. Dankzij Engel HAZIEL oordelen wij niet langer over het Lagere, maar zien het als een basis van waaruit wij naar het Licht toegroeien. Hij geeft ons de mogelijkheid om alle zaadjes die nog in duisternis gehuld zijn naar boven te roepen, met zachte woorden van licht en liefde.

Hij moedigt ons aan om te groeien en te bloeien door ons te tonen dat zelfs de langste winter de belofte van een onsterfelijke zomer in zich draagt. Want hoe kunnen wij ooit de Zon vergeten, hoe kunnen wij ooit al het fijne wat we hebben meegemaakt aan de kant schuiven? Wanneer dat het gene is wat wij willen kun je er zeker van zijn dat HAZIEL het ons zal schenken. Wat? Datgene wat wij verkiezen. Het licht, of ons in duisternis verliezen.

Maar hoelang wij ook blijven zwemmen in de duistere zeeŽn van onze emoties, ooit zal de dag komen dat wij weer durven dromen en dat wij mee zullen stromen met de liefdevolle waterval van universele liefde.

Dan zal het beloofde land ons in haar armen ontvangen, dan zullen wij er achter komen hoe fijn het kan zijn om soms eens ondersteboven te gaan hangen en op zoek te gaan naar de schatten die zich in de donkere aarde bevinden. Want ook daar is goud aanwezig en edelstenen. Zo boven zo beneden en zo zijn wij allen gemaakt van de ENE.

Een bron van barmhartigheid en goddelijke genade

Engel Haziel is als een kanaal waardoor de goddelijke wil zich kan manifesteren in de vorm van onvoorwaardelijke liefde. Engel Haziel is als een rivier van liefde waarin iedereen zich kan laven.

Dankzij hem en zijn goddelijke medewerkers kunnen wij de hemelse gratie ontvangen en genieten van de voorspoed die de goddelijke voorzienigheid ons steeds zal schenken wanneer wij net als Haziel enkel goede doelen nastreven.

Samen met Engel Haziel, dankzij de Engelen-essentie van Haziel in onszelf kunnen wij een bron worden van barmhartigheid en de goddelijke genade schenken in al zijn verschillende energie-vormen

Het Geluk

Engel Haziel doet ons inzien dat het geluk zich in onszelf bevindt in de vorm van goede eigenschappen die wij met wilskracht, liefde en intelligentie toe kunnen passen in ons dagelijkse leven.

Engel Haziel is de representant van de vriendelijkheid in ons zelf. Het is de vriendelijkheid die wij in onszelf dragen en uitstralen die de vriendelijkheid van onze medemensen naar boven kan halen. Het is door zelf vriendelijk en lief te zijn dat iedereen om ons heen ook vriendelijk en lief zal zijn.

Het is de intentie van je hart, de waarachtige liefde voor jezelf en je medemensen, je wereld en je wensen die je gelukkig kan maken. Alsook het besef dat alles zijn reden heeft en het vertrouwen dat er in elke situatie een geschenk vervat zit.

Dit geschenk, dit evenement, dit gevoel of deze ervaring kun je in het hier en nu beleven met liefde in je hart en een glimlach op je gezicht wanneer je er de juiste plaats aan kunt toekennen en tot het besef komt dat mede jij het veroorzaakt hebt en je de kracht in je draagt om er voor iedereen een fijne ervaring van te maken. Een leuk avontuur waar veel van te leren valt.

De liefdevolle verbeeldingskracht

Door op een positieve manier naar de dingen te kijken en steeds het beste te wensen kun je door middel van je verbeeldingskracht en de lichtende liefde die je in je hart draagt van alles iets waardevols maken en zodoende aantonen dat het leven de moeite waard is en gelukkig zijn.

Met Engel Haziel als Beschermengel licht het in je mogelijkheden om hulp te bieden en hulp te ontvangen, de goddelijke voorzienigheid te ontvangen, en te verdelen in al haar vormen.

Het licht en het begrip te schenken, de liefde en de hoop, het geloof in het goede wat voortkomt uit elk wezen wat met liefde en vriendelijkheid behandeld word. Het geloof in de liefde die in ons allen woont en die vrijkomt wanneer wij haar weer durven laten stromen, wanneer wij weer durven dromen en de waarachtige wens die in ons hart woont tot leven komt om ons te verwennen met vele fijne momenten en schitterende omstandigheden.

Engel Haziel is er om ons te tonen dat het leven mooi is, dat alle fijne en minderfijne momenten bijdragen aan een schitterend geheel wat het waard is om volledig te doorgronden en te beleven, een avontuur wat ons naar het meest waardevolle in ons zelf zal leiden en ons van alles wat er niet werkelijk toe doet zal bevrijden om uiteindelijk enkel datgene over te laten waarover het de moeite is te praten: Liefdevolle oplossingen die ons alle vooruit helpen en de droom van iedereen waar maken.

Goede raad van Engel Haziel

Steun iedereen in zijn of haar projecten en iedereen zal jou steunen in jouw projecten.

Projecteer enkel het beste voor alles en iedereen.

Wanneer jij anderen vooruit helpt zullen anderen jouw vooruit helpen, doch het streven moet met liefde uitgevoerd worden en de intentie moet vooruitgang en welvaart voor iedereen zijn.

Niemand kan jou gelukkig maken maar wanneer jij het geluk in jezelf vindt zal jij iemand gelukkig kunnen maken.

Leer de geliefde in jezelf kennen en aanschouw haar waarachtige schoonheid door haar te herkennen in alles en iedereen die je omringd.

Wordt je bewust van de alles beheersende liefde en de allesverwoestende haat die ons tot eenheid en verscheidenheid kan leiden.

Heb lief datgene wat anders is maar wees jezelf zodat de ander ook van jou kan houden om wie jij bent en niet om wie hij of zij wilt dat je bent.

Wees jezelf en wees fier op jezelf, fier op de liefde en de vriendelijkheid die je in je draagt en waarmee je steeds nieuwe stappen kunt zetten naar het leven van je dromen, naar je geliefde, naar de ander, naar het leven.

Wandel samen met je geliefde naar wie jullie werkelijk zijn en ontdek jezelf in al je verscheidenheid, heb jezelf lief en wordt als een goddelijke eenheid waardoor dit zelf steeds optimaal kan functioneren.

Laat het beste vanuit jezelf tot leven komen en schitter en straal in al je glorie lief sterrenkind want ik ben de stem van de eeuwige liefde die zich in jezelf bevindt.

Ik ben je lieve Beschermengel Haziel en ik sta altijd voor je klaar met raad en daad wanneer je het aandurft om zelf het heft weer in handen te nemen en mijn liefdevolle kracht aan te roepen om te gebruiken in je dagdagelijkse bestaan.

Het plezier van mediteren en fantaseren

Engel Haziel staat ons toe om doormiddel van meditatie en contemplatie de liefde in ons zelf te vinden. Het licht wat ons alles doet begrijpen. De barmhartigheid die ons alles doet vergeven en de kracht om alles te helen in liefde. De kracht om lief te hebben en geliefd te zijn.

Wanneer je deze kracht in jezelf vind, wanneer je de liefde in jezelf vind, dan zal deze liefde zich uiten doormiddel van vele liefdevolle evenementen en fijne levensomstandigheden, dan zal deze liefde verschijnen doormiddel van de goddelijke voorzienigheid in al haar vormen en zul je haar kunnen omarmen en liefhebben als de hemelse geliefde van je dromen.

AltruÔsme en Samenwerking

Engel Haziel schenkt een grote en AltruÔstische liefde en net zoals je Beschermengel kun jij deze waarachtige liefde voor alles en iedereen verdelen en een grote steun zijn voor iedereen die je tegenkomt, een liefdevolle vriend op het pad wat jullie allen naar jullie meest schitterende zelf leidt.

Vriendschap sluiten en voor vriendschappen en goede overeenkomsten zorgen is je levenstaak, de liefde vinden in jezelf en de liefde verdelen, de liefde alles weer laten helen.

Je kunt voor een fijne en liefdevolle samenwerking zorgen die jezelf en je geliefden te goede zal komen door elkander vrij te laten, doch wel goede en fijne overeenkomsten te hebben en daarvan ten volle te genieten en van daaruit het beste tevoorschijn te laten komen als de vriendschap of de liefde van je dromen.

Engel Haziel en je Hemelse Geliefde

Engel Haziel maakt contact met de stem in jezelf die je steeds weer liefde en hoop schenkt wanneer je het moeilijk hebt. De stem in jezelf die er steeds voor iedereen is en die er ook steeds voor jou zal zijn doormiddel van iedereen wanneer je haar de kans schenkt om zich uit te drukken.

Het liefdevolle en oplossingsgerichte woord wat ervoor zorgt dat liefde en harmonie worden en vrede en gelukkig zijn brengt.

Luister naar Haar en naar Hem en heb Hen lief, heb Jezelf lief en vindt vrede en en gelukkig zijn met Iedereen. Luister naar de goede raad in jezelf en verdeel haar woorden als een balsem van liefde die alles heelt.

Heel jezelf en je wereld en heb haar lief.

Moeder Aarde is er voor je en jij bent er voor haar.

Hou van elkaar, heb lief en wees gelukkig.

Wees dankbaar voor alle liefde die je ontvangt en schenk haar met wijsheid aan je medemensen, je familie, je vrienden en vriendinnen, je geliefden en je vijanden. Heb haar lief en wees geliefd, ontdek haar in je medemensen, in de wereld die je omringd en geniet van haar allesomvattende schoonheid.

Wees welkom in de wonderbaarlijke wereld van je dromen en maak al je wensen waar door ze de kans te schenken om te groeien en te bloeien als de mooiste bloemen in de grote tuin der liefde waarin iedereen een geschenk is voor de ander en wij allen te samen een schitterend boeket van bloemen vormen in alle kleuren en geuren.

Een vaas met bloemen voor de Heer die dit alles zo goed voorzien had.

Een geschenk voor Hem en een geschenk voor onszelf, een fijne en romantische eindbestemming waar wij in alle vrijheid van elkander zullen kunnen genieten.

Vrij om lief te hebben en vrij om te kiezen, vrij om deel uit te maken van dit schitterende boeket op onze eigen individuele manier, vrij om kleur te bekennen en toch ook alle andere kleuren lief te hebben.

Vrij om van het grote kunstwerk des levens te genieten en de schitterende regenboog der verscheidenheid lief te hebben en zodoende de schat in onszelf te ontdekken. De schat die ons allen zal helen en tot de meest schitterende diamant maken. Een diamant van vrijheid en liefde, een diamant van hemelse liefde en aards genot.

Het is de diamant die wij allen in ons dragen, zij die wacht om ontgonnen te worden zodat zij wederom kan schitteren en stralen als de ster die zij werkelijk is. En wij haar allen lief kunnen hebben en genieten van haar schitterende schoonheid. Zij is er niet voor jouw alleen, neen zij is er voor iedereen en net als zij kun jij er voor iedereen zijn. En het is zo dat jullie te samen kunnen zijn, door er voor iedereen te zijn en elkander lief te hebben als broeders en zusters, als kinderen van het wezen wat ons allen lief heeft.


De Levensboom: het huis der Engelen en Aartsengelen

De Levensboom is het huis der Engelen en Aartsengelen, Mensen en Beschermengelen en nog vele andere liefdevolle en intelligente wezens. De Levensboom is opgebouwd uit 10 sferen, draaikolken van lichtende energieŽn en een 11de die niet altijd word afgebeeld. Deze sferen worden Sefirah in enkelvoud en Sephiroth in meervoud genoemd, wat iets wilt zeggen als wielen van licht. Het zijn wielen van energie die vergelijkbaar zijn met de Chakra's, de energie centra die zich in ons bevinden.


De Lieve Cherubijn Haziel brengt ons de goddelijke genade

Engel Haziel verdeelt de energieŽn van de Sefirah Hochmah en heeft samen met Aartsengel Raziel de leiding over deze Sefirah en het Engelenkoor der Cherubijnen. Doch Hij heeft ook samen met de Aartsengel Gabriel gezorgd voor de ontwikkeling van de Sefirah Jesod in ons innerlijk. Deze Sefirah zouden wij kunnen zien als een ontvang centrum waar de goddelijke droom wordt ontwikkeld om daarna vorm aan te nemen in ons dagelijkse leven.

Wij verwerken alle energieŽn tijdens onze dromen en dankzij Engel Haziel kunnen wij ervoor zorgen dat enkel de mooiste en de meest waardevolle uitkomen. Aangezien Engel Haziel met de energieŽn van de Sefirah Hochmah werkt zal hij ons steeds stimuleren om samen met de Heer te dromen zodat Zijn rijk kan komen.

Het is de taak van Engel Haziel om de liefde naar de harten van de mensen te brengen. Hij is het grote licht van boven en het is zijn taak om dit licht naar beneden te brengen en in onze dromen te planten zodat wij er in kunnen geloven, zodat wij de ster kunnen zien schijnen die weer hoop brengt en voor alles een oplossing schenkt.

Wanneer wij deze ster zien schijnen en de liefde die deze ster ons steeds schenkt doorgeven kunnen wij een kanaal voor de goddelijke liefde worden en net als Engel Haziel het licht in de duisternis brengen.

Engel Haziel leert ons om te ontvangen en te geven, Hij leert ons om op een harmonische wijze te leven, mee te spelen met de grote symfonie der sferen, met hem kunnen wij veel leren.

Korte samenvatting

De personen die geboren zijn tijdens de periodes die Beschermengel Haziel regeert zijn draag-sterren zijn van de goddelijke vergiffenis, draag-sterren van liefde en hoop die hun uiterste best doen om de nieuwe wereld tot leven te laten komen door zich dienstbaar op te stellen en met heel hun hart en ziel te werken aan een wereld van broederschap en zuster liefde.

Zij staan steeds klaar om hun medemensen te helpen en zetten zich volledig in voor de vooruitgang van het goddelijke plan door vrede en vergiffenis te brengen daar waar oorlog heerst. Door genezing te brengen aan hen die ziek zijn. Door de waarheid te brengen daar waar leugens heersen. Door liefde, hoop en vreugde te schenken aan al degenen die nog leven met triestheid in hun hart.

Maar bovenal is het de taak van Beschermengel Haziel en zijn beschermelingen om alles te verenigen wat verenigd kan worden en om samen met hun broeders en zusters als een eenheid te funcioneren waardoor de goddelijke wil zijn werk op aarde kan verwezenlijken en de weg naar Zijn hemelse rijk kan openbaren aan al Zijn andere deeltjes (kinderen). Tot en met het glorieuze moment dat alle deeltjes zullen delen in de liefde voor elk-ander en zij allen verbonden zullen worden met elkaar.

Dan zullen wij beseffen hoe groot en machtig wij werkelijk kunnen zijn, wanneer wij allen de handen in elkaar slaan. Wanneer wij al onze broeders en zusters de hand reiken en wij elkander met liefde en respect behandelen zal deze goddelijke kringloop van vrede in het hart van ons allen komen wonen en ons met de realisatie van Zijn rijk belonen.

Beschermengel Haziel kan ons bevrijden van al ons karma door middel van liefde en vergiffenis, laten wij dus met zijn allen net als hem liefdevol en vergevingsgezind zijn en al onze broeders en zusters bevrijden.

Met Beschermengel Haziel kunnen wij onze onschuld terugvinden†en handelen als ware kinderen van het Wezen.

Zijn wie wij zijn, zijn wat wij zijn: Goddelijke deeltjes, goddelijke deelnemers die allen te samen werken aan de realisatie van Zijn droom. De droom van het zijn: een paradijselijke wereld waar ieder-1 gelukkig is.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 23