BeschermengelenBeschermengelen

Werken met Engel Haziel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De eerste Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen wordt Haziel genoemd,

deze liefdevolle Engel vult ons negende filosofische huis met barmhartigheid.

Deze Liefdevolle Cherubijn is de Beschermengel van iedereen die geboren is

in de periode van 1 tot en met 5 mei.

Beschermengelen zijn hier met slechts ťťn doel voor ogen: Om je te helpen de talenten die je in dit leven meegekregen hebt verder te ontwikkelen en gebreken te transformeren naar gaven.

Je Beschermengel kan steeds aangeroepen worden aangaande eender welk probleem waar je mee kampt en zal je hier dan ook in bijstaan.

Dit gebeurt steeds door inspiraties of nieuwe situaties die naar je toe komen. Hoe meer je oefent in werken met je Beschermengel, hoe vlugger je resultaten zal zien, tot het uiteindelijk een onlosmakelijk deel van je leven zal zijn.

Er zijn ons allen vele Beschermengelen geschonken die ons leiden door de verschillende situaties in ons bestaan. In deze studie gaan wij ons richten tot je persoonlijke Beschermengel. Deze is reeds bij je sinds je geboorte om je specifiek te helpen met het verfijnen van de gaven en talenten die je helpen om je weg in dit leven te banen alsook je doelen te bereiken.

Deze Engel wordt ook wel de fysieke Beschermengel genoemd omdat Hij ons bijstaat door middel van de elementaire krachten. Hij zorgt voor de beweging, Hij wakkert de dynamische kracht aan in jezelf die ervoor zorgt dat je in goede gezondheid bent. Hij spoort je aan tot actie en staat je bij in alles wat je onderneemt in dit leven. Hier volgt Zijn studie:

Je Beschermengel

Je kunt je Beschermengel als een lieve vriend of vriendin zien waar je steeds alles aan kunt vragen, of als je geheime geliefde die van je houdt en je bijstaat in eender welke omstandigheid. (Engelen zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk en hun liefde is onvoorwaardelijk en puur.)

Hij of Zij representeert het stemmetje in je hart wat je steeds op positieve wijze aanmoedigt.

Wanneer je leert om steeds naar dit stemmetje te luisteren dan zal alles in je leven als vanzelf in orde komen en zullen al je problemen verdwijnen als wolken die oplossen om het licht van de zon wederom door te laten, als oude zorgen en schuldgevoelens die je uiteindelijk verlaten om plaats te maken voor het nieuwe en het liefdevolle wat je steeds te wachten staat waneer je op nieuw durft te beginnen en alles vergeeft en vergeet wat je ooit pijn heeft gedaan om vol van waardevolle ervaringen en puttend uit fijne momenten verder te gaan met hoop en geloof in dat gene wat was, is en altijd zal zijn.

Engelen aanroepen

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken: †HA - HAZI - HAZIEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: HA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: HAZI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: HAZIEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Leren werken met de engelen is een kwestie van vertrouwen in de liefdevolle krachten die aanwezig zijn.

Vraag en u zal gegeven worden, zei Christus.

En zo zal het zijn.

Gebeden, affirmaties en meditaties

Ik zelf werk vooral door middel van gebeden, affirmaties en meditaties. Ik roep de Engel op, bid, affirmeer en mediteer en kom zo op de frequentie van de Engel waarmee ik aan het werken ben.

Affirmaties, gebeden en meditaties brengen je in harmonie met je Beschermengel, waarna je de informatie die Hij je toefluistert vanuit je diepste innerlijk of vanuit het grootse hemelenrijk beter zult begrijpen, alsook de symbolische anekdotes in je leven die je elk een boodschap brengen.

Bidden kan een zeer nuttige bezigheid zijn aangezien elk gebed het beste in jezelf en je medemens naar boven brengt, aangezien het bidden je meer geloof en standvastigheid schenkt.

Geloof en vertrouwen in de Engel die in jezelf huist, standvastigheid, trouw en loyaliteit aan het hoogste het meest waardevolle in jezelf.

Bidden brengt de mooiste schatten vanuit jezelf en je medemensen naar boven. Bidden is niet enkel een kwestie van geloven, bidden is ook een kwestie van weten waartoe je in staat bent wanneer je op je positiefst bent.

Het belangrijkste van een gebed is de liefde en de integriteit waarmee het gezegd wordt alsook de woorden waaruit het bestaat.

De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer je er een gewoonte van maakt om je eigen kracht en die van je medemensen te affirmeren door middel van gebeden en affirmaties, liedjes of kunstwerken dan zal je constateren dat dit wonderbaarlijke resultaten in je leven teweeg brengt.

Ook is het nuttig om af en toe eens een pauze te nemen wanneer het je teveel wordt, om eens op vakantie te gaan bijvoorbeeld of je op een andere wijze weer terug op te laden zodat je er weer tegen kunt en je wederom volop kunt schijnen en zodoende alle duisternis, alle ongeluk en alle lijden uit je leven †laten verdwijnen.

Nu ga ik even een pauze nemen waarna wij verder zullen gaan met enkele affirmaties en een gebed.

Het woord is als een heilige voeding en bij deze raad ik je aan om niet teveel tegelijkertijd tot je te nemen. De juiste maat is het antwoord, het ritme gaat steeds verder en verder, de Engelen zingen zonder ophouden doch ook zij nemen af en toe een pauze om weer op adem te komen en het zijn juist deze pauzes die hun muziek zo mooi maken.

Affirmaties:

Ik ben vrij en liefdevol en sta altijd klaar om iets goed te doen.

Ik heb lief en ik ben geliefd.

Begrip en vergevingsgezindheid maken alles in mijn leven weer licht en liefdevol.

Inzicht en barmhartigheid bevrijden mij van al mijn karma.

Gebeden:

Dankjewel Engel Haziel voor de goedheid in mijn hart.

Voor de vriendelijkheid en de vreugde die ik steeds kan verdelen door simpelweg mezelf te zijn en van iedereen om me heen te houden als een deel van dit zelf, dit grote en almachtige zelf dat in ons allen huist.

Dankjewel Engel Haziel voor de bron van liefde in mijn hart waaruit ik steeds kan putten om mezelf en mijn medemensen het beste te schenken.

Dankjewel voor de liefdevolle drank der eenheid die ons toestaat om te houden van en geliefd te zijn.

Het nut van mediteren na het oproepen van je Beschermengel, het affirmeren, het bidden en het bestuderen van de Engelen Lezing.

Na gebeden en affirmaties, alsook na het bestuderen van het programma van je Beschermengel is het steeds nuttig om na te denken en te mediteren over het gebed en de informatie of de gevoelens die je hebt doorgekregen tijdens de Stilte, alsook over de kennis en de wetenschap die je verworven hebt dankzij het lezen van de Engelen lezing en het luisteren naar de inspiraties die zodoende naar boven komen alsook het waarmaken hiervan in je dagdagelijkse bestaan.

Laat je gedachten hun gang gaan, laat al de stemmen vanuit je innerlijk hun woordje doen en wanneer stilte en innerlijke rust bereikt is stel je dan open voor de hemelse inspiraties. Wanneer het contact met je Hogere Zelf en je Beschermengel goed genoeg is kun je hem en je eeuwige zelf vragen stellen, Zij zullen je dan steeds de nodige antwoorden verschaffen door middel van woorden, gevoelens, beelden en omstandigheden in je leven.

Het is in de stilte dat de grootste wijsheden zich ontsluieren. Laten wij dus even stil zijn en luisteren naar de stem in onszelf, de stem der stilte die ons steeds zachtjes toefluistert wat wij het beste kunnen doen. De stem der liefde die ons steeds de nodige troost schenkt wanneer wij daar nood aan hebben.

Gaven die wij met Engel Haziel kunnen ontwikkelen:

Begrip voor zij die het moeilijk hebben. Dienstbaarheid en hulpverlening. Vertrouwen en eerlijkheid. Beloftes die nagekomen worden.

Liefde voor alles en iedereen. Vreugde voor het leven. Goede moed om projecten te beginnen & vervolmaken.

Vergevingsgezindheid, vergiffenis ongeacht de omstandigheden. Een goedheid van hart die al het negatieve doet verdwijnen. De puurheid en onschuld van een kind. Vriendschap, gratie alsook hulp van hogerhand

Negative eigenschappen die getransformeerd kunnen worden dankzij de liefdevolle Engellenesentie van Engel Haziel.

Hypocrisie & geslepenheid. Boosheid die tot wreedheid of oorlog kan leiden

Onvergevingsgezindheid, vasthouden aan oude pijnen. Liefdesproblemen.

Een allesverterende haat voor alles en iedereen


Doeleinden waarvoor wij hulp kunnen vragen aan Engel Haziel

Om het geluk in ons zelf te vinden en om anderen gelukkig te maken.

Om weer met vrede en liefde verder te gaan met ons leven.

Om vrijheid en liefde te ervaren en een nieuwe start te maken.

Om nieuwe vrienden of vriendinnen aan te trekken of om aangetrokken te worden door mensen en situaties die als belangerijke nieuwe personages in ons bestaan te voorschijn komen om ons mee te nemen of om meegenomen te worden naar het leven van onze dromen.

Engel Haziel schenkt de kracht om lief te hebben en geliefd te zijn en kan ons dus van alle liefdesproblemen bevrijden en ons vooruit helpen.

Hij kan de verbinding met de waarachtige geliefde in ons zelf herstellen en haar of hem laten verschijnen in ons leven indien wij dit wensen.

Hij zal ons steeds bijstaan waneer wij hoop en geloof willen brengen aan zij die †alle hoop verloren hebben en nergens meer in geloven en kan dan ook aangeroepen worden wanneer wij het leven niet meer zien zitten.

Hij kan ons doen inzien dat het leven de moeite waard is en zal ons steeds helpen om andere mensen en wezens ook weer levensvreugde te shenken zodat ze volop kunnen leven en ook met liefde vooruitgaan naar het leven van hun wensen.

Haziel is een Ster die voor ons allen schijnt, de Beschermengel der goddelijke Barmhartigheid die steeds klaar staat om alles te verenigen en iedereen gelukkig te maken.

 

Beschermengel Aladiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Aladiah is de Engel der liefdadigheid en zorgt voor mensen die zich inzetten voor het welzijn van de wereld en zodoende een sociale vooruitgang veroorzaken op alle gebieden.

Engel Aladiah schenkt ons de mogelijkheid om een goede interpretatie van onszelf en onze wereld te maken. Deze Interpretatie staat ons toe om het lijden van onszelf en anderen te begrijpen en de redenen van alle pijnen en oorlogen te achterhalen waarna wij kunnen beginnen met het schenken van oplossingen aan ons zelf en onze wereld en wij deze kunnen waarmaken door ze allen te samen met liefde uit te voeren.

Beschermengel Aladiah zorgt voor respect voor onszelf en anderen en vanuit deze menslievende natuur worden er ons vele gunsten verleend die wij op onze beurt weer kunnen verlenen aan onze medemensen.

Samen met Beschermengel Aladiah kunnen wij een leefwereld organiseren die goed draait en waarin iedereen zijn draai kan vinden. Een wereld die wij met zijn allen draaiende houden door er hier en nu aan te werken en tot de wonderbaarlijke conclusie te komen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn en dat het misschien daadwerkelijk wijzelf zijn die deze wereld draaiend houden alsook dat wij steeds de mogelijkheid hebben om er een andere draai aan te geven indien wij dit wensen.

Beschermengel Aladiah schenk ons de moed en de troost die we nodig hebben om weer overeind te komen wanneer het draaien ons teveel is geworden en wij gevallen zijn. Dan zorgt zij voor opluchting door ons het begrip te schenken dat het allemaal nog zo erg niet is en dat er voor alles een oplossing is. Dat het geen schande is om af en toe eens door te draaien en te vallen, omdat wij zodoende de grote dans des levens kunnen leren.

Begrip en inlevingsvermogen

Beschermengel Aladiah schenkt ons begrip van en voor de situatie waarin wijzelf of anderen zich bevinden. Zij schenkt ons een groot inlevingsvermogen en maakt zodoende van ons meevoelende mensen die steeds ten dienste staan van de ander en op deze wijze apartheid en racisme de wereld uit helpen. Mensen die zich er steeds bewuster van worden dat deze wereld een groot geheel is en dat het welzijn van ons allen het gelukkig zijn van de enkeling in zich draagt.

De genadevolle benadering

Beschermengel Aladiah schenkt ons de goddelijk gratie aangezien zij begrijpt waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan en zij een en al liefdevolle welwillendheid is. Zij schenkt ons de genadevolle benadering die zorgt voor opluchting, berusting, troost, hoop en moed.

Het begrip wat zorgt voor vergiffenis

Beschermengel Aladiah schenkt ons het begrip wat vergiffenis in zich draagt en tewerkstelt. Wanneer het ons lukt om dit begrip te ontwikkelen en te delen met onze medemensen kunnen wij een samenhorigheid creŽren die voor nieuwe mogelijkheden zorgt en zodoende wonderbaarlijke resultaten teweeg kan brengen in onszelf en om ons heen.

Wat wij kunnen leren van Engel Aladiah

Beschermengel Aladiah is ons allen goedgezind en moedigt ons aan om net als haar goedgezind te zijn en ons goedgezind te gedragen naar onze medemensen toe.

Beschermengel Aladiah is de Engel der goedgunstigheid, zij is welwillend en wenst ons allen het beste en net als haar kunnen wij goede gunsten verlenen aan onze medemensen en hen zodoende bijstaan met het creŽren van gunstigere levensomstandigheden.

Zelfkennis en mensenkennis

Samen met Beschermengel Aladiah kunnen wij tot diepe zelfinzichten komen die ons toestaan om onszelf en onze wereld beter te begrijpen. Zij maakt ons bewust van onszelf en onze situatie en schenkt ons een visie die ons toestaat om het hoe en waarom van de omstandigheden waarin wij ons bevinden te aanvaarden.

Zodoende komen wij tot berusting en vinden wij weer innerlijk vrede waarna wij verder kunnen gaan met het bewerkstelligen van deze vrede om ons heen.

Aanvaarding en Acceptatie

Beschermengel Aladiah toont begrip voor de situatie waarin wij ons bevinden en spoort ons aan om deze te accepteren zoals ze is. Zij leert ons onze realiteit te aanvaarden en van daaruit verder te werken met het beste voor ogen.

Zelfaanvaarding en zelfwaardering

Beschermengel Aladiah kan ons leren om in het hier en nu vreugdevol te zijn, content met het leven wat ons is gegeven. Zij brengt ons een innerlijke tevredenheid vanwaaruit wij de nodige kracht kunnen putten om ook onze medemensen tevreden te stellen en zodoende het gelukkig zijn van de hele wereld te versterken.

Engel Aladiah leert ons om onszelf en ons leven te waarderen en steeds met respect te handelen.

Uitspraken in verband met Engel Aladiah

Wat geweest is is geweest.

De dingen zijn zoals ze zijn.

Tevredenheid is fijn.

Elke dag is een nieuwe dag.

Als wij goedgezind zijn is het universum ons goedgezind.

Het is de liefde en de vergiffenis die ons bevrijd van spijt en nijd.

Het is de staat der goddelijke gratie die zorgt voor een morele regeneratie.

Alles op zijn tijd met liefde en vriendelijkheid in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

(laat je inspireren door het programma van Beschermengel Aladiah en zie welke uitspraken er vanuit jezelf voortkomen wanneer je de tijd neemt om naar jezelf en deze lieve beschermengel te luisteren)

Waar vinden de goede eigenschappen die wij met Engel Aladiah kunnen ontwikkelen hun oorsprong? Vanwaaruit ontspringen zij?

De deugden die wij met Beschermengel Aladiah kunnen ontwikkelen komen voort uit liefde maar vinden hun grondslag in de morele en ethische waarden die wij ons eigen hebben gemaakt.

Het is vanuit het begrip dat we het allen verdienen om gelukkig te zijn dat de goddelijke gratie die Engel Aladiah tot onze beschikking stelt haar verwezenlijking kan kennen en de verwezenlijking van de goddelijke gratie houd een wereld in zich waarin iedereen gelukkig is.

Het is vanuit de bron der liefde dat de rivier der voorzienigheid ontspringt om ons te voeden en zodoende het goddelijke rijk, een wereld waarin iedereen gelukkig is mogelijk te maken.

Ervaringen met Engel Aladiah

Beschermengel Aladiah bracht me tot het schrijven van dit artikel en daarvoor ben ik haar dankbaar aangezien dit schrijven me goed heeft gedaan en het mijn bedoeling is om haar goedwillendheid te delen met iedereen die dit leest.

Dat de goedgunstigheid vanuit ons hart een algemeen welzijn mogen verwezenlijken waarin al deze woorden en zinnen tot een goedgezindheid in ons zelf leiden vanwaaruit wij God en de wereld welgezind kunnen zijn en zodoende meewerken aan de creatie van het paradijs op Aarde.

De acties die ik zelf met Engel Aladiah heb ondernomen

Samen met Engel Aladiah heb ik mezelf vergeven en mezelf zodoende weer een nieuwe kans gegeven. Ook ben ik tot actie over gegaan door te gaan solliciteren waardoor ik een job heb gevonden waarin ik weer veel bij kan leren.

Werken met de Engelen

Werken met Engelen betekent simpelweg je interesseren voor de deugden die zij representeren. Erover nadenken en mediteren, ze visualiseren en affirmeren om ze uiteindelijk toe te passen in je leven en ze zodoende te realiseren.

Affirmaties maken

Wanneer wij de talenten die Beschermengel Aladiah ons te bieden heeft willen ontwikkelen kan het nuttig zijn om enkele affirmaties samen te stellen die de eigenschappen die wij willen ontwikkelen tot uitdrukking brengen.

Zodoende koos ik voor begrip en vergevingsgezindheid en kwamen de volgende affirmaties tot leven:

Ik begrijp en vergeef mezelf

Ik ben begripvol en vergevingsgezind

Op deze manier kan ieder voor zich een deugd of meerdere deugden uit het programma van Engel Aladiah kiezen en deze op een simpele of originele wijze tot een leuke affirmatie omtoveren.

Wanneer men meerdere goede eigenschappen uitkiest en deze door middel van affirmatieve zinnetjes en dankwoorden bij elkaar zet krijgt men al gouw een gebed wat onze wensen verwoord en voor goede resultaten kan zorgen wanneer wij ze waarmaken.

De kracht van het Gebed

Een gebed wat inzicht verschaft en de formule om deze inzichten waar te maken ontsluiert is een krachtig gebed.

Een dergelijk gebed is een magische bundeling van woorden die ons doet inzien hoe wij een bepaalde deugd kunnen ontwikkelen en ons zodoende aanzet om de woorden waaruit het bestaat ook waar te maken.

Zo kan het begrijpen van onszelf en anderen ons leiden tot een genadevollere benadering en kunnen wij ons dankzij dit inzicht ook liefdevoller gedragen naar ons zelf en anderen toe, op deze manier kunnen wij steeds de goddelijke gratie ontvangen en schenken vanuit de heilige graal die zich in ons hart bevindt.

Een goed gebed kan ook bestaan uit een dankwoord wat ontstaan is vanuit het hart en de wens datgene waarvoor je dankbaar bent nog meer te laten groeien.

Het volgende gebed en dankwoord heb ik hier op deze wijze neergeschreven en wil ik als afsluiting van deze Engelen Lezing met jullie delen:

Ala-Aladi-Aladiah

Dankjewel Engel Aladiah voor de goddelijke gratie die bestaat uit kennis en uit liefde, uit begrip en de vele inzichten die ons aansporen om net als jou te zijn en steeds de goddelijke gratie te verlenen aan degenen die het nodig hebben zodat zij zich net als ons weer goed kunnen voelen en met hernieuwde moed verder gaan. Bedankt voor de vooruitgang die jij tewerkstelt in ons leven.

Aladiah is de tweede Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen onder leiding van Aartsengel Raziel. Aladiah regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 mei tot en met 10 mei. Deze Engel kan ook op andere momenten opgeroepen worden, doch tijdens deze periode is haar invloed extra sterk. Zij is ook de beschermengel van iedereen die geboren is in deze periode.

Engelenessentie: de goddelijke gratie

Sleutelwoord: Liefdadigheid

De deugden, vaardigheden, talenten en vermogens die wij met Beschermengel Aladiah tot onze eigenschappen en kwaliteiten kunnen maken

Een uitstekend interpretatie vermogen. Een liefdevolle natuur. Een goede moraal die bestaat uit de juiste waarden en normen. Zelfkennis en mensenkennis. Inlevingsvermogen, vergevingsgezindheid, menselijkheid, compassie, empathie, sympathie, generositeit en respect. Alle leiderschapskwaliteiten. Beoordelingsvermogen en onderscheidingsvermogen alsook een goed samenvattingsvermogen. Een manier van leven die zorgt voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid en vele andere geneeskrachtige gaven waarmee wij onszelf en anderen beter kunnen doen voelen.

De gunsten die wij van Beschermengel Aladiah kunnen ontvangen

De waarheid, vreugde, bevrijding, genezing, liefde voor onszelf en onze wereld. Begrip, gratie, genade, berusting, opluchting, troost, hoop en moed. Tevredenheid met onszelf en onze omgeving als ook de nodige inzichten om positieve veranderingen teweeg te stellen waar nodig.

 

Beschermengel Lauvuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Lauviah welke ook wel Lauvuel wordt genoemd is de derde Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen en de elfde Engel van de 72 Engelen van de Kabbalah. Beschermengel Lauvuel werkt met de energieŽn van Hochmah/Uranus en Hesed/Jupiter en brengt ons een sportieve kracht die ons toestaat overwinningen te behalen. Engel Lauvuel regeert de periode van 10 tot en met 14 mei en iedereen die tijdens deze periode geboren is heeft Lauvuel als Genie oftewel Beschermengel.

De Deugden en Kwaliteiten die wij met Beschermengel Lauvuel kunnen ontwikkelen

Jovialiteit, tolerantie en vrijgevigheid. AltruÔsme, Vriendelijkheid, Vertrouwen, Enthousiasme, Vreugde, Humor en Sportiviteit.

Wat wij met Engel Lauvuel kunnen bereiken

Overwinningen en Beroemdheid. Succes in alles wat wij ondernemen.

Storingen die kunnen optreden en problemen die verholpen kunnen worden met Engel Lauvuel

Een overdreven ambitie en mislukkingen. Hoogmoed, jaloezie, leugens en Laster. Een overmatige drang naar luxe.

Geschenken van Engel Lauvuel

Rijkdom en voorspoed.

Beschermengel Lauvuel schenkt ons goede moed en leert ons dat overwinningen behaald kunnen worden door steeds rustig en gestaag verder te gaan. Engel Lauvuel inspireert en motiveert en schenkt ons een onwankelbaar zelfvertrouwen wat ons toestaat om op een vreugdevolle wijze overwinningen te behalen.

Affirmatie: Ik ben gemotiveerd en vol goede energie

Engel Lauvuel schenkt ons een blik in de toekomst en motiveert ons zodoende om vooruit te gaan. Dankzij Engel Lauvuel kunnen wij vele doelstellingen behalen omdat hij ons aanmoedigt om steeds verder te gaan met het gene waarmee wij bezig zijn. Beschermengel Lauvuel leert ons de kunst van het bouwen aan onze tempel en het genieten van de natuur die ons omringd. Samen met Engel Lauvuel kunnen wij aan de rivier gaan zitten en genieten van het nu moment. Lauvuel helpt ons om het contact met de bron te herstellen en doet ons inzien dat wij ons hier en nu al in het paradijs van onze dromen bevinden (wanneer wij ergens in de natuur gaan zitten en wij leren om van het leven te genieten bv). Wandelen, spelen en sporten behoren tot de activiteiten waartoe Lauvuel ons aanspoort. Engel Lauvuel raad ons aan om het leven als een spel te zien en de wereld als een recreatieterrein. Hij raad ons aan om ons steeds op een sportieve wijze te gedragen en ons actief in te zetten ten dienste van een algemene vooruitgang. Hij motiveert ons om opportuniteiten te schenken aan onze medespelers zodat ook zij de overwinning kunnen behalen en gelukkig zijn met het leven dat hen geschonken word.

Lauvuel leert ons dat het grootste geluk zich bevind in de simpele dingen† des levens. Hij leert ons om vreugde te scheppen in hetgene waarmee wij bezig zijn en spoort ons zo aan tot verdere verwezenlijking. Dankzij het scheppen van vreugde in onze dagdagelijkse activiteiten kan alles ons gelukkig maken en kunnen wij dit geluk schenken aan onze familie, in onze vriendenkring en op ons werk. Lauvuel leert ons dat gezellig samen bezig zijn het beste in ons naar boven kan halen. Soms is het genoeg om in actie te schieten en dan komt de rest vanzelf is een raad die Lauvuel ons geeft. Ook raad hij ons aan om steeds rustig aan te doen want haastige spoed is zelden goed en alles komt toch steeds op zijn tijd in het ritme van de voorzienigheid.

Beschermengel Lauvuel schenkt ons de moed om te durven dromen. Hij inspireert poŽten en profeten en iedereen anders die het aandurft om te dromen van een wereld waar alles naar wens is. Lauvuel is de brenger van het goede nieuws dat ons aanspoort om door te zetten. Lauvuel brengt ons het nodige doorzettingsvermogen door ons een visie aan te reiken welke het volgen waard is. Hij maakt ons lekker en moedig ons enthousiasme aan door ons iets te geven om naar uit te kijken.

Affirmatie: Ik ben enthousiast omdat ik iets heb om naar toe te werken (en of naar uit te kijken).


Goede raad van Engel Lauvuel

Ik raad je aan om je het mooiste voor te stellen, het fijnste en het liefste, omarm je mooiste toekomstdromen en laat de twijfel en de angst†gaan. Ik weet wel dat het niet altijd makkelijk is om je iets nieuws voor te stellen doch ik raad je aan om het toch te proberen. Ik moedig je aan om een nieuwe weg te gaan, om nieuwe dingen te proberen. Stel je voor dat je het aankunt, eender wat je wil bereiken je kunt het aan. Je bent sterk genoeg om steeds persoonlijke vooruitgang te boeken. Schenk jezelf de gift van een nieuw avontuur. Hoe dit nieuwe avontuur eruit zal zin laat ik aan jezelf over.

Ervaringen met beschermengel Lauvuel

Samen met engel lauvuel dacht ik na over een manier om mij van de vervelling te bevrijden. Ik had geen werk meer en thuis voelde ik mij opgesloten. Het was nog koud en het leven kwam mij nogal triestig over. Ik dacht na over het gene waar ik van hield en datgene wat me gelukkig maakte. Ik hield van wandelen in de natuur en positief bezig zijn. Doch ik kende mijn directe omgeving al en een wandeling gaan maken was niet avontuurlijk genoeg meer voor me. Ook mijn mogelijkheden op professioneel gebied spraken mij niet aan en ik had nergens geen zin meer in totdat ik met Lauvuel op de fiets sprong en besloot om er eens wat verder op uit te gaan. Fietsen was niet mijn ding maar ik besloot om het een kans te geven en beetje bij beetje begon ik er steeds meer van te genieten. In het begin was het zwaar maar met de tijd werd het ontspannend. Het werd warmer en tegen de lente had ik het fietsen helemaal te pakken. Nu fiets ik dagelijks door de natuur en geniet van al haar pracht en praal. Haar schoonheid doet mij goed en als ik aan het fietsen ben voelt het alsof ik op avontuur ben in haar. Dankzij Lauvuel kwam ik dus terug in actie en leerde ik wederom om te genieten van het leven en al de mogelijkheden die me werden gegeven. Ik kwam er achter dat mijn omgeving veel mooier was dan ik dacht en dat ik omringd werd door prachtige natuurgebieden waarin ik dagelijks kon vertoeven indien ik dit wenste. Dit deed ik dan ook vaak en tijdens mijn fietstochten door de natuur zong ik van vreugde en keek ik vol verwondering om me heen. Zo doende kwam mijn positieve visie weer naar boven waarna de poorten van het paradijs zich wederom openden, ik nieuw werk vond en ik wederom kon genieten van het thuiskomen in de veilige thuishaven. Ook in deze have verliep alles naar wens, er ontstond een aangename samenwerking en ik voelde mij wederom thuis. Dankzij de lieve engel Lauvuel ontwikkelde ik dus een aangenaam familie leven en vond ik een leuke hobby die me toestaat de prachtige wereld van mijn geliefde verder te verkennen. (Hiervoor dank ik God de Vader en Moeder Aarde uit het diepst van mijn hart alsook voor alle nieuwe kansen die mij steeds weer geschonken worden)

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 23