BeschermengelenBeschermengelen

Genie 12 Beschermengel Hahaiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Hahaiah is de vierde Engel van het Engelenkoor de Cherubijnen en de twaalfde in het koor van de 72 Engelen van de Levensboom en de Kabbalah. Deze liefdevolle Cherubijn werkt onder leiding van Aartsengel Raziel de welke ook wel Jofiel genoemd wordt.

Beschermengel Hahaiah regeert de periode van 25 tot 30 graden Stier, wat wil zeggen dat deze lieflijke cherubijn approximatief over ons bestaan regeert van 15 tot en met 20 mei. Uiteraard kan Zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is Haar invloed tijdens deze periode extra sterk. De personen die tijdens deze periode geboren zijn kunnen Engel Hahaiah als hun persoonlijk Genie beschouwen.

De vaardigheden en goede eigenschappen die wij door middel van het programma van Beschermengel Hahaiah tot de onze kunnen maken, of te wel de deugden en gaven die wij met Engel Hahaiah kunnen ontwikkelen en ontplooien en zodoende tot onze kenmerken en karaktereigenschappen maken:

Een positieve instelling en zelfzekerheid alsook de bescheidenheid die ons toestaat om discreet te blijven wanneer dit nodig is. Een goede intuÔtie, werkvaardigheid, vertrouwen en betrouwbaarheid. Liefde, tolerantie, gevoeligheid, rust, vrede en tederheid. Zelfinzicht en toegefelijkheid. Kalmte, zachtheid, tevredenheid en helderziendheid. Vlijtigheid en koenheid. Een enorme dynamische kracht die ons toestaat om wonderen te verrichten door middel van buitengewone acties.

Wat wij kunnen leren door het programma van Engel Hahaiah te bestuderen:

Tijd nemen om zelfinzichten te bekomen.

Het inzien en transformeren van slechte gewoontes.

Het ontcijferen van de droomwereld en oude mysteries.

Weten dat je beschermd bent, waar je ook bent.

Graag in je eentje zijn, op retraite gaan.

Het vermeerderen van je psychische gaven.

Steeds vredelievendheid zijn naar jezelf en anderen toe.

Het ondernemen van de juiste acties met onderscheidingsvermogen vanuit rust en vrede.

Het leven en al het fijne wat het heeft te geven leren ontvangen met open armen.

Het ontwikkelen van een simpele levenswijze die ons goed doet voelen.

Een kalme manier van handelen die rust en vrede brengt.

Het schenken en vinden van een veilige have in elkanders armen.

Geluk vinden in onszelf en bij elkaar.

Storingen die kunnen optreden en verholpen worden onder haar invloed:

Je tekortkomingen niet willen inzien en je fouten niet willen toegeven.

Intolerantie, overgevoeligheid en onbetrouwbaarheid.

Een overdreven strengheid naar jezelf en anderen toe.

Anderen kritisch of op ontoepasselijke wijze benaderen.

Foute uitspraken van mediums die enkel fantasie zijn.

Verwarring over dromen en realiteit, slapeloosheid.

Toevlucht in het leven zoeken tot verslavingen.

Compleet isolement van het wereldse gebeuren.

Te impulsief of agressief handelen.

Overdreven angstgevoelens.

Negatieve kijk op de wereld.

Een tekst en een dankwoord wat ik onder invloed van Engel Hahaiah

enkele jaren geleden opschreef:

Tijdens de periode die Engel HAHAIAH regeert worden wij ons bewust van al onze verdrongen angsten en verdriet, alsook van dat gene waar wij echt van houden en datgene wat wij echt willen.

Engel HAHAIAH laat al onze innerlijke gevangenen vrij, wat er voor zorgt dat lang vervlogen gedachten of dromen weer aan de oppervlakte komen. Alles wat wij wegsteken omdat het ons ongemakkelijk doet voelen komt weer te voorschijn alsook de schatten die wij in onszelf dragen, de projecten en dromen waar wij niet meer in durfden geloven.

De stem van de Profeet in ons zelf begint weer te spreken en vertelt ons dat het mogelijk is om een vreugdevol nu moment te creŽren en allen te samen in vrede te leven.

De politieke gevangen mogen wederom hun woordje doen en pleiten voor een betere wereld. De kluizenaar komt uit zijn grot en toont het licht aan de rest van onze innerlijke bevolking en 1 voor 1 worden de kaarsjes in onze innerlijke tempel aangestoken. Zodoende verlichten al deze wezens die wij in ons dragen ons pad en tonen ons de weg naar de have van vrede, het hart van ons universum.

Dankwoord:

Dankjewel Engel HAHAIAH voor de prachtige reis die wij met jou mogen maken, bedankt voor de tranen die wij mogen huilen en de liefde waarin wij mogen delen, het wezen waarin wij ons bevinden en het wezen wat wij zijn.

Dankjewel voor het helende water van liefde waarin wij steeds kunnen baden, dankjewel voor de vrijheid die ons toestaat ons zelf niet langer te verraden.

Met jou zullen wij steeds voor onszelf opkomen en ten volle gaan voor onze gedachten en onze dromen in naam van de Geest die ons allen bezielt.

De veilige thuishaven

Samen met Engel Hahaiah kunnen we een veilige thuishaven creŽren vanwaaruit een aangename samenwerking met de buitenwereld mogelijk wordt

Beschermengel Hahaiah kan ons leren om naar de veilige haven in onszelf weder te keren en daar de nodige rust en vrede te vinden om weer goed te kunnen functioneren.

Samen met Beschermengel Hahaiah kunnen wij rust schenken aan anderen door ze een veilige haven aan te bieden waar ze tot berusting kunnen komen en zodoende in voeling met hun diepste dromen.

Beschermengel Hahaiah kan ons leren om elkander te steunen door liefde en aandacht te schenken aan elkaar.

Beschermengel Hahaiah kan ons helpen bij het ontwikkelen van een uitnodigende manier van zijn en ons leren om ons hart te openen voor iedereen.

Beschermengel Hahaiah staat ons toe om elkander de hand te drukken, vriendschap te sluiten of een intense liefdesrelatie te beginnen of te vervolledigen door elkaar een veilige thuishaven te bieden waarin vriendschap, liefde en vertrouwen centraal staan.


Ons een positieve instelling eigen maken

doormiddel van de 72 Engelen van de Kabbalah

De Engelen staan ons toe om onszelf positief in te stellen, zij stellen ons in staat om wonderbaarlijke dingen waar te maken, om het beste van onszelf te geven vanuit een positieve instelling die buitengewone verwezenlijkingen mogelijk maakt.


Met liefde werken aan een mooie toekomst

Beschermengel Hahaiah schenkt ons de kracht om met liefde te werken met het beste voor ogen, zij schenkt ons de nodige kracht en de nodige moed om onze taak te verwezenlijken en staat ons zodoende bij in alles wat wij doen. Zij representeert de liefde van ons hart die aan onze mooiste toekomst werkt door hem hier en nu waar te maken.

Vertrouwen creŽren door onze beloftes waar te maken

Beschermengel Hahaiah kan ons helpen om vertrouwen te creŽren omdat zij ons aanspoort om onze beloftes waar te maken en ons een enorme dynamische kracht schenkt waarmee dit mogelijk wordt. Zij leert ons om te vertrouwen in ons zelf en brengt ons door middel van allerlei resultaten tot zelfzekerheid en wanneer wij zelfzeker zijn en onze beloftes waar maken door aan onze mooiste toekomst te werken kunnen wij een zekere zekerheid bieden aan onze medemensen.

Het verwezenlijken van goede werken

Beschermengel Hahaiah schenkt ons de wil om goede werken te verrichten en de wijsheid die bestaat uit een liefdevolle daadkracht en de nodige kennis en intelligentie die het verwezenlijken van deze werken mogelijk maakt.

Toekomst perspectieven

Beschermengel Hahaiah staat ons toe om structuur te geven aan de toekomst door ons te helpen er hier en nu de nodige grondslagen voor te leggen en ons de nodige kracht te schenken om steeds verder te bouwen met liefde en vertrouwen.

Vertrouwen en zekerheid

Engel Hahaiah leert ons vertrouwen in de resultaten van ons handelen en verzekerd ons zodoende van een goede toekomst. Maar bovenal leert Zij ons dat het bouwen aan de toekomst leuk kan zijn, dat het niet enkel de resultaten zijn die tellen doch de wijze waarop wij handelen om deze resultaten te verwezenlijken.

Beschermengel Hahaiah leert ons dus om op een liefdevolle wijze te handelen en zodoende voor geluk in onszelf en in ons leven te zorgen.

Dankzij het vertrouwen, de goede wil en de werkvaardigheden die zij ons schenkt kunnen wij er zeker van zijn dat het bouwwerk van de toekomst waar wij ons wensen voor in te zetten haar manifestatie zal kennen.

Steun bieden

Beschermengel Hahaiah bied ons een veilige thuishaven en bescherming door ons de liefde te schenken voor onszelf en voor elkaar. Zij is de representant van de goddelijke voorzienigheid in onszelf die voor redding zorgt door ons te steunen. En net zoals Zij ons steeds steunt kunnen wij elkander steunen door liefde en aandacht te schenken aan elkaar.

De liefde voor onszelf en onze medemensen

Beschermengel Hahaiah representeert de helende kracht der liefde in onszelf die ons toestaat in elkaar op te gaan en het geluk te ontvangen en te schenken.

Zij is ook aanwezig in de liefde voor onszelf die ons toestaat om met onszelf begaan te zijn en ons zodoende de mogelijkheid schenkt onszelf beter te leren kennen. Waarna er allerlei waardevolle gedachten en gevoelens naar boven komen die wij vanuit onze innerlijke wijsheid met liefde, intelligentie en daadkracht waar kunnen maken.

Beschermengel Hahaiah schenkt ons de vrijheid om onze wil te realiseren op aarde door er met liefde aan te werken en zodoende volledig op te gaan in het gene waaraan wij onze liefde en aandacht schenken.

De innerlijke bevrijding die leid tot de gewenste uiterlijke manifestatie

Engel Hahaiah kan ons leren luisteren naar hetgeen wat er in onszelf opkomt.

Beschermengel Hahaiah leert ons om onze nobelste gedachten en gevoelens in praktijk te brengen en helpt ons zodoende om onze inspiraties en aspiraties waar te maken.

Onszelf uiten en elkaar een handje helpen

Beschermengel Hahaiah kan ons ook leren om te luisteren naar elkaar en om aandacht te schenken aan al hetgeen wat er om ons heen gebeurt. Zij is de stem in ons innerlijk die ons aanspoort tot liefdevolle acties en wanneer het ons lukt om Haar en elkaar aan te raken door middel van gedachten gevoelens en handelingen zullen wij elkander de hand kunnen rijken en weten dat er altijd iemand is waarop wij kunnen rekenen. Dan zullen wij de krachten en machten die in onszelf huizen leren kennen en krijgen wij de mogelijkheid om deze goede eigenschappen uit te storten op een liefdevolle wijze.

De juiste uitkomst

Beschermengel Hahaiah kan ons leren om onszelf te uiten zonder uit te barsten en schenkt ons de mogelijkheid om datgene wat naar buiten gebracht moet worden naar buiten te brengen voor het te laat is en dat de omstandigheden ervoor zorgen dat je ontploft.

Samenwerking

Beschermengel Hahaiah helpt ons om op een juiste wijze samen te werken door ons aanrakingspunten te schenken waarin wij ons kunnen vinden. Van daaruit ontstaat een aangename wisselwerking die ons toestaat tevreden te zijn en ons voldaan te voelen.

Het werken aangenaam maken

Beschermengel Hahaiah brengt ons een aangename samenwerking vanuit liefde voor ons werk, degenen waarmee we het uitvoeren en degenen waarvoor we het tewerkstellen.

Beschermengel Hahaiah brengt ons het besef dat fouten maken niet erg is als we ervan leren en staat ons steeds op een positieve wijze bij om onszelf te corrigeren.

Zij schenkt ons de liefde voor onze taak en zal ons steeds bijstaan om ons te helpen deze taak op een juiste wijze uit te voeren.

Engelenwerk

Werken met Engelen is zorgen voor welvaren dankzij de vaardigheden die Zij representeren en samen met Hen kunnen wij de juiste samenwerking leren en zodoende van ons samenspel een aangenaam werk maken.

Vrijheid

Beschermengel Hahaiah staat ons toe om onszelf vrij te voelen en deze vrijheid te uiten voor zoverre dat dat mogelijk is. Zij leert ons om steeds rekening te houden met de omstandigheden waarin wij ons deze vrijheid veroorloven en schenkt ons de mogelijkheid om een zekere moraal en ethiek te behouden (in eer te houden) die ervoor zorgt dat wij vrij kunnen zijn en elkander vrij kunnen laten.

Affirmaties:

Ik steun het goede in mezelf en in alles en iedereen om mij heen.

Ik ben gelukkig omdat ik het juiste doe en me er met hart en ziel voor inzet.

Ik ben een goede werkkracht en zet mij in voor goede doelen.

Ik ben ijverig en stoutmoedig, gedreven door hartstocht en geestdrift.

Mijn gedrevenheid komt voort uit een liefdevol temperament.

Ik ben zelfverzekerd en draag een goede werkkracht in mij die het verwezenlijken van de mooiste toekomst (een gelukkig leven) mogelijk maakt.

Al doende leer ik om mijn woorden waar te maken en wordt ik de goede werkkracht die in mij huist.

Mijn acties zorgen voor voorspoed en door ze met liefde uit te voeren leef ik een gelukkig leven.

Ik laat alles vrij, doch behoud een zekere moraal en ethiek waardoor dit op een juiste wijze kan geschieden.

Samenvatting:

Beschermengel Hahaiah ontwart gedachten en gevoelens en bevrijd ons zodoende uit de verwarring waarna een aangename samenwerking als vanzelf, vanuit onszelf mogelijk wordt.

Mensen die geboren zijn tijdens de periodes die Beschermengel Hahaiah regeert hebben van nature een goede intuÔtie waar zij steeds op kunnen rekenen alsook de gave om steeds gereserveerd en discreet te zijn.

Mensen met Engel Hahaiah als beschermengel hebben het in zich om een veilige thuishaven en een aangename werkplek te creŽren waar zij zich in alle rust, doch met een grote gedrevenheid kunnen wijden aan hetgeen waar zij het meest van houden.

Conclusie:

Beschermengel Hahaiah laat ons drinken uit de bron der hemelse inspiratie en brengt ons naar de wens put in ons onderbewuste vanwaaruit de goddelijke rijkdom die ons geschonken is dan weer naar boven kan komen.

 

Beschermengel Yezalel

Geschreven door Michy en Fengo   

Deze lieflijke cherubijn regeert zodiakaal over ons bestaan van 21 tot en met 25 mei op aards niveau en regeert ook over de volgende 5 dagen op gevoelsmating niveau : 21 januari ~ 2 april ~ 16 juni ~ 30 augustus ~ 11 november. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Engelenessentie: Trouw

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

* Trouw in je relaties
* Vergevingsgezindheid naar je partner toe
* Het verhogen van de sfeer der liefde
* Vreugde en betekenis vinden in wat je doet
* Handelen uit onvoorwaardelijke liefde
* Vertrouwen dat je op het juiste pad bent
* Zelfinzichten verkregen dankzij je relaties
* Het lef om in de spiegel van je leven te durven kijken
* Fijne harmonische vriendschappen en relaties
* Perfecte balans tussen je mannelijke en vrouwelijke energieŽnBeschermengel†Yezalel kan je de liefdevolle samenwerking met het Al leren en je helpen om steeds trouw te blijven aan je AltruÔstische natuur. Met Yezalel kan je je persoonlijkheid ten dienste stelen van je goddelijke individualiteit zonder jezelf te verliezen of te vergeten want ook jij maakt deel uit van het Al en wanneer je het deel wat jij bent ontdekt, ontdek je jezelf en zul je steeds trouw kunnen blijven aan wie je werkelijk bent en aan de taak die je op je genomen hebt voor je naar deze aarde kwam.


Beschermengel†Yezalel brengt allen te samen die het zelfde denken, Yezalel zorgt voor veel waardevolle contacten en kan ons leven vullen met vriendschap. Wanneer wij luisteren naar de hemelse noten die Yezalel voor ons speelt zullen wij mee kunnen lopen in het ritme van de natuur, dan zullen wij 1 worden met de natuur, 1 met haar wetten, 1 met haar waarheid, dan zullen wij trouw zijn aan onze natuur en ten volle kunnen genieten van al het wonderlijke dat zij ons te bieden heeft.

Beschermengel Yezalel toont ons dat de natuur die ons omringt een weerspiegeling is van onze eigen innerlijke natuur. Hij leert ons om van deze natuur te houden, haar niet te veroordelen, maar van haar te genieten in al haar vormen. De natuur heeft iedereen iets waardevols te bieden en wanneer wij ons hart volgen zullen wij allen te samen de weg naar de boom des levens vinden en kunnen genieten van de vruchten die deze boom ons aanbiedt. Dan zullen wij er achter komen dat wij in een paradijs kunnen leven wanneer wij dit verkiezen en we onze ogen openen voor de oneindige schoonheid in al haar vormen die ons steeds omringt.


Beschermengel Yezalel brengt je in contact met de echte waarden die zich in jezelf bevinden. Hij bevrijdt je van alle slavernij en schenkt je de vrijheid om te doen waar je echt van houdt. Met Engel Yezalel aan je zij word je hart weer blij en klopt vol verbazing en enthousiasme voor het grote liefdespel des levens.


Engel Yezalel is de koning van het Licht en de Liefde die zich in onszelf bevindt. De gevoelens en de gedachten zijn als zijn koninginnen en samen verwezenlijken zij het plan van de geest: de kroon die hij op zijn hoofd draagt.†Beschermengel Yezalel verlicht ons hart en maakt ons bewust van onze diepste waarheden. Engel Yezalel brengt ons de liefde en de vergiffenis van Christus, Hij bevrijdt ons van alle angsten en leidt ons vanuit het dal der illusies naar de heuvels der hemelse schoonheid.

Hij brengt ons naar boven en geeft ons een zicht op de wereld waarin wij ons bevinden, Hij laat ons zien dat alles onze eigen creatie is en het resultaat van onze eigen gedachten, gevoelens en daden. Hij schenkt ons de kracht om al onze angsten achter te laten en vol overtuiging en geloof te zijn wie wij werkelijk zijn en te doen waar wij echt van houden.


Met†Beschermengel Yezalel aan je zij ben je weer vrij, Hij schenkt je de moed om trouw te blijven aan je dromen en steeds te geloven in de verwezenlijking ervan. Wanneer je de Engelen-essentie van Yezalel in jezelf ontwikkelt zul je alles wat niet echt bij je hoort achter laten, veranderen van omgeving, van werk en van vrienden wanneer deze niet langer een reflectie zijn van je innerlijke droom.

Maar hij geeft je ook de capaciteit om zijn kracht met je vrienden te delen en hen er ook bewust van te maken dat wij niet moeten blijven draaien in het rad van fortuin en dat wij zelf een draai aan ons leven kunnen geven en ons fortuin verdienen met iets waar wij werkelijk van houden, met iemand van wie wij werkelijk houden.

Beschermengel Yezalel brengt de gelijkgezinden te samen en helpt ons om te bouwen aan een wereld van broederliefde en zusterschap. Engel Yezalel geeft zin aan ons leven en schenkt ons de gave om trouw te blijven aan elkaar en aan het Licht dat in ons allen huist: God de Vader.


Beschermengel Yezalel brengt ons tot het besef dat wij allen geliefde kinderen van God zijn en dat wanneer onze intenties puur zijn en vrij van angst, wij vol vertrouwen het pad naar het gouden tijdperk kunnen belopen.


Dankzij†Beschermengel Yezalel kunnen wij een levend voorbeeld worden en ons gedragen volgens de goddelijke principes die reeds in vele leringen aangekondigd werden maar die ik hier vooral in het licht van het esoterisch christendom heb beschreven. Engel Yezalel kan ons een enorme overtuigingskracht schenken en staat ons toe om het woord van God te prediken en het Hemelse rijk op Aarde aan te kondigen.

Wanneer wij de trouw van Beschermengel Yezalel in onszelf ontwikkelen zullen onze gedachten, onze gevoelens en daden zich verenigen zodat wij als een fontein van Liefde kunnen zijn en de hogere moraal die wij in ons dragen zich zal kunnen uiten door middel van daden die een levend bewijs vormen dat deze moraal de juiste is.

De Liefde is juist en wanneer het Hart en het verstand de handen in elkaar slagen en zich verenigen door middel van liefdevolle acties zul je deze vereniging, deze harmonie in jezelf kunnen uiten en een harmonieus en fijn leven creŽren, dan zul je geluk hebben en dit geluk kunnen delen met vele vrienden en vriendinnen.


Zoals je wel gemerkt zult hebben lijken de Engelen best veel op elkaar en hebben zij vele overeenkomsten, zij streven naar het zelfde doel, zij werken te samen en het is deze liefdevolle samenwerking die zij ons kunnen leren zodat wij net als hen 1 koor van vrolijke vrienden kunnen worden.


Beschermengel Yezalel brengt de Liefde voor Al in ons bewustzijn en staat ons toe om Hemel en Aarde te verenigen. De grote Liefdesvereniging waaraan je Beschermengelen werken begint als eerste in jezelf waarna zij zich uitbreidt om je heen en je haar weerspiegeld zult zien in je familie en je vrienden en natuurlijk vooral in je partner.

Samenvatting


Beschermengel Yezalel zorgt ervoor dat de Christus liefde, de wijsheid van je hogere zelf je bewustzijn binnenstroomt. Met†Beschermengel Yezalel kun je dus enorm veel leren en jezelf en je medemensen bekeren.†Het Licht van Beschermengel Yezalel zorgt voor een enorme rijkdom aan liefde en wijsheid in jezelf. Bovendien zorgt Engel Yezalel door middel van het licht van de Zon voor het begrip van deze wijsheid.

Beschermengel Yezalel zorgt ervoor dat je de inzichten van je hogere zelf begrijpt en kunt uiten. Het uiten van deze inzichten, van deze innerlijke rijkdom behoort tot je levenstaak en Yezalel zal ervoor zorgen dat je met de juiste mensen in aanraking komt en in de juiste situaties terecht komt om dit te doen.

Wanneer je de rijkdom die je beschermengelen je schenken uit, verdeelt, met liefde schenkt aan je medemensen zullen je beschermengelen je steeds meer licht en begrip schenken. Doch wanneer je deze wijsheid in jezelf op laat stapelen zal het licht op een gegeven moment te veel worden en zul je jezelf beter en specialer dan je broeders en zusters gaan voelen, dan zul je hoogmoedig worden en denken dat jij het middelpunt van het universum bent in plaats van in te zien dat je enkel een deel bent van de kring waarin wij allen samen dansen.

Zalig zijn de armen van geest, want hen behoort het koninkrijk der hemelen zij Jezus Christus in zijn beroemde Bergrede. Hiermee bedoelde hij dat je een plek in jezelf moet maken voor de goddelijke wijsheden door ze te uiten. Wanneer je een beetje licht, een beetje begrip omtrent de werking van het universum ontvangt en dan denkt alles te weten zul je vast roesten en niet meer vooruit gaan, doch wanneer je dit beetje licht deelt, uit, komt er plaats vrij voor meer licht. Het is op deze manier dat je een kanaal kunt worden voor de goddelijke wijsheid.

Yezalel brengt de gelijkgestemden te samen en zorgt voor goede en liefdevolle relaties. Dankzij Yezalel kun je je liefde en je wijsheid delen met je medemensen en zo je broeders en zusters steeds steunen op hun pad. De ondeugd waarop je moet letten is hoogmoed, want wanneer je hoogmoedig bent en alles reeds denkt te weten zul je niet openstaan voor de wijsheid en de liefde die je medemensen en de situaties om je heen je steeds kunnen schenken.

Luister en kijk dus zonder oordeel naar alles om je heen, zie en observeer vooraleer je je conclusies trekt en je eigen vrije keuze maakt door middel van je onderscheidingsvermogen. Liefde, tolerantie, vriendelijkheid en nog veel meer gaven zijn je geschonken, let er echter op dat je ook niet te tolerant bent en trouw blijft aan de goddelijke wetten. Trouw aan de wijze die zich op de berg in jezelf bevindt.

Begrip van zijn leringen kan†Beschermengel Yezalel je geven. Dit houdt in dat je je goed zult voelen wanneer je trouw blijft aan de liefde in jezelf. Wees trouw aan je hoogste idealen, wees trouw aan je liefdevolste ideologieŽn, wees trouw aan je vredelievendste projecten en anker deze trouw aan het goddelijke in jezelf door middel van nuttige en verrijkende daden ten dienste van het goddelijke plan op Aarde. Word een levend voorbeeld van licht en liefde en steun, staaf je woorden door steeds te handelen in overeenstemming met de goddelijke wil.

Voorbeeld:


Ik ben een goede vriend van Michy,†Beschermengel Yezalel bracht ons te samen omdat wij beiden met het licht der Engelen werken en wij beiden op weg zijn naar de wijze die zich op de berg bevindt. Wij horen zijn stem en verspreiden zijn wijsheid doch wij zijn ook slechts mensen en kunnen enkel de inzichten delen die wij op onze weg hebben opgedaan. Ieders weg is anders en wij kunnen allen van elkander leren.

Beschermengel Yezalel is de Engel die ons allen te samen kan brengen. Hij speelt op zijn hemelse trompet en wanneer je zijn noten begrijpt en de symbolische boodschappen waarmee het leven je bombardeert leert lezen kun je net als ons een wegwijzer worden. Wanneer je deze lezing begrijpt kun je het licht wat zich erin bevindt verder laten reizen en samenwerken met iedereen die op reis is naar zichzelf en er beetje bij beetje achter komt dat wij allen deel uit maken van elkander.

Nu ga ik het woord laten aan het andere deel van mijzelf, de hogepriesteres die in mijzelf huist en de welke zich uite door middel van mijn geliefde vriendin Michy. Zij maakte†een channeling met bijbehorende affirmaties en een gebed die de krachten van Engel Yezalel in jezelf zullen doen ontwaken. Dat ze je mogen vullen met liefde en wijsheid en je de nodige kennis schenken om je eigen levenstaak in te zien en uit te voeren.


Engel Yezalel: De Kunst der Ware Liefde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ik ben met je, in liefde en trouw. Ik verschaf je de inzichten waar pure liefde werkelijk om gaat. Het heeft niet te maken met een persoon die je al dan niet graag ziet, echte liefde is een sfeer waarin je je begeeft. Het is de sfeer die je leidt naar de opening van je hart... Naar het genieten van de vreugde die God's schepping je brengt. Geen gezeur of geen angst, ze leiden je weg van het mooie, brengen het nare in de plaats. Liefde is blijheid om wie je echt bent, het rustig genieten van de schoonheid in al. Dat genieten begint in jezelf, niet in een ander†persoon. Maar het reflecteert zich dolgraag in wie je ontmoet. Geef anderen dus niet de schuld wanneer het eens wat minder gaat, ze zijn de spiegel van je stemmingen, van je zorgen of je vertrouwen.


Liefde begint steeds in jezelf, toont je waar je je licht op schijnt. Gun je jezelf het fijnste, geloof je in je liefste dromen? Of laat je ze terzijde... Vind je dat ze er niet toe doen? Hoe kan je liefde van anderen verwachten wanneer je 't eerst niet aan jezelf schenken kan? Begin vandaag, vervul je hart en doe wat je al zo lang graag doen zou. Het is geen wonder dat relaties falen, dat scheidingen 't gevolg hiervan zijn. Verwacht je van anderen dat ze je redden uit de put die 't leven is? Zo zal je nooit de schoonheid ervaren, want die komt steeds uit je hart. Laat jezelf je kracht nu voelen, 't heeft geen zin om droef te zijn. Gun jezelf waar je van houdt en begin eraan op dit moment, maak jezelf je beste vriend.


En zo zal de wereld je tonen, dat geluk er steeds voor je is. Zet een stapje, wij zetten er tien voor jou, maar leer nu om jezelf te gunnen. Verslijt geen dag met suf gepieker, geniet van de stralende namiddagzon. Ontsluier de geheimen van het leven door er in volle liefde naar te kijken. Schijn je licht op wat je lief is, luid de klok naar 't nieuwe begin. Zeg geen nee, weet dat het kan en begin nu met je liefste plan. Ik ben hier met je, houd je hand. Ik help je daar waar je 't moeilijk vindt. Geloof in jezelf, geloof in je dromen want dat is waar je vrijheid start. Wees in liefde met jezelf, met alles en ieder om je heen. Kijk in liefde en weet: Alles is je spiegelbeeld. Ik ben je engel der relaties, ik ben de vonk die leeft in je hart. Ik ben je medereiziger op 't pad, ik ben je engel Yezalel.


Affirmaties:


* In liefde kijk ik naar mezelf en ieder om me heen
* Mijn hart zingt in vreugde om wat ik zie
* Ik houd van het leven, daarom lacht het me toe
* Ik zie mijn spiegelbeeld in alles en ieder die ik ontmoet

Gebed:


In liefde
vraag ik jou
Yezalel,
om me te
leiden op
het pad.

Om me de
puurheid
te tonen
die komt
uit een
geopend hart.

Ik dank je
voor de moed
die je me
schenkt om
de liefde in
mezelf
te vinden.


Deze reflecteert
zich weer naar
buiten toe,
want alles is mijn
spiegelbeeld.


Om deze inzichten
dank ik je
lieve Yezalel,
dierbare
beschermer
op mijn pad.

Amen.

 

Genie 14 Engel Mebahel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Mebahel brengt ons de waarheid die zich in elk moment bevind, het gevoel, de bezieling ervan en de realisatie op aarde. Hij toont, Hij brengt de gedachte van het moment tot leven, Hij schenkt je het gevoel, de liefde of de angst die je voelt in je nu moment en de gedachten daar omtrent.

Hij schenkt je de vrijheid om te reizen door de tijd, hij neemt je mee naar je verleden, zodat je beter kunt handelen in het heden, hij neemt je mee naar de toekomst en leert je de wetten van oorzaak en gevolg. Hij is het kleine stemmetje dat steeds in jezelf spreekt en je de waarheid verschaft omtrent je gevoelens en je daden.

Engel Mebahel spreekt

ik breng je de waarheid die zich in elk moment bevind, de bezieling ervan door middel van je gevoelens, het zijn je gevoelens die voeding schenken aan je ideeŽn, net zoals het water de zaden doet ontkiemen zo ook transformeren je gevoelens je gedachten in allerlei prachtige beelden, voorstellingen van jezelf, deze voorstellingen worden allen gegeven tijdens je aards bestaan.

Jij bent de regisseur van je eigen voorstelling en je hebt de vrijheid om te kiezen voor datgene wat jij je voorstelt of datgene wat wij je voorstellen, wij zijn de waarheid die zich in alles bevind wij zijn de waarheid in jou, de waarheid die in je hart woont, de liefde waarmee je alles levend maakt, de aandacht die je schenkt, het licht dat je schijnt en waarmee je je voorstellingen tot leven brengt.

Mijn ervaringen met Engel Mebahel

Samen met Engel Mebahel heb ik de moed vergaart om voor mezelf uit te durven komen.

Beschermengel Mebahel schonk mij de stoutmoedigheid om eerlijk te durven zijn en het gene wat er in mij omging en omgaat te delen met mijn medemensen. Soms durven wij onszelf niet uiten omdat wij angst hebben niet begrepen te worden, de†Engelen Cherubijnen kunnen ons bevrijden van deze angst en schenken ons de mogelijkheid om de liefde voor onszelf en onze medemensen als een stortvloed van woorden te laten ontspringen vanuit ons hart en dankzij deze ontboezeming kunnen wij van de vrijheid genieten om in waarheid met onszelf en onze medemensen te vertoeven.

Engel Mebahel bracht mij in contact met de waarheid, de waarheid is simpel en wij kunnen haar allen verkondigen wanneer wij onze angst loslaten en simpelweg de waarheid zeggen. Mijn waarheid is dat Beschermengel Mebahel mij in contact bracht met mijn diepste verlangens en mij de vrijheid schonk om deze te beleven.

Beschermengel Mebahel bracht mij wederom in contact met de drie eerste vragen die wij ons zelf kunnen stellen: Wat wil ik, waar hou ik van en hoe ga ik hier iets mee doen wat mezelf en mijn medemensen meer begrip en meer geluk schenkt? Ik dook diep in mezelf en kwam in contact met mijn diepste verlangens, wederom kwam de zin naar bevrediging, de zin naar seks en genot tot leven, de zin naar gelukkig zijn en alle dingen die ik dacht daarvoor nodig te hebben. Ik genoot van het leven tijdens de periode van Engel Mebahel, de planetaire invloeden waarmee deze Engel werkt werden mij duidelijk, vooral het fijne leven dat Venus mij aanbood werd werkelijkheid.

Venus omarmde mij, zij deed mij genieten en ik gaf mezelf volledig aan haar. De onvoorwaardelijke liefde van Hochmah/Uranus was aanwezig en de goddelijke voorzienigheid maakte al mijn wensen waar (Hiervoor dank ik je Engel Mebahel, uit het diepst van mijn hart).

Waarheid en keuze

Engel Mebahel brengt je in contact met de waarheid die zich in jezelf bevind en geeft je de vrijheid om te kiezen voor datgene wat jij verkiest, de dualiteit die in jezelf heerst geeft je steeds verschillende keuzen, de waarheid is dat deze dualiteit illusie is en dat de hogere waarheid boven alles staat en zich van al deze dingen niets aantrekt.

De Engelen en hun Goddelijke Vader oordelen niet en laten ons vrij te doen en te laten wat wij willen. Doch de gerechtigheid zal steeds het resultaat zij van onze keuzes, van de vrijheid die wij genomen hebben, van de daden die wij gedaan hebben.

Oorzaak en gevolg zo luid de wet en de wet is juist en juistheid de oplossing.

Doch Christus is gekomen om ons te tonen dat Liefde en Vergiffenis ons boven de wet kunnen doen uitstijgen. Wanneer wij als Christus zijn en onszelf en onze medemensen vergeven, iedereen zichzelf laten zijn, niet meer oordelen en veroordelen dan zal alle angst verdwijnen, de dualiteit ophouden met bestaan, dan zal iedereen durven doen waar ze van houden, dan zal iedereen in zijn waarheid zijn, de vrijheid ervaren en zijn gerechtigheid oogsten.

Engel Mebahel leert ons om lief te hebben

Beschermengel Mebahel schenkt ons liefde voor het leven en alles wat het te bieden heeft. Hij maakt ons duidelijk hoe mooi het leven is en zorgt zodoende voor een enorme verheldering in onszelf.

Mebahel is de Engel der innerlijke bevrijding die ons toestaat om de liefde voor onze medemensen en al het andere waar wij van houden te uiten, alsook om ervan te genieten.

Dankzij de liefde die Engel Mebahel ons schenkt kunnen wij de tegenstellingen in ons zelf verenigen en zodoende de gulden middenweg vinden.

Beschermengel Mebahel staat ons toe om onze verlangens op een juiste wijze te uiten en de angst om afgewezen te worden achter te laten.

Engel Mebahel representeert de wijsheid in onszelf die ons toestaat om op een juiste wijze met onze verlangens om te gaan. Zij representeert de waarheid in onszelf die vrij wil zijn en naar zowel het hoge als het lage streeft alsook de wijsheid om het verschil te kunnen maken en ons zodoende steeds op de gulden middenweg te begeven (waar wij anderen geliefden zullen ontmoeten wiens hart en wiens wensen overeenstemmen met de onze, mensen die houden van het leven in al zijn verscheidenheid, mensen die niet oordelen over hoog en laag maar de liefde in al haar vormen accepteren en als deugdzaam kunnen ervaren).

Beschermengel Mebahel kan ons het liefdesspel leren en zodoende kunnen het hoge en het lage zich verenigen. Mebahel is de Engel van de grote liefdesvereniging die ons kan bevrijden van al het lijden.

Mebahel kan ons leren om te beminnen met hart en ziel

Affirmatie: Ik heb lief en ik bemin

Beschermengel Mebahel leert ons om zowel onze hemelse liefde als onze aardse seksualiteit te uiten. Hij leert ons om de waarheid te brengen op een kunstzinnige wijze en schenkt ons zodoende steeds de juiste woorden wanneer wij deze nodig hebben. Engel Mebahel brengt ons de welsprekendheid die alles wat grof is en platvloers kan verfijnen en verheffen. Beschermengel Mebahel raad ons aan om de waarheid op een diplomatische wijze te brengen en zodoende kunnen wij zullen onszelf en anderen veel leed besparen.

Mebahel is de Engel die ons kan tonen dat er zich overal een waarheid in bevind en dat wij wanneer wij deze waarheden samen brengen tot een ťťnheid kunnen komen.

Verlangens en dromen die dankzij Engel Mebahel naar boven zijn gekomen

Ik verlang naar een inspirerende geest en een inspirerend lichaam, ik verlang naar de schoonheid in al haar vormen en zou graag van de vrijheid willen genieten om haar te bewonderen in al haar verscheidenheid.

Ik verlang naar zowel het hemelse als het aardse genot en eens te meer besef ik dat mijn verlangen naar zowel de hemelse als de aardse Engelen het gene is wat mij op de been houd. Want de hemelse Engelen brengen mij de nodige inspiratie waarna ik weer in aardse Engelen durf te geloven en het verlangen naar dat Engeltje in mezelf omarm als de grootste schat die ik in mij draag, wetende dat zij steeds haar aardse manifestatie zal kennen en dat er helemaal niets mis is daarvan te genieten. Wie dat Engeltje is dat ik in mij draag en waarvan ik steeds droom is hetgene wat ik nu verder ga proberen te ontsluieren zodat ik haar in al haar glorie kan aanschouwen.

Dit deed ik en daaruit kwam een prachtig erotisch verhaal voort wat ik hier niet ga delen aangezien dat niet gepast zou zijn. Laten wij vooral niet vergeten dat Engel Mebahel een Cherubijn is die onze diepste intimiteit bloot leg en ons doet dromen van de grote liefde die deze in zich draagt en uit op haar eigen unieke wijze naargelang het intieme leven wat wij zelf ontwikkeld hebben.

Aangezien mijn ervaringen en het verhaal wat eruit voort kwam als een hemels vuur waren wat door mijn gehele lichaam drong en ik in het verhaal de geliefde van mijn dromen in al haar schoonheid bezong en met mijn mond haar lichaam beschreef tot in het kleinste detail heb ik besloten om de geestelijke erotiek die eruit voort vlooide te bewaren voor het Engeltje van mijn dromen het welke ik van deze woorden stroom zal laten drinken als van de beste wijn waarna wij samen van het effect zullen genieten.

Beschermengel Mebahel is de zesde Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen en de veertiende Engel van de 72 Engelen van de Kabbalah. Hij is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 26 tot en met 30 mei.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 23