BeschermengelenBeschermengelen

Beschermengel Hariel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Hariel is de zevende Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen en de vijftiende van de 72 Engelen van de Kabbalah. Beschermengel Hariel werkt met de energieŽn van Hochmah/Uranus en Hod/Mercurius en brengt ons de mogelijkheid om ons op een zuivere en begrijpelijke wijze uit te drukken, met liefde en deemoed.


Engel Hariel hersteld het contact met de Godheid in ons zelf en brengt ons de wijsheid van Christus zodat wij deze wijsheid op onze beurt door kunnen geven aan onze medemensen.

Kwaliteiten, deugden en vermogens die wij met Engel Hariel kunnen ontwikkelen


Integriteit, onschuld en reinheid. Zuiverheid van omgangsvormen en geweten. Het vermogen om vrede te vinden, te bewaren en te stichten.


Gaven en Geschenken van Engel Hariel


Beschermengel Hariel schenkt inspiratie aan wetenschappers en kunstenaars en zorgt zodoende voor nuttige uitvindingen en aangename kunstwerken.


Hij biedt ons een grote helderheid van geest en een goed onderscheidingsvermogen. Hij spoort ons aan tot onderzoek en staat ons bij tijdens het naar buiten brengen van onze ontdekkingen.


Beschermengel Hariel brengt ons de waarheid en schenkt ons liefde en begrip. Zodoende zorgt hij voor vergiffenis en verzoening. Samen met Engel Hariel kunnen wij voor vrede zorgen in ons zelf en om ons heen door steeds te spreken en te handelen vanuit de wijsheid in ons hart (Hij schenkt ons de universele liefde en de wijsheid om steeds juist te handelen).


Dankzij Engel Hariel kunnen wij datgene wat zich in onze geest afspeelt vorm geven door middel van woorden en zinnen. Hariel is de Engel der schrijvers en sprekers. Hij is de Hemelse Identiteit die ons kan leren om uitdrukking te geven aan dat gene wat onze Ziel beroerd.


Hariel is de Engel die ons kan helpen om onze eigen spiritualiteit te ontwikkelen. Dit doet Hij door ons te bevrijden van alles wat ons van buitenaf word opgedrongen en ons te leiden naar de waarheid die zich in ons zelf bevind. Hij helpt ons om manipulatie te doorzien en kan ons bevrijden van valse profeten.


Beschermengel Hariel staat ons toe om een vrij en integer leven te leiden. Dit doet hij door ons te leren om vrij te zijn van alle vormen van afhankelijkheid en ons niet te laten beÔnvloeden door oneigenlijke zaken.


Beschermengel Hariel bevrijd ons van datgene wat ons opgedrongen wordt en leert ons om de wijsheid die zich in ons zelf bevind met anderen te delen zonder deze op te dringen. Hij leert ons om te spreken op een zachte en diplomatische wijze en staat ons zodoende toe om vrede te brengen door middel van ons betoog.


Beschermengel Hariel brengt ons de juiste woorden en staat ons bij met het uitdrukken van onze diepste waarheid zonder hierdoor anderen te kwetsen of te choqueren. Hij staat ons toe om steeds een zekere vorm van beleefdheid in ere te houden en spoort ons aan om met respect te handelen.


Boodschappen van Engel Hariel

Je hebt niemand nodig om je de waarheid te leren.

Wanneer je bij je zelf blijft en in je eigen kracht staat
kun je veel voor je medemensen betekenen.


Affirmatie:
Ik hervind mijn originele puurheid door mezelf te zijn
en mij op een waarachtige manier te gedragen
(door authentiek, echt, eerlijk en eerzaam te zijn).

Beschermengel Hariel regeert de periode van 31 mei tot en met 4 juni. Iedereen die tijdens deze periode geboren is kan Beschermengel Hariel als zijn persoonlijk Genie beschouwen.

 

Beschermengel Hekamiah

Geschreven door Michy en Fengo   

Engel HEKAMIAH schenkt je de liefde om te vechten voor het goede, de voornaamste deugd die ze je schenkt is loyaliteit. Deze loyaliteit bevindt zich in je hart en geeft je de kracht om steeds trouw te blijven aan het positieve, aan het mooie het ware en het echte. HEKAMIAH kan van jou een echte licht-strijd-ster maken, een amazone die de zwakkeren beschermt en de onschuldigen verdedigt. Zij geeft je de kracht om op te staan voor je menig en te vechten tegen het onrecht.

Dit gevecht begint als eerste in jezelf en HEKAMIAH zal je dus als eerste helpen om je te bevrijden van je innerlijke verraders en vijanden. Je innerlijke vijanden zitten verstopt achter al je angsten en je zorgen, ze zitten in je pijnen en in je dogmaís. Het zijn de Leugens waarin je nog gelooft, de geloven waarin je verstrikt bent geraakt, de conditionering die je je eigen hebt gemaakt. De innerlijke verraders zijn de delen van jezelf die de waarheid niet willen zien, de delen die zeggen dat angst en zorgen nodig zijn, de delen die alles willen houden zoals het is, de delen die geen verandering willen. Het zijn de conservatievellingen in jezelf die de wet van oog om oog tand om tand willen behouden en nog niet klaar zijn voor de onvoorwaardelijke liefde en vergiffenis die de koning in jezelf hen aanbied. Samen met HEKAMIAH kun je vechten voor deze koning en zijn rijk van vrede en liefde aankondigen in jezelf en aan de wereld.

Dankzij HEKAMIAH kun je jezelf steeds verbeteren je frequentie verhogen en een levend voorbeeld worden van Liefde en gerechtigheid, de loyaliteit die ze je schenkt is de loyaliteit aan jezelf, je hogere zelf en alle andere goddelijke vonken die deze Aarde verlichten. Je kunt van deze loyaliteit gebruik maken door een leid-ster te worden en de leer der liefde te verspreiden, samen te werken met andere leidsterren en elke dag te bidden voor een vredelievende wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn. Vul je gebeden met intelligente woorden die meer begrip schenken, gevoelens van liefde die genezen en verwezenlijk ze door welgemeende goede acties die het leven voor iedereen waardevoller maken.

Wanneer je trouw bent aan je goddelijke vonk, en loyaal zijn wil verwezenlijkt zul je een harmonie tussen gedachten, gevoelens en daden bereiken en je levensopdracht op een eervolle en glorieuze manier uit kunnen voeren.

Je kunt je loyaliteit verder ontwikkelen door een voorbeeld te nemen aan heiligen, profeten, en andere grootse personages die je zijn voorgegaan op de weg naar verlichting. Richt je tot de meesters en op het meesterlijke kunstwerk waarin je je bevind, richt je aandacht op alles wat je vreugde schenkt en maak het levend door er mee aan te bouwen.

De kracht van HEKAMIAH manifesteert zich in alles om je heen, haar aanwezigheid is als een zon die met haar stralen alles levend maakt. HEKAMIAH heeft je een enorme passie geschonken voor al deze schoonheid en de macht van een koningin. Zij heeft het gouden kroontje der universele liefde op je hoofd geplaatst en van jou een schitterende ster gemaakt die door iedereen gerespecteerd wordt. Wanneer je de goede weg volgt en het licht van HEKAMIAH deelt met alles en iedereen om je heen zullen je krachten toenemen en zal er je geluk wachten op alle gebieden. Samen met je beschermengel kun je bouwen aan een nieuwe wereld en het beste in je medemensen naar boven halen. HEKAMIAH zal je steeds motiveren wanneer je goede acties onderneemt. Zij zal al je stappen volgen en je bijstaan in het gevecht tegen alles wat slecht, negatief en duister is. Samen brengen jullie de goddelijke liefde en het licht der waarheid op aarde. HEKAMIAH begeleidt je steeds op je weg naar hogere sferen en maakt van jou een levend voorbeeld van goddelijke gerechtigheid. Zij helpt je in het gevecht tegen lagere passies en onvolmaaktheden.

HEKAMIAH schenkt je geluk en rijkdom zodat je over de nodige middelen beschikt om een leger van licht- strijd- sterren op te richten en samen met hen te vechten voor een nieuwe wereld, de wereld van broeder en zusterschap die Christus is komen aankondigen. HEKAMIAH zal je steeds bij de hand nemen tijdens deze taak en samen tonen jullie wat echte eer en waardigheid is. Soms kan het lijken alsof het gewicht van de hele wereld op je schouders ligt, doch weet dat iedereen over een enorme potentie beschikt en dat heel het universum gevuld is met kwaliteiten, deugden, heerlijke ingrediŽnten die ieders leven kunnen verrijken. God leeft in iedereen en iedereen kan gelukkig zijn en in overvloed leven wanneer men zich aan God hecht en deelt in zijn glorie.

HEKAMIAH maakt je wakker, HEKAMIAH doet je ogen open en laat je zien dat de wereld een paradijs is. HEKAMIAH staat je toe om haar te helpen met deze taak. De poorten van dit paradijs staan open (de sleutel bevindt zich in je hart) en HAKAMIAH wilt je helpen en je tonen hoe je er binnen kunt lopen. Waarna ook jij de weg kunt tonen aan je medemensen en zo de koningin van het gouden pad worden die je werkelijk bent.

HEKAMIAH heeft je alle deugden geschonken om een meesteres der communicatie te zijn, je kunt je helder, logisch en coherent uitdrukken en beschikt over de gave om de waarde van datgene wat essentieel is aan je medemensen te tonen. Je bent charmant, vredelievend en goed, je houdt van iedereen en iedereen houdt van jou. Het is deze ware liefde die de poorten van het paradijs opent en je steeds beloont met wensen die uitkomen.

HEKAMIAH is de engel der perfectie, de engel der kansen, †Zij geeft je steeds de kans om iets goeds te doen. Zij heeft je een vredelievende nobele en hulpverlenende natuur geschonken zodat je een nuttig werk kunt verrichten ten dienste van het goede. (God, je medemens, je natuur en de natuur) Bestudeer de leringen van Christus en handel vanuit je hart met de enorme intelligentie die je beschermengel je geschonken heeft.

HEKAMIAH is de engel van het geluk, dit geluk bevindt zich in de hemelse sfeer der goede acties. HEKAMIAH zorgt ervoor dat je de vruchten van je goede daden kunt oogsten in de vorm van een overvloedig en vreugdevol leven. Wees dus gelukkig, geniet van alle kansen die je steeds krijgt, straal en lach, wees zoals je beschermengel en deel je licht, je lach, je vreugde, je rijkdom met alles en iedereen om je heen. Volg de goede raad van Christus en geluk zal een onlosmakelijk deel van je leven worden. Als voorbeeld wil ik een uitspraak met je delen die ons geschonken werd door Jezus tijdens de beroemde bergrede:

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en u vijanden haten. Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je lief hebt wie jou lief heeft welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse vader onverdeeld goed is.

HEKAMIAH is ook de engel der extase, haar aanwezigheid is als een kus van licht die je hart harder doet kloppen en je meeneemt naar het land van je dromen. Zij kan je het hemelse leven tonen door middel van visioenen. Zij kan je meenemen op een mystieke reis naar eenheid, naar het oneindige licht wat in onze harten woont. HEKAMIAH brengt je het verlangen naar deze eenheid en leid je op de spirituele weg naar jezelf. Zij raffineert je gevoelens en maakt alles steeds fijner en mooier, helder als een kristalenbol waarin je de toekomst kunt zien HEKAMIAH kan je ook symbolische dromen brengen die je deze schitterende toekomst onthullen. Zij heeft je een rijke fantasie geschonken en een enorme liefde die je steeds zal regenereren, zuiveren van alle pijn, alle angst en alle zorgen, al het negatieve, al het duistere dat nog in je is.

HEKAMIAH kan je de vrijheid schenken waarnaar je zo verlangt, want zij schenkt de liefde, liefde voor je familie, liefde voor je verleden, liefde voor je geboorteplaats, liefde voor je oorsprong. Deze liefde die in je woont is de wortel, het begin, maar ook de kroon de toekomst die je reeds met je draagt als een droom waar je steeds voor zult vechten. De wens naar eenheid en geluk die HEKAMIAH je geschonken heeft is zeer sterk verankerd in je wezen en zal zich verspreiden naar je gehele bewustzijn wanneer je nadenkt en mediteert over de bron waaruit alles voortgekomen is. De bron die was, die is en zal zijn.

HEKAMIAH kan je innerlijk zo verlichten dat je toegang krijgt tot alle dimensies van je wezen. Zij vult je geest met Licht en Liefde en stelt je in staat om snel de echte waarden van de mensen om je heen aan te voelen. Zij beschermt je tegen illusies en valse impressies. Zij beschermt je tegen de wanorde die in je geest ontstaat wanneer je je vijandig gedraagt tegenover de krachten der liefde die in je wonen en op je stralen. Zij leidt je naar de volledige waarheid die je toe kan staan om de gift der profetie te ontvangen. Dan zal je een gids worden en de mensheid dienen met de wijsheid die in je hart woont. Dan zal je hen de oogverblindende schoonheid van het koninkrijk Gods kunnen aankondigen en de rol van profete vervullen die je geschonken werd.

Wanneer je met je beschermengel bent en vanuit de bron der stilte naar haar luistert zal de geest der waarheid komen en je de volledige waarheid tonen, dan zul je zelf niet meer praten, maar praten vanuit je zelf, je hogere zelf. Dan zul je luisteren en praten en alles wat komen zal verkondigen.

dan zul je 1 zijn en handelen naar de wil van de vader, dan zul je 1 zijn en handelen met de liefde van de zoon, dan zul je 1 zijn en handelen met de intelligentie van de heilige geest. Dan zul je 1 zijn en beseffen dat je altijd al 1 bent geweest.

Affirmaties

~~~~~~~~

* Dankzij de Loyaliteit die HEKAMIAH me schenkt kan iedereen steeds op me rekenen

* Ik sta ten dienste van het hoogste in mezelf en wens iedereen het beste

* Ik bescherm de zwakkeren en verdedig de onschuldigen

* Ik hou van de multiculturele regenboog der eenheid

* Ik ben vredelievend

Gebed

~~~~~

HE

HEKA

HEKAMIAH

Dankjewel HEKAMIAH dat ik een amazone ben, die vecht voor moeder natuur en de vader die in de hemel is. Bedankt dat ik het Christuskind mag voeden aan mijn borst en dat zijn liefde in mij elke dag sterker en sterker wordt. Bedankt dat ik mag sterven om herboren te worden. Bedankt dat ik mag stralen als een ster en licht schijnen op het koninkrijk waar iedereen heer en meester is.

Ontwikkelde kwaliteiten:

Universele Liefde, verzoening, dienstbaarheid, frankheid, moed, heldhaftigheid, trouw, eer en waardigheid. Alle leidinggevende kwaliteiten, loyaliteit aan de goddelijke principes, respect voor overeenkomsten, nobelheid, verantwoordelijkheid, politieke en sociale organisatie talenten en besluitvaardigheid.

Te annuleren fouten:

Verraad, lafheid, egoÔsme, onverantwoordelijkheid, instabiliteit en angst, bezorgdheid en bedrieggelijkheid. Valse voorspellingen en gekheid.

HEKAMIAH is de beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 5 tot en met 9 juni.

Michy's channeling van HEKAMIAH met gechannelde affirmaties en een gebed:

In vrede ben ik met je, in liefde en in vreugd. Ik toon je waar je weg ligt, bewandel hem in deugd. Ik leid je langs de doornen, maar steken zullen zij niet wanneer jij in je waarheid bent, je hart volgt en leert van wat je ziet. Ik leer je dat er slechts ťťn weg is, al lijken het er zovelen. De weg behelst vertrouwen, het weten dat niets ooit voor niets gebeurt.

Ik vraag je om bewust te zijn van wat je ziet, om er in Liefde naar te kijken. Geen roddel, geen achterklap, geen wrok en ook geen nijd... Want geen van deze dingen zullen je leven ooit verrijken. Ze sluiten enkel de poort, de poort die toegang geeft tot het luisteren naar je hart. Je hart is het kompas dat je de weg steeds wijst... Leef hiermee in vrede, zo ga het je goed.

Elke dag beloont ons met weer een nieuwe morgen, elke dag een kans voor evolutie van je Ziel. Laat geen dag ooit zo verloren gaan zonder het voelen van de warmte in je hart, zonder het delen van dat wat harmonieus is. Want elke dag in Liefde gecreŽerd schenkt er twee aan je terug, vergeet dit niet. Elke dag in onrecht is een dag misplaatst geleefd. Ook dit komt tweemaal naar je weer, tot je leert wat vrede is.

Vrede, Liefde, harmonie: Ze beginnen allen in jezelf... Ze vullen je, ze warmen je, tonen de waarachtigheid van je bestaan. Eens deze deugden je geheel gevuld hebben zal het gebeuren dat je dit deelt met eenieder die je pad kruist. Het is je ware rijkdom, je ultieme wereldse bezit.

Want hij die in waarheid is met zichzelf, in waarheid met de hogere stem van zijn hart, diens leven wordt een paradijs op Aarde... Zijn weg staat open, is mooi en recht. We zijn op Aarde om te leren over de waarheid in onszelf. Deze laat zich nooit manipuleren... Men hoort zijn waarheid of speelt laf.

Doch ook jezelf kan je niet bedriegen, je weet wat echt is en wat vals. Met mij leer je de fout van liegen, doch ook de eer die komt met het hart. Wees eerlijk steeds, het komt toch terug... Het toont het mooie in het leven. Geen enkele leugen heeft een waarde, het sleurt je mee naar niemandsland. Niemand neemt je ooit serieus indien je jezelf voor het aapje houdt.

Ik leer je hoe gerechtigheid je ware plaats toont, je bestemde lot. Wees nooit bang want waarheid overwint. Het warmt je hart, verdrijft elke valsheid. Roep me aan wanneer je mijn bescherming wil. Roep me aan wanneer je twijfels hebt. Ik toon je de weg, bewandel hem hand in hand met je. Ik ben met je in Liefde en vreugd, ik ben je engel Hekamiah.

Steen: Quartzkristal

Kleur: Wit

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik ben steeds in waarheid met mezelf en straal dat uit naar anderen

* Liefde is mijn hoogste doel

* Waarheid, Liefde en gerechtigheid creŽren het mooiste in mijn leven

Gebed

~~~~

Dank je

Hekamiah,

voor de weg

die je me toont.

Dank je

voor het

vertrouwen

dat je me schenkt

om ten allen tijde

in mijn

waarheid

te staan.

Dankzij †jou

weet ik dat

dit de enige

weg is,

dat enkel

Liefde, waarheid

en gerechtigheid

voldoen

voor de

evolutie

van mijn Ziel.

Hiervoor dank ik je

Hekamiah,

omdat jij me

onvoorwaardelijke

Liefde toont.

 

Beschermengel Lauviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Lauviah is de Eerste Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Tshapkiel ook wel Binael genoemd.

Lauviah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 10 tot en met 15 juni.

Beschermengel Lauviah heeft de zelfde naam als Haar voorganger van het Engelenkoor der Cherubijnen (ook wel Lauvuel genoemd) doch Haar weg op de Levensboom gaat van de Sefirah Binah naar de Sefirah Hochmah en de planetaire invloeden waar Zij mee werkt zijn van Saturnus en Uranus, hierin ligt hem het verschil.

Lauviah is de Engel die zowel ons verleden als onze toekomst kan openbaren, zij toont ons de weg naar het licht en leert ons hoe wij het mooiste in ons leven tot bloei kunnen laten komen.

Engel Lauviah maakt ons aandachtig en leert ons om onszelf en de wereld te aanschouwen. Zij schenkt ons heel veel tolerantie en begrip en vult ons met de onvoorwaardelijke liefde van Christus zodat wij de wetten van deze wereld te boven kunnen komen en de Heiland in ons zelf vinden.

Gaven van Engel Lauviah

Lumineuze ideeŽn. Liefde en wijsheid. Vrede en rust. Inspiraties, leiding, troost en goede hoop.

Deugden die wij kunnen ontwikkelen met Engel Lauviah

Tolerantie, aandachtigheid en sereniteit. Zachtheid, vriendelijkheid en kunstzinnigheid.

Talenten die wij met Engel Lauviah kunnen ontwikkelen

Alle artistieke talenten en bovenal de kunst van het schrijven.

Vermogens die Engel Lauviah ons schenkt

Een sterk intuÔtief vermogen. Het vermogen tot introspectie en retrospectie alsook het vermogen om de toekomst te kunnen voorzien. Het vermogen om altijd overal een lichtpuntje te kunnen vinden en je daar op te richten. Het vermogen om een punt te zetten achter iets en het vermogen om alle goede en slechte punten in jezelf te kunnen onderscheiden. Het vermogen om een punt te maken en een richting te kiezen.

Beschermengel Lauviah schenkt ons de visie die ons toestaat om op een positieve wijze vooruit te kunnen gaan. Samen met haar kunnen ook wij een visie ontwikkelen die aanspoort tot positiviteit. Zodoende kunnen wij vele mensen helpen door hen weer goede hoop te schenken en iets om over te dromen.


Lauviah is de Engel der hemelse inspiraties. Zij kan ons openbaringen schenken in onze dromen maar ook overdag, tijdens rust en meditatie kan Zij tot ons spreken

Doorgaans houden de personen die geboren zijn onder Haar invloed van muziek, poŽzie, literatuur en filosofie en zijn zij spiritueel aangelegd (wat wil zeggen dat zij het vermogen hebben om naar hun inspiraties te luisteren en hier iets mee te doen).

De beschermelingen van Engel Lauviah zijn de brengers van wonderbaarlijke nieuwe dingen. Het zijn de ontdekkers van een nieuwe wereld en ook zij die hier een brug naartoe kunnen slaan.

Engel Lauviah beschermt ons tegen psychische stoornissen en kan ons leren om teleurstellingen te voorkomen. Zij kan ons bevrijden van al de kwellingen in onze geest. Wanneer wij verdrietig zijn of een goede nachtrust nodig hebben kan het nuttig zijn om haar kracht aan te roepen.


Beschermengel Lauviah helpt ons om de oplossing in ons zelf te vinden

Engel Lauviah brengt licht in onze donkerste gedachten en zorgt er zodoende voor dat alles helder word waarna de oplossing zich openbaart en wij wederom als een zonnetje kunnen zijn. Zij schijnt haar licht op duistere situaties uit ons verleden en maakt ons duidelijk welke fouten wij het best niet meer kunnen herhalen. Zij schenkt ons de zegening om ons verleden in vrede onder ogen te kunnen zien. Zij schenkt ons weer hoop en vult ons met goede moed. Met haar komen wij tot het besef van wat er gebeurd is en kunnen wij hier onze les uit trekken. Zodoende zorgt zij ervoor dat het verleden ons heden en onze toekomst niet meer verduisterd. Zij staat ons toe om de lichtjes te vinden die in de duisternis van ons verleden aanwezig zijn. Elk lichtje dat zij ons toont is als een oplossing die alles in ons innerlijk zoveel helderder maakt. Engel Lauviah zorgt voor een innerlijke verlichting die ons toestaat ons gehele wezen te doorgronden.

Beschermengel Lauviah onthuld ons het mysterie van onze ziel

Lauviah kan ons bewust maken van wat er in ons omgaat. Zij leert ons om te luisteren naar onze eigen innerlijke stem. Wanneer wij deze stem negeren kan het zijn dat wij fouten maken (Engel Lauviah leert ons om te luisteren naar dat kleine stemmetje wat ons steeds waarschuwt wanneer de dingen fout lopen).

Beschermengel Lauviah brengt alles wat wij negeren maar diep van binnen wel weten aan het licht. Zij opent de poort naar alle kennis die in ons begraven ligt. Zij staat ons toe om onszelf te aanschouwen en als geheel te zien. Zij schijnt haar licht op zowel onze gaven als onze gebreken en brengt zowel het duister als het licht tot leven. Dankzij dit innerlijke proces worden wij geÔnspireerd door ons zelf en kunnen wij veel ontdekken.

Engel Lauviah kan ons leren om onszelf en onze wereld op kritische wijze te bekijken. Zodoende kunnen wij te weten komen waar wij in de fout zijn gegaan en hoe wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. Wanneer wij niet willen zien wat wij fout doen kunnen wij er ook niets aan doen en het is daarom dat Engel Lauviah ons aanspoort om onszelf en ons verleden te contempleren.

Beschermengel Lauviah kan ons leren mediteren en observeren

Engel Lauviah leert ons onze gedachten te analyseren en onze intuÔties en te ontcijferen.

Lauviah schenkt ons de gave om op een gepaste manier met onze gevoelens om te kunnen gaan en beschermt ons tegen ongepast emotioneel gedrag. Zij leert ons om in de wirwar van onze emoties de draad van Ariadne weer te vinden en kan ons helpen wanneer wij de kluts kwijt zijn. Zij doet dit door duidelijkheid te verschaffen omtrent onze gevoelens en onze emoties te temperen. Wanneer wij weten vanwaar een gevoel of een emotie komt kunnen wij de oorzaak aanpakken en er beter op letten zodat wij ons niet meer laten meevoeren door duistere emoties zoals woede of angst.

Beschermengel Lauviah kan ons bevrijden uit de hevigste stormen door ons weer naar ons middelpunt te leiden. Zij brengt ons de innerlijke rust die ons toestaat om aandachtig te zijn voor alles wat zich in ons zelf en om ons heen afspeelt. Wanneer onze instelling en onze omstandigheden niet wenselijk zijn is Lauviah de ideale Engel om mee te werken aangezien zij er voor zorgt dat wij vrede vinden met het verleden en ons van uit de hevigste stormen naar het eiland van onze dromen kan leiden.

Beschermengel Lauviah schijnt haar licht op ons verleden met de bedoeling een goede toekomst op te richten

Engel Lauviah motiveert ons om op een positieve wijze vooruit te gaan door ons ons mooiste toekomst perspectief te geven. Zij laat ons zien dat wij allen als een waterlelie kunnen zijn en vanuit ons duistere verleden de verlichtende toekomst tegemoet treden.

Lauviah is de Engel die ons een goede geestelijke gezondheid kan schenken. Dit doet zij door middel van introspectie

Wanneer wij niet kunnen slapen of gekweld worden door gedachten vanuit het verleden kunnen wij Engel Lauviah om hulp vragen. Zij kan dan weer rust brengen in onze geest en zodoende zorgen voor beterschap. Zij kan ons ook leren om onszelf rustig te aanschouwen totdat de storm in onze gedachten weer bedaart en onze emoties weer tot rust komen. Dankzij dit gehele proces kunnen wij veel leren over ons zelf en zodoende vele geheimen te weten komen.

De grootste geheimen bevinden zich in onszelf, wachtende om ontgonnen te worden

Alle ervaringen en alle kennis die wij hebben opgedaan begint zich in ons zelf. Deze kennis en deze ervaringswijsheid vormen de schat die Lauviah ons te bieden heeft.

Lauviah kan ons leren om de schatten in ons zelf te vinden door op een positieve wijze naar het verleden te kijken en er even bij stil te staan hoeveel schitterende dingen dat wij al hebben meegemaakt. Lauviah schenkt ons de dankbaarheid voor wat het verleden ons reeds gebracht heeft en wat de toekomst ons nog zal schenken. Samen met haar kunnen wij alle wijsheid die zich in ons zelf bevind aan het licht brengen en zodoende zorgen voor een schitterende toekomst door deze wijsheid toe te passen.

Lauviah leert ons om te leven met de wijsheid en de liefde van Christus. Zij leert ons om een voorbeeld te zijn voor al (wanneer wij het haar vragen) en zal ons steeds aansporen om het beste vanuit onszelf te geven zonder hierdoor uitgeput te raken. Zij leert ons om rustig aan te wandelen naar het door ons gestelde doel zonder ons druk te maken of ons op enigerwijze te laten gaan.

De inspiraties die Engel Lauviah schenkt zorgen voor goede voornemens die wanneer waargemaakt de gewenste resultaten zullen leveren

Dankzij Engel Lauviah kunnen wij te weten komen welke manier van leven zal bijdragen aan onze mooiste toekomst.

Zij leert ons de kunst des levens en motiveert ons om te bouwen aan datgene wat verwezenlijkbaar is. Samen met Lauviah kunnen wij onze wijsheid als een fundament laten dienen waarop de rest van ons leven gebouwd word.

Wanneer wij vreugde scheppen in het bouwwerk van ons leven en wij elke steen met liefde plaatsen kunnen wij gelukkig zijn en heel veel realiseren (indien wij dit wensen).

Boodschap van Engel Lauviah

je zult geÔnspireerd, geleid en geholpen worden en vrede vinden met je omstandigheden. Daarna zal ik je helpen met het plaatsen van de hoeksteen van je fundament. Deze hoeksteen is de Liefde en de richtlijn die ik je schenk.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 8 van 23