BeschermengelenBeschermengelen

Beschermengel Caliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel CALIEL is de Engel der goddelijke gerechtigheid, hij brengt het licht van de waarheid dat alle onschuldigen bevrijdt en alle vijanden op de vlucht doet slaan. Niets is sterker dan de waarheid en wanneer deze waarheid gesteund door concrete bewijzen op het toneel van je leven verschijnt straalt zij haar licht op je leven en kun je niet anders dan toegeven en verder gaan in waarheid. De waarheid is je beste bondgenoot en de voornaamste eigenschap die je Beschermengel je geschonken heeft is dan ook eerlijkheid. Dankzij deze deugd kun je steeds juist handelen en een goed en waardevol werk verrichten op deze Aarde. CALIEL staat je steeds bij tijdens je werk en leidt je door middel van je levensomstandigheden, de situaties en de mensen om je heen naar een steeds betere positie om je taak te verrichten. Om het licht van de waarheid daar te brengen waar het nodig is.

Beschermengel CALIEL heeft je de nodige intelligentie, het begrip en de reden geschonken zodat je deze waarheid steeds zult kunnen verwoorden en bewijzen. Van jongs af aan ben je gesteund, geleid en soms zelf geduwd, verplicht te gaan naar de positie waarin je je nu bevindt. CALIEL wil je tonen wat juist is, hij representeert vooral de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet kan vele situaties verhelderen en je de reden achter bepaalde dingen doen ontdekken. Doch weet dat de echte Goddelijke gerechtigheid liefde en vergiffenis is. Deze krachten zijn nog sterker dan de wet van oorzaak en gevolg en kunnen je dan ook bevrijden van de minder leuke dingen op je levensweg.

De wet van oog om oog, tand om tand behoort tot ons verleden en al draait veel nog steeds rond deze wet, toch hebben wij de mogelijkheid om hier en nu te vergeven, liefdevol verder te leven en zo mee te bouwen aan een schitterende toekomst, aan een wereld waar Liefde de nectar is die ons allen de vrede en de gelukzaligheid schenkt die wij zozeer verlangen.

Je kunt CALIEL steeds oproepen door zijn naam in drie keer uit te spreken en wel als volgt: CA~CALI~CALIEL, dit is tegelijkertijd een mantra, een ademhalingsoefening die de krachten van je beschermengel in je doet ontwaken.

Dat de WAARHEID, de VRIJHEID en de GERECHTIGHEID van Beschermengel CALIEL steeds met je moge zijn en van je leven een kunstwerk mogen maken waar je steeds van kunt genieten.

De liefdevolle strengheid

Beschermengel Caliel spoort ons aan om streng te zijn met onszelf, om onszelf in het oog te houden en het goede voorbeeld te geven. Zijn strengheid is liefdevol en juist en wanneer wij haar gebruiken hoeven wij dus ook helemaal niet boos te worden. Zijn strengheid straft niet en brengt geen lijden. Zijn strengheid bestaat eerder uit een zekere discipline die ons toestaat het roer van ons leven in de hand te houden. Deze discipline houdt in dat wij er steeds op toe moeten zien dat wij meester blijven over onszelf en onze omstandigheden. Dit kunnen wij doen door bewust te zijn van onszelf (van wat er in ons omgaat en wat er zich om ons heen afspeelt). Caliel maakt ons aandachtig voor hetgeen wat onze manier van gedragen veroorzaakt en toont ons zo dat wij enkel het goede kunnen veroorzaken door hier aan vast te houden (door trouw te blijven aan het goede in onszelf en dit uit te voeren).

De rots in de branding

Beschermengel Caliel schenkt ons zijn liefdevolle strengheid zodat wij voor onszelf op kunnen staan, voor onze waarheid uit kunnen komen en hier steeds trouw aan blijven. De loyaliteit die hij ons schenkt begint in ons zelf en het trouw blijven aan onze eigen principes en idealen. Dankzij Caliel kunnen wij vastbesloten onze positie innemen. Hij schenkt ons de kracht van een rots in de branding en staat ons toe om hier steeds aan vast te houden. Engel Caliel kan ons ook leren om ons huis te bouwen op de rots en zorgt zodoende voor stabiliteit en vrede. Dankzij de krachten van aartsengel Tsapkiel en zijn naaste medewerker engel Caliel is het mogelijk om al de dromen van de engelen Cherubijnen vorm te geven en zodoende onze gedachten te kerven in de rots en onze woorden waar te maken.

Caliel is de meester van de grote uitvoering en het begin hiervan houd in dat wij een veilige thuishaven voor ons zelf creŽren van waaruit wij onze ondernemingen vorm kunnen geven. Van daaruit kunnen wij op reis gaan en onszelf en de wereld verkennen. Zodoende kan Caliel zorgen voor veel afwisseling en avontuur in ons leven. Alle reizen die wij ondernemen met Caliel en de engelen Tronen zullen ons dichter brengen bij onszelf waarna wij tot de conclusie zullen komen dat de veilige thuishaven zich in ons hart bevind en dat wij overal ter wereld thuis kunnen zijn wanneer wij het contact met de Heer behouden. Caliel brengt ons tot het besef dat al het bezit diefstal is en dat alle voorzingen in deze wereld ons enkel in bruikleen geschonken zijn. Hij leert ons om dankbaar te zijn voor hetgeen wat we hebben en spoort ons aan om ons lankmoedig te gedragen. Samen met Caliel kunnen wij het licht van de waarheid in de wereld brengen door onze medemensen ervan te overtuigen dat iedereen recht heeft op een veilige thuishaven en een aangename werkplek. De wereld is er voor iedereen en haar voorzieningen zijn dan ook voor ons allen bestemt. Simpele waarheden zoals gratis water en een stukje land voor ons allen komen dan ook aan bod wanneer wij het programma van Caliel verder bestuderen. Wij kunnen de welwillendheid van Caliel verkrijgen wanneer wij ons inzetten voor de daklozen, de zwervers en de wezen. Wanneer wij besluiten om met engel Caliel aan het werk te gaan is het goed mogelijk dat wij terecht komen bij de minder bedeelden. Dit geschied niet om ons te straffen maar om ons te leren goed om te gaan met de overvloed die de aarde ons schenkt en alles eerlijk te verdelen. Caliel toont een zekere sympathie voor de lichte criminelen (de inbrekers en de dieven) en herinnert ons eraan dat het koninkrijk van God zijn intrede zal doen als een dief in de nacht. Wij zouden Caliel kunnen zien als een strenge doch liefdevolle rechter met heel veel begrip voor de criminelen. Beschermengel Caliel doet ons inzien dat wij deze misdadigers zelf tot leven roepen door onze egoÔstische manier van gedragen. Wanneer wij de liefdevolle kracht van engel Caliel in ons zelf aanroepen en wij samen met aartsengel Tzapkiel aan het werk gaan is het dus ook mogelijk dat wij in een crimineel circuit terecht komen. Dit geschied niet om ons te straffen doch om ons te leren waartoe de mens in staat is wanneer hij een gemis heeft. Caliel schenkt ons ons dagelijkse brood maar leert ons ook dat iedereen recht heeft op dit brood en dat wij enkel door samen te werken en alles eerlijk te verdelen een wereld kunnen creŽren waarin er geen dieven en inbrekers meer zijn. Beschermengel Caliel brengt ons ook bij de politie agent in ons zelf en behoed ons zo voor veel stommiteiten.

Het ontstaan van de held of de heldin

Samen met Caliel kunnen wij de held in ons zelf ontwikkelen. Deze held staat boven de aardse wetten en hoeft enkel verantwoording af te legen aan de meester in zichzelf. Deze held vecht voor de gerechtigheid zonder andere mensen pijn te doen. Deze held-in is er voor iedereen en streeft enkel naar het goede. Zij heeft geen schrik om haar zelf te zijn en de regels te overtreden daar zij enkel verantwoording hoeft af te leggen aan haar eigen geweten. Zij voelt sympathie voor de rebellen en de oproerkraaiers doch toont ons ook dat de beste manier om veranderingen te brengen inhoud om steeds positief te blijven en het goede te doen groeien. Zodoende raad zij ons aan om de rebel in ons op een positieve wijze aan het werk te zetten door hem of haar iets positief te geven wat bijdraagt aan de veranderingen waar hij of zij naar streeft. Samen met Caliel kunnen wij zorgen voor een plekje op de wereld voor iedereen. Wij zouden kunnen stellen dat engel Caliel zorgt voor sociale integratie en zodoende de paria van de wereld weer naar huis brengt. Doch deze sociale integratie hoeft niet altijd te leiden naar het systeem waarin wij op dit moment leven. Beschermengel Caliel bied ons alternatieve levenswijzen en wanneer wij met hem aan de slag gaan kan het goed zijn dat wij uiteindelijk terecht komen in ťťn of andere leefgemeenschap (zodoende kwam ik terecht in een leefgemeenschap voor mensen met een beperking en werk ik daar nu als klusjesman en opvoeder) Het doorzien van de synchroniciteiten die zich voordoen op ons levenspad is een gave die Caliel ons schenkt en wanneer het ons lukt om de zin van ons bestaan te ontsluieren samen met beschermengel Caliel zal hij ons tonen dat iedere ervaring beruste op een innerlijke drang naar ontwikkeling en zodoende bij heeft gedragen aan het grotere goed. Ook bergt Caliel ons tot het besef dat er vele dingen zijn die ons ontgaan en spoort ons zodoende aan om steeds nederig en bescheiden te blijven. Zodoende wordt de rebel in ons geen waanzinnige maar een politieke gevangene die wij los kunnen laten wanneer de tijd er rijp voor is. Caliel wenst de vrijheid van alle gevangen en spoort ons aan om hen nieuwe kansen te schenken. Hij bevrijd ons van de angst voor deze gevangenen en toont ons dat zij ons allen nog veel kunnen leren wanneer wij hen de kans schenken om hun visie te delen. Waarna wij hen kunnen begrijpen en zodoende een zekere empathie ontwikkelen welke zal zorgen voor vergiffenis en gratie. Zodoende kunnen wij onszelf gratie verlenen en onze gevangene vrijlaten zodat hij kan leven in het licht van de Zon en ons zijn boodschap brengen.

Boodschap van engel Caliel

Wees vrij maar maak van jezelf geen martelaar.

Neem je vrijheid nooit ten koste van een ander.

Rebelleer op een positieve en constructieve manier.

Ontwikkel de politie agent in jezelf.

Uit jezelf maar hou je ook in wanneer nodig.

Vertel wat je kunt vertellen en zorg voor de rest dat je niet teveel opvalt.

Wees jezelf maar blijf op een bepaalde manier ook incognito.

CALIEL is de Beschermengel van alle personen geboren in de periode van 16 tot 21 juni.

Ontwikkelde kwaliteiten:

Eerlijkheid, integriteit, gerechtigheid, begrip, vergevingsgezindheid,

onderscheidingsvermogen en beoordelingsvermogen, daadkracht en organisatietalent.

Geannuleerde fouten:

Leugens, bedrog, onrechtvaardigheid, onbegrip, overdreven strengheid, veroordeling zonder redenen, racisme, wanorde en twijfel.

 

Beschermengel Leuviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

LEUVIAH representeert een staat van goddelijke gratie, het is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 21 tot en met 25 juni.

Je kunt haar energie in jezelf wekken door haar naam in 3 keer uit te spreken :

LEU-LEUVI-LEUVIAH.

De voornaamste kwaliteiten die je dankzij haar kunt ontwikkelen zijn:

Bescheidenheid, nederigheid, zedelijkheid, gematigdheid, een goed geheugen, een openstaande uitgebreide verspreidende intelligentie, optimisme, vriendelijkheid, gezelligheid, humor, vreugde, geduld, een goed communicatie vermogen en een hoge moraal gebaseerd op geloof, liefde en juistheid.

De tegenovergestelde kwaliteiten die je dankzij haar kunt annuleren zijn:

Ongeloof, twijfel, zorgen, wanhoop, triestheid, verveling, pessimisme en geheugenverlies.

Mensen met Leuviah als beschermengel houden van grapjes, ze hebben een bescheiden manier van spreken en een openstaande intelligentie waarmee ze grote werken kunnen verrichten. Ze zijn evenwichtig en voorzichtig en weten precies wat ze kunnen realiseren en wat niet. Ze verdragen vijandelijkheid met veel geduld en overwinnen zo alle moeilijkheden. Ze hebben een genereuze mentaliteit en staan altijd klaar om mensen in nood te helpen. Ze zijn charmant en uitermate gevoelig al hebben ze wel de nodige moraal om hun gevoelens in goede banen te leiden.

De energie van Leuviah is zacht en rustgevend, het is een goddelijke staat van gratie. De personen die deze energie in zich dragen zijn kalm, gereserveerd eerlijk en bescheiden. Ze hebben respect voor de wetten en weten wat goed voor hen is. Deze energie zorgt voor een excellent geheugen en mocht dit geheugen verloren zijn dan zullen zij zich alles weer terug herinneren op een gegeven moment in hun leven.

Dit uitzonderlijke geheugen zorgt voor het slagen van examens en het winnen van spelletjes. Bovendien kunnen ze van dit geheugen op een intelligente manier gebruik maken. Dit zorgt ervoor dat zij de wet van oorzaak en gevolg begrijpen. Dit begrip geeft hen de kracht om alle moeilijkheden te overwinnen. Zij zien in dat het gene wat ze in het verleden hebben gedaan hen in de situatie heeft gebracht waarin zij zich nu bevinden. Zij kijken zichzelf en hun verleden recht in de ogen en weten wat ze fout hebben gedaan. Hierdoor kunnen zij de consequenties van hun daden accepteren en in vrede verder leren.

Beschermengel LEUVIAH geeft je de mogelijkheid om je leven van een afstandje te bekijken, alsof je naar een film kijkt, de film van je leven. Dit zorgt ervoor dat je je leven en je problemen niet te serieus neemt en met jezelf, je medemensen, je fouten en je problemen kunt lachen en op een humoristische manier voor alles een oplossing kunt vinden en deze uitvoeren.

Het excellente geheugen dat LEUVIAH je schenkt kan je bovendien helpen om de kracht die in jezelf huist te herontdekken. Wanneer je op je leven terug kijkt zie je dat je altijd voor alles een oplossing hebt gevonden. Dit gegeven zorgt voor een groot vertrouwen en een juiste estimatie (inschatting) van jezelf. LEUVIAH geeft je het geloof, het vertrouwen en de intelligentie om alle tegenstand, alle problemen, alle anderen mensen die je het leven moeilijk maken en alle kanten in jezelf die je geluk in de weg staan te begrijpen en te overwinnen.

Het goede geheugen en de grote intelligentie die LEUVIAH je schenkt kunnen jezelf en de anderen overtuigen dat alles je lukt en je de waarheid in alles kunt ontdekken. LEUVIAH zorgt er dus voor dat de waarheid zich openbaart, dat alle schaduwen wegvallen en je met Licht en Liefde naar jezelf kunt kijken. Op deze manier kun je jezelf en je leven op een intelligente vergevingsgezinde manier bekijken. Dit enorme analysatie vermogen zorgt ervoor dat je alle situaties op een zuivere manier kunt beoordelen. Je plaats en je reden hierin zien en zo nodig je positie kunt veranderen.

Engel LEUVIAH helpt je om alle krachten die in jezelf zijn op een juiste en evenwichtige wijze te benutten in je dagelijkse leven.

Engel LEUVIAH zorgt ervoor dat je de reden begrijpt van alle obstakels die zich op je weg bevinden. Zij laat je zien dat je deze obstakels zelf gecreŽerd hebt zodat je een hogere waarheid omtrent jezelf en je leven kunt ontdekken. Zij opent je de weg naar je oergeheugen. Zij brengt je naar de diepe waarheid die zich in jezelf bevind zodat je jezelf leert kennen. Je goede en je slechte eigenschappen onder ogen ziet en stopt met steeds dezelfde fouten te maken. LEUVIAH schenkt je de Goddelijke Gratie wanneer je je fouten onder ogen ziet, want wanneer je beseft wat je fout hebt gedaan hoef je de gevolgen hiervan niet meer te ondergaan.

Beschermengel LEUVIAH is de Engel die de zondaars helpt, LEUVIAH helpt je om je zonden in te zien en er iets aan te doen, te veranderen. LEUVIAH confronteert je met je eigen blokkades en geeft je het nodige begrip en de nodige intelligentie om er iets aan te doen. Wanneer je dit eervolle werk met LEUVIAH tot een goed einde brengt zal de goddelijke vergiffenis je bevrijden van al je karma. Dan zal je niet langer de consequenties moeten dragen van de pijnlijke dingen die je in dit of in vorige levens hebt gedaan en zal je de goddelijke gratie ontvangen en in voorspoed verder kunnen leven.

Beschermengel LEUVIAH werkt aan de realisatie van de goddelijke wetten op Aarde. Haar energie kan streng zijn maar meestal heeft haar vriendelijkheid de overhand. Aan de ene kant brengt LEUVIAH je de goddelijke gratie, de vreugde en de vrijheid. Dankzij haar kun je van je leven een lolletje maken en jezelf en iedereen om je heen vermaken. Maar aan de andere kant zorgt zij ook voor beperkingen en bepaalde regels die in je leven overheersen.

Beschermengel LEUVIAH geeft je de focus om je op 1 doel te richten en dit te realiseren zonder je af te laten leiden door de dingen om je heen. Zij geeft je de kracht om jezelf te beheersen en in de hand te houden, vooral je gevoelens die zeer sterk zijn en hun nut hebben. Zij geeft je een enorm zelfvertrouwen. Mocht dit er niet zijn dan kan je haar altijd aanroepen en om hulp vragen, door middel van een dankbaar gebedje bijvoorbeeld. Deze engel brengt de gebeden naar God de Vader en zorgt voor snelle hulp. Dankzij haar energie en jouw vertrouwen kun je vliegensvlug al je wensen realiseren. LEUVIAH geeft je een groot vertrouwen en vreugde in alle levensomstandigheden. Zij brengt genezing door het harmoniseren van ideeŽn, gevoelens en daden. Wij kunnen haar bidden om ons geheugen terug te krijgen, onze vragen te beantwoorden en onze wensen te realiseren.

De negatieve kanten zorgen voor ongeloof. De persoon denkt dat hij geen geluk heeft, wanhoop slaat toe bij het minste obstakel. De persoon sluit zich af van de wereld en kan zelf zelfmoord neigingen krijgen. Wanneer je je geheugen verloren bent of enkel aan onnuttige dingen uit het verleden denkt wilt dit zeggen dat je de krachten van je beschermengel op een foute wijze gebruikt. Wanneer de positieve eigenschappen die LEUVIAH je schenkt omslaan in negatieve kan het zijn dat je het leven niet meer ziet zitten, je zorgen maakt, triest bent en geen vertrouwen meer hebt in de mensen om je heen. Het kan zelf zo ver gaan dat je steeds de anderen beschuldigt van het gene dat je zelf hebt veroorzaakt. Dit kan leiden tot veel kritiek en slechtpraterij, wat alles natuurlijk enkel nog moeilijker maakt. Op deze manier word alles veel te ingewikkeld en kan het soms wel lijken of je hoofd ontploft. Alles word koud en kil, de Liefde verdwijnt en langzaam maar zeker verandert de vruchtbare intelligentie die je van je beschermengel hebt gekregen in een alles vernietigende intelligentie ten dienste van de duistere krachten.

Het kan zijn dat sommige omstandigheden in je leven toch moeilijk te verklaren zijn. Mocht dit zo zijn dan heeft dit waarschijnlijk te maken met vorige levens. Of je nu in vorige levens gelooft of niet maakt eigenlijk niet uit, het enige wat LEUVIAH van je vraagt en waarin LEUVIAH je steunt is om van het HIER en NU het beste te maken. Vergeet het verleden wanneer het zijn nut heeft gehad en leef in het hier en nu. Want enkel het hier en nu is echt, enkel het hier en nu kan je vreugdevol en gelukkig maken. Het gene wat je nu doet creŽert je toekomst, daarom dat enkel het hier en nu echt van belang is. Wanneer je hier en nu juist handelt kan er enkel een schitterende toekomst op je wachten.

Beschermengel LEUVIAH kan je helpen om steeds goed gezind te zijn en van je leven een paradijs te maken waarvan je steeds kunt genieten. Zij zorgt ervoor dat je alles in dit paradijs op een juiste manier laat verlopen. Zij brengt je evenwicht en zonneschijn, met haar is het leven altijd fijn. Zelf als het regent en er wolken aan de hemel zijn. Want LEUVIAH schenkt je de intelligentie die je doet begrijpen dat de regen evengoed nodig is als de zon. De regen zorgt voor het nodige water zodat de planten kunnen groeien en je hun heerlijke vruchten kunnen schenken. Geniet van de geschenken des levens en weet dat zelfs de moeilijkste omstandigheden graties van God zijn die je steeds zullen verrijken. Deze wetenschap die LEUVIAH je schenkt geeft je een zicht op al je mogelijkheden en dankzij deze overvloed aan mogelijkheden is het je toegestaan om van je leven een paradijs te maken, of beter gezegd : je te herinneren dat je leven een paradijs IS.

Beschermengel LEUVIAH kan je zelfs je vorige levens weer doen herinneren en je de weg tonen naar het kosmische geheugen.†Zij kan de poort naar de AKASHA (de kosmische bibliotheek) voor je openen en je de grootste geheimen over wie en wat je bent onthullen.

Beschermengel LEUVIAH geeft je de kracht om je emoties onder controle te houden met je gedachten, je intelligentie, je verstand. Zij geeft je een groot geduld en een goed communicatie vermogen. Zij zorgt voor een groot begrip van de zin des levens, van jezelf en van alles en iedereen om je heen. De vriendelijkheid en het communicatie vermogen dat LEUVIAH je schenkt kun je op een zachte en gevoelige, soms verleidende manier gebruiken. Al deze eigenschappen maken van jou een sociaal iemand met een bijna telepathisch invoelingsvermogen. Je kan je in de plaats van anderen stellen en hen begrijpen en staat altijd klaar om hulp te bieden. Je hebt een simpele begrijpende manier van spreken en zijn ondanks je enorme intelligentie. Al deze kwaliteiten zorgen ervoor dat alle beroepen waar je mensen op een vriendelijke manier te woord moet staan je uitstekend zullen passen. Alsook alle activiteiten waarvoor je een goed geheugen nodig hebt.

De Engelenessentie die LEUVIAH schenkt wordt de vruchtbare intelligentie genoemd. Deze vruchtbare intelligentie brengt je tot een groot en helder begrip en schenkt je vele lichtende ideeŽn die allen als zaden zijn die je in jezelf plant.†Deze zaden zullen groeien en bloeien tot en met het glorieuze moment dat je de vruchten ervan op aarde zult kunnen oogsten. Deze vruchten zullen verschijnen in de vorm van overvloedige en vreugdevolle situaties in je leven wanneer je je ideeŽn omzet in daden. Doe wat je denkt en je zult verbaasd zijn van het geluk dat LEUVIAH je schenkt. Dit is de Goddelijke gratie en de erfenis die op je wacht wanneer je het beste in jezelf en in je leven realiseert.

Beschermengel LEUVIAH schenkt je overvloed en vooruitgang. Zij is de voorspoed die je steeds begeleidt. Als je idealen hoog zijn zul je met je Beschermengel zijn. Samen zullen jullie werken aan een nieuwe wereld. Samen zullen jullie door de tijd reizen en het paradijs wederom op Aarde realiseren.

Engel LEUVIAH heeft je een grote gevoeligheid geschonken zodat je ontvankelijk kunt zijn en de schoonheid van de wereld die komen zal kunt voorzien en herinneren. Diep van binnen begrijp je deze woorden en het is dan ook je taak om al de waarheden die hier geschreven staan aan je medemensen uit te leggen als je zo ver bent. Dan zul je een nieuwe wetenschap en een nieuwe spiritualiteit in jezelf en om je heen ontdekken en er achter komen dat heden, verleden en toekomst 1 zijn en enkel het nu moment echt telt. Je zult evenwicht vinden in je ambities en alles wat je beslist gaat goede resultaten brengen.

AFFIRMATIES en GEBEDEN :

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat me toe om een fijn en nuttig werk te verrichten.

Ik ben gelukkig en hou van het leven

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat mij toe om mijn gedachten om te zetten in daden en mijn hoge idealen te realiseren op Aarde.

Dankzij LEUVIAH ben ik er mij bewust van dat mijn leven een geschenk is en ik niets heb om over te klagen.

Dank je LEUVIAH dat ik dankzij de vruchtbare intelligentie die ik van jou heb gekregen alles wat ik geleerd heb om me heen kan verspreiden en zo mee werken aan een betere wereld.

LEU


LEUVI


LEUVIAH

Bedankt LEUVIAH dat ik dankzij jou de draagwijdte van mijn zonden begrijp en in vrede mijn eigen fouten onder ogen kan zien en de gevolgen ervan kan dragen zonder mij slecht te voelen. Bedankt dat jij steeds weer een glimlach op mijn gezicht tovert en me de kracht geeft om van mijn leven een paradijs te maken.

Amen, Amen, Amen.

 

Beschermengel Pahaliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Je bent een Lichtstrijd-Ster en zult steeds opkomen voor de goddelijke weten. Volg je waarheid en je hoge idealen en je zult nooit verdwalen.

Beschermengel PAHALIAH schenk je enorm veel inzicht en kracht, daarom dat je ook zoveel van jezelf en anderen verwacht.

Je hebt een groots werk te verrichten en soms kan het leven daarom een strijd lijken. Voer deze strijd met liefde als eerste in jezelf, verbeter jezelf steeds en geef het goede voorbeeld dan zal de rest vanzelf volgen.†Weet dat deze strijd jou en iedereen om je heen zal verrijken en dat je de overwinning kunt behalen. Richt je op het goede in iedereen om je heen, oordeel niet te snel en geef je medemensen de tijd om ook aan zichzelf te werken. Verwoord de waarheid met zachte en vriendelijke woorden, met warmte en Liefde en iedereen zal naar je luisteren en je begrijpen.

Beschermengel PAHALIAH kan je doen inzien dat het geen zin heeft je medemensen op hun fouten te wijzen. PAHALIAH geeft je de kracht om jezelf te bewijzen, waarna zij vanzelf hun fouten in beginnen zien en je zelf om raad zullen komen vragen.

Beschermengel PAHALIAH geeft je controle over je emoties, je ego, je lagere ik, dankzij PAHALIAH maak je je niet dik. Zij geeft je de capaciteit om de dingen naar hun juiste waarden in te schatten en de raad die je word gegeven mee te nemen in je leven (te integreren in je leven). PAHALIAH kan je de kalmte, de rust en de vrede geven die ervoor zorgt dat je je niet persoonlijk voelt aangesproken en zorgt ervoor dat je innerlijke water (je gevoel) niet begint te koken. Zij geeft je de Liefde die alles zacht en fijn kan maken, zodat je je niet in overdreven strengheid, kritiek en nutteloos geroddel kwijt hoeft te raken.

Werk aan jezelf in plek van de anderen te zeggen wat ze moeten doen, waar ze fout zitten en waar ze nog aan moeten werken. Respecteer hun mening en levenswijze en zij zullen het zelfde voor jou doen. Iedereen krijgt wat hij verdient en soms kunnen harde woorden terecht zijn en het resultaat van slechte acties, doch weet dat het de wet van oorzaak en gevolg kan worden overstegen door middel van de Liefdevolle vergiffenis die je wanneer je ze toepast bevrijd van al je karma. Iemand moet beginnen met het goede voorbeeld te geven, volg dus Christus, wees in de onvoorwaardelijke Liefde en word ťťn met je Beschermengel. Geef het goede voorbeeld en je zult je nooit meer moeten verdedigen met woorden. Wees eerlijk en correct en bevrijd je zo van alle spijt en elk verwijt.

Beschermengel PAHALIAH is de boodschapper van de goddelijke moraal, zij toont je wat je kunt doen en wat niet, zij toont je wat je kunt zeggen en wat niet. Zij laat je zien waarom de wereld is zoals hij is en niet anders. PAHALIAH brengt je de regels waaraan je je moet houden om in goede gezondheid, voorspoed en liefde te zijn. Aan ons de keus om ons eraan te houden of niet. Zij brengt je de handleiding waarin geschreven staat hoe het universum in elkaar zit, hoe het universum functioneert. Zij brengt je de gebruiksaanwijzing van de goddelijke machine. Deze machine werkt op een natuurlijke manier. Maak je deze natuurlijke manier van leven eigen en je zult haar vruchten kunnen oogsten in de vorm van materiŽle en spirituele vooruitgaan.

Beschermengel PHALIAH helpt je om je gewoontes te veranderen, te transformeren van slechte naar goede gewoontes, van onnuttige, naar nuttige gewoontes. PAHALIAH kan je vullen met het geloof, de liefde en het vertrouwen waarop je kunt bouwen. Met haar als beschermengel is alles mogelijk en kun je al je projecten tot een goed einde brengen. Richt je focus op het gestelde objectief, overweeg het voor en tegen en handel dan met de determinatie die PAHALIAH je geschonken heeft.

Stel jezelf geen te hoge eisen maar voldoe aan de eisen die je jezelf stelt, je hebt alle krachten van PAHALIAH in je en met deze krachten kun je alles doen wat je wil.

Het beheersen van je hevige emoties is je grootste taak hier op aarde. In deze strijd staat je Beschermengel je steeds bij. Strijd tegen je slechte gewoontes en verander ze, transformeer ze met liefde, intelligentie en wilskracht. Strijd tegen je negatieve gedachten, verwissel ze voor positieve. Bevrijd je van angsten en schuldgevoelens die niet nodig zijn als je je fouten inziet, er iets aan doet jezelf vergeeft en in vrede verder leeft.

Open het boek van je verleden en bekijk voor een laatste keer de foutjes die je gemaakt hebt, word je bewust van alle negatieve ervaringen die je opgesloten hielden in een gevangenis van spijt en die je weerhielden om spiritueel vooruit te gaan. Zie de fouten, verbeter ze en sluit dan dit boek zodat je opnieuw kunt beginnen met een nieuw hoofdstuk, een nieuwe bladzijde, een nieuw levensverhaal dat echt het jouwe is. Een positief en opbouwend verhaal over het goede werk dat je aan het verrichten bent. Over de vooruitgang die je geboekt hebt. Welkom in de nieuwe wereld, de vakantie bestemming die op je wacht wanneer je met je goede en eerlijke zelfinzicht rustig verder werkt en met moed en doorzettingsvermogen de nodige veranderingen ondergaat. Weet dat je nu je toekomst creŽert. Wees zonder vrees want wanneer je je goed gedraagt kan je niets slecht overkomen en zal niemand slecht van je spreken.

Enkele affirmaties:

PAHALIAH brengt de liefdeskracht in mij tot leven zodat ik mij onvoorwaardelijk kan geven.

Ik beheers mezelf en handel steeds met de kracht der liefdevolle vrede die in mij is.

Ik werk aan mezelf en aan mijn leven zodat ik de anderen het goede voorbeeld kan geven.

Positieve eigenschappen:

bevrijding van je zonden, het wakker worden van de levensenergie, de kundalini en het juiste gebruik ervan. Interesse in spiritualiteit, moraal, religie. Kennis van goed en slecht, puurheid, het herstellen van gemaakte fouten, liefdevolle strengheid, moed en doorzettingsvermogen.

Astrologische gegevens


PAHALIAH werkt met de energieŽn van Saturnus (de strenge, structurerende intelligentie) en Mars (de actieve werkkracht) en is dus een Engel die je heldere inzichten verschaft en de kracht geeft om er iets mee te doen.

Beschermengel PAHALIAH is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 26 juni tot 30 juli. Je kan haar oproepen door haar naam in 3 keer uit te spreken: PAHA-PAHALI-PAHALIAH

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 23