BeschermengelenBeschermengelen

Beschermengel Nelchael

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Nelchael is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen geboren in de periode van 1 juli tot en met 6 juli. Beschermengel Nelchael werkt met de energieŽn van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en de Zon. Hij is de vijfde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van†Aartsengel BinaŽl (ook wel Aartsengel TsapkiŽl genoemd)

Beschermengel Nelchael helpt ons om de intelligentie vanuit de Sefirah Binah naar de Sefirah Tiperth te brengen en plant zodoende de kennis van goed en slecht, van oorzaak en gevolg en nog zoveel andere natuurlijke en goddelijke weten en wetenschappen in ons zelf.

Nelchael is de Beschermengel die ons de geheimen van Astrologie en Kabbalah kan ontsluieren.†Nelchael is de Engel die ons bewust kan maken van de hemelse kennis, hij kan ons dus heel veel leren, waarna wij hiernaar kunnen handelen en zodoende slagen in alles wat wij ondernemen.


Het bevaren van de astrologische zee en het in kaart brengen van de zodiak

Beschermengel Nelchael schenkt ons de dorst naar kennis en de honger naar wetenschap. Hij maakt ons nieuwsgierig en schenkt ons het verlangen om te weten en de moed om te ontdekken. Samen met hem kunnen wij op reis gaan door de dierenriem en zodoende de geheimen van de sterren (de hemel) ontsluieren. Hij schenkt ons een regenboog aan mogelijkheden en neemt ons mee op een groot avontuur naar het einde van die regenboog. Hij brengt ons naar de schat die zich in ons zelf bevindt door ons bewust te maken van al onze gaven en talenten. Nelchael toont ons dat wij al de goede eigenschappen van de dierenriemtekens bezitten en wij deze kunnen ontwikkelen wanneer wij besluiten om met hun energieŽn aan het werk te gaan. Hij spoort ons aan om kennis op te doen (omtrent alle deugden die in ons huizen) hierdoor bewuster te worden van onszelf en de rijkdom die wij in ons dragen waarna wij kunnen beginnen met het ontwikkelen en toepassen van die kennis. Hij brengt ons een zee aan informatie en zal ons steeds op positieve wijze inspireren. Samen met hem kunnen wij de vergaarde wetenschap onderwijzen en als een fontein van wijsheid (kennis en liefde) worden.

Het ontwikkelen van onze intelligentie door geestelijke gymnastiek en het vertellen van allegorische verhalen

Beschermengel Nelchael spoort ons aan om te studeren en schenkt ons interesse in de abstracte wetenschappen (wiskunde, heilige geometrie, numerologie, astrologie, kabbalah). Samen met hem kunnen wij onze intelligentie ontwikkelen door met onze geest aan het werk te gaan en onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij wekt in ons een groot interesse in de wereld en haar functioneren en wanneer wij deze drang naar kennis invullen door ons bezig te houden met het bestuderen van de natuur en haar weten zullen wij tot wonderbaarlijke ontdekkingen komen. Nelchael zet ons geheugen aan het werk en mocht dit zwarte gaten vertonen dan zal hij deze vullen met licht (kennis en liefde). Hij maakt ons bewust van alles wat wij reeds weten en staat ons bij met het onderwijzen van de verkregen kennis en de vergaarde wetenschap. Zodoende toont engel Nelchael ons de werking van het universum en wanneer wij gemotiveerd aan het werk gaan met hem word het ons toegestaan om de mysteriŽn waarvan hij ons bewust maakt uit te leggen aan onze medemens. Nelchael schenk ons ook liefde voor poŽzie en literatuur wat er voor zorgt dat wij de geheimen die hij ons ontsluiert op een kunstzinnige manier kunnen brengen. Hij maakt ons bekend met de hemelse allegorieŽn en staat ons toe om deze te verwoorden door middel van parabels. Wanneer wij het hem vragen kan Nelchael de verhalenverteller in ons wakker maken en kunnen wij onze medemens trakteren op allerlei sprookjes waarvan zij veel kunnen leren.

Verantwoordelijkheidsgevoel en goede moed

Nelchael zorgt voor een groot verantwoordelijkheidsgevoel en staat ons toe om ons woord te houden en datgene wat wij beloven ook uit te voeren. Hij beschermt ons tegen angst en leugens omdat hij ons de intelligentie schenkt die ons toestaat alle leugens te doorzien en hij ons de goede moed geeft die ons van alle angst bevrijd.

Samenvatting

Beschermengel Nelchael wekt het goddelijke kind in ons wat nog nieuwsgierig en geÔnteresseerd is en alles te weten wil komen. Zodoende spoort hij ons aan om onze ogen te openen voor alles wat er in ons omgaat en alles wat ons omringd. Samen met hem kunnen wij enorm veel zelfkennis opdoen en ons bewust worden van de wereld en haar functioneren. Waarna wij onze inzichten kunnen delen en zodoende datgene wat wij te weten zijn gekomen uitvoeren. Zodoende zijn wij zowel leerling als leraar en verkrijgen wij de nodige theorie waarna wij kunnen beginnen met de praktijk. Wanneer wij leren om de kennis die wij hebben vergaart toe te passen in ons dagdagelijks bestaan is succes verzekert (Samen met de volgende engel kunnen wij naam maken door middel van onze manier van gedragen en zodoende beroemdheid en faam bereiken. Hij leert ons om fier op onszelf te zijn en het goede voorbeeld te geven).

Affirmaties

Er bruist een fontein van wijsheid in mij.

Ik beschik over een zee aan informatie.

Ik ben een toegewijde leerling en een goede leraar.

Ik inspireer door mijn kennis te delen met woorden en daden.

 

Beschermengel Yeyayel

Geschreven door Michy en Fengo   

YEYAYEL is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen in die geboren is in de periode van 7 tot en met 11 jullie.

De kwaliteiten die je dankzij dit genie kunt ontwikkelen

Onpartijdigheid, een geheim kunnen houden, nederigheid, eer, nobelheid van gevoelens, eigenliefde, waarde, en onvoorwaardelijke Liefde.

De fouten die je dankzij dit genie kunt annuleren

Narcisme, hoogmoed, kritiek, diefstal, geld verdienen op een oneerlijke wijze.

Zelfkennis vergaren

Beschermengel Yeyayel werkt met de energieŽn van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en Venus. Hij is de zesde engel van het engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van aartsengel Tsaphkiel. Dankzij het programma van beschermengel Yeyayel† kunnen wij een beeld van onszelf vormen en er achter komen welk beeld de anderen van ons hebben. Door deze beelden te contempleren kunnen wij veel leren.

Met respect handelen

Beschermengel Yeyayel geeft je het nodige begrip om je correct in sociale relaties te gedragen. Engel Yeyayel† staat je toe om je lagere instincten en verlangens in toom te houden en de stille vrede in jezelf te vinden. Beschermengel Yeyayel† zorgt ervoor dat je manier van gedragen voor zich spreekt en het dus niet nodig is om jezelf goed te praten door middel van woorden. Hij beschermt je tegen de neiging om je in overgevoeligheid te verliezen. Hij kan je helpen om van jezelf te houden en op deze manier het goddelijke in jezelf te ontdekten.

Kijk in de spiegel met Liefde en zie de engel die in jezelf huist

Beschermengel Yeyayel heeft je een je een grote menselijkheid geschonken die je toestaat om de goddelijke principes op een vriendelijke manier begrijpelijk te maken. De grootste schat wordt je gegeven wanneer men steeds goed van je praat. Dit gebeurt wanneer je je zelf steeds goed gedraagt, wanneer je lief en vriendelijk bent, geduldig en nederig luistert naar anderen vooraleer je je eigen mening geeft, doet wat je belooft, glimlacht en van je leven een kunstwerk maakt. Dan kunnen de mensen om je heen enkel nog naar je opkijken en zul je overspoeld worden door complimenten en kan je rijk en bekend worden. Yeyayel kan je een goede reputatie en een eervolle naam bezorgen. Samen met hem kan van je leven een kunstwerk maken, een voorbeeld voor iedereen om je heen zijn. Beschermengel Yeyayel leert je de grote kunst om steeds juist te handelen en het gene wat je zegt, belooft, naar streeft uit te voeren, om te zetten in acties. Alles wat je denkt herhaald zich steeds weer net zoals deze woorden, totdat ze worden, totdat ze zijn. Gedraag je dus goed en maak je leven aangenaam. Wees bewust van wat jou manier van gedragen voortbrengt en ontdek het geheim van je spiegelbeeld.

Vragen ter contemplatie

Ben je bewust dat iedereen iets van jezelf naar je terug reflecteert? Weet je dat je datgene wat je uitzend ook terug ontvangt? Heb je weleens bedacht dat datgene wat je voor uitstuurt (je visie) weer naar je terug komt door middel van je levensomstandigheden en de mensen die je ontmoet?

Word een model van hemelse liefde en waardigheid

Je kunt je hemelse schoonheid op aarde brengen door een goed model te zijn (een model dat iedereen graag ziet en waar iedereen graag mee omgaat). Het is door middel van je vriendelijkheid en je liefde dat je de ware schoonheid naar boven kunt halen, de levenskunst die in je huist en waarmee je het leven kunt verreiken (door het aangenaam te maken). Deze kunst zal de juiste mensen naar je toe toveren en alle problemen in je leven oplossen. Voor elke stap die jij doet zullen er tien stappen naar je terug komen en zodoende kun je heel welvarend worden. Beschermengel Yeyayel kan je de voorspoed brengen die je wenst wanneer je steeds met liefde handelt en je gedachten waarmaakt op vriendelijke en respectvolle wijze. Zodoende brengt hij je succes met alles wat je doet en zorgt hij voor vele overwinningen in je leven. Hij staat je toe om te zegevieren over het kwade en je van alles wat lelijk is te bevrijden (alles wat je leven minder aangenaam maakt).

Op reis in je eigen wereld

Beschermengel Yeyayel staat je toe om over de zee van je gevoelens en emoties te reizen naar degene die je echt bent. De goddelijke intelligentie die Engel Yeyayel je schenkt staat je toe om je niet af te laten leiden door de zeemonsters (de woelige egoÔstische emoties zoals angst, boosheid en haat zullen je niet te pakken krijgen en je zult niet verdrinken in de overvloed van verlangens en emoties die in jezelf huizen). Yeyayel zal je begeleiden tot en met het eiland van je dromen (je hart). Daar waar je bron is en de heilige graal op je wacht, daar waar het pure water der liefde tot je beschikking staat. Ga dus op reis naar jezelf (Yeyayel spoort je aan tot reizen of dit nu op deze wereld is of in jezelf).

Boodschap van engel Yeyayel

Word niet kwaad, het heeft geen zin om te schreeuwen dat je onderweg bent en je best doet. Houd het geheim en als je zo ver bent dan zul je weder kunnen keren met de schatten aan ervaringen die je op hebt gedaan. Dan zul je wederkeren met de graal, de liefde die zich in je hart bevindt, dan zul je iedereen kunnen laten drinken van deze hemelse liefde en jezelf en heel de wereld om je heen genezen. Begin eraan want enkel het nu moment telt. Wacht niet tot morgen met het gene dat je vandaag kunt doen. Kijk in waarheid naar jezelf accepteer, vergeef, heb lief en stel je het beste voor. Ontwikkel je voorstellingsvermogen zodat je het leven kunt tonen als een kleurrijk kunstwerk aan de mensen om je heen. Je kunt vele originele, speelse en leuke dingen bedenken en doen. Je hebt het in je om creatief bezig te zijn en je medemensen op een fijne en verleidelijke manier aan te tonen dat het leven heel leuk kan zijn. Zodoende kun je jezelf en je broeders en zusters de kunst des levens leren (de kunst van het houden van en het doen van datgene waar je gelukkig van word) Met de kunst kun je enorm veel geld verdienen, niet dat dit zo belangrijk is want wanneer je zo ver bent zul je er achter komen dat de echte rijkdom de liefde en de kennis is die zich in je hart bevind.

Goed omgaan met je innerlijke rijkdom

Beschermengel Yeyayel geeft je de capaciteit om op een juiste manier om te gaan met de liefde en kennis die in je huist en welke je naar buiten brengt met iedere actie die je uitvoert. Hij leert je om je innerlijke rijkdom te investeren op een juiste wijze en zorgt er zodoende voor dat deze liefdevolle kennis zijn plaats vindt in de geest en het hart van de mensen. Engel Yeyayel maakt alles prachtig daar hij je de mogelijkheid geeft om alles wat hier geschreven staat op een praktische manier uit te voeren. Ontwikkel de gaven van je engel Yeyayel in jezelf, handel in Liefde en maak er je werk van.

Met liefde handelen

Beschermengel Yeyayel geeft je de mogelijkheid om in liefde te handelen, dit is een zeer voorspoedige handel die je steeds geluk, voorspoed en welvaart zal brengen. Doe datgene wat je wil, waar je van houdt en heb vertrouwen dat alles in orde zal komen. Geloof en wees geduldig want geduld zal je leren dat alles op zijn tijd naar je toekomt en het leven een geschenk is.

Affirmaties


Ik heb geluk

De goede naam van engel Yeyayel leidt mij door mijn in liefde, goed uitgevoerde werk naar beroemdheid en faam.

Beschermengel Yeyayel maakt een kleurrijk kunstwerk van mijn leven dat me steeds de goddelijke voorspoed zal geven.

Dankjewel Yeyayel dat jij mij alle fouten waar ik spijt van heb vergeeft en vrede liefde en voorspoed in de plek geeft.

Gebed aan engel Yeyayel


Ik ben me bewust van mijn eigen gebreken en dankzij jou heer Yeyayel† kan ik elk gebrek transformeren tot de corresponderende kwaliteit. Op deze manier zal ik steeds een goed voorbeeld kunnen zijn en een levend licht van liefde dat de anderen de weg wijst.

Dank je heer Yeyayel dat je mij helpt om me steeds correct te gedragen. Dank je dat mijn manier van gedragen een levend bewijs is van de schoonheid, het licht en de liefde die in mezelf huist. Dank je dat al deze schitterende kwaliteiten zich in mijn leven mogen manifesteren in de vorm van een prachtig en gezellig huis, een harmonische relatie en een waardevolle communicatie met iedereen om me heen.

Dankjewel heer Yeyayel dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu onlosmakelijk deel uit maken van mijn leven en dat al de zonden die ik in zie me zijn vergeven zodat ik er niet langer de gevolgen van hoef te dragen en nooit geen reden meer heb om te klagen. Dank je dat je mij de kracht schenkt om in mezelf te kijken, de waarheid te zien, mezelf te vergeven en in vrede, voorspoed en Liefde verder te leven.

Channeling engel Yeiaiel (doorgekregen en geschreven door Michy)

Ik ben de engel die je over de diepste wateren van je gevoelens begeleidt. Ik breng kleur aan datgene wat voor velen grauw zou lijken en breng zo mooie omstandigheden tot leven die enkel kunnen worden waargenomen door de puurheid van het hart. Met mij aan je zijde wordt harmonie nog harmonischer, worden kleuren nog kleurrijker en kan het leven ontwaken in de grootste betovering.

Mijn kracht leert je vooral dat er nooit iets te vrezen valt, dat harmonie in jezelf en met de wereld om je heen al het mooie creŽert, terwijl negativiteit deze wereld haar glans kan doen verliezen. Mijn kracht is subtiel maar is bezaaid met de grootste wonderen. Ik leer je de gave van het onderscheidingsvermogen, de liefde voor het leven die van alles een mooie droom kan maken wanneer je hart hiervoor open staat. Ik begeleid je in deze taak om de distinctie te vinden tussen alle nuances die het leven biedt.

Samen maken we van je leven een kunstwerk dat gekleurd wordt door liefde. Ik toon je de kansen om liefde voor jezelf te kunnen voelen, om steeds in harmonie te zijn ook al raast er een uitwendige storm om je heen. Ik maak je bewust van de kleuren die verschijnen wanneer je steeds handelt in voeling met je hart. In deze acties ligt het ware genoegen, de ware toedracht van je werk hier op Aarde. Roep me aan wanneer je het moeilijk hebt zodat ik je kan leiden naar de situaties die terug kleur aan je bestaan zullen schenken.

Ik ben de engel van vreugde en doe niets liever dan deze delen met jou. Samen hebben we de kracht om de trilling van elke omstandigheid te verhogen tot die van de hoogste harmonie. Vertrouw hierop, vertrouw op mijn hulp, zodat we moeiteloos de hoogste bergen zullen beklimmen. Van hieruit verkrijgen we het mooiste zicht op de kleurrijke serenade die het leven noemt. Ik ben bij je op elk moment, in liefde en genot. Samen creŽren we dat wat paradijselijk is. Ik ben je engel Yeiaiel.

Steen: Aquamarijn

Kleur: Blauwgroen

Affirmaties

~~~~~~~

* In liefde bewandel ik mijn gekozen pad

* Ik hoef geen angst te kennen met Yeiaiel aan mijn zij

* Voor mijn goede daden komen beloningen nu naar me toe

* Het avontuur des levens lonkt me ik kies nu voor de reis

Gebed

~~~~

Dank je

Yeiaiel

dat je je

licht schijnt

op dat wat

me lief is

Dank je

dat je alles

kleuren kan

in tinten

die voorheen

niet leken

te bestaan

dankzij jou

leer ik dat

het leven

vreugde is

samen met jou

weet ik dat alles

steeds mooier kan

steeds beter kan

steeds meer

liefde kan

bevatten

samen

versterken we

al wat goed is

al wat mooi is

en leren hieruit

de lessen

van harmonie

dank je

Yeiaiel

omdat je

steeds aan mijn

zijde bent in

liefde en vrede

Met wilskracht, liefde en intelligentie†geschreven door Fengo en Michy

(De studie van de Engel is gemaakt door Fengo en de Channeling alsook de affirmaties en het gebed die als laatste aan bod komen zijn geschreven door Michy)

 

Genie 23 Engel Melahel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Melahel is de voorlaatste engel van het engelenkoor der tronen onder het liefdevolle toezicht van aartsengel Tsaphkiel. De periode in het jaar die hij regeert loopt van 12 juli tot en met 16 juli, iedereen die tijdens deze periode geboren is kan Melahel als persoonlijk genie beschouwen. Engel Melahel werkt voornamelijk met de energieŽn van het sterrenbeeld Kreeft en de planeten Saturnus en Mercurius.

Het vinden van vrede met onze levensomstandigheden en het verbeteren van het milieu waarin wij vertoeven

Beschermengel Melahel brengt ons ondersteuning door te zorgen voor harmonie en stabiliteit. Dit doet hij door ons er van bewust te maken dat een natuurlijke en evenwichtige levenswijze voor beterschap zorgt. Zodoende brengt hij ons hoop. Net zoals engel Melahel kunnen wij onze medemensen hoop brengen door hen te tonen welke schatten de natuur ons te schenken heeft en hoe wij dankzij haar krachten een goede gezondheid en een gevoel van vrede kunnen bereiken. Melahel verschaft ons meesterschap over de krachten van de natuur door ons de keten van oorzaak en gevolg te leren doorzien en ons inzicht te schenken in de natuurlijke cyclussen. Melahel leert ons om te leven in het ritme van de natuur en schenkt ons de nodige logica zodat wij haar kunnen begrijpen en zodoende in overeenstemming met haar weten handelen. Hij leert ons om goed te redeneren en ons verstand te gebruiken en beschermt ons zodoende tegen alles wat schadelijk is. Melahel leert ons om met beide voeten op de grond te staan en spoort ons aan om te aarden door middel van activiteiten in de natuur. Hij moedigt ons aan om onze handen in de grond te steken en te beginnen met tuinieren en wanneer wij met hem aan de slag gaan kunnen wij er zeker van zijn dat de oogst overvloedig zal zijn.

Overvloed en welzijn

Engel Melahel opent onze ogen voor de wonderen van deze wereld en maakt ons aandachtig voor alles wat de aarde te bieden heeft. Samen met hem kunnen wij op avontuur in de natuur. Hij spoort ons aan om onze omgeving te verkennen door middel van wandelingen en fietstochten en leert ons om op een juiste wijze met het milieu om te gaan. Hij brengt ons een diep respect voor de schoonheid van de natuur en maakt ons zodoende bewust van de overvloed aan goede dingen die zij ons aanbied. Beschermengel Melahel leert ons de natuur kennen en brengt ons interesse in de plantenwereld. Wanneer wij kruidendokter willen worden is Melahel de aangewezen engel om mee te werken. Melahel bevorderd alle studies omtrent de natuur en zorgt zodoende voor goede wetenschappers (voornamelijk biologen en dokters). Beschermegel Melahel brengt ons de kunst der genezing door ons aan te sporen om een gezonde levensstijl (Genoeg beweging en rust, goede voeding en een gebalanceerd dieet) te ontwikkelen. Melahel schenkt ons de vreugde van het bereiden en verzorgen van een goede maaltijd en het plezier om deze te nuttigen. Hij leert ons om de ingrediŽnten die de aarde ons geeft niet als iets vanzelfsprekend te zien maar als een hemels geschenk van Moeder aarde en God de vader. Dankzij dit inzicht kunnen wij een staat van dankbaarheid bereiken die ons toestaat om de geneeskrachten van de natuur volledig in ons op te nemen.

Wandelen in de natuur maakt ons weer levendig en puur

Wanneer wij door het bos en tussen de velden wandelen en wij leren om te genieten van de omgeving die ons omringd dan zal de liefde die wij voor haar voelen naar ons terugkomen en ons gezonder en opgewekter maken. Wanneer wij aandachtig zijn voor alle prachtige geneeskrachtig kruiden die om ons heen groeien en wij hun schoonheid tot ons nemen zullen wij automatisch gelukkiger en gezonder worden. Mochten wij toch nog problemen met onze gezondheid ondervinden dan is het ons toegestaan om het juiste geneesmiddel te oogsten en te berijden. Tijdens het prepareren van dit middel is het steeds aangewezen Moeder natuur hiervoor te danken en God de vader aan te roepen (door middel van engel Melahel), dit zal de geneeskracht versterken en de genezing bespoedigen.

Aanpassingsvermogen en opkomen voor een beter milieu

Melahel schenkt ons een excellent aanpassingsvermogen maar ook de moed om op te komen voor een gezondere omgeving en betere levensomstandigheden. Samen met Melahel kunnen wij ons bevrijden van wat ons opgedrongen word door de massa en ons wijden aan een evenwichtigere en betere manier van leven. Melahel leert ons om in harmonie te zijn met de natuur, haar wetten en haar seizoenen en zodoende kunnen wij een goed voorbeeld geven aan onze medemens. Doch Melahel behoed ons ook voor extremisme en spoort ons aan om rustig aan te doen.

Goede raad van engel Melahel

Handel met respect voor jezelf en je omgeving. Zorg ervoor dat je in goede gezondheid bent en begin dan met het verspreiden van je goede instelling. Wees als een zon en breng heling door je licht (je liefde en je kennis) te verspreiden om je heen. Let op je voeding en zorg ervoor dat je genoeg rust en beweging hebt. Probeer zo min mogelijk schadelijke substanties tot je te nemen en beperk je voetafdruk hier op aarde. Leer om alles wat ongezond is te boven te komen en verhef je zodoende boven datgene wat ziekelijk is. Hervind je originele puurheid door als een kind te zijn en op avontuur te gaan in de natuur. Laat de grote mensenwereld achter je en wijd je aan God de vader en Moeder natuur. Zodoende kun je helen en als je geheeld bent zul je automatisch een bron van liefde en gezondheid worden voor iedereen die je tegenkomt in je leven. Probeer om zelf het goede voorbeeld te geven en stoor je niet aan anderen. Geef goede raad maar word nooit kwaad. Spoor jezelf en je medemensen aan om meer vrede en harmonie te creŽren. Breng evenwicht door met niets te overdrijven en er een gezonde levenswijze op na te houden. Luister naar je lichaam en je gevoelens want zij tonen je wat je tot je kunt nemen en wat niet. Doch laat je niet verleiden en probeer je door middel van je geest van al het schadelijke te bevrijden. Gebruik je hersenen en kom het minimum over een goede gezondheid te weten. Weet dat je over het nodige aanpassingsvermogen beschikt om goede gewoontes te kweken en zodoende de vruchten van een duurzame levenswijze kunt oogsten (een lang, gelukkig en gezond leven).

Actie voeren met Engel Melahel

Melahel maakt ons bewust van de weten van oorzaak en gevolg en geeft ons zodoende de mogelijkheid om het juiste te doen (de nodige stappen te ondernemen naar een duurzamere en betere manier van leven). Samen met engel Melahel kunnen wij helpen met het herstellen van de natuurlijk orde door te stoppen met alles wat schadelijk is (voor onszelf en moeder aarde). Melahel leert ons om welzijn te bespoedigen door het ontwikkelen van goede gewoontes en een gezonde levensstijl. Wanneer wij met hem aan de slag gaan kunnen wij er zeker van zijn dat alles in ons leven beterschap zal kennen. Hij onthuld ons de mysteriŽn van de natuur en wijd ons in in haar geheimen. Hij spoort ons aan om op ontdekkingstocht te gaan en toont ons zodoende de vele vruchten die moeder natuur offert. Het oogsten van dit fruit en het verzamelen van medicinale kruiden behoren tot de hoofdzakelijke bezigheden die wij samen met beschermengel Melahel kunnen ondernemen. Ook mediteren en spelen in de natuur vormen een mogelijkheid tot communicatie met Engel Melahel, Moeder natuur en God de vader. Samen met hen word het ons toegestaan om de juiste levenswijze te ontdekken en wanneer wij hier steeds trouw aan blijven ontstaat er een gevoel van vertrouwen waardoor het geloof in onszelf groeit. Wij kunnen dit geloof ook aanwakkeren door ons te interesseren in de weten van oorzaak en gevolg. Door de nodige kennis op te doen en zo het vertrouwen te kweken wat ons toestaat te handelen in overeenstemming met de krachten der natuur. Wanneer wij weten wat gezond en ongezond is kunnen wij hiernaar handelen en worden wij gevuld met hoop en vertrouwen daar wij bewust zijn dat onze acties voor een betere gezondheid zullen zorgen en dat wij uiteindelijk het welzijn zullen bereiken waarnaartoe dat wij streven. Zo kunnen wij geloven en op een positieve wijze leven. Zo kunnen wij dankbaar zijn voor al het goede dat Moeder natuur ons heeft te geven. Dankzij deze dankbaarheid heeft zij de mogelijkheid om ons te genezen en weer ťťn te maken met het wezen (god).

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 10 van 23