Engelen

De Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   


De Engelen Serafijnen Vehuiah en Jeliel zetten het werk der Engelen in gang.

De Engelen Serafijnen Vehuiah en Jeliel representeren de goddelijke wil en de goddelijke liefde, Zij zijn het 1ste en het 2de en zodoende ook het 3de: de hemelse intelligentie die ons toestaat om op een juiste wijze gebruik te maken van de Wilskracht en de Liefde, 2 deugden, 2 goddelijke eigenschappen die wij in de volgende tekstjes verder gaan bestuderen zodat wij ons zodoende kunnen verbinden met deze gaven.

Zodat wij ons kunnen verbinden met God en dankzij de inspiraties en de hemelse intelligentie die Hij als antwoord naar ons stuurt kunnen beginnen met op een intelligente en liefdevolle wijze gebruik te maken van deze schitterende goddelijke eigenschappen die Hij ons zo graag wil schenken door middel van Zijn liefdevolle Engelen, Serafijnen Vehuiah en Jeliel.


Lees meer...
 

Werken met de Engelen-Serafijnen Vehuiah en Jeliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Mijn werk met de Engelen, Serafijnen VEHUIAH en YELIEL

Engel-Beschermengel Vehuiah is de representant van de goddelijke wil. Mijn eerste werk met Engel-Beschermengel VEHUIAH hield dan ook in dat ik er heb over nagedacht en gemediteerd wat de goddelijke wil is, de menselijke wil, het instinct en de hogere intelligentie. Vandaar ben ik verder gegaan en heb kennis gemaakt met Engel-Beschermengel Yeliel.

Samen met deze twee lieve Engelen, Serafijnen ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat gelukkig zijn het doel van iedereen is, alsook dat Alles en Iedereen God is en dat dus enkel een doel wat ons allen ten goede komt in overeenstemming kan zijn met de goddelijke wil.

Lees meer...
 

Sitael Engel der Creativiteit

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Sitael is de derde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen, Hij werkt met de Krachten van de Sefirah Kether (de eerste Sefirah van de Levensboom) onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Metatron. Beschermengel Sitael regeert en staat ons fysiek bij tijdens de periode van 31 maart tot en met 4 april. Hij schenkt ons zijn essenties op emotioneel en gevoelsmatig vlak tijdens de volgende 5 dagen: 23/3, 5/6, 29/8, 1/11 en 11/1. De spirituele, geestelijke en intellectuele invloed van Beschermengel Sitael is op zijn sterkst van 40 minuten na zonsopgang tot ongeveer een uur na zonsopgang. Beschermengel Sitael kan op eender welk moment aangeroepen worden, doch op de bovengenoemde tijdstippen zal het† contact vlotter verlopen.

De Gaven van Beschermengel Sitael

Geloof en vertrouwen in onszelf en de kansen ons geschonken alsook een optimistische en enthousiaste natuur van waaruit onze innerlijke rijkdom tot bloei kan komen. Beschermengel Sitael kan ons bewust maken van onze innerlijke rijkdom en staat ons bovendien ook nog eens toe om deze te vermenigvuldigen. Wat wil zeggen dat hij ons toegang tot ons potentieel verschaft en ons toestaat hiermee op een opbouwende wijze om te gaan.

Hij maakt ons bewust van onze vermogens en leert ons om deze juist te investeren. Samen met Engel Sitael kunnen wij datgene wat wij in ons dragen volledig tot uiting laten komen en zodoende genieten van de vruchten die onze manier van zijn voortbrengt in het dagelijkse leven.

Gulzigheid en verspilling

Beschermengel Sitael kan ons bevrijden van gulzigheid en spilzucht en leert ons zodoende op een juiste wijze met† macht en rijkdom om te gaan. Deze macht bestaat uit een hemels potentieel wat overvloed op aarde mogelijk maakt. Het is de wil die wij met liefde en intelligentie kunnen uiten en uiteindelijk vorm geven door middel van een daadkrachtige beweging. Beschermengel Sitael leert ons juist om te gaan met ons potentieel en kan ons inzichten schenken aangaande de positie waarin wij ons bevinden.

Engel Sitael beschermt ons tegen de honger naar aards genot. Hij geeft ons de raad om onze kansen en onze rijkdom niet te verspillen en behoedt ons zo voor armoede en ziekte, voor luiheid en verval. Hij kan ons bevrijden van datgene wat maar tijdelijk is en ons een groter plaatje van het geheel schenken wat ons aanspoort tot positieve veranderingen op alle gebieden.

Samen met beschermengel Sitael kunnen wij leren om op een juiste wijze te genieten van alles wat de zintuigen prikkelt. Hij staat ons bij tijdens het ontwikkelen van een doelgerichte kracht welke de aantrekkingskracht van het aardse gebeuren te boven gaat en die† ons dan ook toestaat om hieraan te weerstaan indien wij dit wensen.

Beschermengel Sitael brengt ons naar de ware bron van rijkdom in onszelf en staat ons bij tijdens het ontdekken van alles wat tot onze beschikking staat zowel van binnen als van buiten. Hierdoor krijgen wij de vermogens die ons toestaan om onszelf te uiten en te investeren in datgene wat we willen zien groeien.


Er huist een groots plan in jezelf, het uittekenen hiervan vormt de schatkaart naar je mooiste toekomst...

Samen met Beschermengel Sitael kunnen wij onze luchtkastelen naar beneden halen en vaste grond schenken aan datgene wat mogelijk is. Samen met Engel Sitael kunnen wij dromen die te hoog gegrepen zijn leren loslaten en ons richten op datgene wat wel in onze mogelijkheden ligt. Engel Sitael leert ons om realistisch te kijken naar datgene wat er tot onze beschikking staat en hiermee ook daadwerkelijk iets te doen. Samen met Sitael kunnen wij leren om datgene wat niet meer nuttig en nodig is te laten varen waarna wij ons kunnen richten op datgene wat opbouwend en positief is en dus voor een waardevolle bijdrage in ons leven zorgt.

Engel Sitael staat ons bij tijdens het vormgeven van een mooie toekomst door middel van onze dagelijkse activiteiten. Samen met Sitael kunnen wij onze toekomst wijden aan het bouwwerk van onze dromen en zodoende de eerste stenen plaatsen van datgene wat wij gaarne tot leven zouden zien komen.

Beschermengel Sitael staat ons toe om een degelijk werk te verrichten en al doende iets op te richten wat als een fundament kan dienen voor verdere verwezenlijkingen. Met Beschermengel Sitael kunnen wij leren om onze thuisbasis te creŽren. Beschermengel Sitael zorgt voor vaste grond onder onze voeten en schenkt ons de mogelijkheid om onze dromen in de rots te kerven.

Preek van Engel Sitael

Bevrijd je van de drang naar bevrediging en tijdelijk genot. Vind bevrediging in datgene wat je doet en geniet van het resultaat doch laat de activiteit zelf de verdienste zijn en het resultaat de bekroning van dit liefdevolle gebeuren. Verlies je niet in hard werken zonder liefde om daarna te zwelgen in een slecht verdiende rijkdom.

Doe niet meer dan datgene waartoe je in staat bent, buit jezelf, een ander of de wereld niet uit. Verspil geen goed en vraag niet meer van jezelf en je medemensen of de aarde en alle wezens die er op leven dan datgene wat in de mogelijkheid ligt van degene of hetgene waarop je aanspraak doet.

Geschenk van Engel Sitael

Mijn geschenk aan jou is de grondstof die hier behandeld wordt, dat deze materie je innerlijke wereld moge verrijken en aandrijven door middel van je rijke verbeeldingskracht en het geestelijk beeld wat zich in de loop van dit communicatie proces gevormd heeft.

Dat dit geestelijk beeld zich moge wortelen in je leven als een grote boom wiens wortelen tot diep beneden reiken en wiens takken tot hoog in de hemel gaan. Zodat hemel en aarde door middel van jou te samen kunnen komen en vormgeven aan de realiteit van je dromen.

Het juiste gebruik van de rijkdommen die de aarde schenkt

Beschermengel Sitael spoort ons aan om na te denken over het juiste gebruik van de energie en voedselbronnen die de aarde schenkt, alsook over de materialen en de grondstoffen die tot onze beschikking staan. Engel Sitael kan ons leren omgaan met de rijkdommen van de wereld en van onszelf alsook met onze energie.

Sitael schenkt ons de mogelijkheid tot het ontdekken van energiebronnen in onszelf en op de wereld en zal ons steeds aansporen zonder ons uit te putten. Beschermengel Sitael helpt ons om op te treden tegen de verarming van onszelf en onze wereld. Wij kunnen beschermengel Sitael vragen om voor de nodige voeding te zorgen die fijne levensomstandigheden en een goede gezondheid mogelijk maakt.

Wij kunnen de creatieve wilskracht die beschermengel Sitael ons schenkt benutten door er hier en nu iets mee te doen en zodoende ons leven op een creatieve wijze in te kleuren.

Beschermengel Sitael kan ons zo nodig helpen om de grote schoonmaak te doen en opnieuw te beginnen en wij kunnen hem steeds om raad vragen wanneer wij ons willen oriŽnteren of heroriŽnteren.

Beschermengel Sitael schenkt een rijkdom die bestaat uit een goede moraal die ons toestaat alles in de juiste banen te leiden. Sitael kan ons leren om onszelf en onze medemensen limieten te stellen zodat we niet uitgeput of overweldigd raken.

Sitael brengt ons welzijn en zorgt er voor dat er nergens te veel van het goede is, zo kunnen wij er ook voor zorgen dat er nergens te veel van het goede is en leren om alles eerlijk te verdelen zodat iedereen er toegang toe heeft.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 4