De Levensboom

Aartsengel Raziel en de Bron der Liefde

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Raziel en de Sefirah Chochmah.

tweede Sefirah van de Levensboom

 

De tweede Sefirah van de levensboom heet Hochmah of Chochmah, het cijfer 2 staat  in verband met Hochmah. De Sefirah Hochmah is de vooruitgang. de Sefirah Chochmah zet het werk van de Sefirah Kether voort door middel van liefde en wijsheid. De energie van Sefirah Hochmah, de krachten, de eigenschappen van  de Sefirah Hochmah worden in verband gebracht met de planeet Uranus en met de Zodiak.

 

Aartsengel Raziel is de heerser van de Sefirah Hochmah, het centrum van de schitterende liefdesenergie, het is de vurige rivier die uit de Sefirah Kether ontspringt en het werk van de Vader voortzet door middel van de goddelijke voorzienigheid.

 

Deze rivier vult ons met de nodige energie en staat ons toe om van alles en iedereen te houden, om ons te verenigen op een positieve wijze en alles wat ons nog scheidt en verdeelt op te lossen, op te ruimen, af te breken, te laten verdwijnen tot enkel datgene wat essentieel is nog overblijft: Het hemelse rijk op aarde.

 

 

De Sefirah Chochmah staat voor de liefde, voor de vergiffenis, voor de wijsheid en de vooruitgang. Het is alleen met de krachten van de Sefirah Chochmah dat we vooruit kunnen gaan, door middel van vergeven en vergeten. Het is pas wanneer we de ander en onszelf vergeven dat we de vrede terug vinden.

 

De Sefirah Chochmah is het vurige water, het licht van liefde dat ons kan bevrijden uit al ons lijden en van ons leven de droom kan maken die wij wensen.

 

De Sefirah Hochmah staat ook in verband met de toekomst. Wanneer wij de liefde van Hochmah in ons wekken, hebben we de wetten van Binah, de derde Sefirah niet meer nodig (de wetten van oorzaak en gevolg die wij verder in dit boek gaan bestuderen). Want wanneer wij onze vijanden vergeven moeten wij ze niet meer straffen en houdt het spelletje van oog om oog tand om tand op.

 

De Sefirah Chochmah is de Sefirah der Christus liefde. De hoge liefde, het vurige water, het licht dat voor iedereen schijnt en iedereen warmte geeft. Het is dat goede fijne gevoel dat iedereen gelukkig maakt.

 

Aartsengel Raziel, Koning van Hochmah en Prins der Cherubijnen (het tweede Engelenkoor) geeft ons de liefde die ons motiveert, die ons meevoert en van het leven een belevenis maakt.


Aartsengel Metatron en Aartsengel Raziel

heersen vanuit de Sephiroth Kether en Chochmah over de Zodiak.

 

De  Sephiroth Hochmah en Kether zijn 1. De Vader en de Zoon zijn 1.

 

De Sefirah Chochmah is het scheppende beginsel, het is door middel van de Sefirah Hochmah dat de krachten van de Sefirah Kether zich activeren.

 

Het is door middel van Aartsengel Raziel dat de krachten van Aartsengel Metatron beginnen circuleren, waarna Aartsengel Tsaphkiel deze krachten in de juiste banen zal lijden.

 

Samen regeren zij over Atziluth de eerste wereld van de Levensboom onder de leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Metatron.


De Vader de Zoon en de Heilige Geest zijn 1.

Aartsengel Metatron, Aartsengel Raziel en Aartsengel Tsaphkiel zijn 1.

 

De Aartsengelen zijn niets anders dan de verschillende gezichten van God die ons steeds toelachen in al hun verscheidenheid.

 

En net zoals de Aartsengelen de Verschillende gezichten van God representeren, representeren de Engelen de verschillende gezichten van de Aartsengelen.

 

Onze Beschermengelen representeren de vaardigheden van de  Engelen en de Aartsengelen in ons zelf en om ons heen, Zij zijn het Goddelijke wat in ons zelf huist en zich overal om ons heen bevindt.

 

God uit zich door middel van Zijn Aartsengelen, De Aartsengelen uiten zich door middel van de Engelen en de Engelen uiten zich door middel van onze Beschermengelen.

 

Wij uiten de Krachten van onze Beschermengelen door middel van onze gepersonaliseerde talenten en zo brengen wij het goddelijke op Aard vanuit de oneindige bron aan liefdevolle creativiteit die zich bevindt in Atziluth de eerste wereld van de Levensboom.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen

regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni

 

 

 


 

 

De 4 werelden van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

 

1 Atziluth, de wereld der emanaties

 

Atziluth, de eerste wereld van de Levensboom die de Sephiroth Kether, Hochmah en Binah bevat is de wereld der goddelijke ideeën en dromen de welke in de vorm van eeuwenoude archetypen te voorschijn komen. Het is de wereld van de emanaties, de wereld van de goddelijke uitstralingen en het is de taak van de Engelen om deze uitstralingen vorm te geven in de volgende werelden.

 

Aartsengel Metatron, heerser over de krachten van de Sefirah Kether en drager van het zaad waaruit alles te voorschijn komt is de Koning van deze wereld de welke wij zouden kunnen beschouwen als de wereld der hogere altruïstische gedachten. Het is de wereld van de vurige Geest, de levenskracht die steeds alles tot beweging brengt. In deze wereld bevinden zich de drie eerste Sephiroth de welke de potentie bevatten van alles wat bestaat.

 

2 Beriah, de wereld der creaties

 

De tweede wereld staat onder de leiding van Aartsengel Raziel, koning van de Sefirah Hochmah en verdeler van de zodiakale energieën. Deze wereld bevat de Sephiroth Hesed, Gueburah en Tiphereth. Wij zouden deze wereld kunnen beschouwen als een droomwereld waarin het goddelijke plan vorm aanneemt. Het is de Waterige wereld der Liefde waarin de geliefde dochters van de Vader als zeemeerminnen tevoorschijn komen om ons te verleiden en mee te nemen naar het eiland van onze dromen: de schat die zich in ons hart bevindt.3 Ietzirah, de wereld der formaties

 

Dit is de derde wereld de welke onder het toezicht staat van Aartsengel Tsaphkiel of te wel Aartsengel Binael wat makkelijker te onthouden is aangezien deze Aartsengel de leiding heeft over de Sephirah Binah. Tsaphkiel-Binael is moeder van alle creaties en de koningin over de wereld der formaties de welke de Sefiroth Netsah, Hod en Jesod bevat en geregeerd wordt vanuit de Sephirah Binah.

 

Deze wereld zouden wij kunnen beschouwen als de wereld van het verstand, de wereld der menselijke gedachten die ons toestaat om het goddelijke kunstwerk te openbaren door middel van al haar gedachten-vormen. Het is de Luchtige wereld van het intellect dat ons de mogelijkheid geeft om met liefde vanuit het hart der creaties vorm te geven aan de goddelijke droom in Malkuth de onderste Sefirah de welke onze Aarde representeert en de fysieke wereld genoemd wordt.

 

4 Asiah, de wereld der fabricaties

 

Asiah is de vierde wereld, de wereld der concrete acties, de wereld waarin wij leven en vorm geven aan het goddelijke kunstwerk in de materie. Aartsengel Sandalfon is de leider van deze wereld, de aardse wereld waar wij de nodige ervaringen op kunnen doen en samen met Sandalfon en de natuurwezens onze innerlijke Messias kunnen ontwikkelen: Christus-Emmanuel de toekomstige Aartsengel en Koning van Asiah.

 

Maar voordat wij kunnen leven in dit aardse paradijs onder het liefdevolle toezicht van Aartsengel Emmanuel moeten wij eerst de wetten van Binah-Jehova-de Heilige Geest in onszelf integreren en tot onze principes en idealen maken. Het is Aartsengel Tsaphkiel die ons door middel van het Engelenkoor der Tronen (het derde Engelenkoor) deze wetten kan leren.

 

 

 

 

Aartsengel Tzaphkiel en Naam van God

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

God heeft vele namen en ook de Engelennamen zijn elk een aspect van zijn wezen. Een van de namen die het meest werd gebruikt in de Bijbel is Jehova of Jahwe, deze Naam bestaat uit 4 Letters die elk een energie, een stadium representeren waarin de goddelijke overvloed zich ontwikkelt, waarna deze in onze aardse realiteit tot leven komt als de goddelijke voorzienigheid.

 

De eerste Letter is een J oftewel een Jod of een Joed in het Hebreeuws. Deze Letter representeert de potentie, de intentie waaruit alles voortkomt. Het is het goddelijke zaad en wordt gerepresenteerd door de Vader en het element vuur. Het zijn de vurige ideeën die zich in onszelf ontwikkelen. Deze letter staat in direct verband met de Sefirah Kether en Atziluth, de wereld der emanaties (de eerste wereld van de Levensboom).

 

De tweede letter is een H oftewel een Hé in het Hebreeuws. Deze Letter is als de Aarde waarin het zaad geplant wordt en wordt gerepresenteerd door de Moeder en het element water. Het zijn de gevoelens waarin de potentie zich wortelt. Wanneer je dus een idee hebt en de kracht om dit idee uit te voeren kun je dit idee voeden door middel van fijne en liefdevolle gevoelens. Je kunt terugdenken aan waardevolle momenten uit je verleden waar je vergelijkbare ideeën koesterde en daaruit de nodige vreugde putten, of je kunt je een nieuwe prachtige toekomst voorstellen en je laten meevoeren op de oceaan der imaginatie. Deze letter heeft alles te maken met de Sephira Hochmah en Beriah, de wereld der creaties (de tweede wereld van de Levensboom).

 

De derde Letter is een V oftewel een Vav of een Wav in het heilige alfabet, deze Letter staat in verband met het kind en het element lucht. Het is de dochter van de wilskracht en de liefde, in deze fase heeft het zaad wortel geschoten in je gevoelens en zich ontwikkeld tot een helder en bruikbaar idee. Nu kun je beginnen met de uitvoering ervan door middel van je intelligentie en het zetten van de nodige stappen op aarde. De derde letter representeert de plant en het plan en staat in direct verband met de Sefirah Binah vanwaaruit Ietzirah, de wereld der formaties gestructureerd wordt (de derde wereld van de Levensboom)

 

De vierde Letter is nogmaals een Hé, deze Hé staat in verband met de vruchten van de plant, het element aarde, de resultaten van het plan dat zich ontwikkelde als een zaadje in de buik van de moeder om na negen maanden tevoorschijn te komen in de vorm van een wonderbaarlijk geschenk. Dit wonderbaarlijk geschenk is het kind (het kind van de dochter van je verbeelding en het resultaat van je plan, je idee), het kunstwerk dat je wilde, het resultaat waar je zozeer naar verlangde en het idee waar je zo hard aan gewerkt hebt. Dit kind zal op zijn beurt weer nieuwe zaadjes planten en nieuwe vruchten dragen, en zo zal het goddelijke kunstwerk zich blijven vermenigvuldigen totdat iedereen de vruchten ervan kan oogsten en wij allen over de potentie zullen beschikken om ons eigen kunstwerk te creëren. De tweede Hé staat in verband met de Sefirah Malkuth en de vierde wereld van de Levensboom de welke Asiah genoemd wordt.

 

Ter verduidelijking

 

Yod-het zaad, Hé-de Aarde waarin het wortelt, Vav-de plant en Hé-de vrucht waarin zich weer nieuwe zaden bevinden vandaar dat deze tweede Hé vanzelf weer in een Yod verandert welke wij ook kunnen beschouwen als: Yod-de Vader, Hé-de Moeder Vav-de Dochter en Hé de werken van de Dochter in deze wereld. Nu kan deze Dochter ook een Zoon zijn en zijn er nog allerlei ander symbolische interpretaties mogelijk zoals:

 

Yod 'de intentie', Hé 'de liefde die deze intentie tot leven brengt' als een Vav 'een idee, een plan dat zijn vruchten schenkt wanneer wij dit plan uitvoeren door juiste stappen te zetten op Aarde' de vrucht hiervan welke gerepresenteerd wordt door de tweede Hé, die natuurlijk alles te maken heeft met de Sephira Malkuth en de vierde wereld Asiah. We leven in Asiah op Aarde en de Naam van God heeft dan ook alles te maken met de 4 seizoenen en de natuurwetten.

 

Het essentiële is de moeite om verder te bestuderen en mee te werken en dat gaan wij ook doen samen met de verschillende Engelenkrachten die dit 4 stappen plan zullen verduidelijken door de 4 stappen op een aardser niveau aan ons te presenteren zodat wij er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.

 

Maar wat willen wij doen (gerepresenteerd door Yod)?

Waar houden wij van: (gerepresenteerd door Hé)?

 

Hoe gaan wij dit verwezenlijken, wat is het plan,

het idee dat wij gaan verwezenlijken (gerepresenteerd door Vav)?

 

en hoe zal de verwezenlijking van dit plan er uitzien,

welke vruchten zal het idee ons schenken (gerepresenteerd door de tweede Hé)?

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 7