De oorsprong van de 72 Engelen van de Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Volgens de leer van de Kabbalah sprongen er uit de Naam van God 72 heilige ademtochten voort. Deze ademtochten vormden elk een naam bestaande uit drie letters van het Hebreeuwse alfabet en zijn terug te vinden in in de bijbel in de verzen 19, 20 en 21 van Exodus 14. Deze 3 verzen bestaan uit 3 keer 72 letters en wanneer wij van elk vers een letter nemen en die combineren met een letter van de twee andere verzen, verkrijgen wij de de 72 Goddelijke Namen (ook wel Kabbalistische Geniën genoemd)

 

Volgens de joodse Kabbalisten zou het reciteren van deze Namen de poorten van de hemel openen en ons toegang verschaffen tot het hemelse rijk op Aarde. Later werden de 72 heilige ademtochten van God tot Engelen (dankzij de christelijke kabbalisten) en kregen zij elk ook nog eens een achternaam bestaande uit Iah of El. Zo ontstonden de 72 Engelen  van de Kabbalah en vormden de negen Engelenkoren van de Levensboom zich. Deze Engelen verbonden zich met de Genieën uit de Oudheid en deden zo hun intrede in de Astrologie. Men zou elke Engel als een Ster kunnen zien die over ons schijnt en haar krachten in ons huisvest. Deze Sterren werden door de oude Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en nog veel meer volkeren gezien als Goden of als Genieën.

 

 

Volgens een oude legende zouden de 72 Namen van God zijn ontstaan nadat de toren van Babel verging en de Mensheid zich verdeelde in 72 volkeren die elk een andere taal spraken en zodoende een andere naam aan God gaven. Volgens deze legende vormden er zich 72 Wijzen die elk als taak hadden om een volk te leiden. Deze Wijzen werden gezien als de Beschermengelen der Mensheid en vormden de Grote Witte Broederschap. Deze Broederschap ontwierp een magische cirkel van witte magie die bestond uit 360 graden en 72 ordes. Elke orde heeft als taak de mensheid te begeleiden totdat zij er klaar voor is om te verstaan en zichzelf uit de spraakverwarring te bevrijden.

 

Volgens een andere legende zou God de Mensheid 72 Innerlijke Leraren geschonken hebben na de zondvloed (zodat hij zichzelf beter zou kunnen leren besturen en niet de zelfde fouten herhalen als voor de zondvloed). Deze Innerlijke Leraren werden ook wel Geniën genoemd en ieder van ons kreeg er 72 om te leren zichzelf te besturen en zichzelf te beheersen. Dat is niet altijd makkelijk en dat is dan ook de reden dat wij soms voor onverwachte situaties komen te staan wanneer wij het Genie in onszelf oproepen. Vandaar dat wij nooit mogen vergeten dat deze Genieën ons gegeven zijn door een Hogere Intelligentie om goed te doen.

 

Wij moeten ons er steeds van verzekeren dat wij goed bezig zijn wanneer wij werken met de 72 Geniën van de Kabbalah en ons zodoende verbinden met een cirkel van witte magie die veel ervaringswijsheid en reinheid van hart vereist. Want wanneer wij niet rein zijn van hart roepen wij geen Engelen op maar Demonen. Wanneer onze verlangens duister zijn en onze intenties enkel gericht op eigenbelang kunnen wij het beter laten om te werken met de 72 Genieën van de Kabbalah aangezien zij dan eerder het beest in onszelf tot leven brengen dan de Engel. En zo kan de witte magie voor je het weet omslagen in zwarte magie.

 

Vandaar dat ik jullie nogmaals waarschuw dat werken met de 72 Engelen van de Kabbalah niet voor watjes is omdat de kans groot is dat je 1 voor 1 met je eigen Demonen geconfronteerd word waarna het aan jouw is om er voor te zorgen dat deze Demonen niet meer in je opkomen en de Engelen hun intrede kunnen doen.

 

Werken met de Engelen betekend bijdragen aan een groot magisch werk wat als doel heeft de mensheid te bevrijden van de duisternis en te leiden naar het licht.