De oorsprong van de 72 Engelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De traditie van de 72 engelen komt voort uit de kabbalah (de joodse mystiek). Net zoals het christendom een esoterisch christendom kent, kent het jodendom de kabbalah. Kabbalah wil zeggen het ontvangen en doorgeven van de traditie. Een traditie die door de jaren heen vele veranderingen heeft ondergaan en die ondertussen volledig verwesterd is (dankzij de tempeliers, de vrijmetselarij, de rozenkruisers en de theosofen). Doch wanneer wij terug gaan naar zijn eerste origine komen wij terecht bij de Zohar (Een belangrijk kabbalistisch geschrift) waarin melding word gemaakt van een engel die een boek aan Adam brengt (aartsengel Raziel) In dit boek het welke de Sefer Raziel heet wordt voor het eerst melding gemaakt van de 72 namen van God die toendertijd nog niet als engelen bekeken werden maar als heilige ademtochten die de goddelijke krachten in ons zelf konden wekken. Deze heilige ademtochten bestaan elk uit drie Hebreeuwse letters welke terug te vinden zijn in de bijbel, in de verzen 19, 20 en 21 van exodus 14. Deze 3 verzen bestaan uit 3 keer 72 letters en wanneer wij van elk vers een letter nemen en die combineren met een letter van de twee andere verzen, verkrijgen wij de de 72 goddelijke namen (ook wel kabbalistische geniŽn genoemd) Volgens de joodse kabbalisten zou het reciteren van deze namen de poorten van de hemel openen en ons toegang verschaffen tot het hemelse rijk op aarde.

Later werden de 72 heilige ademtochten van God tot engelen (dankzij de christelijke kabbalisten) en kregen zij elk ook nog eens een achternaam bestaande uit Iah of El. Zo ontstonden de 72 engelen van de kabbalah en vormden de negen engelenkoren van de levensboom zich. Deze engelen verbonden zich met de genieŽn uit de oudheid en deden zo hun intrede in de astrologie. Men zou elke engel als een ster kunnen zien die over ons schijnt en haar krachten in ons huisvest. Deze sterren werden door de oude Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en nog veel meer volkeren gezien als goden of als genieŽn. De oorsprong van de traditionele engelenleer is een mysterie maar uitgaande van het vorige kan men er vanuit gaan dat ze afstamt uit de tijd van Adam (indien men daarin gelooft) of Mozes aangezien de goddelijke namen zich in de verzen bevinden (en dan is nog de vraag of Mozes die codes zelf verzonnen heeft of dat het ťťn van zijn nakomelingen was). De kennis van de 72 engelen komt voort uit een voorouderlijke traditie die pas in de middeleeuwen zijn geschreven vorm kreeg (het was dus vooral een orale traditie die over ging van vader op zoon). De traditionele engelenleer komt voort uit het jodendom, het christendom en de islam. Daarna evolueert ze en vindt ze haar plaats in tal van verenigingen zoals de rozenkruisers en de vrijmetselaars. Het is een leer die zeer lange tijd geheim is gebleven maar die nu voor iedereen toegankelijk is. We zouden de 72 engelen van de kabbalah kunnen zien als een geschenk van vader Abraham, een schat aan kennis en wijsheid die rechtstreeks van onze voorvaderen komt en aangepast is voor de nieuwe tijd.

Op weg naar het beloofde land

Symbolisch gezien staat Egypte voor ons ego en voor de dualiteit waarin wij leven en het beloofde land voor de eenheid met het goddelijke, de eenwording van God met zijn aardse geliefden. De 72 engelen bevrijden ons uit een staat van verdeeldheid en slavernij en leiden ons naar een staat van vrijheid vanwaaruit wij als een ťťnheid kunnen functioneren en zodoende het land van onze dromen om ons heen aanschouwen en verwezenlijken.† Wanneer wij allen leren om te luisteren naar het goddelijke in ons zullen wij automatisch samen het juiste doen en zodoende onze meest verheven idealen doen slagen. Wij worden steeds geleid door God en zijn engelen en wanneer wij hierop leren vertrouwen weten wij dat alles goed komt in ons leven en komen wij tot de ontdekking dat het leven een leerschool is die wij met liefde kunnen doorlopen door er een spel van te maken en onszelf niet te serieus te nemen. Door steeds open te staan voor de goede raad van God, hem lief te hebben en erin te vertrouwen dat Moeder Aarde ons alles schenkt wat wij nodig hebben.

De toren van Babel

Volgens een oude legende zouden de 72 namen van God zijn ontstaan nadat de toren van Babel verging en de mensheid zich verdeelde in 72 volkeren die elk een andere taal spraken en zodoende een andere naam aan God gaven. Volgens deze legende vormden er zich 72 wijzen die elk als taak hadden om een volk te leiden. Deze wijzen werden gezien als de beschermengelen der mensheid en vormden de grote witte broederschap. Deze broederschap ontwierp een magische cirkel van witte magie die bestaat uit 360 graden en 72 ordes. Elke orde heeft als taak de mensheid te begeleiden totdat zij er klaar voor is om te verstaan en zichzelf uit de spraakverwarring te bevrijden.

De zondvloed

Volgens een andere legende zou God de mensheid 72 innerlijke leraren geschonken hebben na de zondvloed (zodat hij zichzelf beter zou kunnen leren besturen en niet de zelfde fouten herhalen als voor de zondvloed). Deze innerlijke leraren werden ook wel geniŽn genoemd en ieder van ons kreeg er 72 om te leren zichzelf te besturen en zichzelf te beheersen. Dat is niet altijd makkelijk en dat is dan ook de reden dat wij soms voor onverwachte situaties komen te staan wanneer wij het genie in onszelf oproepen. Vandaar dat wij nooit mogen vergeten dat deze genieŽn ons gegeven zijn door een hogere intelligentie om goed te doen. Wij moeten ons er steeds van verzekeren dat wij goed bezig zijn wanneer wij werken met de 72 geniŽn van de kabbalah en ons zodoende verbinden met een cirkel van witte magie die veel ervaringswijsheid en reinheid van hart vereist. Want wanneer wij niet rein zijn van hart roepen wij geen engelen op maar demonen. Wanneer onze verlangens duister zijn en onze intenties enkel gericht op eigenbelang kunnen wij het beter laten om te werken met de 72 genieŽn van de kabbalah aangezien zij dan eerder het beest in onszelf tot leven brengen dan de engel. En zo kan de witte magie voor je het weet omslagen in zwarte magie. Vandaar dat ik jullie nogmaals waarschuw dat werken met de 72 engelen van de kabbalah niet voor watjes is omdat de kans groot is dat je 1 voor 1 met je eigen demonen geconfronteerd word waarna het aan jouw is om er voor te zorgen dat deze demonen niet meer in je opkomen en de engelen hun intrede kunnen doen. Werken met de engelen betekent bijdragen aan een groot magisch werk wat als doel heeft de mensheid te bevrijden van de duisternis en te leiden naar het licht. De zoektocht naar dit licht begint als eerste in ons zelf waarna wij het weerspiegeld zullen zien in onze uiterlijke wereld. Symbolisch gezien zouden wij kunnen zeggen dat het licht de liefde representeert waarmee wij naar de wereld kijken en door met liefde naar de wereld te kijken kunnen wij verlichting brengen, zeker wanneer wij deze liefde uiten door middel van woord en daad.