De verschillende stromingen binnen de joodse mystiek

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De traditionele leer bestaat uit drie hoofdstromingen. Als eerste hebben we de theoretische kabbalah die zich voornamelijk bezig houdt met de natuur van God en het bestaan, oftewel het ontstaan van het universum en het leven dat wij kennen. Als tweede hebben wij de meditatieve kabbalah die ons toestaat om de kennis die de theoretische kabbalah ons schenkt te contempleren, hierover na te denken en te mediteren en zodoende tot conclusies te komen die ons verder zullen helpen door middel van de derde stroming: “de praktische kabbalah“. De praktische kabbalah wordt ook wel de magische kabbalah genoemd omdat zij ons toestaat om de goddelijke krachten die wij dankzij de theoretische en de meditatieve kabbalah kunnen leren kennen, op te roepen en toe te passen in ons dagdagelijks bestaan. De theoretische kabbalah schenkt ons door middel van de levensboom een idee van hoe God de wereld heeft geschapen en georganiseerd waarna zij verder gaat en ons bekend maakt met de 9 engelenkoren en de 72 engelen van het licht. De praktische kabbalah leert ons hoe wij met God en zijn engelen kunnen werken door middel van affirmaties en gebeden oftewel magische formules die ons toestaan om contact te leggen met het edelste in onszelf, dit naar boven te halen en hier iets mee te doen. Zo zouden wij elke engel als een edelsteen met magische krachten (die zich in ons zelf bevinden) kunnen beschouwen. Deze betoverende kristallen staan ons toe om een juweeltje van ons leven te maken. Dankzij de kristallisatie van de engelenkrachten in ons zelf en om ons heen verkrijgen wij alle bouwstenen die wij nodig hebben om het leven dat wij wensen te verwezenlijken.

 

De magische kabbalah leert ons om God in onszelf te vinden en met hem en zijn engelen te communiceren


God en zijn engelen schenken ons door middel van de levensboom 72 verschillende soorten van kennis, deugd en macht. Wij zouden God als een grote zon kunnen zien met 72 stralen of een diamant met 72 facetten. Elk facet brengt een aspect van het goddelijke aan het licht en staat ons toe om ons hiermee te verenigen en zodoende naar Gods evenbeeld te leven. Wanneer wij ons verbinden met de 72 engelen van kabbalah en wij leren om als een zon te zijn, vormen wij automatisch een schild van licht om ons heen wat ons beschermt tegen al het negatieve.

 

 

De ark van het verbond

 

Dankzij de 72 engelen kunnen wij ons verbinden met God en krijgen wij toegang tot de vele schatten die in ons huizen. De kennis van de 72 engelen zit verborgen in de ark van het verbond en wanneer wij op zoek gaan naar die ark dan vinden wij de verborgen schat (de innerlijke rijkdom die op kan bloeien uit een verbinding met de bron, God).

 

De tempel van Salomon.

 

Symbolisch gezien zouden wij kunnen stellen dat de 72 engelen van de kabbalah (en de ark van het verbond) hun plaats vinden in de tempel van Salomo. Wanneer wij van ons huis, ons lichaam en onze omgeving een tempel maken en alles hierin als goddelijk beschouwen dan zullen wij het vermogen verkrijgen om de engelenkrachten toe te passen (dan zullen wij dankzij de ark van het verbond in ons zelf steeds met God en zijn engelen kunnen handelen).

 

Het bereiken van spirituele autonomie dankzij directe communicatie met het goddelijke


Dankzij de traditionele engelenleer en de praktische kabbalah wordt het ons toegestaan om het goddelijke te vinden. De engelen van de magische kabbalah tonen ons dat het koninkrijk der hemelen zich zowel in onszelf als om ons heen bevindt en sporen ons aan om een grote ontdekkingsreis te ondernemen naar al de schatten die zich in ons bevinden en waarmee wij iets kunnen doen om ons leven te verfraaien. Zij kunnen ons de mysteriën van de levensboom ontsluieren en tonen hoe wij hiermee het mooiste in ons leven tot bloei kunnen laten komen.