Engelen van de DierenriemEngel Achaiah Channeling 7: Het Geschenk der Geduld

Geschreven door Michy   Ik ben met je in de liefde die de hoogste waarden voorop stelt, de hoogste waarden die voortvloeien uit het beste dat je zowel jezelf als anderen gunt. Een der waarden die ik je schenk is de gave der geduld, 't geduld om elke situatie gade te slaan waardoor men nooit overhaast te werk moet gaan. Een situatie die met geduld bekeken wordt zal steeds haar diepere geheimen ontsluieren, geduld schenkt de diepte die nadere visie mogelijk maakt waardoor doorgronding mogelijk wordt. Het geheim der tijd ligt hem in het feit dat nader onderzoek in eender welke kwestie steeds mogelijk wordt. Tijd brengt raad of tijd brengt heling zijn twee ware gezegden hieruit afgeleid. Wanneer dat wat je wenst niet onmiddelijk in jouw bereik ligt is er geen enkele andere reden dan dat de situatie nog in ontplooiing is. Dat wat zich ontvouwt is nog niet volmaakt, het toont slechts facetten van wat eens kan zijn. Eens ontplooid komt het vanzelf naar je toe, doch tot dan toe ziet men slechts hier en daar een facet dat zal leiden tot 't geheel.


Haast en spoed zijn zelden goed daar men dan aan de natuurlijke ontplooiing van eender welke situatie voorbij wenst te gaan, de ontplooiing die stukje bij beetje haar geheimen prijsgeeft waardoor het begrip van wat er in het leven gebeurt volledige verduidelijking kent. Alles komt steeds op zijn tijd in het ritme der goddelijke voorzienigheid, je kan je kansen nooit mislopen want ze zijn een deel van je hoogsteigen wereld. Geduld is dus een schone deugd, een deugd die steeds de antwoorden schenkt. Waarom toch zou je ooit overhaast te werk gaan? Het leven gaat niet om 't einddoel doch om 't genieten van de bloemen op je pad. Geduld laat de bloemen in liefde ontluiken, terwijl wanneer je onoplettend en heel haastig naar je einddoel rent, je deze goddelijke openbaring jammer genoeg overslaat. Geduld brengt de gave van heldere visie, en wees gerust, geduld zal je nooit in de weg proberen staan. Geduld brengt de kalme geestesgesteldheid die maakt dat je steeds alert bent bij al wat gebeurt. Geduld toont je ook wanneer de tijd rijp is om actie te ondernemen, ze toont het door de ontluiking die heel goed zichtbaar is voor hen die het wensen te zien. Volg elke situatie in geduld en optimisme waardoor de waarheid zich steeds in liefde aan je onthult.


Er is geen reden om ooit overhaast te zijn of je zorgen te maken over wat je niet kent. Elke situatie, indien je haar goddelijke ontplooiing toestaat, brengt je de wijsheid die alles verklaart. Waarom niet genieten van de bloemen op 't pad? Waarom niet alert zijn voor de inzichten die elke situatie bevat? Geduld is een krachtige leermeester die je steeds goed zal leiden, die je steeds zal onthullen waar de geest naar verlangt. Geduld betekent niet dat je geen stappen moet onderemen, het is de gave die je laat wachten tot het juiste moment. Het moment dat steeds aanbreekt na volledige ontvouwing, het moment dat je in liefde de duidelijkheid van 't geheel schenken zal. Het ontvouwen van situaties is een magisch proces, het is hoe elke inspiratie haar aardse verwerkelijking kent, 't is daarom dat kennis over hoe dit juist werkt je inzichten schenkt op waarlijk elk moment. Laat je leiden door geduld en leer de bloei van alles zo aanschouwen, weet dat elke situatie je zo haar verschillende facetten schenkt. Roep me aan wanneer je de geduldigheid wil leren en de inzichten die steeds hieraan verbonden zijn. In liefde ben ik met je, Achaiah is mijn naam. 

Affirmaties
~~~~~~~
* In geduld laat ik elke situatie ontplooien
* In liefde aanschouw ik elk facet
* In dankbaarheid bekijk ik de ontvouwing
* Zo bekijk ik nu het volledige geheel

Gebed
~~~~
In dank 
en liefde
Achaiah
leer ik nu
de gave
der geduld

geduld
schenkt me
de inzichten
waar ik 
vroeger slechts
overheen keek

deze inzichten
tonen me dat
het niet 
gaat om 't
einddoel maar
om de reis

de reis
leidt naar
't einddoel
terjuistertijd
't geduld is
wat me leidt

zo leer en
ervaar ik
word wijzer
dag bij dag
ik dank dat ik 
zo leren mag
Amen.

Michy 22/4/2013

 

 

Artwork: Rafael Yockteng


Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 7de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 21 tot en met 25 april. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.