Engel Achaiah en het geduld waarmee wij alles kunnen verwezelijken

Geschreven door Michy en Fengo   

 

Alle personen die geboren zijn in de periode van 21 tot en met 25 April kunnen Engel Achaiah als hun Beschermengel beschouwen, doch iedereen kan Haar Engelenessentie ontwikkelen.

De essentiële energie die Engel Achaiah ons kan schenken is het geduld, een deugd die ons in vele situaties van dienst kan zijn. Zij kan ons helpen om de tijd te nemen om na te denken, te kijken en de mogelijkheden te overwegen vooraleer we actie ondernemen.

Zij geeft het begrip, want wanneer men de tijd neemt en rustig alles wat gebeurt observeert kan men de grootste geheimen ontdekken en de kosmos, de natuur en haar wetten doorgronden.

Achaiah helpt ons om de kleine dingen des levens te begrijpen 1 voor 1 en dankzij het geduld dat ze ons schenkt beginnen we beetje bij beetje het grote geheel te zien.

Gaven die wij met Engel ACHAIH kunnen ontwikkelen

Geduld, doorzettingsvermogen, vertrouwen, geloof en onderscheidingsvermogen alsook organisatie en communicatie talenten.

Kortom een liefdevolle en heldere geest die ons toestaat om op een verantwoorde en vreugdevolle wijze door het leven te gaan en onze lotsbestemming te vervullen.

Negatieve eigenschappen die getransformeerd kunnen worden:

Ongeduld, luiheid, stress, verwarring, ongeloof, twijfel, jaloezie, bezittingsdrang, een mechanische manier van denken die ons tot robotten maakt en levensmoeheid.

Channeling Engel ACHAHIAH

Ik ben de engel die je vrede brengt onder moeilijke omstandigheden. Ik ben de kracht die in je schuilt om van alles wat er in je leven gebeurt steeds het beste, steeds het mooiste te maken.

Ik toon je hoe alles één is... Hoe we één zijn met de natuur, maar ook met alle mensen om ons heen. Mijn kracht geeft je de inspiratie om mensen te begrijpen, te steunen, te helpen en een luisterend oor aan te bieden wanneer ze dit nodig hebben.

Ik werk samen met jou via de stem je hart, via het oprechte medeleven dat van je uit kan stralen wanneer je dit toelaat. De kracht die je via mij ontvangt leert je om met de ogen van medeleven naar de wereld te kijken, waardoor we er samen stukje bij beetje een fijnere, mooiere plaats van kunnen maken.

Samen werken we aan de opening van het hart: niet alleen van jezelf, maar ook van eenieder die je ontmoet. Samen brengen we rust en vrede waar disharmonie heerst, brengen we mensen hoop en een schouder om tegen te rusten.

Hierin ligt jouw levenspad, datgene wat jou voldoening brengt en je Ziel in vreugde en blijheid laat zingen. Samen leren we, jij en ik over de natuur, de mensheid en vooral over liefde en harmonie.

Roep me aan wanneer je het moeilijk hebt, samen zullen we de wolken weer laten verdwijnen. Want niets op Aarde is ooit eeuwig, en ik kan je hart terug vullen met hoop wanneer alles verloren lijkt.

Ik breng je de visie die nodig is om alles te overkomen en steeds in liefde en wijsheid verder te gaan. Samen bouwen we aan een wereld van Liefde voor iedereen. Ik ben er voor je en vergezel je steeds. Roep me aan en mijn hulp zal steeds aanwezig zijn.

We zijn allen geliefde kinderen van God, we zijn allen één. Ook al hebben jij en ik een andere vorm, toch zijn we één en dat zullen we altijd zijn.

Ik ben Achaiah, de Engel die je de gave van compassie brengt.

Gebed

Laat er Liefde zijn voor alles dat we hebben gecreëerd. Laat er Liefde zijn voor de overvloed die ons steeds omringt. Laat er Liefde zijn voor de pracht die de wereld ons toont in al zijn beweeglijkheid.

Laat er Liefde zijn omdat we niet zonder kunnen en omdat God er één van Liefde is die ons enkel schenkt waar we diep vanbinnen mee bezig zijn, datgene waar onze focus op gericht is zodat we begrip verkrijgen van de Liefde die in ons allen straalt.

Laat er Liefde zijn voor dit begrip zodat liefde overal op Aarde haar wonderen kan verrichten

Innerlijke Vrede

Geduld vertrouwen en rust behoren tot de kwaliteiten die wij met Beschermengel Achaiah kunnen ontwikkelen.

Engel Achaiah kan ons tot het diepe inzicht brengen dat elke seconde, elke minuut, elke dag van ons leven de moeite waard is om ten volle te benutten en volledig te beleven, genietende van het schitterende hier en nu moment.

Engel Achaiah wakkert het vertrouwen in onszelf aan, het vertrouwen in onszelf en onze goede eigenschappen. Zij schenkt ons het geloof in onszelf en helpt ons stapje voor stapje vooruit met geduld en mededogen.

Engel Achaiah kan ons leren om op de juiste wijze met onze tijd om te gaan. Zij toont ons dat het liefdevol organiseren, prepareren van onze dagelijkse bezigheden en het rustige uitvoeren ervan een echt plezier kan zijn.

Zij leert ons om alles met vreugde te doen, genietende van het leven in de wetenschap dat er genoeg tijd is om aan alles liefde en aandacht te besteden en van alles het beste te maken.

Engel Achaiah schenkt ons de tijd en doet ons inzien dat er geen tekort is maar een overvloed aan mogelijkheden.

En wanneer wij weer mogelijkheden zien en geduldig een eerste stap zetten zal Engel Achaiah ons bijstaan en ons verder helpen.

Engel Achaiah kan ons het juiste ritme tonen en ons de grote dans der Engelen leren die ons toestaat om onze mooiste dromen werkelijkheid te doen worden.

Engel Achaiah toont ons dat het enkel is door geduldig 1 voor 1 de juiste stappen te leren en te doen dat wij kunnen leren dansen met elkaar en ons als Engelen gedragen wetende dat elk moment een schitterend cadeau is uit de hemel.

Liefde Helpt ons vooruit

De geduldige liefde die Engel Achaiah ons kan schenken zorgt ervoor dat wij steeds de tijd nemen om alles goed te doen. Zonder deze liefde komen we tot stilstand en werken wij onze projecten niet af.

Zonder de liefde voor het gene wat wij doen wordt er niets gedaan en zonder het geduld om onze dromen tot leven te zien komen zullen zij nooit werkelijkheid worden.

Engel Achaiah kan ons leren om hier en nu te doen wat we kunnen doen. Zij kan ons leren om de dingen niet tot morgen uit te stellen maar vandaag reeds te beginnen met wat in onze mogelijkheden ligt, om daarna verder te werken met liefde en geduld aan datgene wat wij zo zeer begeren.

Engel Achaiah maakt ons bewust van onze innerlijke capaciteiten en onze uiterlijke omstandigheden en kan ons helpen om richting en zin aan het leven te geven, zodat wij met geduld en geloof, vol vertrouwen en stralend als een zonnetje door het leven kunnen gaan.

Zij schenkt ons het geduld om steeds weer opnieuw te beginnen en alles steeds beter en beter te maken.

Geduld en Vertrouwen

Engel Achaiah brengt ons vertrouwen in onszelf en in de steun van God en zijn lieve Engelen.

Geduld brengt de resultaten die wij verwachten, vandaar dat het ook heel belangrijk is om ons in alle rust en kalmte het beste voor te stellen.

Geduld bevat liefde en vertrouwen alsook het begrip, de wetenschap dat we het aankunnen, dat we het in ons hebben en dat we het waar kunnen maken.

Geduld is er wanneer wij weten dat we alles goed doen, wanneer er geen stress is en we het gevoel hebben dat we alles aan kunnen. Wanneer wij in vrede zijn met onszelf en onze omgeving.

Geduld is het geloof in elk schitterend nu moment dat bijdraagt aan het liefdevolle geheel waarvan wij allen deel uit maken.

Geduld is de liefde voor de creatie die de tijd schenkt aan alle wezens om zich op hun eigen manier te ontwikkelen in het ritme wat voor hen bestemd is.

Geduld is ook een liefdevolle samenwerking waarin begrip en vooruitgang centraal staan.

Geduld is nadenken voordat we iets doen, nadenken voordat we iets zeggen.

Geduld is de liefde die ons ervan weerhoud om boos te worden.

Geduld is dat kalme gevoel wat ons toestaat om rustig te blijven.

Geduld is ook weten dat wij steeds alles krijgen wat we nodig hebben en dat alles steeds op de juiste plaats en het juiste moment gebeurd.

Geduld kan ons bevrijden van woede en jaloezie.

Engel Achaiah kan ons bevrijden van jaloezie op de bezittingen of manieren van zijn van anderen, omdat zij ons het geduld schenkt wat ons toestaat om alles wat wij wensen te verkrijgen.

Engel Achaiah schenkt ons de liefde en het vertrouwen alsook de helderheid van geest die ons toestaat om niet langer jaloers te zijn maar content voor de anderen en vastbesloten om onze eigen doelstellingen ook te bereiken.

Geduld komt voort uit geloof en vertrouwen, begrip van de goddelijke en natuurlijke wetten. Uit de wetenschap van hoe de dingen in elkaar zitten en hoe deze dingen uit zullen komen. De wetenschap dat alles samenhangt en dat de wet van oorzaak en gevolg altijd de resultaten zal geven die wij verwachten wanneer wij haar begrijpen en wij de juiste dingen doen op de juiste plaats en het juiste tijdstip.

Geduld is weten dat wij alles met liefde en doorzettingsvermogen tot een goed einde zullen brengen en dat er dus helemaal niets is om schrik van te hebben, of om ons zorgen over te baren.

Engel Achaiah toont ons de weg

Wij zijn geduldig en rustig wanneer wij weten dat we op het juiste pad zitten.

We worden pas ongeduldig, angstig en gefrustreerd als we de weg verloren hebben. We worden ongeduldig wanneer we dingen moeten doen en we doen ze niet. De oplossing is eraan beginnen, er niet langer tegen vechten maar het verwezenlijken door te doen wat we kunnen doen hier en nu en er volledig in te vertrouwen dat alles op zijn tijd in orde zal komen en dat alles wat we doen ertoe doet, dat elke stap telt en dat we van het leven een prachtige wandeling kunnen maken, een natuurwandeling waarin veel te ontdekken valt.

Doch af en toe dan moeten wij een pauze nemen en onszelf de nodige rust gunnen om daarna weer verder te kunnen wandelen.

De rust is als een haven vanwaar wij steeds weer in de juiste richting kunnen vertrekken. Het geduld is de tijd die we nodig hebben om de juiste beslissing te maken en de goede richting te bepalen.

Geduld is gevuld met liefdevolle aandacht en onderscheidings-vermogen en staat ons toe om alles te begrijpen en steeds de juiste keuzes te maken.

Beschermengel Achaiah kan ons de capaciteit leren ontwikkelen om te kiezen tussen de vele verschillende mogelijkheden die onze directe leefomgeving ons te bieden heeft.

Engel Achaiah schenkt ons de nodige zelfinzicht en het wonderbaarlijke geduld dat ons toestaat steeds de juiste keuzes te maken.

Zij schenkt ons de moed om vooruit te gaan en datgene te veranderen wat wij kunnen veranderen alsook het bewustzijn van het gene wat wij nog niet kunnen veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beiden te kunnen maken.

Je Beschermengel

Je kunt je Beschermengel als een lieve vriend of vriendin zien waar je steeds alles aan kunt vragen, of als een geliefde die van je houdt en je bijstaat in eender welke omstandigheid. (Engelen zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk en hun liefde is onvoorwaardelijk en puur.) Hij of Zij representeert het stemmetje in je hart wat je steeds op positieve wijze aanmoedigt. Wanneer je leert om steeds naar dit stemmetje te luisteren dan zal alles in je leven als vanzelf in orde komen en zullen al je problemen verdwijnen als wolken die oplossen om het licht van de zon wederom door te laten, als oude zorgen en schuldgevoelens die je uiteindelijk verlaten om plaats te maken voor het nieuwe en het liefdevolle wat je steeds te wachten staat wanneer je op nieuw durft te beginnen en alles vergeeft en vergeet wat je ooit pijn heeft gedaan om vol van waardevolle ervaringen en puttend uit fijne momenten verder te gaan met hoop geloof en vertrouwen in jezelf en de wereld die je omringd

Affirmaties en Gebed

Dankzij Engel Achaiah kan ik rustig ontdekken en geduldig mijn missie voltrekken.

Ik neem waar, ik ben oplettend, geduldig en kalm.

Dankzij mijn gouden geduld ontsluiert het leven mij al haar geheimen.

Dankzij het geduld en het waarnemingsvermogen van Achaiah is alles steeds nieuw en elke dag weer een ontdekking die meer begrip schenkt.

Dankjewel lieve Beschermengel Achaiah.

Een gebed maken

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed.

Het affirmeren van de krachten van Engel Achaiah in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

De voorbereiding die zorgt voor de uitvoering en de afwerking

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld.

Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken, en er vol vertrouwen aan beginnen.

Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

Het nut van mediteren na het oproepen van je Beschermengel, het affirmeren, het bidden en het bestuderen van de Engelen Lezing

Na gebeden en affirmaties, alsook na het bestuderen van het programma van je Beschermengel is het steeds nuttig om na te denken en te mediteren over het gebed en de informatie of de gevoelens die je hebt doorgekregen tijdens de Stilte, alsook over de kennis en de wetenschap die je verworven hebt dankzij het lezen van de Engelen lezing en het luisteren naar de inspiraties die zodoende naar boven komen alsook het waarmaken hiervan in je dagdagelijkse bestaan.

Laat je gedachten hun gang gaan, laat al de stemmen vanuit je innerlijk hun woordje doen en wanneer stilte en innerlijke rust bereikt is stel je dan open voor de hemelse inspiraties. Wanneer het contact met je Hogere Zelf en je Beschermengel goed genoeg is kun je hem en je eeuwige zelf vragen stellen, Zij zullen je dan steeds de nodige antwoorden verschaffen door middel van woorden, gevoelens, beelden en omstandigheden in je leven.

Het is in de stilte dat de grootste wijsheden zich ontsluieren. Laten wij dus even stil zijn en luisteren naar de stem in onszelf, de stem der stilte die ons steeds zachtjes toefluistert wat wij het beste kunnen doen. De stem der liefde die ons steeds de nodige troost schenkt wanneer wij daar nood aan hebben.

De zin van het leven

Wanneer wij de zin van het leven niet meer in zien en wij alle hoop en al het vertrouwen verloren hebben kunnen wij ons tot Engel Achaiah richten, de welke ons het nodige begrip en de nodige liefde zal schenken om geduldig en met hernieuwde kracht weer aan het werk te gaan. (in de positieve zin van het woord werk, wat wil zeggen een vreugdevolle activiteit waar we hier en nu van kunnen genieten en dankbaar voor zijn)

Engel Achaiah kan ons door het labyrint der materiële mogelijkheden leiden naar datgene wat het belangrijkste is en ons door de sluiers der illusies heen brengen naar het lichtende pad van onze ziel, de weg die voor ons bestemd is en de plaats die ons toebehoort.

Engel Achaiah kan ons onze lotsbestemming onthullen en ons levensplan openbaren wanneer wij zijn licht durven binnen laten en de waarheid accepteren.

Engel Achaiah brengt ons het licht van de waarheid wat ons toestaat de dingen te zien zoals ze zijn. Zij schenkt ons het geduld om de dingen te doorzien en de waarheid te accepteren. Zij schenkt ons de liefde om aandacht te hebben voor datgene wat er in ons innerlijk gebeurd en datgene wat ons omringd alsook het nodige onderscheidingsvermogen wat ons toestaat om de dingen te begrijpen en de juiste keuzes te maken.

Aangezien onze keuzes onze weg vormen schenkt Zij ons dus een visie omtrent de verschillende wegen die mogelijk zijn alsook de gave om het juiste Pad te kiezen.

Ons levensplan waarmaken

Wanneer het ons lukt om tijdens de rust die Engel Achaiah ons steeds zal schenken weer vrede met onszelf en onze levensomstandigheden te vinden en wij weer een duidelijker beeld omtrent de wereld en onze plaats in het grote geheel ontvangen kunnen wij beginnen met het uitvoeren van datgene wat er werkelijk toe doet, datgene wat het leven van ons allen beter en waardevoller maakt.

Het gene wat wij kunnen doen ligt vaak vlak voor onze neus en Engel Achaiah kan onze innerlijke en uiterlijke ogen openen zodat wij wederom kunnen zien wat ons te doen staat en wij zodoende alles de juiste richting in kunnen sturen.

Engel Achaiah toont ons dat het nooit te laat is en helpt ons om hier en nu onze problemen aan te pakken.

Zij schenkt ons het nodige vertrouwen in ons zelf zodat wij hieraan kunnen beginnen met geloof in een goede afloop.

Engel Achaiah schenkt ons weer liefde voor onszelf en het leven, zodat wij op onze beurt ook weer liefde kunnen geven en wij de eerste stappen kunnen zetten op het pad wat Zij voor ons aan het ontsluieren is.

Onze Levenstaak

Vaak is onze levenstaak iets wat ons vanuit ons onderbewuste een bepaalde richting aangeeft, een gevoel wat ons aandrijft om een bepaalde richting te gaan, doch het kan ook bestaan uit heldere gedachten die vol overtuiging een richting verkiezen en weten wat hen te doen staat.

Het kan bestaan uit een bewustzijn van wat het leven van je vraagt en het gene wat je in je innerlijk draagt. Het gene wat in je mogelijkheden licht en het gene wat je geboden wordt.

Engel Achaiah kan je de weg tonen wanneer je rustig de tijd neemt om samen met haar eens na te denken over het gene wat in je mogelijkheden licht, over het gene wat het leven je te bieden heeft en het gene wat jij kunt doen hier en nu om gelukkig te zijn en het leven voor iedereen aangenaam en avontuurlijk te maken.

Genieten van het leven

Engel Achaiah kan ons leren om te genieten van het leven op de juiste wijze.

Zij kan ons leren om te genieten van de natuur en het natuurlijke en ons het goddelijke ritme leren waarin wij kunnen meewerken als natuurlijke elementen in een goddelijk rijk van vreugdevolle evenementen.

Nieuwe wegen openen

Dankzij Engel Achaiah kunnen wij vele werken verrichten en nieuwe wegen openen.

Kalmte en doorzettingsvermogen behoren tot de eigenschappen die wij dankzij Haar kunnen ontwikkelen.

Dankzij het gouden geduld van Engel Achaiah kunnen wij zelfs nieuwe ontdekkingen doen, nieuwe dingen uitvinden, prachtige kunstwerken maken, literaire werken schrijven en bovenal genieten van het kunstwerk des levens.

Mensen die onder haar sterren geboren zijn hebben vaak heel veel liefde voor de natuur, maar ook informatica en zelfs robots kunnen tot hun interesses behoren.

Engel Achaiah leert ons de waarheid, wanneer wij alles wat er gebeurt in onszelf en om je heen observeren, het is op die manier dat wij steeds weer iets bij leren.

Achaiah geeft ons de mogelijkheid om onze innerlijke organisatie, onze gevoelens en gedachten te ontdekken en begrijpen zodat we op een bewuste manier gebruik kunnen maken van onze gedachten en we kunnen handelen vanuit ons Hart.

Zij geeft ons het geduld om naar onszelf te kijken, over onszelf te denken en onszelf de Liefde en de tijd te schenken die nodig is om vooruit te gaan naar het doel van ons bestaan.

Engel Achaiah schenkt ons een helder bewustzijn

Achaiah verruimt ons bewustzijn en zorgt ervoor dat wij onszelf helder kunnen zien en voelen zodat wij kunnen handelen in kalmte vanuit het diepst van onze ziel. Zij brengt ons de innerlijke rust die nodig is om de stem van ons hogere zelf te kunnen horen.

Engel Achaiah zorgt voor een Levende, stralende, intelligente en ontvangende mentaliteit die ons van alle jaloezie en luiheid bevrijdt. Dankzij haar kunnen de dingen ons iets schelen en zullen wij ons nooit meer vervelen.

Engel Achaiah leidt ons met geduld en precisie en geeft ons een uitmuntende luciditeit, zij zorgt ervoor dat wij ons gemakkelijk uit kunnen drukken op alle verschillende manieren: praten, schrijven, tekenen, muziek maken en nog veel meer communicatieve vaardigheden.

Zij geeft ons de mogelijkheid om datgene wat we ontvangen te interpreteren naargelang onze levensomstandigheden en ons niveau en om deze kennis aan te passen en door te geven naargelang de levensomstandigheden en het niveau van de mensen om ons heen.

Engel Achaiah motiveert ons om kennis te delen met iedereen om ons heen.

Dankzij Engel Achaiah kunnen wij gezellig samen filosoferen en zo rustig allemaal iets bij leren. Zij geeft ons de nodige curiositeit om verder te leren over alles wat nuttig is en bijdraagt aan onze evolutie.

Het is de Beschermengel van de eeuwige student en de toegewijde wetenschapper.

Het goddelijke geduld

De Engelen geven ons elke dag hun energieën of wij er nu iets mee doen of niet, of wij nu slecht zijn of goed, zij oordelen niet en staan altijd voor ons klaar. Hun geduld is oneindig en hun Liefde zonder voorwaarden. Zij hebben alle tijd van de wereld omdat zij weten dat wij uiteindelijk allemaal onze Ster zullen ontdekken en weer één zullen worden met ons Goddelijke zelf.

Dat is het gouden geduld van Achaiah, het geduld om iedereen de tijd te laten om te evolueren en te leren. De Liefde en het vertrouwen dat ervoor zorgt dat wij vrij en zonder angst kunnen zijn omdat we weten dat alles uiteindelijk toch goed komt.

Kortom met het geduld, het doorzettingsvermogen en de kalmte van Beschermengel Achaiah is men tot alles in staat en kan men bovendien het hoe en waarom van dit alles ook nog eens te weten komen.

De realiteit

Engel Achaiah, oftewel geduld en aandacht kunnen ons helpen om de realiteit recht in de ogen te kijken en deze met liefde en een goed voorstellingsvermogen, alsook een uitmuntend organisatie talent, steeds een beetje aan te passen tot ze correspondeert met de realiteit die wij wensen.

Beschermengel Achaiah brengt ons ook de kracht om de dingen te accepteren zoals ze zijn en er dankbaar voor te zijn. Zij schenkt ons de zin om er het nut van in te zien, om de realiteit te begrijpen en te handelen naar gelang, vanuit onze diepste overtuigingen en onze meest liefdevolle wensen.

Zij schenkt ons de kracht om geduldig en vol goede moed hier en nu te doen wat wij kunnen doen en ons met liefde te weiden aan het gene waar wij het meest van houden.

Engel Achaiah schenkt ons het geduld en de liefde die ons toe staan om van onze realiteit en van ons leven te houden, alsook het geloof en het vertrouwen dat onze realiteit steeds weer aan onze wensen zal voldoen en dat het in onze eigen hand licht, het geschenk wat Zij steeds weer te bieden heeft.

Zij toont ons dat het datgene is wat wij de lucht in hebben gestuurd wat wij wederom ontvangen.

Engel Achaiah kan ons de wetten van oorzaak en gevolg doen begrijpen, alsook de natuurlijke wetten die er voor zorgen dat alles goed functioneert hier op Aarde. Zij kan ons de natuurlijke ritmes leren vanwaaruit en waardoor alles zich ontwikkeld en ontplooit.

Beschermengel Achaiah kan ons de nodige inzichten schenken om onszelf en onze wereld te begrijpen alsook het nodige communicatievermogen om deze inzichten te delen met onze medemensen.

Zij staat ons toe om moeilijke opdrachten te vervullen en grootse ontdekkingen te doen. Zij kan waarachtige wetenschappers van ons maken alsook liefdevolle levenskunstenaars.

Ons goddelijke pad

Enkel door geduldig te kijken, te observeren en te accepteren kunnen wij leren om alles te doorzien en zodoende ons goddelijke pad ontsluieren.

Engel Achaiah schenkt ons het geduld om het pad in te zien wat voor ons bestemd is. Achaiah is de rust en de stilte van waaruit het goddelijke plan zich openbaart. Zij schenkt ons de tijd om de dingen te zien zoals ze zijn, om alles te accepteren en met liefde en aandacht te kijken naar datgene wat ons omringd. Zij brengt de liefde en de aandacht in ons innerlijk tot leven en schenkt ons de mogelijkheid om deze naar buiten te brengen door middel van lichtende woorden, (woorden die meer begrip schenken) en liefdevolle acties.

Zij schenkt ons de liefde en de kennis alsook het geduld om in het juiste ritme mee te gaan met de goddelijke stroom der voorzienigheid.

Zij kan van ons een schitterende muzikanten maken en ons leren om met liefde mee te spelen in het ritme van de Engelen, in overeenstemming met de natuur en haar natuurlijke cyclussen, zodat wij onze solo kunnen geven wanneer het moment daar voor gekomen is en wij ons volledig uit kunnen drukken zoals wij werkelijk zijn als Sterren die schitteren voor elkander.

Engel Achaiah leert ons om onszelf de nodige rust te schenken zodat wij zonder stress of schaamte mee kunnen spelen in het grote optreden des levens. Zij doet ons inzien dat het geduld als een rustpauze is van waaruit je je gedachten tot leven kunt laten komen als het concert van je dromen.

De rust van waaruit alles voortkomt

Geduld is de rust waarin alles innerlijk wordt gecreëerd om daarna uitgedacht te worden. Innerlijk wordt alles uitgedacht, gevoed door gevoelens en uiteindelijk gematerialiseerd. Dit is het innerlijke proces wat voorafgaat aan de uiterlijke manifestatie, het welke dan ook in grote mate de uitkomst zal bepalen. Wanneer we dit proces begrijpen en we weten dat elke visie, elk idee dat ons geschonken wordt of dat wij aan de wereld schenken als een zaadje is wat zich op een dag zal ontwikkelen tot een schitterende plant, dan komen wij tot het besef dat elke actie hoe klein ze ook mag zijn bijdraagt aan het grotere geheel wat uiteindelijk onze omstandigheden zal bepalen. En dat elke liefdevolle actie, elke waardevolle bijdrage aan dit geheel beloond zal worden door vele fijne reacties en een enorme overvloed aan nieuwe toekomstmogelijkheden.

Wanneer we onszelf en de wereld begrijpen en we leren om onszelf, de wereld en alle evenementen waarvan wij deel uitmaken te verwelkomen en wij de juiste waarde aan elk moment en elk evenement kunnen geven dan zullen wij inzien dat het leven ons steeds schenkt wat we nodig hebben en dat het een geschenk is om onszelf en de wereld te mogen leren kennen.

Dan zullen wij inzien dat wij onszelf pas tegenkomen wanneer wij tot actie overgaan en tijdens ons aardse leven (hier en nu) het gene leven wat wij willen beleven.

Want uiteindelijk zijn wij het gene wat wij van onszelf maken, wanneer we onszelf teveel opblazen zullen we ontploffen, wanneer we onszelf vernederen zullen we vertrappeld worden, maar wanneer wij onszelf zijn en ons eigen op een waarachtige en vriendelijke wijze uiten zal alles goed komen.

Bewustzijn van het goddelijke plan

Engel Achaiah maakt ons bewust dat wij maar een klein deeltje zijn van een groots gebeuren en dat het enkel geduldig meegaand met de stroom of rustig en kalm leidinggevend is dat wij vooruit kunnen gaan en ontdekken hoe dat het is om hier en nu op de juiste tijd en plaats te zijn.

Engel Achaiah schenkt ons het geduld om onze diepste wensen te doorgronden en ze in vrijheid op een natuurlijke wijze tot leven te laten komen door ze de juiste omstandigheden te geven, ze te planten in ons leven en er het water van Liefde en aandacht aan te schenken, zodat ze kunnen groeien en bloeien om uiteindelijk in ons leven te voorschijn te komen.

Wanneer de oogst niet goed is wil dit zeggen dat wij niet het juiste gepland hadden of dat het moment nog niet rijp was.

Engel Achaiah kan ons doen begrijpen wanneer het juiste moment daar is en schenkt ons dan de actieve liefde die ons toestaat om onze mooiste wensen waar te maken en onze beste ideeën om te zetten in een harde, doch liefelijke realiteit.

Zij kan waarachtige kunstenaars van ons maken, beeldhouders van de goddelijke schoonheid die in ons allen huist. Doch zij kan ons ook helpen om een begrijpelijk en wetenschappelijk beeld te scheppen van deze schoonheid die in ons verborgen zit en ons alom aanwezig omringd door van ons wetenschappers te maken, die de kennis die zij beschikken omtrent henzelf en het universum ten dienste kunnen stelen van het grotere geheel.

Beschermengel Achaiah schenkt ons een uitstekend communicatie vermogen en samen met hem kunnen wij dus ook journalist worden, of schrijver, de mogelijkheden zijn oneindig, de keuze aan ons.

Wanneer het ons moeilijk valt om te beslissen kunnen wij wederkeren naar de rust die zich in ons zelf bevind en samen met Engel Achaiah, dankzij de juiste inzichten tot een goede uitvoering komen.

De ontdekkingsreis

Het leven is een ontdekkingsreis van mogelijkheden waarin je vanuit je eigen vrijheid naar wil kunt handelen en je de resultaten kunt verwachten die je zelf plant.

Wees dus voorzichtig met het gene wat je je voorstelt en de uitvoering ervan. Neem de tijd om de voor en nadelen van iedere wens te onderscheiden vooraleer je ze waarmaakt. Om te bekijken of dit verlangen wenselijk is voor iedereen om in te zien of het een zelfzuchtige verlangen is of een altruïstische wens die iedereen ten goede komt.

Wanneer, je idee, je wens en het plan wat je geplant hebt aan ieders wensen voldoet en je steeds het juiste moment afwacht om het te openbaren dan zal het uitkomen en zullen de vruchten van je liefdevolle werk de omstandigheden zijn waarin je jezelf bevind en de innerlijke vrede waardoor je dan op een avontuurlijke wijze omringd zult worden zal als een boek zijn, het welke door elke actie in het hier en nu neer wordt geschreven. Maak je mooiste wensen dus waar en wordt de schrijver van je eigen leven maak je eigen verhalen waar en geniet van het schitterende avontuur waarin je jezelf bevind.

Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid

Beschermengel Achaiah staat ons toe om rustig en met verstand door moeilijkheden te gaan en steeds de juiste oplossingen te vinden voor de problemen die wij ons zelf voorleggen, voor de problemen waarin wij onszelf gebracht hebben door onze eigen manier van zijn en door de problemen die ons voorgelegd worden door anderen die met dit gehele proces in overeenstemming zijn, of door mensen die hier op reageren zodat het allemaal nog eens te meer duidelijk wordt. Engel Achaiah maakt ons alles op geduldige wijze duidelijk totdat wij een oplossing vinden, dan roepen wij eureka en danken Engel Achaiah en het geduld wat ons zo ver gebracht heeft.

Samen met Engel Achaiah kunnen wij alle beproevingen waarmee het leven ons in aanraking brengt in rust en vrede doorstaan.

Overtuigd door de Kracht die Engel Achaiah ons schenk, de kracht om onszelf op een juiste wijze uit te drukken en onze overtuigingen te staven door middel van daadkrachtige bewijzen kunnen wij in het ritme van de goddelijke voorzienigheid, in het ritme van de natuur onze ideeën waar maken en onze wensen tot leven brengen met liefde en onderscheidingsvermogen.

Engel Achaiah schenkt ons een uitstekend organisatie talent en kan ons helpen om ons leven op de juiste wijze te organiseren. Zij kan ons leren om alles goed te regelen en zodoende kunnen wij fantastische resultaten bereiken.

Doch Beschermengel Achaiah behoed ons er ook voor om van alles een saaie gewoonte te maken, om alles teveel te regelen en te bepalen.

Bevrijding

Engel Achaiah kan ons bevrijden wanneer wij enkel nog in de harde realiteit geloven en wij denken dat er ons geen vrijheid meer geschonken wordt door ons wederom bewust te maken dat wij ons eigen lot in de handen hebben en ons tot het besef te brengen dat de hemelse krachten ons bij zullen staan wanneer het aardse gebeuren wat wij hen voorstellen in overeenstemming is met het goddelijke plan wat voor ons allen ontworpen is door de heilige geest die in ons allen huist.

De geest der vooruitgang die ons aanspoort om in actie te komen wanneer wij stilstaan en niet meer vooruit willen gaan.

De geest die zich wil bevrijden uit het goed geregelde leventje wat verstand en verlangen tot leven hebben gebracht en de geest die ons leven te goed wil regelen en organiseren. De heilige geest die als een liefdevolle moeder of een strenge vader steeds het gene zal schenken wat nodig is op dat moment zodat wij allen in ons ritme en op onze tijd het gene kunnen beleven waarvoor we bestemd zijn en zodoende onze lotsbestemming vervullen.

Uitspraken in verband met Engel Achaiah

Heb Geduld maar wees niet lui, werk rustig voor het goede en laat je niet gaan want alles wat je wil komt eraan.

Alles op zijn tijd in rust en vredelievendheid.

Blijf alert want ACHAIAH zal je alle geheimen des levens ontsluieren wanneer je er voor openstaat en al haar wijsheden 1 voor 1 integreert en zo het gene dat alles te samen houdt leert. Dan zal je het geheel klaar en duidelijk zien en weten dat Liefde de nectar is die alles levend maakt.

Goede raad van Engel Achaiah

Wees vrij en laat iedereen om je heen vrij.

Geef goede raad maar word nooit ongeduldig of kwaad.

Iedereen heeft iets te geven en allen te samen kunnen wij in overvloed leven.

Doe wat je kunt doen zonder te zeggen of te denken dat het geen zin heeft. Weet dat elke stap hier op aarde gezet een enorme invloed in de hemelse sferen heeft en dat datgene wat je de lucht in stuurt als een hemels geschenk wederom in je leven zal verschijnen.

Geloof in jezelf en je doelstellingen wees geduldig en weet dat je het verdient en dat je wensen waar zullen worden.

Stel je geen toekomst voor die niet bestaat of die je niet wil laten bestaan.

Stel je met geduld en liefde steeds het beste voor iedereen voor en geloof in jezelf en je diepste hartenwensen. Geloof dat het je zal lukken en er zal je de rust en het geduld geschonken worden wat je nodig hebt.

Wees in vrede met jezelf en je leven en weet dat vertrouwen in jezelf en de effectiviteit van je manier van zijn als ook je efficiënte manier van gedragen je het geduld kan brengen waarmee zelf de moeilijkste opdrachten vervuld kunnen worden.

Weet dat er nooit geen probleem is wat zwaar genoeg is om niet opgelost te kunnen worden en dat de kracht van het geduld je toestaat om van lood goud te maken, dat er geen geheimen zijn die niet te ontsluieren zijn en dat de deur naar het nieuwe steeds voor je openstaat.

Weet dat de Natuur je 1 voor 1 al haar geheimen zal ontsluieren wanneer je aandachtig haar ontwikkeling gade slaat alsook de ontwikkeling die zich in jezelf voltrekt in het ritme der seizoenen en de vele overeenkomsten die dit gehele proces vertoont.

Vertrouwen in jezelf helpt om beter om te gaan met de tijd

Vertrouw in jezelf en in de tijd die je wordt geschonken, maak je geen zorgen en heb geen schrik voor morgen. Weet dat alles gaat lukken op zijn juiste tijd en plaats. Weet dat wanneer dingen niet lukken dit voor een reden zo is en dat het nooit zin heeft dingen te forceren.

Weet dat alles is zoals het moet zijn en dat nieuwe kansen en mogelijkheden steeds weer op je weg zullen komen wanneer de tijd daar rijp voor is. Fok jezelf dus niet op en probeer niet alles te controleren, doe rustig en goed, hier en nu wat je kunt doen en wees fier op jezelf en je verwezenlijking.

Werk alles geduldig en liefdevol af en weet dat geduld als een voorspel is wat elke wens tot leven kan doen komen, dat de natuur vele geheimen herbergt en er vele gronden zijn waarin jij de zaden van de toekomst kunt planten.

Weet dat je een hemelse tuinier bent die nedergedaald is op aarde om zijn meest liefdevolle wensen waar te maken en zijn geduldige liefde tot leven te zien komen in het paradijs van zijn dromen.

De wonderbaarlijke ontdekkingsreis des levens

Zie elke dag als een ontdekkingsreis, elk uur als een nieuw land en elke minuut als een van de schatten die dit wonderbaarlijke tijdperk herbergt.

Weet dat jij van dit tijdperk van vreugdevolle nu momenten een schitterende tuin kunt maken en elk moment ten volle kunt benutten zodat het op zijn tijd vrucht zal kunnen dragen.

Weet dat je op elk moment kunt geven en ontvangen, kunt planten en kunt oogsten, dat je altijd datgene zult oogsten wat je gezaaid hebt en dat het dus zeer belangrijk is om te leren tuinieren op de juiste wijze.

Of het nu grootse projecten zijn die je plant, of het simpel weg positieve gedachten zijn die je de wereld in stuurt, het zal steeds naar je terug komen en je belonen. Het gene wat je met geduld en liefde in gang zet zal je steeds meenemen naar je mooiste dromen.

Ga mee met de stroom, heb geloof en vertrouwen en weet dat je met geduld de mooiste kastelen kunt bouwen, dat alles mogelijk is wanneer men het aandurft om 1 voor 1, steen voor steen met liefde en vertrouwen mee te werken aan het grote goddelijke kunstwerk waar wij allen deel van uit maken.

Ervaringen met Beschermengel Achaiah

Toen ik samen met Beschermengel Achaiah de begrippen geduld en ongeduld, stress en rust aan het bestuderen was en het verband met tijd en het belang dat wij aan tijd hechten, hoe dat wij tijd ervaren en zo voort. Bracht Engel Achaiah mij het antwoord en vertelde dat geduld ook inhield hier en nu de stappen te doen die we kunnen doen. Ons geen zorgen te maken over de toekomst en niet teveel te denken aan het verleden, maar hier en nu te handelen en geduldig te wachten tot het universum ons een antwoord schenkt, tot onze omgeving nieuwe mogelijkheden voortbrengt of er weer nieuwe krachten in ons geboren worden en we tot nieuwe inzichten komen die we tot dan toe niet voor mogelijk hadden gehouden.

En terwijl ik deze geduldige activiteit aan het bestuderen was en me liet inspireren door Engel Achaiah kreeg ik de volgende boodschap door:

Zelf al is het maar één ding wat je doet, één ding waar je het geduld en de tijd voor neemt, het is altijd de moeite, aangezien dit ene ding je het tienvoud terug zal geven van wat je gegeven hebt.

Terwijl ik deze boodschap en nog vele anderen doorkreeg dacht ik ook over mijn eigen en mijn eigen problemen. Ik dacht aan de stress die ik had en al het gene wat ik nog moest doen, de situatie waarin ik me bevond enzovoort. Ik brak mijn hoofd en probeerde aan alles zin te geven en de dingen te begrijpen, erachter te komen wat het slimste was om te doen.

Toen sprak Engel Achaiah en vertelde mij dat het niet altijd nodig is om het nut en de reden te weten, dat er nu eenmaal sommige dingen zijn die ons nog ontgaan. En dat het steeds nuttig is om in actie te komen wanneer we vastzitten.

Werk vinden

Terwijl ik verder werkte aan de Engelen Lezing, dacht ik dus ook na over het gene wat ik moest doen, één van de dingen die ik moest doen was officieel werk vinden, of op zijn minst beginnen met solliciteren zodat ik aan kon tonen dat ik werk zocht.

Ik had dit reeds lange tijd uitgesteld, doch dankzij Engel Achaiah deed ik een eerste stap en solliciteerde voor enkele jobs.

Die namiddag ging ik bij mijn e-mails kijken en kwam er tot mijn verbazing achter dat ik diezelfde namiddag noch op sollicitatiegesprek mocht komen in een supermarkt.

Nu ben ik daar verantwoordelijke voor de groenten en het fruit en heb ik weer nieuwe mogelijkheden, er staat me nog veel te wachten maar met de Engelen aan mijn zijde durf ik alles aan.

(Ondertussen is er weeral een jaar voorbij en werk ik niet meer in de supermarkt, waar ik nu weer ga werken weet ik nog niet. Doch aan mijn werk met de Engelen ben ik weer begonnen en dankzij het gouden geduld van Engel Achaiah zal het me lukken om alles waar ik aan begonnen ben af te werken. Hiervoor Dank ik God de Vader, Moeder Aarde en alle lieve Engelen en Mensen die mij helpen op aarde en vanuit het hemelrijk)

Engel Achaiah en de Sephiroth Netzah en Hod

Beschermengel ACHAIH heeft dankzij haar nummer alles te maken met de Sefirah Netzah en de planeet Venus. Doch het pad waarop Engel Achaiah ons begeleid gaat van de Sefirah Kether naar de Sefirah Hod wat ervoor zorgt dat wij de boodschap van de liefdevolle koning in onszelf (Neptunus) naar buiten kunnen brengen op een intellectuele en liefdevolle wijze (Mercurius en Venus)

Venus is de schoonheid, Venus is al het mooie dat we kunnen zien voelen en ervaren. Venus is het licht van Hochmah wat bijna afgezakt is in het vlees, in de mens zijn realiteit.

Het licht, de dromen en de gevoelens dringen dankzij Venus het intellect, het verstand van de mens binnen en geven zaden die in Hod, Mercurius vrucht zullen dragen. Dit zijn zaden van liefde en creativiteit die door middel van kunst, muziek en allerlei andere mooie en fijne dingen tot bloei komen en de schoonheid van Venus representeren in onze realiteit.

De energie van de Venus en de Sefirah Netzach is de energie van alles wat mooi is, alles wat fijn is, alles wat genot en vreugde brengt.

Venus is het paradijs op aarde maar pas op in dit paradijs moet men niet overdrijven en proberen in het midden te blijven.

De energie van Venus is een erotische en levenslustige energie, die je het leven en de heerlijkheid ervan doet waarderen.

Venus kan je verliefd maken op het leven.

De Sefirah hod en de Planeet Mercurius

De Sefirah Hod zorgt er doormiddel van de planeet Mercurius voor dat we kunnen communiceren, praten, en zo onze ideeën, gevoelens, het gene wat we willen, kunnen delen en verwezenlijken samen met de anderen om ons heen.

De Sefirah Hod en de Planeet Mercurius zorgen voor het contact met het hoogste in onszelf. Mercurius is de verbinding tussen boven en beneden. Hier komen alle vorige krachten tezamen en zorgen ervoor dat de mens die ook werkelijk kan gebruiken en uiten doormiddel van praten schrijven en elke andere vorm van communicatie.

Als we weten dat al het vorige, al de vorige Sephiroth en alle krachten die eruit voortkomen, deze communicatie dit praten hebben veroorzaakt dan kunt u zich misschien voorstellen wat praten kan veroorzaken.

Ik raad u dus aan met kritiek en negatief gepraat voorzichtig om te gaan omdat elk woord zijn resultaat heeft. Mercurius is de laatste representant van de goddelijke wet van actie reactie, de kracht van Mercurius zorgt ervoor dat wij die wet begrijpen en zorgt dan ook voor vele Schrijvers, Filosofen, Mensen die deze natuurwetten en krachten proberen te beschrijven hier worden de Droomzaden van Venus in woorden en plannen omgezet.

Dankzij de planeet Mercurius en de Sefirah Hod kunnen wij het leven en de krachten die daarin werkzaam zijn begrijpen en weten wanneer wij moeten zaaien, water en warmte geven, laten groeien en bloeien, oogsten en weer opnieuw zaaien.

Mercurius is de grote cultivator, de landbouwer en handelaar die van één plant honderd planten kan maken.

Met de kracht van Mercurius kunnen wij alles wanneer wij leren op een juiste wijze gebruik te maken van onze mensenkennis en onze communicatieve vaardigheden.