Engelen van de DierenriemEngel Ariel, Channeling 46

Geschreven door Michy   

 

Ik ben met je in de liefde die de grootste fijnheid biedt, de ultieme realisatie van wat jij van harte wenst. Ik steun je in het nieuwe, in elk project waar jij mee start. Ik luister naar je wensen, ik luister naar de stem van je lieve hart. Ook schenk ik je de mogelijkheden om je evolutie bij te staan, om steeds te handelen in licht en liefde, om het mooiste te maken van je bestaan. Ik leer je om mensen en situaties te begrijpen, om traag te zijn in 't oordeel vellen, om alles steeds goed te onderzoeken en zo je eigen weg te vinden.

 

Want diep vanbinnen weet je alles, diep vanbinnen ligt je macht. In 't diepst vanbinnen liggen ook de dromen die jij tot mooiste werkelijkheid maken kan. Ik ben steeds bij jou, ik schenk je de kracht die je steeds leidt op jouw eigen pad. Je hebt de kennis, je bent heel sterk, je kan heel goed 't nieuwe aan. Dus handel steeds in vol vertrouwen, weet dat het je heel goed zal gaan. Volg je hart, leef in je liefde en weet dat je zo 't mooiste maakt van je bestaan. Ik ben met je om je te leiden, ik breng je vrede in jezelf. Ik schenk je 't fijne zelfvertrouwen dat je steeds toont wie jij werkelijk bent.

 

Dus durf je stappen in het leven te nemen, durf te doen waar je van houdt, ik schenk je de perfecte omstandigheden die je zullen leiden naar je doel. Roep me aan wanneer je twijfelt aan jezelf, wanneer dingen niet zoals gewenst lijken te gaan. Roep me aan, ik ben steeds met jou, ik leid je liefdevol stap voor stap. Mijn hulp voor jou is steeds aanwezig, mijn liefde schenkt je zo het mooiste. Vertrouw in mij, ik help je graag, ik bewandel samen met jou het pad. Laat ons dus in liefde samenwerken, laat ons genieten van 't mooie des levens. Laat onze samenwerking in vertrouwen en liefde geankerd zijn, ik ben je engel Ariel.

 

 

Steen: Citrien

Kleur: Geel

 

Affirmaties

~~~~~~~~~

Nieuwe kansen worden me steeds gegeven

Met Ariel aan mijn zij geniet ik van het leven

De kennis die ik ontvang gebruik ik goed

De stappen die ik zet schenken me extra moed

 

Gebed

~~~~~

 

Dankzij jou

Ariel

respecteer ik

het leven

respecteer

en geniet ik

van wat me

is gegeven

ik vertrouw

in het leven

en de stappen

die ik zet

elke stap brengt

succes en leidt

me dichter naar

mijn doel

hiervoor

dank ik je

vol liefde

Ariel

 

Amen.