BeschermengelenEngel Beschermengel Vehuiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Vehuiah is de eerste Engel van de Zodiak

en regeert over de eerste vijf graden van Ram:

de periode van 21 tot en met 25 maart.

Mensen en dieren die geboren zijn in deze periode dragen de kracht van Engel Vehuiah in zich

en kunnen deze machtige Serafijn als hun persoonlijke Beschermengel beschouwen.

Doch wij kunnen allen de Engelen-essentie van Vehuiah ontwikkelen

en hier iets mee doen wat ieder-1 ten goede komt.

De kwaliteiten, de deugden, de goede eigenschappen

die wij met Engel-Beschermengel Vehuiah kunnen ontwikkelen zijn:

Ondernemingskracht, moed en dapperheid.

Een intense energie, de wens om te ondernemen met Liefde en wijsheid.


Het gene waar wij met Engel-Beschermengel Vehuiah aan kunnen werken is:

Nieuwe creaties, nieuw werk, nieuwe ideeŽn en projecten.

Het gene wat Engel-beschermengel Vehuiah ons te geven heeft:

Vehuiah geeft de nodige energie om voor alle problemen een oplossing te vinden

en deze uit te voeren.

De fouten die wij met Engel-Beschermengel Vehuiah kunnen†annuleren,

of te wel de gebreken die wij met deze vurige Serafijn kunnen oplossen zijn:

Onnadenkendheid, gewelddadigheid en boosheid.

Korte beschrijving van Engel-Beschermengel Vehuiah.

Vehuiah is de eerste van de 72 engelen en de eerste van het Engelenkoor der Serafijnen.

Het is de Engel der vernieuwing, de Aankondig-Ster van de lente en het zonlicht.

Engel-Beschermengel Vehuiah kan ons de alles motiverende liefde voor het leven geven,

de wil om te doen waar wij van houden en waar wij voor staan.

Deze Serafijn kan ons helpen om het oude achter te laten

en steeds vol goede moed opnieuw te beginnen.

Beschermengel Vehuiah is de Engel der eeuwige verandering waaruit alles ontstaat en waar naartoe alles gaat.

Deze Schitterende Engel, Serafijn toont ons de eerste stap naar verlichting

en wanneer wij met Haar Engelen-energie 1 voor 1 alle 72 Engelen-krachten ontwikkelen

kunnen wij als de Zon zijn en onvoorwaardelijk ons licht schenken aan ieder-1.

Wij kunnen alle†Engelen-essenties ontwikkelen†met de wilskrachtige-liefde die de Serafijn Vehuiah ons schenkt.

Beschermengel Vehuiah is de eerste Serafijn,

een Engel van Kether: de Kroon van de Levensboom.

Deze Serafijn is de Aankondig-Ster van het nieuwe ritme,

het ritme der liefde dat ieders hart doet kloppen,

het ritme van het leven dat wij leven.

Het is mijn wens om er een mooi ritme van te maken

en mee te spelen met het Engelenkoor der Serafijnen.

Laten wij genieten van de lente en verliefd zijn op het leven,

laten wij deze liefde steeds goed verzorgen

en met haar het land van onze dromen tot†leven wekken.

Het†objectief†waar wij met Engel-Beschermengel Vehuiah aan kunnen werken,

het doel dat wij met deze prachtige Serafijn kunnen verwezenlijken:

Maak verbinding met de goddelijke wil en werk mee aan onze droom.

Kom te weten wat wij willen en wat ons doel is

en voer het uit door te beginnen met het ondernemen van de nodige stappen.

De Affirmaties die ons kunnen helpen†om de Engelen-energie

van Engel-Beschermengel Vehuiah te ontwikkelen:

Ik ben vrijwillig om mee te werken aan het Goddelijke plan

en iets te doen ten dienste van het Al.

Ik ben nadenkend en vol goede ideeŽn, behulpzaam en gemotiveerd.

Ik ben bereid en sta ten dienste van God.

Een Affirmatief gebed dat de Engelen-essentie

van de liefdevolle Serafijn Vehuiah in ons zal wekken:

Ik weet wat ik wil en ik ga ervoor.

Mijn wil is de goddelijke wil.

Deze wil is als een boodschapper,

Zij brengt mij de nodige moraal zodat ik mij niet laat gaan

en onnodige energie en tijd verspil aan mij boos te maken.

Ik gebruik mijn impulsiviteit enkel voor goede doelen.

Ik maak rust van mijn onrust.

Ik ben een lopend vuur van liefde dat leven brengt.

Ik ben wilskrachtig en vol goede nieuwe ideeŽn.

Ik ben gemotiveerd en let goed op alles†wat er in mezelf en om me heen gebeurt.

Ik ben vol goede energie†en weet er op een juiste manier gebruik van te maken.

Ik heb mijn woede en mijn impulsiviteit onder controle.

Wanneer ik nerveus word keer ik terug naar de stilte in mijn hart.

Daar brengt de ster die ik ben mij weer hoop, liefde en vergiffenis.

Ik ben tolerant en maak mezelf nooit boos†in de stommiteiten van mezelf of anderen.

Wij zijn allemaal kinderen en leren elke dag bij.

Wij zijn allen 1 en ik dank jou Engel-Beschermengel Vehuiah, Leider der Serafijnen

dat ik al deze kwaliteiten heb mogen ontwikkelen

en dat ik er iets mee doe in naam van het†leven.


Engel Vehuiah, God hoog en geestdriftig

Engel, Beschermengel VEHUIAH zorgt voor de verbinding tussen Hemel en Aarde, zij plant het goddelijke zaad in onze menselijke aarde. Zij brengt ons de goddelijke wil en geeft ons de nodige wilskracht om ons levensdoel te verwezenlijken.†Om dit werk te volbrengen en de weg naar ons ware zelf tot het einde te kunnen belopen schenkt zij ons enorm veel vurige energie.

Wanneer wij deze energie op een juiste wijze gebruiken dan zal zij ons steeds de weg wijzen. Zij zal ons steeds bijstaan en ons helpen met het overwinnen van alle obstakels op onze weg.

Geef de moed nooit op want alles heeft een reden en Beschermengel VEHUIAH helpt ons met het beklimmen van de treden.

Elke dag is een nieuwe dag en Engel VEHUIAH is als het licht van de Zon dat ons steeds weer een vrolijke ochtend wenst. Elke dag toont zij ons 1 van Haar vele gezichten, en zo zal zij ons steeds verlichten. Zij laat ons vrij, zij geeft ons de vrijheid om te doen en te laten wat wij willen.

Doch als wij stil zijn en luisteren naar de eerste woorden die in ons opkomen zal zij ons steeds de raad geven die wij op dat moment nodig hebben.

Haar woorden zijn als zonnestralen die ons de weg wijzen zodat wij nooit meer hoeven te verdwalen. Wanneer wij elke dag haar Zon in ons laten opkomen, schenkt ze ons het leven van onze dromen.