Engelen van de DierenriemEngel Cahetel Channeling 8: De Inspirerende Gedachte

Geschreven door Michy   

 


In liefde ben ik met je, in voorspoed en geluk, in 't overtreffen van gedachten tot steeds betere van aard. Ik ben de liefde die je leidt tot de ontdekking van je ware zelf, ik ben de zachtheid die leidt tot kracht, tot wilskracht van de hoogste soort. Er valt zoveel te leren wanneer je naar je inspiraties luistert, inspiraties zijn het geschenk die de lichtjes brengen op je pad. Elke inspiratie die je tot leven brengt toont je wie jij werkelijk bent, ze brengt tot groei je grootste hoop tot die zijn manifestatie kent. Waar ligt het verschil tussen gedachten en inspiraties? Wat is het dat hen onderscheidt? Bij velen is niet elke gedachte inspirerend hoewel 't fijn zou zijn indien dit wel zou zijn. Inspiratie uit zich door het corresponderende gevoel, terwijl andere gedachten kleiner zijn. Eigenlijk zijn ze even groot, want veel ruimte nemen ze niet in beslag. Doch inspiraties kennen 't fijne gevoel dat hen boven gedachten uit doet staan. Ze zijn gedachten met een vleugje licht, het licht der nieuwe toekomstmogelijkheden, ze zijn de kansen op je pad die jij zelf waar zal maken.


De inspiraties je geschonken zijn dat wat 't hart sneller doet slaan, ze stijgen uit boven gedachten als een belofte die waar te maken valt. Het is de gedachte gevuld met potentieel die ze waakzaam in haar kern draagt, het potentieel dat verandering brengt, je zo steeds verder leidt op 't pad. Inspiraties zijn geen loze woorden of gevoelens, ze zijn de kracht waar alles uit start. De mens die in zichzelf gelooft is zich bewust van 't grote potentieel, hij laat zich hierdoor liefdevol leiden, schept zo zijn toekomst keer op keer. Het roept hem aan om in beweging te komen, om d' eigen gevoelens te erkennen, om in kunstzinnigheid te experimenteren met dat waar 't hart hem gewaar van maakt. Want inspiraties zijn gedachten geboren uit het hart's verlangen, ze tonen de weg naar dat wat je graag wil indien je open staat voor hun verhaal. Luister naar hen en vraag hen raad, het zijn je volmaakte richtingwijzers, ze tonen je de nieuwe toekomstmogelijkheden die zullen ontluiken indien je met hen aan de slag wil gaan.


Je kan hen natuurlijk ook negeren en voorkeur geven aan oude twijfels of aan angst. Al gauw zal hun trilling gevuld met potentie zich dan verlagen waardoor inspiratie gewoon een gedachte wordt. Zo is de mens een vat vol onvervulde kansen, tenzij hij inspiraties welkom heet, tenzij hij dankbaar en met 't hartsverlangen zijn nieuwe toekostmogelijkheden betreedt. Hoe anders kan de Ziel met je communiceren dan je te inspireren op elk moment, dan je liefdevol te leiden door fijne ideeën hoog van aard? Inspiraties zijn de mogelijkheden je geschonken door je Ziel, het zijn de stapjes tot zelfverwerkelijking die je Ziel je constant schenkt. Durf jij erop te vertrouwen dat inspiraties je leiden zullen, dat ze je leiden via 't verlangen van 't hart? Dat ze er zijn om je mooiste toekomst te creëren en ze je leiden elke stap op het pad? Inspiraties leiden steeds tot meer, tot meer van wie jij werkelijk bent. Ze leiden je door allerhande situaties , wees je bewust en dans met hen. Niemand werd ooit bedrogen door 't volgen van hartsgevoelde inspiraties, twijfel je toch, roep me dan aan. Mijn woorden brengen nieuwe inspiraties, Cahetel is mijn naam.

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik word me bewust van dat wat me inspireert
* Ik zie dat het de bouwstenen van mijn toekomst zijn
* Elke steen die ik leg brengt me dichter bij mijn doel
* Mijn doel wordt me onthuld via de inspiraties van mijn hart

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Cahetel
dat jij me bewust
maakt van mijn 
toekomstmogelijkheden

je toont me hoe 
ze beginnen als 
inspiraties die 
mijn hart een toon 
sneller doen slaan

in liefde 
beantwoord ik deze 
roep waardoor het 
verdere proces zich
aan me ontvouwt

zo ontdek ik 
dat inspiraties
de kern van de 
toekomst reeds
in zich dragen

ik hoef geen angst
of twijfel meer 
te kennen want
vertrouwen leidt
me nu de weg.
Amen
Michy 27/4/2013

Artwork: Rafael Yockteng

Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 8ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 26 tot en met 30 april. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.