Engelen van de DierenriemEngel Caliel Channeling 18: Het Geschenk der Liefde

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in de betovering van het moment, in het genot dat komt na contemplatie wanneer jij met inzichten gezegend bent. Ik ben de sparkel die je dag verlicht, de blijheid in je hart, ik ben de liefde die aan 't dagdromen maakt waardoor jij je wensen verwerkelijken kan. Ik ben de vreugde die in allen huist, de goddelijke reflectie van een leven dat bedoeld is fijn te zijn, ik ben het licht dat in je huist wanneer je hiervoor open staat. Ik wek de dromer diep in jou die weet dat hij 't mooiste realiseren kan, ik breng 't vertrouwen dat nodig is zodat jij steeds in de liefde geloven kan. Want liefde is niet persoonsgebonden, het is een sfeer die nooit doven kan, een sfeer van de allerhoogste trilling die je allerliefste wensen mogelijk maakt. Liefde is de trilling die 't meest goddelijk is van aard, de trilling die verwerkelijking brengt wanneer 't hart deze melodieuze toon durft slaan. In liefde wordt alles mogelijk daar 't de sfeer der onbeperkte mogelijkheden is, 't is daarom dat liefde niet persoonsgebonden is want haar kracht schijnt over heel je leven.

 

Het is slechts wanneer men een persoon als de belichaming van dit gevoel van liefde ziet, dat alles fout begint te gaan, aan de persoon worden dan bovennatuurlijke krachten toegedacht die helemaal niet stroken met de realiteit. Het is enkel de mens die waarlijk in liefde is die ogen heeft om waar te nemen, doch neemt men waar wat illusie is dan vallen gauw de maskers af. Dan verdwijnt datgene waarvan men dacht dat 't liefde was, komt haat en pijn hier in de plaats, wat eerst heel echt leek wordt illusoir wanneer liefde persoonsgebonden is. Liefde is een sfeer die alles en iedereen omringt, liefde is een staat van voelen die allesomvattend is. Er bestaat niets anders dan jij, je wereld en de liefde waarmee je hiernaar kijkt. Wanneer het hart het ritme van deze sfeer voelen kan en zich hier gewillig op afstemt, dan wordt de wereld een paradijselijk oord, want alles begint steeds met hoe jij naar je wereld kijkt. Laat het grote geheel je geliefde zijn, heb alles lief wat zich manifesteert, wees dankbaar voor de geschenken je gegeven want zo ontsluier je de geheimen van 't bestaan.

 

De liefdevolle benadering is geen roekeloosheid, het is niet de jacht op elk mooi wezen dat de revue passeert. Echte liefde laat je toe het goddelijke in alles en iedereen te ervaren waardoor dit als een boemerang naar jou weder reflecteert. Liefde en afgunst die gaan nooit samen, het zijn twee trillingen uit een heel verschillend veld. Liefde maakt blij, toont de volmaaktheid des levens, liefde opent de poorten die toegang schenken tot de wonderen der bestaan. Wanneer men deze liefde kent, wanneer men haar de kans schenkt om 't hoogste in eenieder te ervaren, dan wordt het hart heel blij en voelt zich waarlijk verliefd.... Doch 't is verliefdheid op het leven die als een fijn gevoel in 't hart begint. Wanneer men deze liefde voelen en cultiveren kan, deze liefde die niet persoonsgebonden is, dan trekt men steeds de juiste mensen aan waaronder ook de ideale partner behoort. Daarom is 't de liefde die de mens zich eigen zou moeten maken, de liefde die 't hart in blijheid kan laten stralen. De liefde is de hoogste trilling, het is het prachtigste goddelijke geschenk dat in overvloed beschikbaar is. Ik ben hier om je te tonen dat liefde enkel in 't eigen hart begint, in hoe je kijkt naar alles in je leven en alzo de magische betovering ervaart. In de grootste liefde ben ik met je, Caliel is mijn naam.

 

 

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Liefde is een warme sfeer die ik gaarne tot me neem

* Door in liefde te denken trek ik liefde naar me toe

* Wanneer ik liefde voel straal ik dit naar heel de wereld uit

* Ik dompel heel de wereld in haar trilling en ontzie hier niemand mee

 

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

lieve Caliel

dat jij me

de geheimen

der liefde

leren kan

 

ik weet nu

dat liefde niet

persoonsgebonden

is maar een

sfeer is die

in ieder huist

 

door mijn

wereld in liefde

waar te nemen

verhoogt de

trilling van

mijn bestaan

 

de gave om

me op deze

trilling af te

stemmen is een

meest goddelijk

geschenk

 

dit geschenk

deel ik graag

met heel mijn

wereld daar

het 't geheim

der liefde bevat

 

met deze gouden

sleutel in mijn

handen weet ik

dat ik mijn

wereld magisch

betoveren kan.

 

 

Liefde

 

Liefde is genieten van het leven

Liefde is openstaan voor het fijne

Liefde erkent het mooie der bestaan

Liefde ziet het goddelijke in alles

Liefde is ja zeggen tegen het leven

Liefde is nee zeggen vanuit het hart

Liefde is blijheid in vrijheid nastreven

Liefde is de goddelijkheid in iedereen

Liefde is een sfeer waar ik graag in vertoef

Liefde is de kracht die alles mooi maakt

Liefde is betovering die nieuwe kansen brengt

Liefde is weten dat ik het waard ben

Liefde is de kracht die mensen samen brengt

Liefde is de trilling die zich boven illusie verheft

Liefde is de sleutel tot ongekende mogelijkheden

Liefde is de schoonheid waar ik mijn blik op richt

Liefde is het goddelijke dat ik in een ander erken

Liefde is eeuwig daar ze 't gevoel is in mijn hart

Liefde is dankbaarheid die groeit en bloeit in mijn bestaan

Liefde is de kracht die mij steeds verder doet gaan

 

 

Deze engel uit het rijk der tronen is de 18de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 16 tot en met 21 juni. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.