Engel Daniel: De kunst der eloquentie

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in de vrede van het moment, in het wonder der communicatie en wat daaruit voortspruiten kan. Ik ben hier om je bewust te maken hoe je dankzij zachtzinnigheid van woorden zoveel nieuwe kansen in 't leven belichten kan, hoe je hierdoor situaties naar je hand zetten kan, want woorden zijn de bouwstenen van je realiteit. Eloquentie is mijn gave, ze brengt het mooiste in alles en iedereen naar boven, ze brengt de rust die agressie overbodig maakt, ze brengt de vrede waardoor men veel vlugger zijn doel bereikt. Heb je er al eens bij stil gestaan hoe helend of hoe moordend woorden kunnen zijn? Hoe ze steeds het verdere verloop van elke situatie bepalen en hoe ze tonen of men al dan niet reeds meesterschap heeft bereikt?

Elk woord dat de mond verlaten heeft komt op eigen wijze tot leven, soms blijft het jaren of levenslang in iemand's hoofd verder suizen en kan je enkel hopen dat wat gezegd was dus echt wel de moeite bleek te zijn. Indien 't een belediging was die zo door de ander bijgehouden wordt brengt dit energie die soms moeilijk bij te stellen valt, indien het daarentegen om een wijs inzicht ging heeft dit een ander's leven misschien voorgoed betoverd en verblijd. Elk woord kent zijn effecten, elke zin is een kunstwerk op zich. Woorden kunnen zacht zijn en stil als fijne roerselen in de geest, of zich aaneenrijgen in harmonie tot een zielsverheffende melodie. Woorden blijven leven, worden niet zo gauw vergeten, 't is daarom dat ze zo belangrijk zijn. Ze worden gebruikt om te reageren op wat men al dan niet interessant vindt... Zo kunnen woorden snijden, kwetsen, beminnen en veel meer, ze zijn een kunst des levens waar elk mens meesterschap over bereiken kan.†Soms zijn ze ook niet nodig en zegt stilte zoveel meer, doch ook hier is het de kunst om te begrijpen wanneer welke benadering 't beste lijkt.

De kunst van dat wat woorden doen wordt beeldend voorgesteld door Dr. Emoto die water betovert met woorden van liefde en ook haat waarna hij de hierop volgende structuren gadeslaat. Woorden zijn er om over na te denken, om te denken alvorens ze worden geuit, om zodoende hun effecten waar te nemen waardoor men veel bewustere zinnen maakt. Het lijkt misschien moeilijk om dit te leren, maar eigenlijk is het een spel, het is de gave der eloquentie, de troef die 't leven zoveel boeiender maakt. Wees je dus bewust van deze gave en waar ze je toe leiden kan. Vertrouw dat ook jij hierin uitblinken kan, in blijheid inspireer ik je graag. Roep me aan wanneer je 't mysterie der eloquentie wil doorgronden, steeds ben ik met je om je hierbij te leiden, Daniel is wie ik ben.

Affirmaties

* Ik word me bewust van de trilling die bij elk woord hoort

* Ik word me bewust van de kracht die elk woord uitstraalt

* Ik zie nu hoe woorden helend of afbrekend kunnen zijn

* Bewust creŽer ik zo mijn eigen werkelijkheid

Gebed

Dankzij jou

lieve Daniel

word ik me

bewust van de

kracht die

in me huist

ik besef dat

mijn woorden

zinnen worden

die mijn

werkelijkheid

transformeren

ik kan mijn

woorden

laten dansen

of ze laten

snijden als het

scherpste mes

ik weet dat jij me

bewustzijn

schenken kan

waardoor ik

alles in pure

eloquentie uit

deze gave

brengt me ware

leiderschapskwaliteiten

die moeilijk te

evenaren zullen zijn

hiervoor dank ik je

uit het diepst

van mijn hart,

Amen

Deze engel uit het rijk der Vorstendommen is de 50ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 28 november tot en met 2 december. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.