Engelen van de DierenriemEngel Elemiah Channeling 4: Liefde en Dankbaarheid

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik aanwezig op deze meest wonderlijke reis, mijn liefde reikt je nieuwe kansen aan die je zullen leiden op je weg. Nooit ben je alleen, lief kind, een schare engelen omringt je steeds. Zo ontvang je inspiraties met transformatie als enig doel. Ik breng je situaties die de weg vrijmaken naar meer, situaties die je zullen dienen indien je er op de juiste manier naar kijken wil. Kijk dus met de ogen van je hart, doe dit enkel in liefde en dankbaarheid. Elke situatie bevat een kern die dankbaarheid mogelijk maakt waardoor verdere groei gewaarborgd wordt. Het heeft geen zin je focus te blijven richten op wat het is waar je niet van houdt, doch wanneer je je aandacht richt op hetgene hieruit groeien kan, dan pas kijk je met de ogen van het hart. Dankbaarheid brengt verwerkelijking van dat waar jij het meest aan denkt. Laat dankbaarheid de bouwsteen zijn waarmee jij je mooiste idealen verwezenlijkt. Elke situatie is een leidraad op je pad, het is pas door het bewandelen van velerlei ervaringen dat het einddoel zichtbaar wordt. Elk moment dat je wordt geschonken heeft haar reden van bestaan, ervaar 't moment zoals het komt en weet dat het je dienen kan. Elk moment in dankbaarheid bekeken helpt onfeilbaar mee aan jouw zielegroei.Je kan het vergelijken met het zaadje dat ontkieming kent: wanneer het mopperen zou over het donkere zand dat haar omgaf en daar vol walging naar zou kijken dan zou de essentie haar ontgaan, de essentie dat het zand de vruchtbare bodem is die verdere groei op wonderbaarlijke wijze mogelijk maakt. Het zand is niet het einddoel, doch het begeleidt haar in haar groei, het voedt haar en het steunt haar zodat ze ongehinderd verder groeien kan. Zo is het ook met situaties, ze zijn niet altijd wat ze lijken. Doch steeds zijn ze nodig om je gewenste einddoel te bereiken, ze schenken je de kracht alsook de lessen die je leiden op je pad. Situaties leren je om vertrouwen te hebben, om te durven geloven in jezelf, om te durven realiseren wat je diep in je hart zo heel graag wenst. Daarom ook is de liefde zo belangrijk waarmee je naar onze geschenken kijkt, elke situatie is een geschenk wanneer je er in liefde en dankbaarheid naar kijkt. Ik leer je om het denken te verheffen tot je in alles echt iets moois kan zien, het is de snelste weg tot groei en tevredenheid daar ze de trilling des levens pijlsnel verhoogt. Zie onze geschenken dus voor wat ze zijn en weet dat niets ooit voor niets naar je komt. Elke situatie kan op ontelbare manieren worden bekeken, dus waarom zou liefde dan niet de beste zijn? Liefde en dankbaarheid, in feite zijn ze één, het zijn twee handen samen die 't wonderlijke mogelijk maken. Vertrouw dat je 't in je hebt om in liefde en dankbaarheid te leven daar dit alles transformeert wat voorheen pijnlijk was.Laat mijn woorden je zeer genegen zijn, ze brengen groei waar het voordien eerder stagnatie leek. Dit is de sleutel tot de grootste begrippen waardoor de levensbelevenis ineens haar transformatieve doorbraak kent. Leef deze waarheid, probeer haar op velerlei manieren uit en ontdek met vreugdevolle verbazing de wonderen die hieruit voortvloeien. Je leven is niet bedoeld om moeilijk te zijn, het is geheel afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. De liefdevolle genegenheid voor het pure wonder dat het leven is opent de visie die waarheid bevat. De waarheid is heel simpel: het is hoe je naar het leven kijkt dat je het ervaren zal. Kijk jij met de bewuste geest die weet dat 't mooie meer moois voortbrengt? Geniet jij van het mooie je geschonken? Open je je armen in dankbaarheid? Schenk je liefde aan de wereld die jou steeds omringt of kijk je ernaar in ontevredenheid? De keuze is aan jou, mijn kind, maar weet dat jouw zienswijze steeds haar gevolgen kent. Elke emotie die je verkiest te benutten brengt steeds meer gevolgen van dezelfde trilling voort. Wanneer we angst, roddel, twijfel of strijd verkiezen boven liefde en dankbaarheid dan zal dit ongetwijfeld naar jou weerkaatsen tot het moment dat je een andere emotie kiest. Zo en niet anders zal je situaties ervaren, je vrije wil kan kiezen al naar gelang. Verkies jij de trilling der zwaarte of de trilling van dankbaarheid onder eender welke omstandigheid? De keuze is aan jou, het resultaat je geschenk. In liefde ben ik met je om je deze lessen te leren, roep me aan wanneer je 't even moeilijk hebt. Ik help je om situaties te transformeren, Elemiah is mijn naam.Affirmaties
~~~~~~~


* In dankbaarheid beleef ik mijn situaties
* Ik weet dat dankbaarheid mijn trilling verhoogt
* Verhoogde trilling leidt tot hernieuwde situaties
* Deze nieuwe situaties hebben wonderen als gevolg

Gebed
~~~~


Ik dank je
Elemiah
uit de diepte
van mijn hart

ik dank je
dat jij me toont 
wat dankbaarheid
doen kan

zo verander ik
situaties door er
met nieuwe emoties
naar te kijken

nieuwe emoties 
die spiraalvormig 
steeds hoger 
reizen in liefde

al doende creëer
ik het wonderlijke
in mijn dagelijks
bestaan

met dank aan jou
lukt dit me goed
zo wil ik graag
verdergaan.
Amen

Michy 5/4/2013Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 4de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 5 tot en met 9 april. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

 

 

Artwork: Rafael Yockteng