Engelen van de DierenriemEngel Hahaiah Channeling 12: De verheven Gedachtensfeer

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, als een roos die openluikt, als de duif die vrede in 't denken brengt indien je hiervoor open staat. Het goddelijke licht der onvoorwaardelijke voorzienigheid schijnt steeds in liefde op de plannen die je maakt, 't is 't licht dat klaarheid en inspiraties brengt dat 't zetten der stappen zoveel makkelijker maakt. Wanneer je je vertrouwen hierin stellen kan, wanneer je weet dat alles steeds zijn reden heeft, dan kan je onbevreesd je stappen zetten want wanneer de wil in de zuiverheid van 't hart geankerd ligt is er niets dat mis kan gaan. Met mij leer je om te vertrouwen dat je ontvangen zal datgene wat je toebehoort, dat je het waard bent om het mooiste te wensen daar 't alzo is dat je je mooiste toekomst creëert. Weet dat je steeds datgene ontvangen zal waarvan je diep vanbinnen voelt dat je het jezelf gunnen kan, alles begint steeds in de eigen gedachtenwereld en de waarde die je jezelf al denkend toekent. Maar gedachten zijn veranderbaar, ze zijn heel bewegend en ook vluchtig van aard.

 

Ze zijn even beweeglijk als het moment dat steeds verandert van tel tot tel, 't is daarom ook dat kennis van 't moment tot bewustzijn leidt, bewustzijn van de kracht tot verandering die hier haar plaats in kent. Elk moment draagt in zich de sparkel die leidt tot transformatie, de sparkel die ontstoken wordt door 't veranderende gedacht. Het denken ligt aan jou lief kind, het is de sleutel die 't moment verheffen kan. Verheffen door 't geinspireerde denken, door wat je zelf wil geloven dat je ontvangen kan. Alles ligt aan jou en hoe jij je wereld bekijken wil. Het vertrouwensvolle denken is de sleutel, elk moment is als een nieuwe poort die door 't transformatieve denken haar opening kent. Neem dus tijd om rustig na te denken over wat het is dat je bereiken wil. Wat is het dat jou 't gevoel van waarde schenkt, 't gevoel dat 't leven zoveel mooier maakt? Integreer je ook 't geluk en de harmonie van anderen in je fijnste ideaal? Voel je de blijheid die je zo ook schenken kan? Vind je je eigen ideaal dat zowel jezelf als je naaste blij maken kan? Kan je je denken laten reiken tot een plaats waar geluk werkelijk bestaat?

 

Zo je denken, zo je uiteindelijke beleving, want 't is in 't liefdevolle gedachtegoed dat elke manifestatie haar begin kennen zal. De verheven gedachte leidt tot aardse manifestatie der goddelijke voorzienigheid, ze is de sleutel die de nieuwe toekomstmogelijkheden ontsluit. Het is daarom dat besef van deze grote kracht die in jou huist belangrijk is voor de bewuste verfijning van heel je bestaan. God's licht der voorzienigheid kan nooit stoppen met schijnen, heel gul schenkt het steeds dat waar je om vraagt, doch ontvangen kan enkel naar wat je vindt dat je waard bent dus kijk naar jezelf met de liefde van 't hart. Weet dat de sluiers die verhullen wat je graag gemanifesteerd zou zien slechts creaties zijn van de geest die 't zichzelf niet waard vindt om te ontvangen. Hoe verhevener de geest zich op de eigen waarde richt, hoe dunner en fijner elke sluier wordt tot ie uiteindelijk verdwijnt. Weet dat je 't waard bent om de verwerkelijking van je idealen te ontvangen, weet dat de vergeven geest je de kracht tot 't zetten van de juiste stappen schenkt. Roep me aan wanneer je hier stapje per stapje al spelende mee wil experimenteren, de inspiraties die ik schenk betoveren het volgende moment. In liefde ben ik met je, Hahaiah is mijn naam.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* In liefde luister ik naar de inspiraties die ik krijg

* Ik heb nu de moed om ze in praktijk te brengen

* Stapje per stapje creëer ik zo mijn ideale bestaan

* In speelsheid en wijsheid verhef ik mijn denken

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Hahaiah

voor de

sleutel die

jij me

schenkt

 

de sleutel

die in 't

liefdevolle

denken

verankerd

ligt

 

de sleutel

die elk

van mijn

gedachten

liefdevol

verheffen kan

 

de sleutel

die past

op de poort

die op elk

moment voor

me ontluikt

 

elk moment

dat haar

oneindig

creatieve

sparkel

schenkt

 

de creatieve

sparkel die

mijn ideale

manifestatie

mogelijk

maakt.

Amen

Mich17/5

 

Deze engel uit het rijk der cherubijnen is de 12de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 16 tot en met 20 mei. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden