Engel Hahasiah: Het licht der mogelijkheden - van 't negatief tot 't positief

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in de betekenis van het moment, in de kennis van het wonderbaarlijke en waar dit toe leiden kan. Ik vraag je om open te staan voor 't onverwachte dat 't leven brengen kan, voor de kansen die worden verwerkelijkt wanneer jij je licht hierop schijnen kan. Soms lijkt het moeilijk om datgene te belichten wat tot nu toe slechts een vage mooie droom was, om te durven vertrouwen dat deze door gerichte focus en geduld verwerkelijking kennen zal. Toch is elk element reeds in de duistere kamer van het onderbewustzijn aanwezig, wachtende als een droom of verlangen tot jij er bewust je licht op schijnt. Alles is mogelijk mits liefde, geduld en vertrouwen, mits het durven richten van je focus op wat het is dat je waarlijk wil.

Het liefdevolle richten der focus is een kunst van hoge aard, ze schenkt licht op nieuwe mogelijkheden waardoor men 't verloop der toekomst bewust veranderen kan. Daarom is 't noodzakelijk af en toe eens tijd te nemen om diep naar binnen te kunnen gaan, om af te zakken naar die donkere kamer waar uit 't negatief een positief gevormd worden kan. Bewustzijn van dit proces brengt zowel mindfulness als bewuste creatie met zich mee, men plant de zaadjes van wat eens zal zijn en vertrouwt verder op de goddelijke hand. Hoe mooi men denkt dat een droom zijn verwerkelijking ook kan kennen, het vertrouwen in die goddelijke spark die de perfecte afwerking kent zorgt ervoor dat aangename toevalligheden je zullen leiden naar je doel, een doel dat dankzij 't geduld en vertrouwen de fijnste afwerking kennen kan. Geduld is nodig omdat elk zaadje zijn tijd van ontkieming en groeien vraagt tot het de bloem wordt die bedoeld is te zijn.

Het helpt niet om ondertussen aan de stengel te trekken, wel om het te voeden met het water der hoop en dankbaarheid. Ter juister tijd zal je droom zich verwezenlijken, ook het proces dat hiertoe leidt zou een blijde gebeurtenis moeten zijn, een blijde gebeurtenis die harmonie en geloof in 't eigen kunnen kent. Te veel mensen leggen hun focus op het onaangename en blijven dan morren omdat 't hun niet bevalt, doch zo belicht men de ongewenste mogelijkheden, 't is door meditatie en mindfulness dat men hier verandering aanbrengen kan. Wie bewust creŽert die weet dat men zelf schepper is van 't eigen bestaan, dat men zelf verantwoordelijkheid draagt door hoe men d'eigen wensen en dromen doch ook angsten en twijfels belicht. Ik ben hier om jou te tonen dat jij een wezen bent met een heel scheppende aard, dat jij op elk moment telkens weer je eigen werkelijkheid schept. Roep me aan in meditatie, vol liefde toon ik je de weg, Hahasiah is wie ik ben.

Affirmaties

* In liefde bekijk ik mijn wensen en dromen

* Ik ben me bewust van wat het is dat ik wil

* Ik weet dat ik zelf mijn werkelijkheid schep

* Dit doe ik vanuit het liefdevolle hart

Gebed

Ik dank je

engel Hahasiah

dat jij me

toont hoe ik

het licht van

mijn focus

het best

benutten kan

jij helpt me

te kunnen

mediteren

en zo mijn

donkere kamer

in te gaan

in deze donkere

kamer huizen

alle tot nu toe

onbelichte

mogelijkheden

wanneer ik

hier mijn

licht op schijn

creŽer ik

moedwillig

mijn eigen

verdere bestaan

ik word me

bewust dat het

fijner is om

mijn wensen

te belichten

dan angsten

en twijfels

hoe meer ik

hiermee oefen

hoe bewuster ik

mijn eigen

werkelijkheid

scheppen kan.

Amen

Deze engel uit het rijk der Vorstendommen is de 51ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 3 tot en met 7 december. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.