Engelen van de DierenriemEngel Hekamiah Channeling 16: Trouw Aan Je Idealen

Geschreven door Michy   

 

 

Ik ben met je in de liefde die rust brengt in de drukte van 't bestaan, in de volmaakte harmonie die voortkomt uit de stilte van de vrede in het hart. Ik breng de trouw die nodig is om je mooiste doelen te bereiken, de trouw aan je mooiste idealen, trouw aan de lokroep van je hart. Ik schenk je de kracht om in 't hoogste te geloven, om vol moed je hoogsteigen pad te belopen, om je niet af te laten leiden door datgene wat je van je droom weerhoudt. Ik prik door de sluiers die je 't zicht ontnemen, breng je zo weer dichter bij jezelf, bij je Ziel en de inspiraties je geschonken zodat je zelfbewust je stappen zetten kan. Ik toon je dat je 't mooiste kan bereiken indien dat is wat je echt wil, alle kracht is jou gegeven ter uitdaging van je twijfels en je angst. Om je pad als een echte krijger te bewandelen ga je geen confrontaties uit de weg, je beschouwt ze enkel als puzzelstukjes, puzzelstukjes die je de richting wijzen, waar je ook bent. Ik ben als een map die je leidt naar je schat, een map die voor de dappere krijger algauw een heuse schatkaart wordt. Ben je bereid het avontuur te omarmen, wetende dat elke hindernis op je weg slechts een innerlijk obstakel verbergt?

 

Door zo zelfbewust het pad te bewandelen, door uiterlijke omstandigheden als leidraad voor innerlijke transformaties te beschouwen, zo leer je wat echt is en nooit kan vergaan. Zo leer je dat alles eerst in je innerlijk haar oorsprong vindt, in je denken en voelen, in hoe je naar je wereld kijkt. Wanneer we uitgaan van het standpunt dat alles in jezelf begint, waarom zou je jezelf dan kleineren door datgene waar je niet van houdt? Waarom zou er dan afgunst of enige vorm van gebrek je denken en voelen beheersen terwijl je weet dat 't ook anders kan? Hoe zou je wereld transformeren indien je iedere Ziel op je pad als je broeder zag, indien je in eenieder het goddelijke zou wensen te aanschouwen in een onaflaatbaar streven naar vrede op Aard? Indien de uiterlijke wereld een reflectie is van je innerlijke zelf, wat valt er dan te veranderen opdat beide werelden volmaakt in liefde kunnen zijn? Is het dan niet logisch dat het hart je leiden kan? Dat de inspiraties je geschonken enkel transformatie hebben als doel?

 

Is het niet logisch dat je getest zal worden tot je waarlijk in de liefde kan zijn, in de liefde voor het leven die haar oorsprong vindt in jezelf? Ik schenk je de trouw om in je doelen te geloven, de kracht om hen na te streven uit het diepst van je hart. Met elk stapje dat je zet om je van oude obstakels in het denken te bevrijden schenk ik meer licht, meer kleur in je bestaan. Degene die vertrouwen heeft zal de effecten vlug ervaren, het leven is een spel, speel het vanuit het vreugdevolle hart. Durf af en toe een risico te nemen om je mooiste dromen te creëren en luister ondertussen naar de inspiraties die je krijgt. Hoe belangrijk is het voor je om je eigen verantwoordelijkheid te nemen, om trots te zijn op de individualiteit die jou uniek maakt zoals je bent? Laat twijfel varen en heb het vertrouwen zo groot als een mosterdzaadje, weet dat je dankzij je vaste wil verder geleid wordt op weg naar je schat. Laat ons vandaag vieren dat jij bent wie jij bent, laat ons vieren dat jij in dit leven gekomen bent om te leren en te evolueren, om beetje bij beetje de diamant te polijsten die jij waarlijk bent. In liefde reik ik je mijn hand, Hekamiah is mijn naam.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Stapje per stapje bewandel ik mijn pad

* Ik sta open voor wat het leven me brengt

* Onder alle omstandigheden blijf ik trouw aan mijn droom

* Zo ontdek ik dat alles een reflectie is van mijn inerlijke zelf

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Hekamiah

dat jij me de

kracht en het

vertrouwen

schenken kan

 

dankzij jou

heb ik de

moed om in

mijn dromen

te blijven

geloven

 

zachtmoedig

ontwar ik de

obstakels die

me voordien

tegenhielden

van wat ik wou

 

ik aanvaard

eenieder nu

als broeder

op mijn pad

zodat mijn wereld

vol liefde kan zijn

 

ik vergeef

alles wat me

ooit heeft

pijn gedaan

en vervolg nu

met nieuwe moed

 

met nieuwe moed

komen ook nieuwe

mogelijkheden

en hiervan maak ik

graag gebruik.

Amen

Michy 6/6

 

Deze engel uit het rijk der cherubijnen is de 16de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 tot en met 10 juni. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.