Engelen van de DierenriemEngel Lauviah Channeling 17: De Innerlijke Contemplatie

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de studie van het grotere geheel, in 't detail dat tot verdere stappen wijst wanneer de geest in contemplatie gaat. Contemplatie leidt tot kennis, daar het de beweegreden achter situaties onthult, een situatie is niet altijd wat het lijkt tot men haar bestaansvorm contempleert. Wanneer men de tijd neemt om even stil te zijn en zonder oordeel na te denken, dan kijkt men vanuit een ander perspectief waardoor elke situatie zich meer onthult. De onbevooroordeeldheid waarmee men kijken kan is hier van 't allergrootste belang, want elk oordeel verkleurt en verzwaart 't zicht waardoor men niet meer helder denken kan. Zonder deze helderheid lijkt wat je doormaakt soms hopeloos of uitzichtloos, doch 't onbevooroordeelde contempleren brengt steeds de oplossing naar je toe. Dit is omdat telkens wanneer men zonder oordeel is de trilling der bestaan verhoogt, elke verhoging der trilling brengt meer stukjes van de puzzel naar je toe waardoor de waarheid steeds meer zichtbaar wordt. Schuld, boosheid en angst zijn voorbeelden van veroordelend denken, ze zorgen dat je situaties door een filter ziet, een filter die de waarheid buitensluit. Daarom raad ik je de stilte van geest aan wanneer je contempleren wil, de stilte die alle filters eventjes uitschakelt waardoor de visie terug helder wordt.

 

Een makkelijke oefening die ik je aan kan raden is om even in je alpha-staat te gaan, een oefening die voor iedereen haalbaar is en een heldere kijk heel goed mogelijk maakt. Sluit je ogen en richt je pupillen naar omhoog, naar omhoog zodat ze gericht zijn naar de ruimte van je kroonchakra. Tel nu naar beneden van 72 naar 1, wetende dat je met elk nummer dat je in gedachten zegt elk van onze engelenkrachten aanroept zodat we ons licht schijnen op de situatie waar jij een helder zicht op wenst. Bij 1 laat je je pupillen weer naar beneden komen zodat je met gesloten ogen een ontspannen zichtveld verkrijgt. Wij helpen je de filters te verwijderen waardoor je zonder oordeel kijkt, zo reiken we vol liefde puzzelstukjes aan die jou meer begrip schenken aangaande je bestaan. Weet dat de stilte oplossingen brengt, dat je zo je trilling verhogen kan naar wens. Verhoogde trilling brengt je dichter bij je Ziel die steeds 't hemels licht op je neerschijnt. Dit hemels licht bevat het antwoord op alles wat er ooit gebeurt want er is niets wat haar ooit kan ontgaan. Mits oefening en hartsgevoeld vertrouwen wordt het heel fijn om deze contemplaties aan te gaan. Ik ben hier om je te leiden, steeds ben ik aanwezig in de stilte van de geest, ik breng de antwoorden die leiden tot meer kennis en begrip waardoor elke situatie meer verstaanbaar wordt.

 

Het leven is een groot mysterie, maar 't zou altijd een fijne puzzel moeten zijn. Er is niets om over te wanhopen ook al kan 't op 't eerste zicht zo lijken, want elke situatie draagt steeds de oplossing in haar kern. Eens men leert om hier een glimp van op te vangen door 't in stilte leren kijken in onbevooroordeeldheid, dan komt men steeds dichter bij zijn ware zelf, het innerlijk licht dat voor alles haar oplossing kent. Ik raad je aan om elke dag even in je alpha-staat te gaan, algauw wordt het dan een heel boeiend nieuw avontuur. Je geest zal na een tijdje ook dagdagelijks veel helderder beginnen werken waardoor alles zoveel fijner wordt. Het is niet dat de mens zijn situaties niet aankan, het zijn enkel de filters van het denken die de logica der waarheid van je kunnen weerhouden. Het is mijn taak om je de kunst der ware contemplatie aan te leren, de kunst die geur en kleur schenkt aan je bestaan. Weet dat er geen enkele vraag is die haar eigen antwoord niet kent, weet dat geen enkele situatie werkelijk uitzichtloos is. Weet dat ik hier ben om je gave van 't contempleren te stimuleren, Lauviah is mijn naam.

 

 

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* In de stilte der geest komt elk antwoord naar me toe

* Elke situatie draagt steeds haar oplossing in zich

* In alpha-staat krijg ik mijn puzzelstukjes aangereikt

* Zo baan ik mijn weg naar een helder bestaan

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

lieve Lauviah

dat jij me

de kunst der

contemplatie

schenkt

 

ik leer nu

dat het stillen

van mijn geest

helemaal niet

moeilijk

hoeft te zijn

 

wanneer ik

mijn ogen sluit

en met pupillen

naar omhoog

van 72 tot 1 tel

kom ik in alpha

 

door deze

oefening roep ik

mijn liefdevolle

cirkel der engelen

aan waardoor

alles helder wordt

 

in deze helderheid

ontvang ik de

antwoorden

die me verder

zullen leiden

hiervoor dank ik je.

Amen

 

Michy 14/6

 

Deze engel uit het rijk der tronen is de 17de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 11 tot en met 15 juni. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.