Engel Lecabel Channeling 31: De vreugdevolle inspiratie

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in de kracht der genialiteit, in het oplossingsgerichte denken dat tot 't begrijpen van je wereld leidt. Ik schenk je inventieve ideeŽn en een liefde voor het leven, de kans om situaties vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen door het volgen van je hart. Aan inspiraties heb je met mij geen gebrek, maar volg je ze ook op en deel je je gaven met anderen in een gevoel van liefdevolle samenhorigheid? Ik ben hier om je te tonen dat ook wanneer je bent gezegend met de gave der vreugdevolle inspiratie en een goed oog voor dat wat mooi en fijn is, je dit ook best met anderen delen kan, daar hetgeen men enkel voor zichzelf houdt meestal geen verdere groei kennen kan. Gebruik mijn inspiraties dus vreugdevol, voed hen steeds met dankbaarheid, geniet met volle teugen van wat je wordt geschonken en deel dit ook in edelmoedigheid. Zo zal het je goed gaan en blijven mooie kansen tot je komen, zo wordt inspiratie gedeelde genialiteit.

Er is zoveel dat jij de wereld te bieden hebt wanneer je hart en geest hiervoor open staan. Laat gaan van al wat weerstand biedt en zet je stappen dan gezwind, ik schenk je alle kans van slagen wanneer je je vreugde met anderen deelt. Tussen inspiraties en verwerkelijking wordt soms een weerstand opgebouwd, een weerstand die natuurlijk is en geheel verdwijnt wanneer men stapjes zet. Het is door deze stapjes, door stapjes dag na dag, dat inspiratie verwerkelijking kent, dat men de juiste situaties naar zich toetrekken zal. Geniet dus van de inspiraties je gegeven, zet je stapjes naargelang, geniet van het proces dat alles tot leven brengen kan door de kracht die ik je schenk. Roep me aan wanneer er nog twijfel heerst, weet dat ik steeds aanwezig ben, in liefde toon ik je verdere stapjes waardoor 't leven enkel verrijking kent. Vele kansen worden je geschonken daar er voor elk obstakel steeds een oplossing bestaat, een oplossing die zich bevindt in de hoogste trilling waartoe het denken zich verheffen kan wanneer het angsten achterlaat.

Elk obstakel is een les met transformatie als enig doel, een les die vele inzichten brengt wanneer de geest zich op de mogelijke oplossingen richt. Datgene waar de geest aan denkt wordt in de uiterlijke wereld steeds belicht. Denkt de geest aan pijnen en tekorten dan zal hij die bewaarheid zien. Doch wanneer de geest zich verheft en rustig oplossingen begint te contempleren, dan schijnt die zijn licht op de tot nu toe ongekende toekomstmogelijkheden die dan als inspiraties worden belicht. Zo is overstijging steeds mogelijk, ik schenk de kracht van moed en hoop, de kracht om 't oude te overstijgen door de hemelse inspiraties die je zo ontvangt. Gebruik ze in dankbaarheid en zet je stappen liefdevol, deel je gaven met eenieder die ze gebruiken kan en weet dat je leven bedoeld is om vreugdevol te zijn. In liefde ben ik met je, Lecabel is mijn naam.

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik sta open voor de inspiraties die ik ontvang

* Weerstand wordt verbroken door de stappen die ik zet

* Stapje per stapje bereik ik zo mijn mooiste doelen

* Mijn oplossingsgerichte denken kan elk obstakel overkomen

Gebed

~~~~

Ik dank je

Lecabel

dat jij me

liefdevol

inspireert

op elk moment

jij toont me om

mijn blik niet

op problemen

maar wel op

oplossingen

te richten

hierdoor

ontvang ik

inspiraties die

me verder

leiden naar

mijn doel

stapje per stapje

verbreek ik elke

weerstand

waardoor de

vreugde tot

me komt.

Amen

Deze engel uit het rijk der heerschappijen is de 31ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 23 tot en met 27 augustus. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.