Engelen van de DierenriemEngel Lelahel Channeling 6: Het Liefdevolle Engelenlicht

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je op deze wonderlijke reis, mijn vreugde ligt in jouw transformatie en hoe ik je hiermee helpen kan. Alles wat er ooit gebeurt heeft slechts verheffing als haar doel, verheffing van je gedachtensfeer waardoor het mooiste mogelijk wordt. Hoewel de reis voor sommigen soms moeilijk lijkt, is dit geenszins de bedoeling, we werken enkel aan 't overstijgen dat zo weer licht in 't duistere brengt. Wat duister is en pijn doet zijn enkel de knoopjes in je trillingsveld, het zijn de obstakels die te overwinnen zijn door de liefdevolheid waarmee je ernaar kijkt. Wanneer je weet dat alles steeds zijn reden heeft en alles ook oplosbaar is, dan wordt het eens zo makkelijk om er in liefde naar te kijken, om afstand te doen van twijfel of de angst dat 't je niet lukken zal. Want angst en twijfel zijn trillingen van de zwaardere soort, ze brengen duister daar waar licht zou moeten zijn. Ze verduisteren de lichtpuntjes die alom aanwezig willen zijn, de lichtpuntjes die je leiden op je pad. De lichtpuntjes worden gevonden wanneer men alles in liefde en dankbaarheid bekijkt, want liefde brengt licht waar het eerst duister was en dankbaarheid brengt de groei die het licht feller maakt. Hoe feller het licht, hoe mooier de situaties, want elke situatie komt tot bloei door het licht dat ze ontvangt. Het licht breng je in jezelf tot leven door open te staan voor dat wat je ziet.

 

Op elke situatie schijnen wij als engelen ons licht, zo maken we je duidelijk wat er is in je leven dat om meer liefde vraagt. De les is heel duidelijk, heel makkelijk en speels, kijk om je heen in liefde voor wat je ziet. In deze liefde ligt de oplossing die het oude overstijgt, ze brengt de nieuwe kansen waardoor transformatie mogelijk wordt. Ook de lichamelijke klachten waar de mens onder lijdt ontstaan door de zwaarte waarmee men 't leven bekijkt, de lichtheid der liefde brengt ook hier overstijging met zich mee daar dit licht alles heelt wat voordien problematisch leek. Er valt dus helemaal niets te verliezen maar wel veel te winnen wanneer men verkiest om in liefdevolheid te zijn, zo transformeer je situaties, legt hun oplossing bloot waardoor het leven gaat stralen zoals nooit tevoor. Ik laat de Zon in je ontwaken, de Zon die haar licht zonder vooroordeel schenkt. Nooit zal de Zon ophouden met stralen en dit is de les die ze je zo graag breng. Eenieder heeft deze kracht, ze ligt geankerd diep in jezelf, eenieder kan stralen net als de Zon waardoor zo ook 't leven van ieder ander wordt geïllumineerd. Laat de liefde en de dankbaarheid steeds schijnen, laat zo de oplossing al stralend tot je komen. Weet dat je zo elke situatie magisch kan betoveren, daar ze niets meer nodig heeft dan 't licht dat je op haar schijnt. Geloof in jezelf, geloof dat je 't kan en weet dat 't leven bedoeld is om als een mooie droom te zijn. Niets houdt je tegen om 't liefdevolle uit te proberen, daar je zonder twijfel reeds gemerkt hebt dat de rest toch niet werkt.

 

De liefde verwacht ook dat je met haar kracht jezelf, je gedachten, je emoties en je daden bekijkt. Hou je van jezelf zoals je bent en gun je jezelf ook de liefdevolle benadering die je ongetwijfeld nodig hebt? Neem je wel tijd om de dingen te doen waar je van houdt en geniet je er ook werkelijk van wanneer je ze doet? Ben je dankbaar voor het mooie dat je door ons wordt geschonken, wetende dat dankbaarheid steeds groei en bloei in zich houdt? Ik ben hier om je de lessen der vreugdevolheid te leren, de lessen die ontstaan uit de kracht die de liefde met zich brengt. In dankbaarheid schijn ik onophoudelijk mijn liefdeslicht op jou zodat we samen de harmonie bereiken waardoor 't zware verdwijnt. Er was een tijd, ooit heel lang geleden, waar wij engelen jullie beste vrienden waren. Eenieder was verbonden met de melodieuze kracht van licht en liefde waardoor de dans der engelen een fijne harmonie op Aarde bracht. Het was het begin der verdere kosmische evolutie, lang voor de les van dualiteit haar begin kennen zou. Met dualiteit ontstond ook duister en zwaarte, de trillingen die jullie tijdens de volgende incarnaties zouden leren overkomen. Een vrije wil werd aan de mens geschonken om te experimenteren al naar gelang. Uiteindelijk leidt elke les tot het herkennen en behouden van een hogere trilling die jullie zo weer dichter tot ons brengt. Diep in het onderbewustzijn woont nog steeds de herinnering aan de harmonie die deze tijd heel lang geleden in zich droeg, want verdwijnen kan ze nooit. Roep me aan wanneer je zelfkennis wenst, ik ben er steeds en help je graag, Lehahel is wie ik ben.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik geloof dat ik dat wat duister is in liefde kan overstijgen

* Liefde en dankbaarheid brengen groei in alles wat ik zie

* Zo vind ik de lichtpuntjes die me helpen op mijn pad

* De lichtpuntjes die de weg wijzen naar mijn mooiste bestaan

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Lelahel voor

de gave van

transformatie

die jij brengt

 

de gave die

licht brengt

daar waar 't

nu soms toch

nog duister is

 

door in liefde

te kijken kan

ik nu zwaarte

transformeren

en overstijgen

 

liefdevolheid en

dankbaarheid

zijn de sleutels

die de nieuwe

poorten openen

 

nieuwe poorten

die leiden tot

inzichten over

een gelukkig en

vredig bestaan

 

hiervoor

dank ik je

uit het diepst

van mijn hart

lieve Lelahel.

Amen

 

Michy 15/4/2013

 

 

Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 6de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 15 tot en met 20 april. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.