Engel Mahasiah, de Levensboom en de Planeten

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Mahasiah staat in verband met het getal 5 alsook met Gevourah de Vijfde Sefirah (draaikolk van energie) van de Levensboom en de planeet Mars. 5 is het getal en de taak van de mens en de Sefirah Gevourah schenkt ons door middel van de Planeet Mars en Beschermengel Mahasiah de nodige energie om deze taak uit te kunnen voeren.

We kunnen de Sefirah Gevourah als een rode zee van gevoelens en emoties zien, een zee van verlangens en dromen, een rode zee van wijn of van bloed, van feest of van oorlog, een zee van energie die ons hart harder doet slaan. De zee van het bloed dat door onze aderen stroomt wanneer wij iets zeer sterk verlangen. Het is de grote zee der liefde die zich in ons bevindt en de zee der mogelijkheden die ons alom aanwezig omringt.De Sefirah Geburah staat in verband met de planeet Mars

De planeet Mars zorgt voor veel energie die zowel geestelijk, gevoelsmatig als uiterlijk gebruikt kan worden, voor sport of werk, ook werk aan onszelf, want de energie van Mars zorgt er voor dat de resultaten van ons willen, onze liefde, ons denken en ons doen zich manifesteren. Dit kan ons woedend maken of juist kracht en vrede geven. De resultaten van deze Mars energie kunnen zich manifesteren als hevige gevoelens. Deze gevoelens zorgen voor vrede of voor oorlog in onszelf en om ons heen. Een oorlog tegen al het gene wat niet juist is in onszelf, een oorlog tegen al onze innerlijke monsters, al onze angsten en zorgen en de resultaten die zij tewerkstellen in ons leven.

Mars is de strijder die ons kan bevrijden van al onze negatieve eigenschappen.

Dankzij de krachten van de Sefirah Gevourah, de planeet Mars en onze lieve Beschermenegl Mahasiah komen wij tot het besef van het gene wat onze manier van gedragen veroorzaakt en worden wij ons bewust van de wet van oorzaak en gevolg.

De Engelen die vanuit de Sefirah Gevourah werken schenken de kracht om innerlijke veranderingen te verwezenlijken die de gewenste uiterlijke resultaten leveren en visa versa.

Engel Mahasiah en de Zon

Beschermengel Mahasiah werkt dus met de energie van Mars en staat in verband met het getal 5, doch zijn pad op de Levensboom gaat van Kether, de eerste Sefirah van de Levensboom naar Tipheret, de Zesde Sefirah van de Levensboom, vandaar dat Beschermengel Mahasiah dan ook alles te maken heeft met de Zon.

Tipheret is de Zon en het Hart en de Ziel van de Mens.

De kracht van de zon zorgt ervoor dat al de energieŽn tezamen het hart van de mens vullen, en het is pas hier dat alle vorige energieŽn van de Sefiroth Kether tot Gebourah echt de persoonlijkheid van de mens binnendringen vanuit Mars- Gevourah in Tipheret de Zon. Het is ook daarom dat Kether in de oude Kabbalistische astrologie geen planeet heeft en zijn krachten door Mars en de Zon worden doorgegeven. In Tipheret dringen de krachten van Kether het hogere ik, het hart het leven en beleven van de mens binnen.

De Zon zorgt ervoor dat we levend blijven en in goede gezondheid. In het licht van de Zon, in het licht van de liefde, kunnen we al het vorige doorvoelen, begrijpen en rijpen. De Zon is het middelpunt van ons Heelal en staat daar dus ook voor, maar ook voor onszelf als middelpunt van onze wereld.

Als de Zon schijnt is iedereen content. Als onze innerlijke Zon schijnt (als we liefde en begrip hebben) kunnen we in vreugde en harmonie leven, richten wij ons daarin tegen te veel op onszelf en beginnen wij onszelf als anders als beter te zien en worden wij hoogmoedig of zwaarmoedig, dan gebruiken wij de kracht van de Zon niet goed.

Als we schijnen als de Zon, zijn we verliefd op het leven, dan houden we van het leven. De Zon is de wilskracht die de mens voedt het is zijn levenskracht, maar hoe hij deze kracht ontvangt hangt van hem zelf af. De Zon zorgt ervoor dat de wilskracht, de liefde en de intelligentie zich in ons kunnen manifesteren. De zon staat ook voor het begrip, het licht, de waarheid.

Wanneer men in het licht is, wanneer men in de waarheid is komt het licht van de liefde, het licht van de vreugde vanzelf naar je toe. Wanneer je de dingen begrijpt maak je je geen zorgen meer. Wanneer je de reden van je bestaan en je willen je weg kent, aanvaard, dan zul je dat in vrede accepteren.

De Zon staat †voor de persoonlijkheid van de mens, zijn charisma, zijn energie en zijn fysiek lichaam en heeft dus heel veel te maken met de gezondheid van de mens, het stralende van de mens.

De kracht van de Zon is weten dat je een Zon bent maar nederig genoeg zijn om in te zien dat alle andere mensen ook Zonnen zijn en ze helpen ook volop te schijnen. Wanneer men dit doet kan men zeker zijn dat de genezingskrachten van de Zon je zullen helpen.

Leren stralen als de Zon

Engel Mahasiah kan ons leren om te stralen als de zon en het licht te verspreiden door middel van kennis en liefde, Beschermengel Mahasiah kan ons leren om steeds het beste uit te zenden met liefde en intelligentie, met woorden en daden. Dit kunnen filosofische bespiegelingen zijn over de mens en het leven, over het universum en de harmonie die alles te samen houdt, over de natuur en het ritme der seizoenen, over een natuurlijke en gezonde manier van leven die wij samen met Engel Mahasiah tot de onze kunnen maken.

Engel Mahasiah kan ons helpen om onze gevoelen en gedachten te analyseren alsook om ons instinct en onze emoties te begrijpen zodoende kunnen wij onszelf beter leren kennen.

Samen met Engel Mahasiah kunnen wij vele waardevolle ervaringen opdoen en daaruit de nodige conclusies trekken.

Engel Mahasiah vertelt ons over ons, over onze innerlijke organisatie en helpt ons om het goddelijke zaad dat wij in ons allen dragen te laten ontkiemen.

De kwaliteiten die wij met Engel Mahasiah kunnen ontwikkelen zijn:


Onderscheidingsvermogen, zelfbewustzijn, mensenkennis, zelfkennis, begrip, vergevingsgezindheid, nederigheid en zelfvertrouwen. Ordelijkheid en geloof. Leergierigheid en intelligentie, een heldere geest die ons toestaat snel en goed te leren alsook te onderwijzen, alsook de gave om examens en beproevingen met glorie te doorstaan.

De negatieve eigenschappen die wij samen met Engel Mahasiah kunnen overwinnen

Wrokgevoelens, vooroordelen, arrogantie en hoogmoed.

Onwetendheid, boosheid en bazigheid.


Hetgene waarmee †Engel Mahasiah ons kan helpen

Engel Mahasiah staat ons toe om alles wat fout loopt weer de goede richting in te sturen voordat er erge dingen gebeuren en beschermt ons op deze wijze. Samen met Engel Mahasiah kunnen wij de orde in ons leven herstellen.

Engel Mahasiah faciliteert het leren en schenkt ons het vermogen om te leven in vrede en te genieten van de eenvoudige en natuurlijke dingen.

Engel Mahasiah kan ons diepe inzichten schenken omtrent de werking van onszelf en het universum en staat ons bij tijdens studie en onderzoek alsook bij het onderwijzen van de verkregen kennis.

Hetgene wat wij van Engel Mahasiah kunnen leren

Het verbeteren van ons karakter en zodoende zorgen voor een vredig en liefdevol bestaan.

Het analyseren van ons dagdagelijks bestaan en onze dromen, het begrijpen van onze realiteit en het decoderen van de vele symbolische boodschappen die ons dagelijks geschonken worden.

Engel Mahasiah kan ons leren om bewust te zijn van onszelf en onze omgeving en bovenal staat zij ons toe om bewust hier en nu juist te handelen en in de waarheid te zijn met onszelf en onze omgeving. Zij schenkt ons de mogelijkheid om onze eigen fouten te erkennen, ervan te leren en ze niet te herhalen, en staat ons bij tijdens het toepassen en het onderwijzen van de verkregen moraal en levenservaring.

Evenwicht en Licht

Beschermengel Mahasiah kan zorgen voor een juist evenwicht in onszelf, zij brengt ons rust maar ook een sterk verlangen om vooruit te gaan. Zij schenkt ons leidinggevende kwaliteiten en de macht om ons eigen leven onder controle te hebben alsook de mogelijkheid om dit leven te combineren met het leven van meerdere mensen.

Engel Mahasiah kan ons leren om te leven in vrede met alles en iedereen.

Het is Engel Mahasiah's missie is om de occulte filosofien die in ons huizen te ontwikkelen en ons een groter besef te schenken omtrent onszelf en onze mogelijkheden.

Engel Mahasiah helpt ons om innerlijke en en uiterlijke vrede te verkrijgen.

Mahasiah nodigt ons uit om het leven als een spel te zien met vrede als einddoel, er zijn deelnemers en examens, er zijn leraren en leerlingen, ouders en kinderen en wij kunnen steeds de hulp van de liefdevolle Serafijn Mahasiah aanroepen om onze missie te laten slagen.

Engel Mahasiah staat ons bij met het ontwikkelen van een aangenaam karakter en leert ons om rust en vrede uit te stralen en onze verkregen wijsheid op een evenwichtige wijze te verspreiden als een het licht van God, als het licht van de Zon dat zowel over goeden als slechten schijnt.

Engel Mahasiah staat ons bij tijdens het integreren van dit licht in onszelf en het verspreiden van dit licht om ons heen.

Samen met Beschermengel Mahasiah kunnen wij leren om het het licht door te geven met een intens geloof in de realisatie van de lichtende ideeŽn die wij met zoveel liefde verspreiden.

Engel Mahasiah helpt ons bij het vinden van ons eigen licht, de oplossing in ons zelf en bij het uitvoeren van deze oplossing met liefde en wilskracht.

Engel Mahasiah staat ons toe om een licht te zijn en hetgene wat wij begrepen en geÔntegreerd hebben toe te passen in ons dagdagelijks bestaan door bewust met vreugde, in directe verbinding met het leven zelf, met alles wat het vertegenwoordigt en wat het is in overeenstemming te zijn.

Door een verbinding te maken met alles wat ons omringt en het leven lief te hebben.

Engel Mahasiah brengt ons begrip en inzicht en zorgt voor een goede aansluiting van Licht tussen onszelf en het universum.

Samen met Engel Mahasiah kunnen we leren om het goddelijke licht te laten schijnen door middel van elke actie en zodoende een lichtend voorbeeld te worden.

Zij leert ons wat dit licht is, waaruit het voortgekomen is en waarnaartoe dat het gaat en brengt ons zodoende kennis omtrent de structuur van de kosmos en de schepping van de wereld.

Licht maakt dat alles kan veranderen, groeien, transformeren, transmuteren. Licht is kennis en evolutie, liefde en hoop.

Beschermengel Mahasiah brengt ons dit licht zodat wij het op onze beurt kunnen verdelen en zodoende een verbinding van liefde aangaan met het Engelenrijk en goddelijke medewerkers worden.

Gebed:

Ik verbind mij met het licht in mezelf en beloof plechtig om dit licht ten alle tijde uit te stralen en te gebruiken ten dienste van het goede.