Engel Mahasiah, de Liefdevolle Lerares

Geschreven door Michy en Fengo   

 

De liefdevolle Serafijn Mahasiah regeert de periode van 10 tot en met 14 April en iedereen die tijdens deze periode geboren is kan Haar dan ook als persoonlijke Beschermengel beschouwen.

Engel Mahasiah is de vijfde Beschermengel van het Engelenkoor der Serafijnen onder leiding van Aartsengel Metatron

Beschermengelen zijn hier met slechts één doel voor ogen: Om je te helpen de talenten die je in dit leven meegekregen hebt verder te ontwikkelen en gebreken te transformeren naar gaven.

Je Beschermengel kan steeds aangeroepen worden aangaande eender welk probleem waar je mee kampt en zal je hier dan ook in bijstaan. Dit gebeurt steeds door inspiraties of nieuwe situaties die naar je toe komen. Hoe meer je oefent in werken met je Beschermengel, hoe vlugger je resultaten zal zien, tot het uiteindelijk een onlosmakelijk deel van je leven zal zijn.

Er zijn ons allen vele Beschermengelen geschonken die ons leiden door de verschillende situaties in ons bestaan. In deze studie gaan wij ons richten tot je persoonlijke Beschermengel. Deze is reeds bij je sinds je geboorte om je specifiek te helpen met het verfijnen van de gaven en talenten die je helpen om je weg in dit leven te banen alsook je doelen te bereiken.

Deze Engel wordt ook wel de fysieke beschermengel genoemd omdat Zij ons bijstaat door middel van de elementaire krachten. Zij zorgt voor de beweging, zij wakkert de dynamische kracht aan in jezelf die ervoor zorgt dat je in goede gezondheid bent. Zij spoort je aan tot actie en staat je bij in alles wat je onderneemt in dit leven. Hier volgt Haar studie:

Als eerste laat ik het woord aan Beschermengel Mahasiah die doormiddel van mijn lieve vriendin Michy een boodschap voor ons doorgaf:

Channeling Beschermengel Mahasiah

In liefde ben ik bij je, in de bekoring van het moment, in het weten en het voelen dat je je rol in de creatie van je eigen bestaan erkent. Vele mogelijkheden staan voor je open, ze komen naar je toe als gevolg van je eigen denken en de zaadjes die je hebt geplant. Verzorg je plantjes met het water der liefde en dankbaarheid zodat materialisatie bloei kennen kan.

Kijk ook in liefde naar datgene waar je niet van houdt, bekijk eens goed waar je verandering wil. Wat is er dat nog beter kan en en wat zijn de stappen die je hiervoor zetten kan? Elke dag een stapje zal je leiden naar je doel, een stapje in liefde genomen zal steeds leiden tot gevolgen heel wonderlijk van aard. Vertrouw dat je 't kan en zo zal het zijn. Ik ben hier om je deze lessen te leren, roep me aan, ik help je graag.

Ik toon je door situaties waar het goed en minder goed gaat in je leven, ik toon je hoe je door het liefdevolle denken en handelen dat wat pijn doet corrigeren kan. Alles wat in liefde wordt bekeken kan enkel stralen in haar glorie. Betovering komt zo tot stand waardoor je pad veel duidelijker wordt. Alles kan in liefde bekeken worden, alles verandert zo en wordt weer fijn. In liefde vergezel ik je steeds, Mahasiah is wie ik ben.

Engelen Aanroepen

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

Maha-Mahasi-Mahasiah

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: Maha. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: Mahasi. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de Engel's gehele naam uit: Mahasiah.

Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je Lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de Engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de Engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Gebeden, affirmaties en meditaties

Ik zelf werk vooral door middel van gebeden, affirmaties en meditaties. Ik roep de Engel op, bid, affirmeer en mediteer en kom zo op de frequentie van de Engel waarmee ik aan het werken ben.

Affirmaties, gebeden en meditaties brengen je in harmonie met je Beschermengel, waarna je de informatie die Zij je toefluistert vanuit je diepste innerlijk of vanuit het grootse hemelenrijk beter zult begrijpen, alsook de symbolische anekdotes in je leven die je elk een boodschap brengen.

Bidden kan een zeer nuttige bezigheid zijn aangezien elk gebed het beste in jezelf en je medemens naar boven brengt, aangezien het bidden je meer geloof en standvastigheid schenkt.

Geloof en vertrouwen in de Engel die in jezelf huist, standvastigheid, trouw en loyaliteit aan het hoogste het meest waardevolle in jezelf.

Bidden brengt de mooiste schatten vanuit jezelf en je medemensen naar boven. Bidden is niet enkel een kwestie van geloven, bidden is ook een kwestie van weten waartoe je in staat bent wanneer je op je positiefst bent.

Het belangrijkste van een gebed is de liefde en de integriteit waarmee het gezegd wordt alsook de woorden waaruit het bestaat.

De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer je er een gewoonte van maakt om je eigen kracht en die van je medemensen te affirmeren door middel van gebeden en affirmaties, liedjes of kunstwerken dan zal je constateren dat dit wonderbaarlijke resultaten in je leven teweeg brengt.

Ook is het nuttig om af en toe eens een pauze te nemen wanneer het je teveel wordt, om eens op vakantie te gaan bijvoorbeeld of je op een andere wijze weer terug op te laden zodat je er weer tegen kunt en je wederom volop kunt schijnen en zodoende alle duisternis, alle ongeluk en alle lijden uit je leven laten verdwijnen.

Nu ga ik even een pauze nemen waarna wij verder zullen gaan met enkele affirmaties en een gebed de welke mijn Lieve Vriendin Michy rechtstreeks van je Beschermengel heeft doorgekregen.

Het woord is als een heilige voeding en bij deze raad ik je aan om niet teveel tegelijkertijd tot je te nemen. De juiste maat is het antwoord, het ritme gaat steeds verder en verder, de Engelen zingen zonder ophouden doch ook zij nemen af en toe een pauze om weer op adem te komen en het zijn juist deze pauzes die hun muziek zo mooi maken.

Affirmaties

Dankzij jou Mahasiah word ik me bewust van mijn eigen creaties

Ik word me bewust dat alles een gevolg is van wat in mijn eigen denken begon

In liefde kijk ik om me heen

Elke dag zet ik een stapje naar het leven dat ik werkelijk wil.

Gebed

Ik dank je lieve Mahasiah, voor jouw steun aan mijn zij. Ik dank je dat jij me helpt mijn dromen en doelen te bereiken. In liefde en dankbaarheid breng ik verandering aan waar het nodig is. Dankzij jou ontvang ik hiervoor de juiste steun op de juiste tijd.

Hoe met deze channeling, de affirmaties en het gebed werken?

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze regelmatig gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze dagelijks ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Het nut van mediteren na het oproepen van je Beschermengel, het affirmeren, het bidden en het bestuderen van de Engelen Lezing

Na gebeden en affirmaties, alsook na het bestuderen van het programma van je Beschermengel is het steeds nuttig om na te denken en te mediteren over het gebed en de informatie of de gevoelens die je hebt doorgekregen tijdens de Stilte, alsook over de kennis en de wetenschap die je verworven hebt dankzij het lezen van de Engelen lezing en het luisteren naar de inspiraties die zodoende naar boven komen alsook het waarmaken hiervan in je dagdagelijkse bestaan.

Laat je gedachten hun gang gaan, laat al de stemmen vanuit je innerlijk hun woordje doen en wanneer stilte en innerlijke rust bereikt is stel je dan open voor de hemelse inspiraties. Wanneer het contact met je Hogere Zelf en je Beschermengel goed genoeg is kun je hem en je eeuwige zelf vragen stellen, Zij zullen je dan steeds de nodige antwoorden verschaffen door middel van woorden, gevoelens, beelden en omstandigheden in je leven.

Het is in de stilte dat de grootste wijsheden zich ontsluieren. Laten wij dus even stil zijn en luisteren naar de stem in onszelf, de stem der stilte die ons steeds zachtjes toefluistert wat wij het beste kunnen doen. De stem der liefde die ons steeds de nodige troost schenkt wanneer wij daar nood aan hebben.

Beschermengel Mahasiah en de waarachtige schoonheid

De schoonheid van Engel Mahasiah is onbeschrijfelijk en haar genezingskrachten zijn groots van aard. Haar zorgzaamheid en toewijding aan haar beschermelingen oneindig en vol goede aanmoedigingen.

Zij schenkt ons complimenten, doch houdt zich ook bezig met het liefdevolle bekijken van foutjes en maakt ons hierop ook attent. Hierdoor ontvangen we lieve aandachtige en bemoedigende woorden die vanuit ons innerlijk als een kalme zee ons weer bedaren en veel ongeluk besparen.

Beschermengel Mahasiah is de representant van de goede raad die in je opkomt steeds voor je iets onderneemt, de stem die tot je spreekt bij elke beslissing vanuit je hart en net zoals haar kan jij ook een goede raadgeefster zijn of een lerares die toegewijd haar leerlingen onderwijst en aanmoedigt met liefde en begrip.

De innerlijke lerares

De Lieve Engel Serafijn Mahasiah is als een lerares die je weer aanmoedigt, die je de dingen weer positief doet bekijken door ze zin te geven. Zij laat je de zin van alles in-zien en toont je het pad naar boven. Zij komt je redden wanneer je het echt niet meer ziet zitten, wanneer je leven een strijd geworden is, een uitputtend werk zonder einde.

Dan komt ze je redden, dan schenkt ze je de vruchten van je goed uitgevoerde werk en troost ze je. Dan brengt ze je weer naar het licht en helpt ze je om al je fouten weer recht te zetten, om de draad weer op te pakken en met positieve moed verder te gaan met je leven.

Engel Mahasiah en het pad der mystieke Engelenwerker

Engel Mahasiah is een zeer goede lerares en kan je helpen om de leer der Engelen te begrijpen. De Engelen werken met licht en onvoorwaardelijke liefde in eenheid. Zij werken in een perfecte harmonie die wordt geleid door God, de Aartsengelen, de Engelen, de mensen, de dieren, de planten en de mineralen. Allen hebben zij hun plek, hun plaats in deze harmonie des levens.

Engel Mahasiah Kan ons helpen om onze plaats in het geheel te vinden en een gelukkig en vredig leven te creëren voor onszelf en onze omgeving. Engel Mahasiah kan ons leren om allemaal te samen in vrede te leven met respect en liefde voor onze omgeving en al het goddelijke leven dat overal in aanwezig is.

Engel Mahasiah: Reddende God

De naam van Engel Mahasiah is reddende God.

Engel Mahasiah is de boodschap-ster van de reddende Godheid in ons zelf die ons tijdens momenten van stilte en contemplatie de juiste inzichten schenkt zodat wij onze levensproblemen op kunnen lossen en wij ons zodoende kunnen verbinden met het licht der Engelen.

Engel Mahasiah schenkt ons steeds haar goede raad vanuit de hogere werelden die in ons zelf huizen. Wanneer wij deze raad opvolgen kunnen wij alle problemen oplossen en het leven van onze dromen verwezenlijken.

De innerlijke tempel

Engel Mahasiah is de representant van de goddelijke moraal in onszelf, wat wil zeggen de regels die onze manier van handelen bepalen, de regels en limieten die wij onszelf opleggen, alsook de taak die wij op ons nemen.

Het is onze manier van handelen die ervoor zorgt dat al onze woorden waar worden, het zijn de acties die wij ondernemen die al onze dromen waar maken en het is Engel Mahasiah die ons de beste manier van gedragen kan leren.

Engel Mahasiah kan ons het gepaste gedrag leren waarna wij als een deel van de goddelijke puzzel worden en wij in harmonie met de Engelen, de natuur en onszelf kunnen leven.

Engel Mahasiah leert ons om open te staan voor het goddelijke in al haar verschillende aspecten: de Engelen die allen een goddelijke eigenschap representeren die wij in onszelf kunnen ontwikkelen en waarmee wij iets in ons leven kunnen tewerkstellen.

Mahasiah biedt ons het plan voor de bouw van onze innerlijke tempel zodat wij de vele deugden die de Engelen ons te bieden hebben kunnen ontwikkelen en wij deze gaven door middel van onze talenten naar buiten kunnen brengen.

Engel Mahasiah schenkt ons onderscheidingsvermogen en liefde voor al

Beschermengel Mahasiah kan ons doen inzien wat de delen van ons zelf zijn die hoge idealen nastreven en wat de delen van ons zelf zijn die lage idealen nastreven.

De liefdevolle Serafijn Mahasiah schenkt ons het nodige onderscheidingsvermogen om ons hogere zelf en ons lagere zelf te onderscheiden zodoende kunnen wij te weten komen voor wie wij werken en vol goede moed, met liefde en intelligentie verder werken aan een beter bestaan voor iedereen.

Vragen die wij aan ons zelf en de Liefdevolle Engel Mahasiah kunnen stellen, alsook onderwerpen om over na te denken en over te mediteren

Wat hebben wij geleerd van ons leven?

Welke manieren van handelen, van gedragen zorgen ervoor dat ons leven fijn is?

Welke manieren van denken, voelen en handelen maken ons gelukkig?

Welke manieren van handelen, van gedragen maken ons leven zwaar en vermoeiend?

Welke manieren van denken, voelen en doen maken ons ongelukkig?

Welke wegen leiden naar boven naar het land der liefde, en welke wegen leiden naar beneden, naar de hel en het lijden? (weet dat hemel en hel enkel symbolische begrippen zijn, beelden om aan te geven hoe wij ons dagdagelijkse leven ervaren)

Is het onze eigen manier van gedragen die ons parten speelt?

Schenken wij het beste van ons zelf aan de wereld of laten wij ons gaan en komt onze andere kant naar boven?

Handelen wij in overeenstemming met de goddelijke Wil of volgen wij enkel onze eigen egocentrische willetjes en verlangens?

Bevrijding van Schuldgevoelens

Engel Mahasiah kan ons van alle schuldgevoelens bevrijden wanneer wij oprecht vooruit willen gaan en onszelf en onze wereld willen verbeteren, wanneer wij onze fouten in willen zien en er iets aan doen zal Engel Mahasiah ons de nodige hulpmiddelen verschaffen en ons bijstaan tijdens het polijsten van de ruwe diamant die in ons alle huist.

Liefde kennis en vooruitgang

Engel Mahasiah zet het werk van Aartsengel Metatron voort en helpt ons om onze realiteit recht in de ogen te kijken en zo nodig verandering aan te brengen daar waar het wenselijk is.

Beschermengel Mahasiah schenkt ons de liefde, de hoop en de macht om onze visie tot leven te dromen.

Zij brengt ons een groter besef omtrent onze ware taak en helpt ons vooruit op haar manier zonder verplichtingen met liefde en zachtheid, met geduld en mededogen.

Zo ook kunnen wij mensen vooruit helpen en verbeteringen tewerkstellen door onze verkregen wijsheid te onderwijzen en door middel van onze manier van gedragen onze bekwaamheid te bewijzen.

Beschermengel Mahasiah is een kanaal van de goddelijke wil en schenkt ons een sterk verlangen naar gezonde activiteiten.

De kracht van Beschermengel Mahasiah moedigt ons aan en staat ons toe om de grote afgrond van twijfel en angsten over te steken en zodoende het verlangen om te leven en te handelen naar onze hoogste waarden en idealen waar te maken.

Beschermengel Mahasiah schenkt ons de wil om goed te doen en haalt zodoende het beste in ons naar boven en net zoals Engel Mahasiah kunnen wij deze wil om goed te doen, de welke de goddelijke wil is, naar boven halen in ons zelf en ieder ander en ons zodoende verheffen tot wie wij werkelijk zijn.

Het juiste gebruik van onze creatieve krachten

Engel Mahasiah kan ons leren om onze creatieve krachten te gebruiken ten voordele van ons allen.

Samen met Beschermengel Mahasiah kunnen wij een wereld creëren naar ons beeld en onze gelijkenis, vandaar dat het ook zo belangrijk is om aan onszelf en onze wereld te werken en te leren om in eenheid, in harmonie en in vrede met onszelf en onze omgeving te leven.

De wereld kan een paradijs zijn wanneer wij het mooiste uit onszelf naar boven halen en wij samen met Engel Mahasiah beginnen met het opruimen van alle rommel die wij gemaakt hebben totdat enkel datgene wat echt telt overblijft en wij onszelf en onze natuur in al onze glorie kunnen aanschouwen.

Ons hogere zelfbewustzijn

Engel Mahasiah kan ons in contact brengen met ons hogere zelf en ons zodoende een overzicht geven van onszelf en onze wereld. Beschermengel Mahasiah staat ons toe om naar onszelf en onze wereld te kijken door de ogen der waarheid, om te zien wat is en te doen wat we kunnen doen, door steeds vooruit te gaan en elke stap te zetten met vreugde en oprechtheid wetende dat alles uiteindelijk de vorm aan zal nemen die wij wensen en dat we er allemaal te samen een prachtig kunstwerk van kunnen maken.

Engel Mahasiah, de Levensboom en de Planeten

Engel Mahasiah staat in verband met het getal vijf alsook met Gevourah de vijfde Sefirah (draaikolk van energie) van de Levensboom en de planeet Mars. Vijf is het getal en de taak van de mens en de Sefirah Gevourah schenkt ons door middel van de Planeet Mars en Beschermengel Mahasiah de nodige energie om deze taak uit te kunnen voeren.

We kunnen de Sefirah Gevourah als een rode zee van gevoelens en emoties zien, een zee van verlangens en dromen, een rode zee van wijn of van bloed, van feest of van oorlog, een zee van energie die ons hart harder doet slaan. De zee van het bloed dat door onze aderen stroomt wanneer wij iets zeer sterk verlangen. Het is de grote zee der liefde die zich in ons bevindt en de zee der mogelijkheden die ons alom aanwezig omringt.

De Sefirah Geburah staat in verband met de planeet Mars

De planeet Mars zorgt voor veel energie die zowel geestelijk, gevoelsmatig als uiterlijk gebruikt kan worden, voor sport of werk, ook werk aan onszelf, want de energie van Mars zorgt er voor dat de resultaten van ons willen, onze liefde, ons denken en ons doen zich manifesteren. Dit kan ons woedend maken of juist kracht en vrede geven. De resultaten van deze Mars energie kunnen zich manifesteren als hevige gevoelens. Deze gevoelens zorgen voor vrede of voor oorlog in onszelf en om ons heen. Een oorlog tegen al het gene wat niet juist is in onszelf, een oorlog tegen al onze innerlijke monsters, al onze angsten en zorgen en de resultaten die zij tewerkstellen in ons leven.

Mars is de strijder die ons kan bevrijden van al onze negatieve eigenschappen

Dankzij de krachten van de Sefirah Gevourah, de planeet Mars en onze lieve Beschermenegl Mahasiah komen wij tot het besef van het gene wat onze manier van gedragen veroorzaakt en worden wij ons bewust van de wet van oorzaak en gevolg.

De Engelen die vanuit de Sefirah Gevourah werken schenken de kracht om innerlijke veranderingen te verwezenlijken die de gewenste uiterlijke resultaten leveren en visa versa.

Engel Mahasiah en de Zon

Beschermengel Mahasiah werkt dus met de energie van Mars en staat in verband met het getal vijf, doch zijn pad op de Levensboom gaat van Kether, de eerste Sefirah van de Levensboom naar Tipheret, de Zesde Sefirah van de Levensboom, vandaar dat Beschermengel Mahasiah dan ook alles te maken heeft met de Zon.

Tipheret is de Zon en het Hart en de Ziel van de Mens

De kracht van de zon zorgt ervoor dat al de energieën tezamen het hart van de mens vullen, en het is pas hier dat alle vorige energieën van de Sefiroth Kether tot Gebourah echt de persoonlijkheid van de mens binnendringen vanuit Mars- Gevourah in Tipheret de Zon. Het is ook daarom dat Kether in de oude Kabbalistische astrologie geen planeet heeft en zijn krachten door Mars en de Zon worden doorgegeven. In Tipheret dringen de krachten van Kether het hogere ik, het hart het leven en beleven van de mens binnen.

De Zon zorgt ervoor dat we levend blijven en in goede gezondheid. In het licht van de Zon, in het licht van de liefde, kunnen we al het vorige doorvoelen, begrijpen en rijpen. De Zon is het middelpunt van ons Heelal en staat daar dus ook voor, maar ook voor onszelf als middelpunt van onze wereld.

Als de Zon schijnt is iedereen content. Als onze innerlijke Zon schijnt (als we liefde en begrip hebben) kunnen we in vreugde en harmonie leven, richten wij ons daarin tegen te veel op onszelf en beginnen wij onszelf als anders als beter te zien en worden wij hoogmoedig of zwaarmoedig, dan gebruiken wij de kracht van de Zon niet goed.

Als we schijnen als de Zon, zijn we verliefd op het leven, dan houden we van het leven. De Zon is de wilskracht die de mens voedt het is zijn levenskracht, maar hoe hij deze kracht ontvangt hangt van hem zelf af. De Zon zorgt ervoor dat de wilskracht, de liefde en de intelligentie zich in ons kunnen manifesteren. De zon staat ook voor het begrip, het licht, de waarheid.

Wanneer men in het licht is, wanneer men in de waarheid is komt het licht van de liefde, het licht van de vreugde vanzelf naar je toe. Wanneer je de dingen begrijpt maak je je geen zorgen meer. Wanneer je de reden van je bestaan en je willen je weg kent, aanvaard, dan zul je dat in vrede accepteren.

De Zon staat voor de persoonlijkheid van de mens, zijn charisma, zijn energie en zijn fysiek lichaam en heeft dus heel veel te maken met de gezondheid van de mens, het stralende van de mens.

De kracht van de Zon is weten dat je een Zon bent maar nederig genoeg zijn om in te zien dat alle andere mensen ook Zonnen zijn en ze helpen ook volop te schijnen. Wanneer men dit doet kan men zeker zijn dat de genezingskrachten van de Zon je zullen helpen.

Leren stralen als de Zon

Engel Mahasiah kan ons leren om te stralen als de zon en het licht te verspreiden door middel van kennis en liefde, Beschermengel Mahasiah kan ons leren om steeds het beste uit te zenden met liefde en intelligentie, met woorden en daden. Dit kunnen filosofische bespiegelingen zijn over de mens en het leven, over het universum en de harmonie die alles te samen houdt, over de natuur en het ritme der seizoenen, over een natuurlijke en gezonde manier van leven die wij samen met Engel Mahasiah tot de onze kunnen maken.

Engel Mahasiah kan ons helpen om onze gevoelen en gedachten te analyseren alsook om ons instinct en onze emoties te begrijpen zodoende kunnen wij onszelf beter leren kennen.

Samen met Engel Mahasiah kunnen wij vele waardevolle ervaringen opdoen en daaruit de nodige conclusies trekken.

Engel Mahasiah vertelt ons over ons, over onze innerlijke organisatie en helpt ons om het goddelijke zaad dat wij in ons allen dragen te laten ontkiemen.

De kwaliteiten die wij met Engel Mahasiah kunnen ontwikkelen

Onderscheidingsvermogen, zelfbewustzijn, mensenkennis, zelfkennis, begrip, vergevingsgezindheid, nederigheid en zelfvertrouwen. Ordelijkheid en geloof. Leergierigheid en intelligentie, een heldere geest die ons toestaat snel en goed te leren alsook te onderwijzen. De gave om examens en beproevingen met glorie te doorstaan.

De negatieve eigenschappen die wij samen met Engel Mahasiah kunnen overwinnen

Wraakgevoelens, vooroordelen, arrogantie en hoogmoed.

Onwetendheid, boosheid en bazigheid.

Hetgene waarmee Engel Mahasiah ons kan helpen

Engel Mahasiah staat ons toe om alles wat fout loopt weer de goede richting in te sturen voordat er erge dingen gebeuren en beschermt ons op deze wijze. Samen met Engel Mahasiah kunnen wij de orde in ons leven herstellen.

Engel Mahasiah faciliteert het leren en schenkt ons het vermogen om te leven in vrede en te genieten van de eenvoudige en natuurlijke dingen.

Engel Mahasiah kan ons diepe inzichten schenken omtrent de werking van onszelf en het universum en staat ons bij tijdens studie en onderzoek alsook bij het onderwijzen van de verkregen kennis.

Hetgene wat wij van Engel Mahasiah kunnen leren

Het verbeteren van ons karakter en zodoende zorgen voor een vredig en liefdevol bestaan.

Het analyseren van ons dagdagelijks bestaan en onze dromen, het begrijpen van onze realiteit en het decoderen van de vele symbolische boodschappen die ons dagelijks geschonken worden.

Engel Mahasiah kan ons leren om bewust te zijn van onszelf en onze omgeving en bovenal staat zij ons toe om bewust hier en nu juist te handelen en in de waarheid te zijn met onszelf en onze omgeving. Zij schenkt ons de mogelijkheid om onze eigen fouten te erkennen, ervan te leren en ze niet te herhalen en staat ons bij tijdens het toepassen en het onderwijzen van de verkregen moraal en levenservaring.

Evenwicht en Licht

Beschermengel Mahasiah kan zorgen voor een juist evenwicht in onszelf, zij brengt ons rust maar ook een sterk verlangen om vooruit te gaan. Zij schenkt ons leidinggevende kwaliteiten en de macht om ons eigen leven onder controle te hebben alsook de mogelijkheid om dit leven te combineren met het leven van meerdere mensen.

Engel Mahasiah kan ons leren om te leven in vrede met alles en iedereen

Het is Engel Mahasiah's missie is om de occulte filosofieën die in ons huizen te ontwikkelen en ons een groter besef te schenken omtrent onszelf en onze mogelijkheden.

Engel Mahasiah helpt ons om innerlijke en en uiterlijke vrede te verkrijgen en nodigt ons uit om het leven als een spel te zien met vrede als einddoel.

Er zijn deelnemers en examens, er zijn leraren en leerlingen, ouders en kinderen en wij kunnen steeds de hulp van de liefdevolle Serafijn Mahasiah aanroepen om onze missie te laten slagen.

Engel Mahasiah staat ons bij met het ontwikkelen van een aangenaam karakter en leert ons om rust en vrede uit te stralen en onze verkregen wijsheid op een evenwichtige wijze te verspreiden als het licht van God, als het licht van de Zon dat zowel over goeden als slechten schijnt.

Engel Mahasiah staat ons bij tijdens het integreren van dit licht in onszelf en het verspreiden van dit licht om ons heen.

Samen met Beschermengel Mahasiah kunnen wij leren om het het licht door te geven met een intens geloof in de realisatie van de lichtende ideeën die wij met zoveel liefde verspreiden.

Engel Mahasiah helpt ons bij het vinden van ons eigen licht, de oplossing in ons zelf en bij het uitvoeren van deze oplossing met liefde en wilskracht.

Engel Mahasiah staat ons toe om een licht te zijn en hetgene wat wij begrepen en geïntegreerd hebben toe te passen in ons dagdagelijks bestaan door bewust met vreugde, in directe verbinding met het leven zelf, met alles wat het vertegenwoordigt en wat het is in overeenstemming te zijn.

Door een verbinding te maken met alles wat ons omringt en het leven lief te hebben.

Engel Mahasiah brengt ons begrip en inzicht en zorgt voor een goede aansluiting van Licht tussen onszelf en het universum.

Samen met Engel Mahasiah kunnen we leren om het goddelijke licht te laten schijnen door middel van elke actie en zodoende een lichtend voorbeeld te worden.

Zij leert ons wat dit licht is, waaruit het voortgekomen is en waarnaartoe dat het gaat en brengt ons zodoende kennis omtrent de structuur van de kosmos en de schepping van de wereld.

Licht maakt dat alles kan veranderen, groeien, transformeren, transmuteren. Licht is kennis en evolutie, liefde en hoop.

Beschermengel Mahasiah brengt ons dit licht zodat wij het op onze beurt kunnen verdelen en zodoende een verbinding van liefde aangaan met het Engelenrijk en goddelijke medewerkers worden.

Gebed

Ik verbind mij met het licht in mezelf en beloof plechtig om dit licht ten alle tijde uit te stralen en te gebruiken ten dienste van het goede.