BeschermengelenEngel Mahasiah, de Liefdevolle Lerares

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Mahasiah is de 5de Beschermengel van het Engelkoor der Serafijnen onder leiding van Aartsengel Metatron. De liefdevolle Serafijn Mahasiah regeert de periode van 10 tot en met 14 April.

 

De kwaliteiten die wij met Engel Mahasiah kunnen ontwikkelen:

 

Het inzien van onze eigen fouten, vergevingsgezindheid en Helderheid van Geest.

 

Contact met de heilige geest, de altruïstische en heliocentrische geest, die aan iedereen denkt en iedereen liefheeft. De grote Zon die voor ons allen straalt en zodoende alles verlicht. Het genezende licht dat de waarheid toont alsook wat er gedaan moet worden.

 

De oplossingsgerichte geest die door middel van Liefdevolle acties alles goed maakt en zodoende in vrede met alles en iedereen leeft.

 

 

Het werk dat wij met Engel Mahasiah,

de vijfde Beschermengel van het Engelenkoor der Serafijnen kunnen verrichten:

 

Onze eigen fouten leren erkennen, ervan leren en ze niet herhalen,

alsook het onderwijzen van de verkregen moraal en levenservaring.

 

Vragen die wij aan ons zelf en de liefdevolle Engel Mahasiah kunnen stelen:

 

Wat hebben wij geleerd van ons leven?

 

Welke manieren van handelen, van gedragen zorgen ervoor dat ons leven fijn is?

Welke manieren van denken, voelen en handelen maken ons gelukkig?

 

Welke manieren van handelen, van gedragen maken ons leven zwaar en vermoeiend?

Welke manieren van denken, voelen en doen maken ons ongelukkig?

 

Welke wegen leiden naar boven naar het land der liefde, en welke wegen leiden naar beneden, naar de hel en het lijden? (weet dat Hemel en Hel enkel symbolische begrippen zijn, beelden om aan te geven hoe wij ons dagdagelijkse leven ervaren)

 

Is het onze eigen manier van gedragen die ons parten speelt?

 

Schenken wij het beste van ons zelf aan de wereld of laten wij ons gaan en komt onze andere kant naar boven?

 

Handelen wij in overeenstemming met de goddelijke wil

of volgen wij enkel onze eigen egocentrische willetjes en verlangens?

 

 

Engel Mahasiah: de innerlijke lerares

 

De Lieve Engel Serafijn Mahasiah is als een lerares die je weer aanmoedigt, die je de dingen weer positief doet bekijken door ze zin te geven. Zij laat je de zin van alles in-zien en toont je het pad naar boven. Zij komt je redden wanneer je het echt niet meer ziet zitten, wanneer je leven een strijd geworden is, een uitputtend werk zonder einde.

 

Dan komt ze je redden, dan schenkt ze je de vruchten van je goed uitgevoerde werk en troost ze je. Dan brengt ze je weer naar het licht en helpt ze je om al je fouten weer recht te zetten, om de draad weer op te pakken en met positieve moed verder te gaan met je leven.

 

Engel Mahasiah Breng-Ster van het Licht der Waarheid

 

Soms kan de waarheid misschien niet zo fijn lijken, maar ze werkt bevrijdend, dankzij haar blijft enkel het gene wat echt is over en verdwijnen alle illusies. Kijk de waarheid recht in de ogen, heb haar lief, geef haar niet de schuld want je hebt jezelf bedrogen.

 

De Lichtende Engel Serafijn Mahasiah kan je bevrijden van alle illusies van alle angsten en je weer meenemen naar je mooiste realiteit, wanneer je dus verdrinkt in je eigen illusies en de wereld een angstaanjagend theater wordt, vraag dan aan Engel Beschermengel Mahasiah om je het mooie, het natuurlijke weer te tonen en ga dan samen met haar de mooiste zonsopgang van je leven tegemoet.

 

Liefde Kennis en Vooruitgang

 

Engel Mahasiah zet het werk van Aartsengel Metatron voort en helpt ons om onze realiteit recht in de ogen te kijken, en zo nodig verandering aan te brengen daar waar het wenselijk is. Doch zij schenkt ons ook de liefde, de hoop en de macht om onze visie tot leven te dromen die ons toestaat uit onze put te komen. Zij brengt ons een groter besef omtrent onze ware taak en helpt ons vooruit op haar manier zonder verplichtingen met liefde en zachtheid met geduld en mededogen.

 

 

Beschermengel Mahasiah en de  waarachtige schoonheid

 

Haar schoonheid is onbeschrijfelijk en haar genezingskrachten zijn groots van aard, haar zorgzaamheid en toewijding aan haar beschermelingen oneindig en vol goede aanmoedigingen.

 

Zij schenkt ons complimenten doch houdt zich ook bezig met het liefdevolle bekijken van foutjes en maakt ons hierop ook attent. Hierdoor ontvangen we lieve aandachtige en bemoedigende woorden die vanuit ons innerlijk als een kalme zee ons weer bedaren en veel ongeluk besparen.

 

Beschermengel Mahasiah is de representant van de goede raad die in je opkomt steeds voor je iets onderneemt. De stem die tot je spreekt bij elke beslissing vanuit je hart.

 

Engel Mahasiah en het pad der mystieke Engelenwerker


Engel Mahasiah is een zeer goede lerares en kan je helpen om de leer der Engelen te begrijpen. De Engelen werken met licht en onvoorwaardelijke liefde in eenheid. Zij werken in een perfecte harmonie die wordt geleid door God, de Aartsengelen, de Engelen, de mensen, de dieren, de planten en de mineralen. Allen hebben zij hun plek, hun plaats in deze harmonie des levens

 

Engel Mahasiah schenkt ons onderscheidingsvermogen en liefde voor al

 

Beschermengel Mahasiah kan ons doen inzien wat de delen van ons zelf zijn die hoge idealen nastreven en wat de delen van ons zelf zijn die lage idealen nastreven De liefdevolle Serafijn Mahasiah schenkt ons het nodige onderscheidingsvermogen om ons hogere zelf en ons lagere zelf te onderscheiden. Zodoende kunnen wij te weten komen naar welk deel van onszelf wij luisteren.

 

 

Beschermengel Mahasiah kan ons leren om te luisteren naar ons hogere zelf

 

Beschermengel Mahasiah is de Boodschap Ster van de reddende Godheid in ons zelf die ons tijdens momenten van stilte en contemplatie de juiste inzichten schenkt. Beschermengel Mahasiah schenkt ons steeds haar goede raad vanuit de hogere werelden die in ons zelf huizen. Wanneer wij deze raad opvolgen kunnen wij mee varen met de stroom der goddelijke voorzienigheid en zodoende het leven wat wij wensen en waarvan wij dromen met vreugde en liefde verwezenlijken.