Engel Mihael en het pad van de Zon naar de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Mihael is de laatste Engel van het Engelenkoor der Machten (ook wel de deugden genoemd) het welke voornamelijk werkt met de krachten van de Zon onder leiding van Aartsengel Rafael. De Zon staat in verband met het zesde energiecentrum van de levensboom het welke Tiphereth genoemd wordt, dit centrum bevind zich in het midden van de Levensboom en representeert ons hart. Het is vanuit dit hart dat Beschermengel Mihael werkt aan de verwezenlijking van onze mooiste dromen aangezien hij ook nog eens met de energieën van de Maan werkt onder leiding van Aartsengel Gabriel. De Maan is het negende centrum van de levensboom en de sfeer die zich het dichtste bij onze realiteit bevindt. Dit centrum van energie wordt Jésod genoemd en het is de Taak van Beschermengel Mihael om de essenties van Tifaret naar Jesod te brengen (van de Zon naar de Maan). Mihael zorgt ervoor dat de macht van de Zon doorgegeven wordt aan de Maan zodat onze diepste verlangens en onze mooiste idealen zich kunnen realiseren.

 

De Zon schenkt aan onszelf en onze familie een groot en helder licht wat ons toestaat om te groeien en te bloeien, onszelf te ontwikkelen en te realiseren om uiteindelijk vrucht te dragen en zodoende het licht van Engel Mihael door te geven door middel van het leven. De Zon staat voor onze wil en voor onze verlangens en de Maan staat voor onze realiteit en onze dromen. De Maan schenkt ons de het voorstellingsvermogen en de nodige verbeeldingskracht die ons toestaan om een eerste stap te zetten naar de verwezenlijking van onze hartenwensen. De Zon representeert de actieve kracht in onszelf die ons aanspoort tot realisatie. De Maan representeert het kader in het welke deze realisatie plaats kan vinden. De Zon schenkt ons de nodige wilskracht en de Maan de mogelijkheid om hiermee op creatieve wijze om te gaan. De Zon is een symbool van onze eigen kracht, het is het centrum in ons zelf van waaruit wij ons uiten. Het is de heersende kracht in onszelf die door middel van ons geweten zorgt voor een goede moraal en ons de nodige ethiek schenkt om een goed leven te kunnen leiden. Wij zouden kunnen stellen dat de Zon onze Ziel representeert welke steeds geïnspireerd wordt door ons Hogere Zelf het welke in direct verband staat met het machtige en krachtige licht van God. Beschermengel Mihael brengt ons dit goddelijke licht van de Sefirah (energiecentrum van de levensboom) Tiphereth die dit licht op haar beurt heeft ontvangen vanuit de Sefirah Kether welke de Kruin en de Kroon van de boom representeert en het zaad van al het leven wat door deze boom heen stroomt. Het is door middel van Aartsengel Rafael, de Zon en de Sefirah Tiferet dat God zijn boodschap op aarde brengt en het is dankzij Aartsengel Gabriel, de Maan en de Sefirah Jesod dat deze boodschap zijn verwerkelijking kent. Hoe dit gehele proces verloopt kan de lieve Beschermengel Mihael ons leren wanneer wij ons in deze onderwerpen interesseren en zodoende de kennis van Beschermengel Mihael aantrekken en in onszelf tot leven wekken.

 

De Zon schenkt ons de wijsheid van het hart en staat in direct verband met het centrum in ons zelf waar wij al onze kennis en onze ervaringswijsheid hebben opgeslagen. Beschermengel Mihael staat ons bij tijdens het doorgeven van deze wijsheid en kennis die zich in onszelf bevindt en wanneer wij leren werken met de krachten van deze Engel kunnen wij als een licht worden wat voor veel positieve groei zorgt. Zodoende schrijf ik hier voor jullie en schenk ik het Licht wat ik kan schenken, de kennis die ik heb opgedaan en nog steeds aan het opdoen ben terwijl ik ze doorgeef aan eenieder die dit ooit leest dankzij de krachten van mijn geest. De Kabbalisten noemen Tiphereth ook wel de zichtbare kant van de Zon wat wil zeggen dat de Zon ook een onzichtbare kant heeft. Deze onzichtbare kant staat in direct verband met het Suprême Wezen, God in al zijn glorie. Nu is dit wezen volgens de Kabbalah niet mannelijk of vrouwelijk doch beiden of geen een van allebei. Dit wezen valt niet uit te leggen noch te beschrijven en is voor ons een groot en onzichtbaar mysterie, een geheimzinnige kracht vanwaaruit alles zich heeft ontwikkeld om uiteindelijk vorm aan te nemen in ons dagdagelijks bestaan. Deze Godheid van welke wij ons geen beeld kunnen vormen blijf voor ons onzichtbaar en verborgen doch schenkt ons Haar krachten door middel van de Zon.

 

De Zon als zichtbare manifestatie van het Goddelijke


Wij zouden de zon als een eerste zichtbare manifestatie van de goddelijke levenskracht kunnen zien, het is het centrum dat het goddelijke licht ontvangt en doorgeeft aan ons allen zodat het leven op onze planeet en in ons zelf zijn weg kan vinden. Aartsengel Metatron zorgt ervoor dat het licht van God vanuit de Sefirah Kether (de Kroon van de Levensboom) zijn weg kan vinden naar ons hart, de Sefirah Tifaret. Vandaar zorgt Aartsengel Rafael door middel van het Engelenkoor der Machten voor de verdere verspreiding van dit licht (deze levenskracht). Dit licht wat vanuit de hogere werelden naar ons toekomt heeft zijn weg en zijn werking in onszelf en in ons universum en uit zich door middel van de eigenschappen die wij van nature bezitten alsook door middel van de eigenschappen die de natuur bezit. Wanneer wij de Levensboom bekijken zien wij dat alle wegen naar Tiphereth leiden. Alle Sefiroth (meervoud van Sefirah) komen samen in Tiphereth en alle Sefiroth stralen uit vanuit Tiphereth door middel van de Zon. De vele wegen die het licht kan beschrijven komen tot uiting op de Levensboom en het is dan ook dankzij het volgen van de juiste paden dat wij vorm kunnen geven aan de gewenste realiteit dankzij de vele goede eigenschappen die dit Licht bevat. Verdere studie omtrent de levensboom en het pad van de bliksemschicht wat tot uiteindelijk manifestatie leid kan ons de geheimen van dit creatie proces ontsluieren. (Het pad van de Bliksemschicht begint in Kether en gaat in de vorm van een bliksemschicht van boven naar beneden en van beneden naar boven langs alle Sefiroth van de levensboom. Mihael is Meester van de heen weg op het 25ste pad, wat wil zeggen dat Hij ons van Tipheret naar Jésod leid)

 

De Boodschap van de Zon en de Maan is actief vorm geven aan ons bestaan


Eén van de namen van Tiphereth is de schoonheid en één van de namen van Jésod is het fundament.

Mihael staat ons dankzij de kracht van de Zon toe om op te staan voor onze waarden en normen, voor onze mooiste idealen en dromen en schenkt ons dankzij de Maan het vermogen om goed aan te voelen waar en wanneer wij kunnen uitkomen voor onze visie en zodoende dit licht delen met zij die ons omringen.

 

 

Zie ook

De krachten van de Zon en de Maan

Beschermengel Mihael