Engelen van de DierenriemEngel Nelchael Channeling 21 : Het Mysterie Der Tijd

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in 't vertrouwen van elk moment, in 't vertrouwen in jezelf en de kracht die in je huist. Ik ben hier om je te leren hoe alles steeds in jezelf begint, hoe 't mysterie zich ontsluiert al naar gelang hoe jij naar je wereld kijkt. Elk moment schenkt je de gave om te kiezen hoe je 't beleven wilt. Ben je je bewust van 't potentieel dat hierin huist, van de kracht in elk moment? Wist je dat wanneer je je hoofd laat hangen, het moment ook stilstand kent? Terwijl wanneer je bewust in actie komt, je de tijd ook weer in beweging zet? Wanneer men moedeloos naar 't leven kijkt valt er niet veel te beleven, elk moment wordt dan met zwaarte gevuld waardoor het slechts heel moeizaam vooruit kan gaan. Lichtheid in de geest brengt lichtheid in 't moment waardoor 't begrip tijd ineens een ander leven leidt. De werking der geest en het beleven van het mysterie der tijd zijn onlosmakelijk verbonden. Elke lichtheid in de geest brengt lichtheid naar 't moment waardoor het zoveel sneller lijkt te slaan.

 

Op de klok lijkt elke seconde even vlug in een andere seconde over te gaan waardoor 't tijdsbegrip vast en solide lijkt. Doch in de geest kan een uur soms in enkele tellen voorbij zijn terwijl 't voor de zwaarmoedige der geest wel heel lang duren kan. Het heeft allemaal te maken met de lichtheid of de zwaarte waar de mens zijn geest met vult, het is daarom dat 't belangrijk is om te weten waar je van houdt. De geest die weet waar hij van houdt en 't zichzelf ook gunnen wil, die beleeft in vreugde 't moment waardoor de tijd waarlijk betovering kent. De sparkels van blijheid die ontstaan door je bezig te houden met wat je graag doet brengen ook energie waardoor je je goede gevoel makkelijk delen kan. Zwaarmoedigheid brengt zwaarte waardoor ook energie blokkeert, dus 't besef van eigenwaarde is van 't allergrootste belang. Eigenwaarde zorgt ervoor dat men zichzelf 't beste gunt, dat men leeft naar zijn mooiste ideaal. Dit brengt kennis alsook wijsheid die men dan weer vrijelijk delen kan.

 

Elk moment wordt gestuurd door planetaire invloeden alsook engelenkrachten die zonder twijfel steeds aanwezig zijn. Ze kunnen je helpen om de momenten die leiden tot situaties beter te begrijpen waardoor je veel bewuster wordt. Bewustzijn van wie je waarlijk bent brengt als vanzelf veel vreugde met zich mee, een vreugde die zich heel graag uit in alles wat je steeds omringt. Laat elk moment je zeer genegen zijn, laat haar betovering in licht en zachtheid over je stralen, leer zo hoe kennis van het moment je verder leidt tot de verwezenlijking van elk ideaal. Elk moment schenkt je een kans om te affirmeren waardoor je geest zich richten kan op 't beleven van een ideaal, om in dankbaarheid te genieten van 't mysterie dat het leven is. Doch 't is slechts in lichtheid en in vreugde dat 't mysterie zich voluit onthullen kan, zwaarmoedigheid houdt de poort gesloten, versluiert de schoonheid der bestaan. In liefde breng ik je mijn kennis, in 't weten dat deze kennis elk moment betoveren kan. In dankbaarheid ben ik steeds met je, in de lichtheid van elk moment. Moge wat ik je breng je hart bekoren, Nelchael is wie ik ben.

 

 

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik word me steeds meer bewust van de magie van 't moment

* Elk moment is geschikt om nieuwe keuzes te maken

* Bewustzijn van 't moment leidt tot bewuste creatie van mijn bestaan

* In vrede en in dankbaarheid volg ik zo de roep van mijn idealen

 

 

Gebed

~~~~

In grote vrede

dank ik je

Nelchael

dat jij me de

magie van

't moment

onderwijst

 

jij toont me

dat elk

moment

beïnvloedbaar

is door de

lichtheid in

mijn geest

 

hoe meer ik

mezelf liefheb

door te doen

waar ik van hou

hoe meer

elk moment

betovering kent

 

hoe meer

betovering

in 't moment

hoe meer

magie ik

met anderen

te delen heb

 

ik dank je

voor de les die

jij me brengt

ik dank je

voor de kennis

van het

moment.

 

 

Deze engel uit het rijk der tronen is de 21ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 2 tot en met 6 juli. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.