Engelen van de DierenriemEngel Nith-Haiah Channelling 25: De Magie Van Het Moment

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in het verrassende moment, in de liefde voor het leven en de vele kansen je gegeven. Ik toon je de magie die steeds in 't eigen denken haar oorsprong vindt, in de krachten die worden opgeroepen door wat je denkt en wie je bent. Wanneer je denkt -of liever weet- dat 't leven heel erg magisch is, wanneer je dit als overtuiging kent, dan wordt elk moment waarlijk betoverd waardoor magie ontluiking kent. Magie, heel magisch als ze is, huist in de creatieve sparkel van elk moment. De creatieve sparkel die wordt opgewekt door de speelsheid en verwondering waarmee de mens het leven bekijken wil. Wie open staat voor de verwondering, wie zich door 't leven graag laat verrassen, die beschouwt zijn pad als een magisch avontuur. Zodoende wordt 't een pad dat men gaarne bewandelen zal, geen saaie snelweg doch eerder een genieten van 't moment, daar 't de betovering van 't moment is die verdere bekoring in zich draagt.

 

Het is goed om vastbesloten te zijn over waar het is dat men heen wil, welke de doelen zijn die men wil bereiken, maar bekoring ligt in de bloemen op het pad en de liefde alsook dankbaarheid waarmee men ze waarnemen kan. Het doel is de destinatie waar het pad toe zal leiden, doch de geschenken die je tot daar zullen brengen zijn de situaties van moment tot moment. Geef je hen de kans om je waarlijk te bekoren? Zie je hen als de gidsen die je leiden naar je doel? Sta je stil om de geur van de vele bloemen op te snuiven en te luisteren naar de wijsheid in de vogeltjes hun gezang? Zie je de magische betovering die jou steeds kan leiden of vind je de charme van deze betovering te kinderachtig voor jou? Waarom heeft de schepper je zoveel momenten geschonken, momenten die wachten om gevuld te worden door de visie waarmee je hen aanschouwt? Elk moment dat in liefde en dankbaarheid wordt beleefd verlicht in blijheid en waarheid elke stap op je pad.

 

Elke stap wordt zo gezegend daar 't verheffen der visie tot 't creëren van synchroniciteiten leidt, synchroniciteiten zijn niets anders dan de heilige knipoog van God die je op magische wijze toont dat je 't juiste pad aan 't bewandelen bent. Geloof in de magie van het leven brengt de charme naar boven van moment tot moment, brengt de charme en de speelsheid die tot 't ware begrip van 't leven leidt. Niemand's bestaan is gecreëerd om te verdrinken in wanhoop of verveling, doch eerder om 't ontdekken van de ware magie die in eenieder huist, de magie die steeds in d' eigen denkervaring haar oorsprong vindt. Roep me aan wanneer je je wil laten verbazen door de creatieve sparkel die in elk moment aanwezig is, ik toon je hoe je je hier bewust van zal worden waardoor 't moment haar ware ontluiking kent. In liefde ben ik met je, in de verwondering van wie jij waarlijk bent, Nith-Haiah is mijn naam.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik word me bewust van de magie die huist in elk moment

* Ik weet dat mijn denken de bloei hiervan creëert

* Wanneer ik hiervan kan genieten leef ik in het hier en nu

* Zo breng ik de betovering op elk gebied van mijn bestaan

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Nith-Haiah

dat jij me

de waarde

van 't moment

schenken kan

 

jij schenkt me

de inzichten

waardoor ik

elk moment

heel bewust

charmeren kan

 

elk moment

dat zo haar

charme erkennen

kan brengt me

haar vele

zegeningen

 

wanneer ik

jou aanroep

Nith-Haiah

toon jij me de

hogere trilling

des levens

 

jij toont me

de grootsheid

die ontstaat

uit de blije

waarneming

van 't moment

 

hiervoor

dank ik je

uit heel mijn

hart daar jij

me deze

charme schenkt.

Amen

 

 

Deze engel uit het rijk der heerschappijen is de 25ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 23 tot en met 27 juli. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.