Engel Nithael en de ware schoonheid

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Nithael toont ons de ware schoonheid die van binnen zit en leert ons om deze te uiten door middel van woord en daad. Hij spoort ons aan om van ons leven een kunstwerk te maken. Door het brengen van liefde en kunst kunnen wij ons met Hem verbinden. Hij leert ons om steeds in de liefde te zijn en dit is een kunst op zich. Dankzij deze kunst kunnen wij het positieve naar ons toetrekken en de vele geschenken die Hij ons te bieden heeft ontvangen. Beschermegel Nithael leert ons om ons af te stemmen op de melodie der liefde en doet ons hart zingen van vreugde wanneer wij werken met Hem. Hij spoort ons aan om de mooiste beelden te scheppen en leert ons om vanuit onze verbeeldingskracht vorm te geven aan ons leven. Engel Nithael wekt het verlangen naar het mooie in ons en opent onze ogen voor de schoonheid van de wereld die ons omringt. Dankzij hem komen wij in actie en gaan wij op weg naar datgene wat wij verlangen. Beschermegel Nithael kan ons leren om goed om te gaan met onze verlangens en wekt in ons de wens om een verheven ideaal te verwezenlijken.

Het kunstzinnige vormgeven

Engel Nithael brengt ons de liefde voor de natuur en al het gene wat natuurlijk is. Hij leert ons ook om met onze eigen natuur om te gaan en kan ons instinct in de juiste banen leiden en verfijnen. Hij leert ons om al onze verlangens te verfijnen door er een kunstzinnige vorm aan te geven. Samen met hem kunnen wij het leven wat wij wensen tot leven blazen met onze woorden en de liefde waarvan wij dromen vorm geven op het doek van onze verbeelding. Hij spoort ons aan tot spreken, schilderen en schrijven en wanneer wij samen met Hem beginnen aan het uittekenen van onze plannen kunnen wij er zeker van zijn dat het resultaat een kunstwerk zal zijn. Bovendien schenkt Engel Nithael ons oog voor detail en leert hij ons om alles steeds met liefde af te werken.

Aartsengel Haniel en de planeet Venus

Beschermegel Nithael is een naaste medewerker van Aartsengel Haniel en werkt met de energie van de Planeet Venus, de dag dat hun kracht het sterkst aanwezig is is vrijdag. Engel Nithael schenkt ons een gevoel voor schoonheid en afwerking en spoort ons aan om alles mooi te maken. Ook schoonmaken en goed zorg dragen voor onszelf en onze geliefden behoren tot de taken waartoe Aartsengel Haniel en Engel Nithael ons aansporen. Zij moedigen ons aan om alles mooi te maken en te zorgen voor aantrekkelijke kleding en een aangename omgeving. Zij schenken ons de deugd der liefelijkheid en inspireren ons tot het uitvoeren van kunstzinnige arbeid. Wanneer ons leven in kannen en kruiken is leren zij ons om het geheel tot een mooi esthetisch einde te brengen. Het leven mooi en aangenaam maken is de opdracht die zij ons geven.

Het ontwikkelen van een gevoel voor schoonheid

Beschermegel Nithael brengt ons bewustzijn van alles wat mooi is en schenkt ons zodoende de mogelijkheid ons hierdoor te laten inspireren. Complimenten geven en versieren is een kunst die hij ons kan leren. Hij is teder en liefdevol, vriendelijk en gemoedelijk van aard en brengt ons de kers op de taart. En net als hem kunnen wij aan alles wat wij doen een final touch geven en zo van alles een kunstwerk maken waaraan wij ons met liefde weiden. Engel Nithael schenkt ons de esthétise benadering die ons toestaat om een schoonheidsgevoel in de wereld te brengen door middel van fashion en kunst en de natuurlijke benadering die ons toestaat om het grote kunstwerk des levens te aanschouwen. Hij leert ons om het mooie te zien in onze omgeving en beroerd ons hart wanneer wij het schone aanschouwen. Beschermegel Nithael brengt de liefde en zorgt voor veel hartstocht en passie. Hij zet ons hart in vuur en vlam en moedigt ons aan om onze warmte te verspreiden door deze liefde te delen met onze medemens. Nithael zorgt voor veel spontaniteit en legt ons hart op onze tong. Nithael zorgt voor zelfvertrouwen en het wekken van intéresses door kunstzinnig bezig te zijn en kan van ons een echte ster maken indien wij dit wensen (Beroemd worden door middel van je levenskunst behoort tot de mogelijkheden en wanneer je actief met Nithael aan de slag gaat zul je een zekere finesse bereiken die je toestaat om zelf als de kers op de taart te worden).

Het brengen van verfijningen

Beschermegel Nithael spoort ons aan om onszelf en onze omgeving steeds te verfijnen. Samen met Hem kunnen wij een liefdevolle sfeer brengen en zodoende zorgen voor een goede stemming. Nithael is een Engel die ons toestaat een zekere prestige te bereiken door steeds het mooiste na te streven. Engel Nithael brengt ons charme en verleidingskracht en staat ons toe om het goede naar ons toe te trekken. Ook zorgt hij ervoor dat wij aangetrokken worden door datgene wat ons goed doet.

Gastvrijheid

Engel Nithael schenkt ons nederigheid en levensvreugde en brengt ons humor en een betoverende glimlach. Hij maakt ons goedgeluimd en spraakzaam en samen met hem kunnen wij de nobelste gasten ontvangen daar hij zorgt voor een koninklijk onthaal en ons aanspoort om steeds royaal en gastvrij te zijn. Beschermegel Nithael leert ons om ons als een echte heer (of dame) te gedragen en steeds de nodige beleefdheidsnormen in ere te houden. Zodoende staat hij ons bij tijdens het ontwikkelen van deugdzaamheid en een nobel hart. Hij leert ons om steeds met liefde te handelen en schenkt aan onze vriendelijkheid de boventoon. Hij wekt de diplomaat in ons en schenkt ons de mogelijkheid om door middel van onze woorden te zorgen voor grote veranderingen.

Goede contacten leggen

Beschermegel Nithael staat ons toe om de sociale ladder te beklimmen en kan ons leiden naar beroemdheid en faam (indien wij dit wensen) Hij staat ons bij tijdens het leggen van de juiste contacten en het ontwikkelen van goede vriendschappen. Hij leert ons om sympathie te wekken en inspirerend op te treden. Engel Nithael helpt ons om geankerd te blijven en het goede te doen. Hij zorgt voor een grote loyaliteit en staat ons toe om een zekere stabiliteit te creëren. Samen met hem kunnen wij het vertrouwen van velen winnen en zodoende zorgen voor een samenhorigheid die wonderen mogelijk maakt. Hij brengt de gelijkgestemden te samen en zorgt voor vele synchroniciteiten in ons leven.

Een staat van dankbaarheid bereiken

Engel Nithael schenkt ons de zin om te leven en wekt zodoende onze innerlijke jeugdigheid. Hij zorgt voor een grote dynamische kracht en veel passie en vuur. Hij kan ons jonger blijer en opgewekter doen voelen en zorgt zodoende voor regeneratie. hij leert ons om te genieten van elke zonsopgang en staat ons toe om een staat van dankbaarheid te bereiken door al het mooie en heerlijke wat de aarde te bieden heeft met open handen te ontvangen en schenken. Hij leert ons dat overvloed alom aanwezig is en dat de ware rijkdom in ons hart van onschatbare waarde is. Engel Nithael brengt ons naar de bron der schoonheid in ons zelf: 'de liefde waarmee wij naar alles om ons heen kunnen kijken'. Hij is de Engel der hemelse schoonheid en de Engel der schrijvers en dichters die zich aan deze schoonheid wijden. Nithael ankert het schoonheidsgevoel diep in ons zelf en geeft ons zodoende een ideaal (iets om aan vast te houden). Hij leert ons om in onze kracht te blijven staan en onze taak met veel liefde uit te voeren. Nithael zorgt voor een innerlijke stabiliteit die ons toestaat om op eigen kracht vooruit te gaan en de mooiste beelden scheppen.

Het scheppen van onze toekomst met ons voorstellingsvermogen

Beschermegel Nithael prikkelt onze verbeeldingswereld en spoort ons aan om ons het beste voor te stellen. Hij leert ons om datgene wat in onze verbeelding overheerst te verfijnen en af te werken waarna wij kunnen beginnen met de uitvoering hiervan in de materiële wereld. Engel Nithael brengt ons alle gaven van Venus en zorgt zodoende voor harmonie, affectie, vereniging, romantiek, sensualiteit en erotiek. Hij brengt ons het genot en kan ons leren om vreugde te scheppen in al het gene wat wij doen. Hij leert ons de ware kunst en toont ons hoeveel plezier het leven herbergt en hoe leuk het kan zijn om op speelse wijze door het leven te gaan. Hij moedigt ons aan om mooie beelden te creëren zowel letterlijk als figuurlijk. Boetseren, steenkappen, potten bakken en vele andere creative vaardigheden schenkt hij ons en de gave om deze uit te voeren met gelijkgestemden.

Zorgen voor een stabiel doch afwisselend bestaan

Beschermegel Nithael moedigt ons aan om te genieten van kunst en cultuur. Om af en toe eens naar een optreden te gaan of een feestje en wanneer wijzelf een feest willen organiseren kunnen wij er dankzij zijn krachten een groots gebeuren van maken (indien wij dit wensen) Nithael zorgt voor rijkdom zowel op geestelijk als op materiel gebied en zal ons steeds voeden met positieve gedachten door inspiraties te brengen. Nithael leert ons om onszelf goed te verzorgen en toont ons hoe heerlijk het kan zijn om ons eigen af en toe eens te verwennen. Ook spoort hij ons aan om zorgend op te treden naar anderen toe. Hij leert ons om attent te zijn en steeds galant op te treden.

Goede raad van Engel Nithael

Leer om het mooie (het goede) in jezelf te vinden en hier uiting aan te geven. Je hebt de gave om het leven fijn te maken en je bestaan aangenaam in te richten. Wees je er bewust van dat je een belangrijke bijdrage kunt leveren door middel van je woorden en je schrijven. Het brengen van een positieve boodschap is iets wat het hart van iedereen opent en jij hebt de gave om met je woorden de harten van velen te helen. Kunstzinnig bezig zijn en vorm geven aan je leven door gebruik te maken van je fantasie en je verbeeldingskracht behoren tot je sterkste troeven. Ook kun je veel voor anderen betekenen door dit te demonstreren of hier uiting aan te geven door middel van het woord. Dankzij je welsprekendheid kun je zorgen voor een goede gedachtesfeer en door het tot uiting brengen van de schoonheid in jezelf kun je beroemd worden en veel faam verwerven. Schrijven is één manier om de mooiste beelden vanuit jezelf naar buiten te brengen maar ook tekenen, schilderen en kleien staan je toe om vorm te geven aan datgene wat er in je om gaat. Ook door middel van je manier van kleden en de manier waarop je je dagelijkse bezigheden uitvoert kun je meer kleur geven aan je bestaan. Het leven bied oneindig tal van mogelijkheden om alles steeds weer te verfijnen en stuurt ons zodoende aan tot perfectie. Zij leert ons haar harmonie door middel van de seizoenen en samen met haar kunnen wij de schoonheid in huis brengen of het nu winter of zomer is. Ik ben Engel Nithael en ik schenk je de gave om de schoonheid van de natuur in je leven tot bloem te laten komen zodat je net als haar een wonder op zich kunt worden en eenieder die je ontmoet hiermee kunt verassen. Weet dat je een geschenk bent en dat je de gave hebt om een staat van dankbaarheid te bereiken die je geluk brengt. Je zult steeds datgene aantrekken wat je nodig hebt en als het je wens is om rijk en beroemd te worden zal ik zorgen voor de nodige prestige en overtuigingskracht zodat je je kunstwerken kunt tonen aan de gehele wereld.

Affirmaties

Ik heb de wereld lief.

Ik heb een nobel hart.

Ik ben zachtaardig en vriendelijk.

Ik ben respectvol, gracieus en galant.

Ik voel liefde voor alles wat ik zie en zodoende ontwikkel ik de juiste visie.

De liefde brengt het beste in mezelf tot leven en zodoende heb ik steeds iets om te geven.

Ik hou van de wereld, ik hou van haar pracht en praal, ik hou van de wereld en van jullie allemaal.

Door met liefde naar de wereld te kijken bereik ik een staat van dankbaarheid die me gelukkig maakt.

Gebed

Dankjewel Engel Nithael voor de dankbaarheid die ik voel wanneer ik het schone aanschouw. Bedankt voor de aantrekkingskracht die het goede op me uitoefent en de leiding die ik van jullie ontvang. Bedankt dat ik vreugde mag scheppen in het bestaan en dat ik steeds met liefde door het leven mag gaan. Jij toont me dat al de liefde herbergt en dat ware schoonheid zich in éénieder bevind. Dankzij jou kan ook ik dit aanschouwen en zodoende genieten van grote kunstwerk des levens. Samen met jou geef ik kleur aan mijn bestaan en boetseer ik mijn leven met de krachten van mijn verbeelding. Zodoende maak ik een waarachtig kunstwerk van mijn bestaan en ontwaak jij de magische kunstenaar in mij. Hiervoor dank ik je uit het diepst van mijn hart.