Engel Omael Channeling 30: Het vruchtbare tuinieren

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in de vruchtbaarheid van elk moment, in de succesvolle transformatie die in vruchtbaarheid haar grondslag kent. Alle stapjes die in vertrouwen worden ondernomen en gevoed worden met een gezonde dosis hoop, vormen een bodem die waarlijk vruchtbaar is, een bodem waarin je mooiste doelstellingen en idealen hun ontkieming kennen kunnen. Wanneer 't geloof in wat je wil bereiken tot 't nemen van de nodige stapjes leidt, dan begint de ontkieming zich te openbaren door middel van situaties op je pad. Onverwachte omstandigheden beginnen te geschieden naarmate nieuwe poorten zich openen, nieuwe poorten ontstaan door 't geloof in jezelf en de levenskracht die hierdoor wordt geopenbaard. Wanneer doelen slechts vage dromen zijn en 't aldus aan de nodige stappen ontbreekt, dan blijft de bodem bar en droog daar 't zo de nodige voeding ontbreekt. Deze droogte wordt gekenmerkt door een weerstand in jezelf, weerstand om actie te ondernemen waardoor 't geestesbeeld heel wazig blijft.

 

Net in het zetten van de stappen, hoe groot of klein ze ook maar zijn, ligt het wonder van de vruchtbaarheid die tot uiteindelijke ontkieming leidt. Het verwaarlozen van 't nemen der stappen markeert 't verschil tussen droom en werkelijkheid, 't verschil tussen dat wat tastbaar en niet tastbaar is, 't is in 't zetten der stapjes dat je de verwerkelijking mogelijk maakt. Gedachten onderhouden als 'dit gaat me niet lukken' of 'waarom zou ik geloven dat het wel zou gaan?' zijn 't onkruid dat het vruchtbare kiempje verstikken, ze hebben helemaal geen voedende kracht. Eerder zullen ze je ondermijnen, je keer op keer op je gezicht doen gaan, keer op keer tot je de lessen leert dat 't door je geloof en zelfvertrouwen is dat je je krachten eert. Eenieder heeft in zich de kracht om zijn mooiste zaadjes te laten ontkiemen, om hen te voeden met liefde, vertrouwen en dankbaarheid. Om als een ware tuinier zijn bodem te bewerken waardoor elk zaadje liefdevolle voeding krijgt.

 

Elk idee kan zo door liefdevolle aandacht groeien en bloeien tot iets heel groots van aard. Waarom 't laten overweldigen door zorgen en twijfels wanneer je weet dat dit enkel groei tegengaat? Durf eens te experimenteren met de speelse benadering, met het volste vertrouwen dat je elk doel bereiken kan. Ik schenk je 't succes dat hieruit onlosmakelijk voortvloeien zal, de beloning van een stralende oogst wanneer 't zaadje met de juiste krachten werd gevoed. Mijn liefdevolle aanwezigheid leidt tot vruchtbaarheid op elk gebied, in liefde inspireer ik je tot het zetten van je volgende stap. Doorbreek vertrouwensvol de grenzen waar momenteel nog weerstand heerst, 't doorbreken van weerstand is als 't wieden van het onkruid dat 't zaadje voortijdig versmoren kan. Elke stap verbreekt de weerstand wanneer de liefde aanwezig is, elke stap leidt tot de volgende waardoor 't zaadje ware ontkieming kent. Roep me aan om je te leiden, hoor de inspiraties die ik schenk. In liefde ben ik met je, Omael is wie ik ben.

 

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik plant mijn zaadjes in vruchtbare grond

* De voeding die ik geef bevordert hun ontkieming

* Deze voeding bestaat uit vertrouwen, liefde, dankbaarheid

* Zo plant ik de mooiste zaadjes in de tuin mijner leven

 

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

lieve Omael

dat jij me

de kennis der

vruchtbaarheid

schenkt

 

de kennis die

ik op alle

gebieden

mijner leven

succesvol

toepassen kan

 

vol liefde

plant ik

zaadjes en

experimenteer

ik hier vol

vertrouwen mee

 

hoe meer ik

plant en

mijn zaadjes

met liefde voed

hoe mooier

de resultaten

 

zo leer ik de

kunst van 't

vertrouwensvolle

tuinieren waarvoor

ik je heel

dankbaar ben.

Amen

 

 

Deze engel uit het rijk der heerschappijen is de 30ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 18 tot en met 22 augustus. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.