Engelen van de DierenriemEngel Pahaliah Channeling 20: De Kracht Van Het Moment

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in de genegenheid van het bestaan, in de wens die waarheid wordt wanneer je de schoonheid der bestaan erkennen zal. Elk moment wordt je geschonken, gevuld met oneindig potentieel, gevuld met al hetgeen je nodig hebt voor wat het is dat je bereiken wil. Wanneer je 't leven in genegenheid bekijken kan, wanneer je weet dat elk moment je nieuwe kansen schenkt, dan weet je dat er geen oude pijnen bestaan die 't waard zijn om aan vast te houden, omdat waarlijk elk moment 't potentieel voor verwezenlijking van je mooiste idealen bevat. Het is net de pijn waar men geen afscheid van wil nemen die bijdraagt aan de zwaarte van 't bestaan, die elk moment haar glorie laat verliezen tot 't duidelijk wordt dat de ballast van 't verleden beter niet meer mee de toekomst in kan gaan. Nochthans, wanneer men zich bewust wordt van de kracht van het moment, van het grote creatieve potentieel dat hierin huist, dan laat men dat wat niet meer dient graag achterwege daar men weet dat men steeds opnieuw creëren kan.

 

Steeds opnieuw kan men de magie van het moment benutten door hier geheel voor open te staan, door te geloven dat verandering mogelijk is wanneer men hierop vertrouwen durft. Elk moment werkt steeds mee met je gedachten, beiden resoneren op dezelfde toon, laat je gedachten door de hoogste waarheid van elk moment bekoord worden waardoor twijfel de bovenhand niet meer halen kan. Wanneer men zich bewust wordt dat dit creatieve potentieel alom aanwezig is, alom op elk moment van dag en nacht, dan wordt men als het kind dat zonder angsten is omdat het steeds 't beste verwacht. Elk moment is gevuld met licht en liefde, met de hoogste trillingen die de wereld kent. Deze trilling huist de fijnste inspiraties waardoor jij je wereld weer betoveren kan. Het heeft geen zin je zorgen te maken daar dit je enkel van de waarheid weghouden zal, de waarheid die je graag laat weten dat er voor alles een oplossing bestaat. De creatieve sparkel die in werkelijk elk moment besloten ligt zal zich onthullen wanneer je voor inspiraties open staat. Hij onthult zich en komt dan tot groei, maakt werkelijk op 't aardse datgene wat eerst slechts in de wereld der ideeën aanwezig was.

 

Vergelijk het met het mannelijke zaadje, zo onooglijk klein maar gevuld met 't grootste potentieel. Wanneer dit zaadje ontvangen wordt groeit hier algauw een foetus uit, een foetus die tot levend persoon uit zal groeien, een persoon die oneindig potentieel in zich dragen zal. Het potentieel zal afhankelijk zijn van hoe hij elk moment gebruikt, of hij de groei begrijpt die ook zijn eigen oorsprong tot stand heeft gebracht. Laat ons er dus geen doekjes om winden, jij bent geboren uit een sparkel vol oneindig potentieel. Elk moment dat je inademt is gevuld met een even hoge kracht, een kracht gevuld met groei aangaande wat het ook is dat je wenst. Maak jezelf dus niet kleiner dan je bent en besef het creatieve potentieel. Ik ben hier om je te leiden tijdens deze wonderbaarlijke ontdekkingstocht naar de kracht van het moment. Laat haar ogenschijnlijke vluchtigheid je niet misleiden, want haar kracht is meer dan fenomenaal. Geniet van het moment en laat het zo groeien, vertrouw haar je allerliefste wensen toe. Weet dat elk opvolgend moment haar verwerkelijking zal realiseren, in deze groei zit het geheim des levens vervat. Moge jouw momenten je met hun liefdevolle gratie betoveren, moge ze je trilling op de hoogste toon verder laten verlopen. Moge de magie hiervan in elke uiterlijke situatie manifesteren, steeds leid ik je in liefde, Pahaliah is mijn naam.

 

 

 

 

Affirmaties

~~~~~~~~

* Ik word me bewust dat in elk moment de magie van betovering huist

* Hoe bewuster ik me hiervan word, hoe meer dankbaar ik me voel

* Hoe meer dankbaar ik me voel, hoe meer elk moment groeit en straalt

* Hoe meer elk moment groeit en straalt, hoe beter mijn wens verwerkelijking kent

 

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Pahaliah

dat jij me

bewust maakt

van de magie

die huist in

elk moment

 

elk moment

bevat oneindig

potentieel

dat als een

klein zaadje

steeds meer

groeien kan

 

door hierop

te vertrouwen

kan ik dit proces

goed gadeslaan

waardoor het me

nu duidelijk wordt

 

het wordt me

duidelijk dat

ik op elk

moment de

keuze maken

kan wat het is

dat ik wil

 

in liefde en

vertrouwen

laat ik mijn

wensen groeien

ik voed hen

door mijn

dankbaarheid

 

dankzij jou

leer ik nu over

het oneindige

potentieel dat

in elk nieuw

moment haar

geboorte kent.

 

 

Deze engel uit het rijk der tronen is de 20ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 27 juni tot en met 1 juli. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.