Engelen van de DierenriemEngel Sealiah, Channeling 45

Geschreven door Michy   

 

Ik ben de Engel die je het vertrouwen schenkt . . . Het plezier om zaadjes van inspiratie te planten en geduldig, met liefdevolle verzorging te wachten tot de bloem, het resultaat op Aarde, zich gemanifesteerd heeft.

 

Ik ben bij je, om van alles het mooiste, het beste te maken. Ik schenk je het begrip dat alles in het leven om een reden gebeurt, ik schenk je de inzichten in het waarom van een situatie en het geduld alsook de liefde om op de gewenste resultaten te wachten.

 

Ik inspireer je met de stappen die je kan zetten om je doelen te bereiken. Ik schenk je hoop en vertrouwen, wetende dat we samen het mooie kunnen verwezenlijken.

 

Ik ben de Liefde in je hart, de vriend die je goede raad geeft waarmee je niet alleen jezelf maar ook anderen kan helpen. Ik breng je rust wanneer tijden woelig zijn, ik breng je de kracht waarmee je je overal door kan slaan. Samen brengen we Liefde en Harmonie, rust en een luisterend oor aan allen om ons heen.

 

Samen weten we dat geen probleem te groot is, dat er altijd oplossingen bestaan en daar gaan we ook voor. Ik schenk je de inzichten die je nodig hebt om eender welke situatie in haar geheel te kunnen zien, de kalmte om haar te begrijpen en het doorzettingsvermogen om alles tot een goed einde te brengen.

 

Ik vergezel je in Liefde, waar je ook gaat. Ik fluister je de woorden in je oor die ook de donkerste winter verlichten, want hierdoor is het begrip in je verankerd dat ook na elke koude de warmte wederkeert.

 

Wanneer je mij aanroept schenk ik je de kracht om de reden achter gebeurtenissen te kunnen voelen, de intelligentie om juist en ter gepaster tijd te handelen. Om in Liefde te zijn en om het belang van Liefde onder alle omstandigheden te erkennen.

 

Ik schenk je de visie om van alles wat zich voordoet iets mooi te maken, want samen zijn we 1 en scheppen steeds in harmonie.

 

Ik ben je Engel, Sealiah.

 

 

Gebed

 

Laat ons danken

voor het licht

dat in ons

aanwezig is

 

Laat ons vieren

dat ons licht

zo ver schijnen kan

 

Laat ons huilen

om de wonden

die willen helen

 

Zodat we terug

gevuld zijn

met Liefde en Hoop

die van alles

maar dan ook alles

een nieuwe start

kan maken

 

Een start die

verder reikt

dan datgene

wat ons verleden

verduisterde

 

Laat ons

Liefde voelen

en Hoop

Want elke dag

is nieuw

 

Steeds nieuw

en gevuld

met datgene

wat komen zal.

 

Amen.