Engelen van de DierenriemEngel Vehuiah Channeling 1: Het Nieuwe Begin

Geschreven door Michy   

 

Channeling 1 Engel Vehuiah: Het Nieuwe Begin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In liefde ben ik aanwezig op deze mooie lentedag, mijn grote wilskracht schenk ik jou, de wilskracht die nieuwe projecten steunt en leidt. Vele kansen worden je geschonken waardoor verwerkelijking van 't mooiste mogelijk wordt, ik ben hier om je te begeleiden, mijn hulp maakt je fijnste projecten waar. Ik ben de daadkracht en de vreugde, de vurige wil die haar eigen werkelijkheid schept. Ik ben de kracht die schuilt in elk nieuwe begin, ik schenk de gerichte focus die doelbewustheid mogelijk maakt. Geen enkel doel wordt ooit bereikt zonder de vurige wens die in de geesteswereld haar oorsprong vindt, gevolgd door de wilskracht die aanspoort tot het nemen van stappen waardoor verwerkelijking mogelijk wordt. Geloof en vertrouwen worden hierdoor aangewekt want 't is al doende dat men deze ervaart, daar 't net is door de eerste stappen te nemen dat de verdere weg zich openbaren zal. De map die je zal leiden is reeds in je handen, ze ontstaat vanzelf bij het creëren van een doel. Deze map zal zich steeds meer ontvouwen, ze wijst de weg naar je nieuwe werkelijkheid.

Wat is het dat je wil bereiken? Welk is het voor jou gestelde doel? Laat mij je geest verder stimuleren, vol vreugde schenk ik je mijn kracht. Ik ben de wil alsook 't geloof dat al de juiste stappen kent. Ik ben het grote enthousiasme dat plannen maakt en tot uitvoer brengt. De hemelse symfonie waar ik deel van ben bestaat uit serafijnen en cherubijnen, tronen en heerschappijen gevolgd door krachten en dan machten alsook principiëlen, aartsengelen en engelen. Elk engelenkoor bestaat uit acht hemelse gezanten waarvan ik de eerste der serafijnen ben. Als serafijnen zijn we vurig, vol liefdevolle wil, zijn wij de kracht die 't omarmen van nieuwe ideeën mogelijk maakt. In de hemelse hierarchie bekleden wij de hoogste troon, wij zijn de vurige liefde tot scheppingsdrang die 't goddelijke licht steeds in haar vaandel draagt.

Bekend zijn wij als liefdevolle vurigheid, liefdevolle vurigheid die God's aanwezigheid steeds eert. Kadoish is onze mantra, de heilige adem waarmee de serafijn God en zijn creatie zo graag eert. Kadoish betekent heilig, zo eren wij het heilige licht, het heilige licht dat scheppend is van aard, het licht dat alles mogelijk maakt. Als serafijnen leven wij op de hoogste trilling, de trilling die puur liefde is, het liefdeslicht van God's creatie dat manifestatie mogelijk maakt. De aartsengel die leiding over het koor der serafijnen heeft is de lieve Metatron. Op de levensboom bewonen we de sephira Kether die als planeet de naam Neptunus draagt. Mijn liefde is steeds met je, roep me aan wanneer je 't nieuwe wenst, ik schenk je situaties en inspiraties waardoor verdere groei steeds mogelijk wordt. Schepping is mijn grootste kracht en dat is de energie die ik je schenk. Zo zullen mijn broeders en zusters in deze verdere cyclus je ook steeds verder leiden op dit wonderlijke pad. Durf te wensen en te dromen, durf je mooiste doelstellingen te bereiken. Daarom ben ik hier en zal ik je leiden, Vehuiah is mijn naam.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik geloof in mijn mooiste wensen en dromen
* Ik weet dat ik ze nu verwerkelijken kan
* Ik richt mijn focus op mijn doelen
* Zo schep ik nu mijn mooiste bestaan

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Vehuiah
dat jij me de 
kracht van
het nieuwe 
schenkt

dankzij jouw
aanwezigheid
plant ik nu
vol moed de
zaadjes waar 
ik van hou

deze zaadjes
zullen de kracht
hebben om te
ontkiemen tot
mijn mooiste
werkelijkheid

door me bewust 
te zijn van de 
doelen die 
ik stel creëer 
ik zelf mijn
werkelijkheid

in liefde 
zaai ik en 
verzorg mijn
plantjes met 
het water der 
vertrouwen

ik dank je
hiervoor Vehuiah
daar jij me met
jouw vurige 
wilskracht
bij wil staan.
Amen

Michy 21/3/2013

Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 1ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 21 tot en met 25 maart. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.