Engelen van de DierenriemEngel Yeliel Channeling 2: De Grote Liefdeskracht

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik aanwezig als tweede der serafijnen, mijn kracht is de vurige liefde die groei schenkt aan alles wat je onderneemt. Elk plan begint steeds in de geest met de wilskracht om het te materialiseren, hieraan voeg ik de liefde toe die alles zoveel mooier maakt. Want elk idee dat in liefde wordt bekeken brengt nieuwe inspiraties naar je toe, inspiraties die de map ontvouwen waarop jij je plan aan het tekenen bent. Zo stimuleer ik je verbeeldingswereld, laat ik je genieten van de toekomstbeelden die je creëert, ik schenk de liefdevolle motivatie die jou de zekerheid van 't succesvolle slagen schenkt. De sleutel die ik in mijn handen draag opent de weg naar 't liefdevolle werk, dit gecombineerd met Vehuiah's speelse wilskracht opent de poort die toegang geeft tot liefde voor alles wat je doet. Elk moment in heel je bestaan is bedoeld om in liefde te kunnen zijn, de liefde voor jezelf en eenieder die je omringt, de liefde voor alle situaties en inspiraties die tot jouw werkelijkheid behoren.

Omdat God puur liefde is, is dit de trilling die ik je breng, geen schepping kan ooit volmaakt zijn zonder de liefde in het spel. En een spel zou het altijd moeten wezen, want dankzij de wilskracht en de liefde is er niets dat fout kan gaan. Het is pas wanneer je jezelf of situaties begint te kleineren, het is pas dan dat allerhande blokkades beginnen ontstaan. Deze blokkades zijn waarschuwingssignalen, signalen van ontevredenheid. Ze laten je weten dat de wilskracht noch de liefde voldoende aanwezig zijn waardoor het nieuw geplante zaadje niet naar behoren groeien kan. Daarom is de liefde zo belangrijk, de liefde die steeds in eigen denken begint, ze spoort je aan om steeds het mooie te ervaren waardoor het zaadje zorgeloos ontkiemen kan. De liefde schenkt toegang tot de verbeeldingswereld, daar 't hier is dat plannen worden utgebouwd. De verbeeldingswereld reikt zoveel verder dan de hoogste logica, het is de vruchtbare aarde waarin jij je zaadjes plant. 

Sommigen denken dat de verbeeldingswereld niet bestaat, doch kijk eens naar binnen en vertel me... Is ze niet even reëel in je innerlijk als de wereld der gedachten? Wat als iemand je zou vertellen dat gedachten onwerkelijk zijn, dat je ze beter zou negeren daar ze hoogst onnuttig zijn? Beide werelden zijn onzichtbaar doch hoogst waardevol van aard, de ene werkt in woorden en de andere in beelden, beide samen creëren de perfecte balans. Het is in de wereld der beelden dat oplossingen voorradig zijn daar logica hier geen vat op heeft, in verbeelding creëert men 't gewenste einddoel dat men nadien met logica volbrengt. Albert Einstein was een man die nog in beelden denken kon, 't is daarom dat zijn geest zo ver reiken kon. Ook het kind denkt in beelden tot het praten kan, 't is daarom dat de kindergeest zo opgewekt kan zijn. In de verbeeldingswereld worden oplossingen gevonden voor elk probleem dat er bestaat, het is hier dat engelenkrachten hun grootste werk verrichten, desalnietemin zijn wij heel reëel van aard. Roep me aan wanneer je de kracht der hoogste liefde ontdekken wil, ik inspireer je en spoor je aan. Kadoish, kadoish, kadoish, Yeliel is mijn naam.

Affirmaties
~~~~~~~
* In liefde kijk ik naar mijzelf en mijn wereld
* In vreugde creëer ik nu mijn mooiste bestaan
* Ik neem graag de tijd om me mijn mooiste doelen te verbeelden
* Het is uit de kracht van dit moment dat mijn toekomst volgen zal

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Yeliel
voor de vurige
kracht der liefde
die jij me zo
gaarne schenkt

ik dank je
voor de 
liefdevolle
inspiraties die
ik als zaadjes
planten zal

wanneer mijn
zaadjes
vruchtbare
bodem krijgen
is hun groei
gegarandeerd

wanneer ik de 
zaadjes voed
met het water
der liefde zal elk
plantje mooie
vruchten dragen

ik dank je voor 
het vertrouwen
dat jij in mij stelt 
als schepper van 
mijn mooiste 
toekomst

in liefde en 
vertrouwen
creëer ik 
samen met jou
heel bewust mijn
mooiste bestaan.
Amen

Michy 26/3/2013

Artwork: Rafael Yockteng

Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 2de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 26 tot en met 30 maart. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.