Engelen kalender

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het hele jaar door regeren de Aartsengelen en Engelen en staan ons bij met hun essenties. Deze essenties worden verdeeld door de 72 Engelen van de Levensboom. Elke Engel regeert een periode in het jaar en iedereen die tijdens deze periode geboren is kan deze Engel als zijn persoonlijk Genie beschouwen.

Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen regeren de periode van 21 maart tot en met 30 april alsook elke nieuwe start

Metatron en zijn Engelen zijn aanwezig aan het begin van elk seizoen en wij kunnen hen het best contacteren in het begin van de maand. Metatron heerst over de krachten van alle planeten doch werkt voornamelijk met die van de planeet Neptunus en zorgt zodoende voor een verbinding met de grote dromer in ons. Deze visionair wordt ook wel Poseidon genoemd en is de heerser van de zee der verbeelding. Hij schenkt ons het voorstellingsvermogen wat ons toestaat om kennis te maken met de engelen. Elke engel heeft zijn haven in de zodiak. Deze havens bedragen ieder vijf graden (of te wel 5 dagen, een uur en veertig minuten per engel). Aangezien de Dierenriem 360 graden heeft en ons jaar 365 dagen zijn de periodes die ze regeren approximatief.

Engel Vehuiah heeft haar haven in de Zodiac van 0 tot 5 graden Ram en regeert de periode van 21 tot en met 25 maart. Zij brengt brengt ons wilskracht, liefde en motivatie en zorgt ervoor dat wij contact kunnen leggen met de ster in ons zelf. Vehuiah schenkt ons leidinggevende kwaliteiten, een grote kracht, moed en doorzettingsvermogen. Zij brengt ons nieuwe en inventieve ideeën. Wees intuïtief en sta open voor haar boodschap.

Engel Jeliel heeft zijn haven in de Zodiac van 5 tot 10 graden van het Dierenriemteken Ram en regeert de periode 26 tot en met 30 maart. Hij schenkt ons liefde, wijsheid en intelligentie. Dankzij hem kunnen wij de dromen van de ster in ons zelf waarmaken. Engel Yeliel schenkt ons mooie gedachten vol liefde en wijsheid. Hij vult ons met tolerantie en respect. Yeliel bezorgt ons een rustig en vredig gevoel en staat ons toe om dit gevoel te delen met iedereen om ons heen en zo vrede en samenhorigheid te brengen in de wereld.

Engel Sitael regeert de periode van 31 tot en met 4 april, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 10 tot 15 graden Ram. Engel Sitael brengt ons de creatieve wilskracht waarmee wij onze ideeën tot leven kunnen brengen. Met Engel Sitael worden onze dromen reëel en tastbaar voor iedereen. Hij schenkt de constructieve wilskracht die ons toestaat ondernemend en opbouwend te zijn. Sitael maakt het creatieve in ons wakker en spoort ons aan tot actie.

Engel Elemiah regeert de periode 5 tot en met 9 april en heeft haar haven in de Zodiac van 15 tot 20 graden Ram. Engel Elemiah staat ons bij tijdens de handelingen die wij uitvoeren. Zij geeft ons de goddelijke macht om te werken, om te creëren. Engel Elemiah oriënteert onze gedachten, onze gevoelens en daden door middel van de concrete acties die wij ondernemen en de resultaten die deze met zich meebrengen. Wanneer de resultaten goed zijn motiveert ze ons om verder te gaan. Wanneer ze slecht zijn helpt ze ons om de nodige aanpassingen aan te brengen. Engel Elemiah schenkt ons de mogelijkheid om vreugde te scheppen in alles wat wij doen. Samen met hem kunnen wij de macht die in ons zelf huist uitvoeren door daadkrachtig aan het werk te gaan.

Engel Mahasiah heeft haar haven in de Zodiac van 20 tot 25 graden Ram en regeert de periode 10 tot en met 14 april. Engel Mahasiah maakt ons bewust van onze negatieve gedachten, gevoelens en daden zodat wij eraan kunnen werken. Zij helpt ons om onszelf steeds te verbeteren totdat wij het schone kunstwerk worden wat we werkelijk willen zijn. Zij schenkt ons het nodige begrip en de nodige vergevingsgezindheid waarmee wij al onze fouten kunnen corrigeren en in vreugde verder leren. Mahasiah is de engel die ons geestelijke leiding schenkt. Wij zouden haar kunnen zien als de goede raad-geef-ster in ons hart. Wanneer wij leren om vanuit ons hart te leven en wij steeds openstaan voor de geestelijke leiding die Mahasiah ons schenkt kunnen wij er zeker van zijn dat alles in ons leven goed zal verlopen.

Engel Lelahel heeft haar haven in de Zodiac van 25 tot 30 graden van het Dierenriemteken Ram en regeert de periode van 15 tot en met 20 april. Hij schenkt ons begrip en bewustzijn. Lelahel is als een licht in onszelf wat alles duidelijk maakt en zodoende zorgt voor rust en genezing. Dankzij de innerlijke verlichting die Lelahel schenkt wordt het ons toegestaan om de juiste keuzes te maken. Zodoende staat hij ons toe om het verloop van ons leven op een aangename wijze te laten geschieden. Engel Lelahel helpt ons om onze blik steeds op het mooie te richten en spoort ons zodoende aan tot een verheven visie die ons toestaat om al het goede wat aanwezig is hier op aarde te omarmen. Dankzij Beschermegel Lelahal kunnen wij als een Zon zijn en de wereld liefhebben als de Venus van onze dromen. Engel Lelahel laat ons zien dat het leven simpel is en dat het enkel van onszelf afhangt of wij gelukkig zijn. Hij schenkt ons het begrip dat alles te maken heeft met onze eigen manier van gedragen. Wanneer wij steeds in liefde zijn en dit ook uitstralen naar iedereen om ons heen, dan zal iedereen ook liefde uitstralen naar ons. Dan zullen wij het goddelijke licht zien stralen in elke aanwezigheid. Dan zullen wij met God vertoeven en zijn geschenken in de vorm van een goede gezondheid, verrijkende relaties, welvaart en overvloed kunnen ontvangen. Dan zal het leven wederom een paradijs zijn waarvan wij steeds kunnen genieten.

Engel Achaiah regeert de periode van 21 tot en met 25 april en heerst over de eerste 5 graden van het Dierenriemteken Stier. Zij leert ons om hier en nu aanwezig te zijn en verruimd zodoende ons bewustzijn. Ze leert ons om aandachtig en oplettend te zijn en ontsluierd de vele geheimen van onze natuur en de natuur die ons omringd. De voornaamste deugd die zij ons schenkt is het geduld. Dit geduld staat ons toe om steeds rustig verder te gaan en alles met liefde in te kleuren en af te werken. Engel Achaiah is als de rust die ons steeds weer in beweging brengt.  Zij schenkt ons de zegen om het leven steeds als nieuw en wonderbaarlijk te ervaren. Engel Achaiah schenkt ons de liefdevolle aandacht die ons toestaat om alle geheimen des levens te ontsluieren en brengt ons zodoende vreugde en verbazing.

Engel Cahetel heeft zijn haven in de Zodiac van 5 tot 10 graden Stier en regeert de periode van 26 tot en met 30 april. Engel Cahetel opent onze ogen voor de vele zegeningen die het leven ons schenkt. Hij maakt ons gelukkig en zorgt zodoende voor een gevoel van dankbaarheid. Met Cahetel aan onze zij zijn wij altijd blij en ondernemen wij alles in ons leven met groot plezier. Cahetel leert ons om te genieten van het leven en spoort ons aan om een veilige thuishaven te creëren en te zorgen voor een aangename werkplek van waaruit wij het beste van ons zelf aan de wereld kunnen geven. Engel Cahetel schenkt ons de mogelijkheid om alles steeds mooier en liefelijker te maken. Met hem worden wij weer 1 met de grote kunstenaar en kunnen wij tezamen zijn droom realiseren op aarde. Cahetel is de Laatste Engel van het koor der Serafijnen en zorgt er dan ook voor dat alle energieën van de vorige Engelen zich kristalliseren op aarde. Hij staat het dichtste bij ons en is dan ook het kanaal waardoor de boodschap van Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen ons bereikt.

Aartsengel Raziel en het Engelen Cherubijnen regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni

Raziel heerst over de zeven dagen van de week en wij kunnen hem het best aanspreken aan het einde van het wekend of op een maandag ochtend. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden en ons leven in te kleuren naar wens.

Engel Haziel regeert approximatief de periode van 1 tot en met 5 mei, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 10 tot 15 graden Stier. Hij schenkt ons begrip voor hen die het moeilijk hebben en zorgt zodoende voor barmhartigheid, altruïsme en filantropie. Haziel is de Engel der hemelse liefde die ons toestaat van alles en iedereen te houden. Samen met hem kunnen wij deze liefde planten in de harten van de mensen (zodat zij net als ons kunnen houden van en zichzelf ontwikkelen in het licht van de zon). Dankzij deze liefde kunnen wij vele mooie vruchten voortbrengen en deze delen met onze medemens.

Engel Aladiah heeft haar haven in de Dierenriem van 15 tot 20 graden van het Dierenriemteken Stier en regeert de periode van 6 tot en met 10 mei. Beschermegel Aladiah wekt het empathisch vermogen in onszelf en brengt ons het besef dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven. Dit zorgt ervoor dat wij onszelf en de mensen om ons heen steeds weer een nieuwe kansen geven. Aladiah maakt ons liefdevol en vergevingsgezind. Dankzij Aladiah kunnen wij gratie schenken en zodoende het goede in onszelf ontwikkelen. De voornaamste deugd die Engel Aladiah ons schenkt is edelmoedigheid.

Engel Lauvuel (ook wel Lauviah genoemd) regeert de periode van 11 tot en met 15 mei en heeft zijn haven in de Zodiac van 20 tot 25 graden Stier. Hij brengt ons succes en spoort ons aan om ons sportief te gedragen. Samen met Engel Lauvuel kunnen wij van het leven een spel maken en al onze activiteiten als een hobby laten zijn. Hij leert ons om te genieten van het gene wat wij doen en spoort ons aan om elke dag net iets meer te doen. Ook geeft hij ons de goede raad om regelmatig nieuwe dingen te proberen.

Engel Hahaiah heerst over de laatste 5 graden van het dierenriemteken Stier en regeert approximatief de periode van 16 tot en met 20 mei. Zij brengt het beste in ons naar boven en geeft ons iets om in te geloven, iets om aan vast te houden en trouw aan te blijven (zodat wij steeds in het goddelijke licht kunnen verblijven). Zij ankert het vertrouwen in God en de engelen in onszelf en schenk ons zodoende de krachten die ons toestaan steeds met zelfzekerheid door het leven te gaan. Hahaiah brengt ons standvastigheid en zorgt ervoor dat de goede werkkracht in onszelf de mogelijkheid heeft om zichzelf te uiten (haar taak uit te voeren).

Engel Yezalel heerst over de eerste 5 graden van het Dierenriemteken Tweeling en regeert de periode van 21 tot en met 25 mei. Engel Yezalel maakt de nobele inborst in ons wakker en staat ons toe om steeds trouw te blijven aan de onvoorwaardelijke liefde die wij in ons hart dragen.

Engel Mebahel regeert de periode van 26 tot en met 31 mei, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 5 tot 10 graden Tweeling. Hij staat ons toe om steeds ons zelf te zijn. Met hem ontdekken wij de waarheid omtrent onszelf en komen wij tot het besef dat enkel het uiten van deze waarheid ons vrij kan maken en dat vrij zijn dus inhoud dat je jezelf moet kunnen zijn.

Engel Hariel heeft zijn haven in de Dierenriem van 10 tot 15 graden Tweeling en regeert de periode van 1 tot en met 5 juni. Hariel bevrijd ons van alle oneigenlijke zaken en spoort ons aan om op een integere en authentieke wijze te handelen. Hij bevrijdt ons van alle corruptie en zuivert ons geweten (zodat wij vol goede moed verder kunnen gaan). Dankzij het betrachten van zuiverheid in onze gedachten (door steeds positief te denken) bevrijdt hij ons van alle duistere krachten en door middel van de schoonheid der natuur maakt hij ons weer rein en puur. Samen met hem kunnen wij onze originele puurheid hervinden en het schitterende Christuskind wat in ons allen huist tot wording brengen.

Engel Hekamiah regeert de periode van 6 tot en met 10 juni, haar haven in de Zodiac strekt zich uit van 15 tot 20 graden Tweeling. Zij schenkt ons de loyaliteit die ons toestaat om steeds te handelen met de liefde van de Heer. Hekamiah maakt het Christuskind in ons wakker en spoort ons aan om steeds trouw te blijven aan de ster die de geboorte van de Messias in ons zelf aankondigt.

Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen regeren de periode van 11 juni tot en met 22 juli alsook elke Zaterdag

Tsaphkiel, is de heerser van de krachten van de planeet Saturnus. Hij brengt ons de goddelijke intelligentie die ons toestaat om vorm te geven aan onze meest verheven idealen. Van hem kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren. De Engelen Tronen sporen ons aan om oprecht te zijn en op te staan voor onze normen en waarden. Zij brengen ons de moraal die ons toestaat juist te handelen. Samen met de Tronen kunnen wij de nodige kennis vergaren waarna wij met de Heerschappijen (het volgende Engelenkoor) aan het werk kunnen gaan. De Serafijnen brengen ons wilskracht, de Cherubijnen liefde en de Tronen kennis. Door deze krachten toe te passen in ons dagelijks bestaan ontwikkelen wij ons mee-ster-schap en wordt het ons toegestaan om mee te werken met God en zijn Engelenkrachten.

Engel Lauviah heeft haar haven in de Zodiac van 20 tot 25 graden Tweeling en regeert approximatief over de periode van 11 tot en met 15 juni. Zij brengt ons inspiraties door ons bewust te maken van ons verleden en al het gene wat wij reeds geleerd hebben. Ook helpt zij ons bij het ontwikkelen van een aangename toekomstvisie en schenkt ons zodoende mooie dromen. Zij is als een ster die ons weer hoop schenkt en ons bewust maakt van het licht in onszelf (de liefde voor het leven en al het moois dat het heeft te geven). Zij brengt ons openbaringen door middel van eureka momenten.

Engel Caliel regeert de periode van 16 tot en met 21 juni, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 25 tot 30 graden Tweeling (oftewel de laatste 5 graden van het Dierenriemteken Tweeling). Beschermegel Caliel leert ons om in onze waarheid te staan en op te komen voor onze idealen zonder hierdoor anderen schade te berokkenen. Hij leert ons om op positieve wijze te rebelleren door ons alternatieve levenswijzen te schenken die ons toestaan onze zin te doen. Dit uitvoeren van onze zinnen geschied niet op egoïstische wijze maar met heel veel vriendelijkheid en altruïsme. Dankzij de liefdevolle strengheid die Caliel ons schenkt kunnen wij worden als een rots in de branding en zodoende steun verlenen aan hen die het moeilijk hebben. Caliel schenkt ons de kennis die voortkomt uit ervaringswijsheid en de liefde die ons toestaat om steeds begripvol en vergevingsgezind te zijn.

Engel Leuviah regeert de periode van 22 tot en met 26 juni en heerst over de eerste 5 graden van het Dierenriemteken Kreeft. Leuviah maakt ons verleden duidelijk en motiverend ons om stappen te zetten. Zij brengt ons een goed geheugen en schenkt ons de goddelijke gratie. Samen met haar kunnen wij leren om steeds goed gezind te zijn en met humor te handelen. Leuviah schenk ons de kennis vanuit ons verleden zodat wij op doordachte wijze kunnen handelen in het heden.

Engel Pahaliah heeft zijn haven in de zodiak van 5 tot 10 graden Kreeft en regeert de periode van 27 juni tot en met 1 juli. Pahaliah kan ons redden wanneer wij leren luisteren naar onszelf en wij gehoorzaam zijn aan de goddelijke vonk in ons. Pahaliah staat ons toe om gericht te handelen en korte maar duidelijke boodschappen te brengen. Zij brengt ons de daadkracht die ons toestaat om een degelijk werk te verrichtten. Zodoende kunnen wij onze kennis toepassen in het hier en nu en op actieve wijze aan het werk gaan met de Engelen Tronen.

Engel Nelchael regeert de periode van 2 tot en met 6 juli, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 10 tot 15 graden Kreeft. Nechael is de Engel van de regenboog die ons bewust kan maken van alle goede eigenschappen die in ons huizen. Hij brengt ons de deugdenleer en staat ons toe om ons te verheffen. Samen met hem kunnen wij de jakobsladder vinden. Hij helpt ons om de noodzakelijke stappen te zetten op deze sociale en maatschappelijke ladder naar succes (dankzij al de kennis die wij reeds vergaard hebben en de wijsheid waarover wij beschikken). Samen met Nelchael kunnen wij de hemelse wetenschap ontvangen en onderwijzen door middel van kabbalah, numerologie, heilige geometrie, astronomie en astrologie. Alsook door het vertellen van allegorische verhalen. Hij schenkt ons de wijsheid van een vader en de interesse van een kind en maakt ons leven zodoende heel boeiend.

Engel Yeyayel heeft zijn haven in de Zodiac van 15 tot 20 graden Kreeft en regeert de periode van 7 tot en met 11 juli. Hij leert ons om met liefde naar onszelf en de wereld te kijken. Hij spoort ons aan om alles aangenaam te maken en ons kunstzinnig bezig te houden. Yeyayel maakt de artiest in ons wakker en leert ons de levenskunst door ons bewust te maken van onszelf en datgene wat wij veroorzaken in ons leven. Hij neemt ons mee op een diepe reis naar binnen en brengt ons zodoende de nodige zelfkennis waarna wij naar buiten kunnen komen en genieten van het leven in de wereld van onze dromen. Samen met engel Yeyayel kunnen wij onze verlangens vormgeven en de gewenste levensomstandigheden scheppen. Engel Yeyayel kan ons ook op reis sturen en ons zodoende naar de omgeving van onze dromen brengen. Yeyayel toont ons al het mooie wat zich in ons zelf en om ons heen bevindt en maakt ons zodoende aandachtig voor al het goede wat de wereld ons te bieden heeft. Beschermegel Yeyayel leert ons om te houden van God de Vader, Moeder Natuur en het Sterrenkind wat in ons allen huist. Engel Yeyael brengt ons naar de Ster die in ons en leert ons om deze naar buiten te brengen. Zodoende ontwikkelen wij onze sterrenkracht en kunnen wij beroemd worden (indien wij dit wensen). Hij brengt ons succes en zelfzekerheid en staat ons toe om een hemels model te worden.

Engel Melahel regeert de periode van 12 tot en met 16 juli, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 20 tot 25 graden Kreeft. Beschermengel Melahel leert ons om ons lichaam en onze omgeving als een tempel te zien. Hij onthult ons de mysteriën van de natuur en wijd ons in in haar geheimen. Samen met Melahel wordt het ons toegestaan om met Moeder natuur in contact te treden en het sanctuarium in ons zelf tot een huis voor God te maken. Een heiligdom vanwaaruit hij kan opereren en zijn boodschap aan de wereld brengen. Melahel bevordert ons communicatie vermogen en staat ons zodoende toe om de hemelse boodschappen die wij ontvangen door te geven aan onze medemens. Zodoende kunnen wij goede boodschappers worden en het heiligdom der natuur eren door haar onze mooiste woorden te schenken en haar te verfraaien met liefdevolle en rechtschapen daden. Melahel leert ons de kunst van het hemelse tuinieren en doet zodoende alles wat goed is groeien. Wanneer wij met hem aan het werk gaan zal hij ons de weg wijzen naar de grote kosmische moeder. Op deze wijze brengt hij ons in contact met onze oorsprong en draagt hij bij aan onze heling. Melahel brengt ook onze schaduwkanten aan het licht en staat ons toe om deze te aanschouwen met mededogen. Hij leert ons om de dualiteit te accepteren en spoort ons aan om een éénheid te creëren waarin donker en licht zich tezamen in harmonie en vrede kunnen uiten (dankzij een regenboog aan mogelijkheden). Samen met Beschermengel Melahel kunnen wij kleur geven aan ons bestaan door vrolijk te zijn. Hij brengt ons de vreugdevolheid die ons toestaat met dankbaarheid en toewijding door het leven te gaan en zodoende steeds in contact te zijn met de goddelijke Moeder die al haar kinderen een gelukkig leven wenst.

Engel Haheuiah heerst over de laatste 5 graden van het Dierenriemteken Kreeft en regeert de periode van 17 tot en met 22 juli. Haheuiah zet het werk van Engel Melahel verder door ons binnen te leiden in het heiligdom van de moeder en ons aan te sporen om een familie te stichten. Haheuiah brengt ons de moederlijke geest die ons toestaat goed voor onszelf en onze familie te zorgen. Dit zorg dragen voor ons onze medemens en ons eigen is de voornaamste taak die Beschermengel Haheuiah ons schenkt. Wij kunnen deze taak uitbreiden door bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en het milieu waarin wij verkeren steeds met respect te behandelen. Melahel opent de deur van het heiligdom der natuur voor ons en Haheuiah leid ons er in binnen. Samen met Engel Haheuiah kunnen wij dus een hele intieme relatie met moeder natuur ontwikkelen en dankzij haar krachten zorgen voor de nodige elementen in ons leven zodat iedereen die er deel van uit maakt zich op de juiste wijze kan vormen. Deze vorming zal zorgen voor de groei van al het goede en wanneer wij dit goed steeds de nodige aandacht schenken en wij het met liefde tot wasdom brengen zullen wij hiervan de vruchten dragen. Zodoende brengt Beschermengel Haheuiah ons overvloed en schenkt zij ons de mogelijkheid om een veilige thuishaven te creëren en een liefdevolle familie te stichten. Ook schenk zij ons het nodige verantwoordelijkheid gevoel en de kracht om zelfvoorzienend te zijn. Zij schenkt ons hoop en de goede moed die ons toestaat om te werken (wanneer dit nodig is). Dankzij haar opvoedende krachten kunnen wij zowel de vader als de moeder in onszelf ontwikkelen en zullen wij het kind in ons steeds kunnen voorzien van de nodige voeding zodat het kan groeien en bloeien en zich ontwikkelen tot het schitterende sterrenkind dat het bedoeld is te zijn. Haheuiah leert ons om onze dromen vorm te geven door te zorgen voor de nodige vorming waarna het mogelijk wordt om onze levenswijsheid toe te passen in ons dagelijks bestaan.

Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen regeren de periode van 23 juli tot en met 1 september, alsook elke donderdag

Aartsengel Tzadkiel of te wel Hesediel heerst over de krachten van Jupiter en het Engelenkoor der Heerschappijen. Hij kan ons leren om verdraagzaam te zijn en het leven met een glimlach te beschouwen. Zadkiel is de heerser van de goddelijke overvloed welke de onze wordt wanneer wij net als hem onze energie investeren in het grotere goed. Zodoende doet Aartsengel Zadkiel alles wat goed is groeien en motiveert hij ons om hiermee verder te gaan. Zadkiel brengt ons welvaart en succes en spoort ons aan om de vruchten van ons werk te delen met onze medemens. Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen kunnen ons leren om genereus te zijn. Zij brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

Het Engelenkoor der heerschappijen bestaat uit 8 Engelen die ons elk op hun eigen manier voorspoed en vooruitgang brengen

Nith-Haiah eerste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons de magie van de seizoenen en leert ons om te werken met de elementen. Nith-Haiah representeert de magiër in ons zelf en staat ons toe om vanuit onze intuïtie te werken. Het is de Engel der wijsheid en Zij brengt ons vrede. Engel Nithaiah heerst over de eerste 5 graden van het Dierenriemteken Leeuw en regeert de periode van 23 tot en met 27 juli.

Haaiah tweede Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen wekt de diplomaat in ons en staat ons toe om datgene wat er in ons omgaat op een discrete wijze te uiten. Dankzij Haar kunnen wij steeds goede raad in ons zelf vinden. Haaiah kan ons helderziendheid schenken waarna wij de dingen zien aankomen en zodoende steeds goede raad kunnen geven. Haaiah is de goede raad-geef-ster van de Zodiak. Zij regeert van 28 juli tot en met 1 augustus en heeft haar haven in de Dierenriem van 5 tot 10 graden Leeuw.

Yeratel derde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons vrijheid en licht en bevrijd ons van onze innerlijke vijanden (die bestaan uit onze angsten en zorgen). Hij verlicht ons wezen door ons te bevrijden van alles wat onze groei beperkt en staat ons toe om naar het licht toe te groeien. Hij motiveert ons om moedig verder te gaan met het scheppen van een betere leefwereld. Yeratel is als een ambassadeur van God die ons er bewust van komt maken dat wij hier op aarde zijn om het Goddelijke rijk te vestigen. Hij vertelt ons dat alle natuurlijke bronnen aanwezig zijn, dat overvloed ons omringd en dat het enkel van onszelf afhangt hoe wij het paradijs dat ons geschonken is door God inrichten. Beschermegel Yeratel heeft zijn haven in de Zodiac van 10 tot 15 graden Leeuw en regeert de periode van 2 tot en met 6 augustus.

Seheiah vierde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt de juiste dynamiek in ons leven en zorgt voor verjonging, genezing, vurige passie en kracht. Zij schenkt ons een goede gezondheid en een lang en gelukkig bestaan. Dit doet Zij door ons attent te maken op onze manier van leven en wat zij veroorzaakt. Engel Seheiah regeert van 7 tot en met 11 augustus en heeft haar haven in de Zodiac van 15 tot 20 graden Leeuw.

Reiyel vijfde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen bied bescherming en brengt vooruitgang. Hij stimuleert ons om ons te verheffen boven alles wat platvloers is en schenkt ons de mogelijkheid om steeds met een verheven perspectief door het leven te gaan. Hij moedigt ons aan om ons steeds te verbeteren en nodigt ons uit om fier te zijn over datgene wat wij reeds verwezenlijkt hebben. Engel Reiyel regeert van 12 tot en met 16 augustus, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 20 tot 25 graden Leeuw.

Omael zesde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen staat ons toe om te genieten van al het fijne dat de wereld te bieden heeft en maakt ons ervan bewust dat onze dankbaarheid, ons gelukkig zijn het grootste geschenk is dat wij God en de Wereld kunnen geven. Dankzij Omael word alles wat goed is groter en mooier. De dankbaarheid die dit in ons oproept zet de magische krachten van Engel Omael in ons aan het werk. Omael heerst over de laatste 5 graden van het Dierenriemteken Leeuw en regeert de periode van 17 tot en met 21 augustus.

Lecabel zevende Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen schenkt ons een praktische intelligentie en een oplossingsgerichte geest. Hij staat ons toe om hier en nu aanwezig te zijn en tot het volle besef te komen omtrent de mogelijkheden die ons geboden worden. Hij opent onze ogen voor de goddelijke voorzienigheid in al haar vormen en toont ons zodoende de ware schoonheid die deze wereld herbergt. Wij kunnen met Hem communiceren in de bossen en de velden. Maar ook in onze slaapkamer of aan een gezellig tafeltje met kaarslicht kunnen wij Hem uitnodigen. Wanneer het contact met de Engel eenmaal gelegd is kunnen wij om de nodige oplossingen vragen. Beschermegel Lecabel heerst over de eerste 5 graden van het Dierenriemteken Maagd en regeert van 22 tot en met 26 augustus.

Vasariah achtste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons een goede inborst en schenkt ons de gratie om steeds vergevingsgezind te kunnen zijn en clementie te vertonen. Hij leert ons dat het schenken van kansen meer goeds teweegbrengt dan het zich onthouden hiervan. Samen met Hem kunnen wij leren om ons te verzoenen en te houden van elkaar als een grote familie. Als laatste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgt zij ervoor dat al de voorgaande krachten zich in ons kunnen vestigen en brengt ons zodoende een beetje van elke Engelen Heerschappij. Zij doet het hemelse plan van Aartsengel Tzadkiel op aarde nederdalen en staat ons toe om onze meest verheven verlangens vorm te geven en een leven naar wens in te richten alsook om bij te dragen aan een beter leven voor iedereen die wij tegenkomen op ons pad. Wanneer wij ons geroepen voelen om leiding te geven of op een andere manier bij te dragen aan de verspreiding van het goede kan zij ons de juiste woorden in de mond leggen en de macht schenken om met deze woorden grote transformaties op gaan te brengen. Deze veranderingen zullen zorgen voor voorspoedige situaties waar heel veel goeds uit voort zal komen en zodoende kunnen wij onze levensopdracht waarmaken en onze roeping op magistrale wijze uitvoeren. Beschermegel Vasariah heeft haar haven in de Zodiac van 5 tot 10 graden Maagd en regeert de periode van 27 augustus tot en met 31 augustus.

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 1 september tot en met 13 oktober

Het Engelenkoor der Krachten staat onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Camuel, de dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is dinsdag. Camael heerst over de krachten van de planeet Mars. Hij schenkt ons de actieve werkkracht die ons toestaat onze mooiste dromen te verwezenlijken (de energie om het gene wat wij geplant hebben uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven).

Engel Yeuiah is de perfecte werk-leid-ster en brengt ons de vreugde voor het werk. Zij leert ons om het werken aangenaam te maken en schenkt ons de gave om elke opdracht met liefde uit te voeren. Haar haven in de Zodiak strekt zich uit van 10 tot 15 graden Maagd en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 1 tot en met 6 september.

Engel Lehaiah is de perfecte werkkracht en spoort ons aan alles steeds met heel veel liefde af te werken. Zij schenkt ons de mogelijkheid om ons af te stemmen op het beste en hier vorm aan te geven door middel van onze dagelijkse activiteiten. Zij regeert van 15 tot 20 graden Maagd, approximatief van 7 tot en met 11 september.

Engel Chavakiah brengt ons verzoening en staat ons toe aanvaarding te vinden en ruzies op te lossen. Zij brengt ons de vrede die heelt en schenkt ons het vermogen om ons te richten op de goede kwaliteiten die wij allen in ons dragen. Zij herinnert ons aan al het fijne en motiveert ons zodoende om dit weer tot leven te brengen. De periode in het jaar die zij regeert loopt van 12 tot en met 16 september. Ze heerst over de voorlaatste vijf graden van het dierenriem teken Maagd.

Engel Menadel schenkt ons de kracht om te werken en de zege om te oogsten. Samen met Hem kunnen wij het gevoel ontwikkelen dat wij er toe doen en dat we een bijdrage leveren die de moeite waard is. Hij motiveert ons om verder te gaan met al het goede werk en spoort ons aan tot vele waardevolle veranderingen. De periode in het jaar die Hij regeert loopt van 17 tot en met 22 september. Zijn haven strekt zich uit van 25 tot 30 graden Maagd.

Engel Aniel staat ons toe om de monotonie van het dagelijkse leven te doorbreken en steeds weer iets nieuw te doen. Hij leert ons om slechte gewoontes achter te laten en goede eigenschappen te kweken en schenkt ons de kracht om dit op een avontuurlijke en veranderlijke wijze te doen. Zijn haven strekt zich uit van 0 tot 5 graden Weegschaal en de periode in het jaar die Hij regeert loopt van 23 tot en met 27 september.

Engel Haamiah leert ons om Liefde als religie te hanteren en van onze omgeving en ons lichaam een tempel te maken. Zij toont ons dat wij allen geliefden zijn en schenkt ons de kracht om allen samen te werken aan het goede, het schone en het wonderbaarlijke. Haar Haven strekt zich uit van 5 tot en 10 graden Weegschaal en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 28 september tot en met 2 oktober.

Engel Rehael brengt ons de opvoedende krachten die ons toestaan alles in ons leven op de juiste wijze te laten verlopen. Wanneer wij leren luisteren naar Zijn wijze raad en wij de krachten van God de Vader een plaatsje geven in ons leven zal Moeder Aarde ons met open armen ontvangen. Rehael regeert de periode van 3 tot en met 7 oktober, Zijn haven strekt zich uit van 10 tot 15 graden Weegschaal.

Engel Yeiazel leert ons om te genieten van het leven en brengt ons vreugde, comfort en beloningen. Hij toont ons dat wij hier en nu de veilige thuishaven kunnen vinden door ons te richten op al het mooie dat reeds aanwezig is en te genieten van alle overvloed die Moeder Aarde te bieden heeft. Hij regeert de periode van 8 tot en met 12 oktober. Zijn haven strekt zich uit van 15 tot 20 graden Weegschaal.

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten regeren de periode van 13 oktober tot en met 21 november

Rafael heerst over de krachten van de Zon. Hij maakt ons bewust van ons potentieel en de mogelijkheden die wij hebben. Hij leert ons om te kiezen en wanneer wij onze roeping gevonden hebben zal Rafael ons steeds bijstaan tijdens het uitvoeren hiervan.

Engel Hahahel haalt het beste uit onszelf naar boven door zijn licht te schijnen op al het goede dat wij in ons dragen. Hij brengt ons geloof en vertrouwen door tot ons te spreken vanuit ons innerlijk. Engel Hahahel leert ons om in ons eigen te geloven en in het leven te vertrouwen. Hij schenkt ons de liefde die ons toestaat om gelukkig te zijn en brengt zodoende het zonnetje in ons tot leven. Beschermengel Hahahel regeert de periode van 13 tot en met 17 oktober en zijn haven in de Zodiak strekt zich uit van 20 tot 25 graden Weegschaal.

Engel Mikael staat ons toe om te zorgen voor éénsgezindheid door het scheppen van duidelijkheid. Hij schenkt ons een groot verantwoordelijkheidsgevoel en veel organisatietalent. Hij brengt ons discipline en een eergevoel, en staat ons toe om grootse dingen te verwezenlijken. Beschermengel Mikael regeert de periode van 18 tot en met 22 oktober en zijn haven in de Zodiak strekt zich uit van 25 tot 30 graden Weesschaal (de laatste vijf graden van Weegschaal).

Engel Veuliah brengt ons zelfvertrouwen, charisma en enthousiasme. Zij zorgt voor inspiraties en voor de nodige aanmoedigingen die het waarmaken van deze inspiraties bespoedigen. Engel Veuliah maakt ons bewust van de rijkdom die wij allen in ons dragen en brengt ons overvloed en welstand. Beschermengel Veuliah leert ons om kritisch naar onszelf en de wereld te kijken en zodoende veel kennis en wijsheid te vergaren die wij op onze beurt kunnen doorgeven. Zij schenkt ons veel mensenkennis en zorgt zodoende voor dat wij een goede samenwerking kunnen creëren. Zij representeert de leidinggevende kracht in ons zelf die steeds in iedereen het beste ziet en dit ook naar boven weet te halen. Engel Veuliah schenkt ons het vermogen om te luisteren en om goede raad te geven. Samen met haar wordt het ons toegestaan om motivatie en goede moed te brengen waar wij ook gaan. Veuliah regeert de periode van 23 tot en met 27 oktober, haar haven in de Zodiak bestaat uit de eerste 5 graden van het dierenriemteken Schorpioen.

Engel Yelahiah toont ons wat er te doen staat en geeft ons de mogelijkheden die ons toestaan dit uit te voeren. Samen met haar kunnen wij tot actie overgaan en zodoende onze mooiste dromen waarmaken. Zij brengt ons de juiste strategie, oftewel de manier waarop wij onze plannen kunnen verwezenlijken (de wijze waarop wij onze ideeën kunnen uitvoeren en zodoende vormgeven aan onze idealen). Dankzij haar wordt datgene wat eens enkel een droom was realiteit, ook staat zij ons toe om ons te bevrijden van onze nachtmerries, onze innerlijke vijanden die bestaan uit angst twijfel en zorgen. Yelahiah schenkt ons een goed hart en een grote dynamische kracht welke wij in kunnen zetten ten dienste van het grotere goed.  Beschermengel Yelahiah regeert de periode van 28 oktober tot en met 1 november, haar haven in de zodiak strekt zich uit van 5 tot 10 graden Schorpioen.

Engel Sealiah brengt ons in verbinding met de kracht in ons zelf door ons bewust te maken van al onze ervaringswijsheid alsook van alle vaardigheden die wij reeds bezitten, en van waar wij nu tot in staat zijn. Zij zorgt voor een bewustzijnsverruiming die een enorme helderheid schenkt. Zij klaart onze hemel op door ons de mogelijkheden te tonen die het leven biedt en ons aandachtig te maken voor de wijze waarop wij ons potentieel hierin kunnen investeren. Beschermengel Sealiah wekt de wilskracht in ons door ons te tonen dat we het waard zijn en dat wij allen op een positieve wijze bij kunnen dragen aan een aangenaam en bevredigend leven. Zij doet de zon in onszelf opgaan en vult ons hart met vreugde door het brengen van tevredenheid met onszelf en een grote dankbaarheid voor het leven en al het moois wat het heeft te geven. Engel Sealiah regeert de periode van 2 tot en met 6 november en heeft haar haven in de Zodiak van 10 tot 15 graden Schorpioen.

Engel Ariel stimuleert onze fantasie en schenkt ons profetische gaven. Hij toont ons de toekomst en leert ons om deze in te kleuren op een kunstzinnige wijze. Ariel maakt ons aandachtig voor de schoonheid die ons omringd en toont ons hoe wij iets moois van ons leven kunnen maken. Hij schenkt ons de nodige handvatten door ons dromen te sturen, inspiraties te schenken en ons met een grote en allesomvattende liefde te doordrenken. Engel Ariel leert ons hoe wij door middel van ons voorstellingsvermogen vorm kunnen geven aan ons bestaan en zorgt voor de liefdevolle afwerking die van alles iets mooi maakt. Samen met hem kunnen wij zorgen voor een goede presentatie alsook voor vele waardevolle prestaties. Beschermegel Ariel regeert de periode van 7 tot en met 11 november en heeft zijn haven in de Zodiak van 15 tot 20 graden van het dierenriemteken Schorpioen.

Engel Asaliah staat ons toe om psychologische problemen op te lossen en andere ziektes te genezen door ons terug te brengen naar het essentiële.  Samen met Beschermegel Asaliah kunnen wij ons leven van een afstandje bekijken, onze mogelijkheden overzien en ons potentieel aanspreken. Zij maakt ons overal bewust van en schenkt ons zodoende de mogelijkheid om steeds de juiste keuze te maken. Bovendien schenkt zij ons de gave om alles goed aan te voelen en deze gevoelens als een kompas te laten dienen wat ons toestaat steeds de juiste koers te behouden. Zorgen voor een harmonische relatie, een aangenaam familieleven en fijne werkomstandigheden doormiddel van het creëren van een goede algemene samenwerking is één van de voornaamste taken die wij toebedeeld krijgen van Engel Asaliah. Beschermegel Asaliah regeert de periode van 12 tot en met 16 november en heeft haar haven in de Zodiac van 20 tot 25 graden Schorpioen.

Engel Mihael zorgt voor harmonie in onze familie, brengt ons de juiste opvoeding en zorgt voor de ontwikkeling van een fijn liefdesleven. Hij toont ons dat het engelenwerk als eerste in ons eigen en met onze partner dient te geschieden. Vandaar breidt het zich uit naar de rest van de familie en wanneer wij ons best doen zal het de buitenwereld ook bereiken en kunnen wij een toonbeeld van ware harmonie en vrede worden door zelf het goede voorbeeld te geven en datgene wat essentieel is op de eerste plaats te zetten. Mihael leert ons om voor onszelf op te komen en om het roer van ons leven weer in handen te nemen, bovendien zorgt hij ook nog eens voor heel veel steun vanuit onze omgeving (voornamelijk van onze partner) Beschermegel Mihael is als een liefdevolle Vader die ons te allen tijde bij kan staan met zijn goede raad wanneer wij leren luisteren naar zijn wijsheid die vanuit ons diepste innerlijk tot ons spreekt. Engel Mihael regeert de periode van 17 tot en met 21 november en heeft zijn haven in de Zodiak van 25 tot 30 graden van het dierenriemteken Schorpioen.

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen regeren de periode van 22 november tot en met 31 december

Aartsengel Haniel heerst over de krachten van de planeet Venus. Hij schenkt ons oog voor detail en leert ons om alles steeds met liefde af te werken. Haniel en de vorstendommen zorgen ervoor dat wij onze roeping met liefde uit kunnen voeren in samenwerking met gelijkgestemden.

Engel Vehuel regeert de periode van 22 tot en met 26 november. Zijn haven in de Zodiak strekt zich uit van O tot 5 graden Boogschutter. Beschermegel Vehuel brengt ons bij gelijkgestemden en zorgt zodoende voor vooruitgang. Hij is de redende Engel in ons. Vehuel schenkt ons een nobele inborst en een groot eergevoel. Hij leert ons om ons te verheffen boven datgene wat ons stoort door ons te weiden aan datgene wat ons aanspreekt. Engel Vehuel schenkt ons de mogelijkheid om dankzij het volgen van onze meest verheven idealen de juiste mensen tegen te komen. Hij leert ons om het beste in onszelf naar boven te halen waardoor wij mensen aan zullen trekken die zich hierdoor voelen bewogen en andersom. Zodoende zorgt Engel Vehuel voor fijne vrienden die het beste in ons naar boven halen en kunnen wij het beste uit onze medemens tevoorschijn toveren door een goede vriend te zijn.

Engel Daniel regeert approximatief over de periode van 27 november tot en met 1 december en heeft zijn haven in de Zodiak van 5 tot 10 graden Boogschutter. Beschermegel Daniel schenkt ons de welsprekendheid die ons toestaat om naar buiten te komen met datgene wat wij voelen en denken. Hij brengt ons de kunst der diplomatie en schenkt ons de overtuigingskracht die ons toestaat de blik van onze medemens steeds weer op het positieve te doen richten. Samen met Hem kunnen wij ons communicatievermogen ontwikkelen waarna wij onze inzichten kunnen delen met onze medemens en zodoende meer begrip op de wereld brengen.

Engel Hahasiah regeert approximatief over de periode van 2 tot en met 6 december, Haar haven in de Zodiak strekt zich uit van 10 tot 15 graden Boogschutter. Beschermengel Hahasiah brengt ons begrip omtrent de wet van oorzaak en gevolg en leert ons om problemen bij de wortel aan te pakken door de oorzaak te vinden en hieraan iets te doen. Engel Hahasiah brengt ons zodoende een universeel geneesmiddel wat ons van zowel geestelijke als fysieke ziektes kan bevrijden. Tegelijkertijd biedt Zij ons de opportuniteit om dankzij dit inzicht ons eigen leven naar wens in te richten. Samen met Haar kunnen wij ons bevrijden van al het gene wat onze vooruitgang tegenhoudt en ons volledig wijden aan datgene wat ons doet groeien. Zij toont ons dat waar liefde is een fontein aan liefde kan ontstaan en leert ons om een goede relatie met iedereen om ons heen aan te gaan. Zij brengt ons naar de bron der liefde in ons zelf en staat ons toe om deze liefde door te geven aan onze medemens. Zodoende kunnen wij als een rivier worden die voeding brengt en het goede doet groeien en bloeien.

Engel Imamiah regeert de periode van 7 tot en met 11 december en heeft Haar haven in de Zodiak van 15 tot 20 graden van het dierenriemteken Boogschutter. Beschermegel Imamiah brengt ons een grote vergevingsgezindheid en spoort ons aan om steeds weer vol goede moed opnieuw te beginnen wanneer dingen mislopen. Zij schenkt ons de kracht om te vergeven en te vergeten en zorgt zodoende steeds weer voor een nieuwe start. Op relationeel gebied zorgt de kunst der vergeving die Zij ons schenkt voor harmonie en vrede. Het vinden van de juiste partner en het behouden van een liefdevolle relatie behoren tot de geschenken die Engel Imamiah ons te bieden heeft. Ook zal Zij ons in contact brengen met vele vrienden en vriendinnen en leert Ze ons om met hen een deel van ons levenspad te belopen alsook om hen weer hun eigen gang te laten gaan wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Vele fijne ontmoetingen en leuke avonturen liggen dus in het verschiet, maar ook afscheid en pijn. Beschermegel Imamiah staat ons toe om dankbaar te zijn voor alles wat wij al hebben meegemaakt en zal ons steeds op een positieve wijze begeleiden wanneer wij wensen om door te zetten of afscheid te nemen.

Engel Nanael regeert de periode van 12 tot en met 16 december en heeft Zijn haven in de Zodiak van 20 tot 25 graden Boogschutter. Beschermegel Nanael leert ons om naar binnen te keren en te luisteren naar ons eigen als naar onze allerbeste vriend. Engel Nanael brengt ons naar de bron der kennis in ons zelf waar wij steeds de nodige antwoorden kunnen vinden waarna wij hier iets mee kunnen doen. Trouw blijven aan ons zelf en vol zelfvertrouwen onze eigen weg gaan is de opdracht die Beschermegel Nanael ons geeft. Geloof in jezelf en in je dromen dan zullen zij allen uitkomen (is een goede raad die Beschermegel Nanael ons geeft).

Engel Nithael heeft zijn haven in de Zodiak van 25 tot 30 graden Boogschutter en regeert approximatief over de periode van 17 tot en met 21 december. Beschermengel Nithael toont ons de ware schoonheid die van binnen zit en leert ons om deze te uiten door middel van woord en daad. Hij spoort ons aan om van ons leven een kunstwerk te maken. Door het brengen van liefde en kunst kunnen wij ons met Hem verbinden. Hij leert ons om steeds in de liefde te zijn en dit is een kunst op zich. Dankzij deze kunst kunnen wij het positieve naar ons toetrekken en de vele geschenken die Hij ons te bieden heeft ontvangen. Beschermegel Nithael leert ons om ons af te stemmen op de melodie der liefde en doet ons hart zingen van vreugde wanneer wij werken met Hem. Hij spoort ons aan om de mooiste beelden te scheppen en leert ons om vanuit onze verbeeldingskracht vorm te geven aan ons leven. Engel Nithael wekt het verlangen naar het mooie in ons en opent onze ogen voor de schoonheid van de wereld die ons omringt. Dankzij hem komen wij in actie en gaan wij op weg naar datgene wat wij verlangen. Beschermegel Nithael kan ons leren om goed om te gaan met onze verlangens en wekt in ons de wens om een verheven ideaal te verwezenlijken.

Engel Mebahiah regeert de periode van 22 tot en met 26 december en heeft Haar haven in de Zodiak van 0 tot 5 graden Steenbok. Beschermegel Mebahiah leert ons om onze mooiste gedachten uit te drukken. Het scheppen van meer duidelijkheid en het brengen van meer begrip door het vinden van de juiste woorden en het schenken van een goede uitleg aan onze medemensen is de missie die Beschermegel Mebahiah ons geeft. Zij leert ons spreken met liefde en brengt ons woorden die helen. Zij spoort ons aan om de creatieve kracht van het woord in te zetten ten dienste van een groter goed.

Engel Poyel heeft zijn haven in de Zodiak van 5 tot 10 graden Steenbok en regeert approximatief over de periode van 27 tot en met 31 januari. Beschermegel Poyel staat ons toe om met liefde te werken en kan ons van alle luiheid bevrijden. Hij leert ons hoe wij het leven fijn en aantrekkelijk kunnen maken en schenkt ons steeds de nodige verbeeldingskracht zodat wij ons de mooiste doelen voor kunnen stellen en daar met liefde en moed naartoe werken. Het werk met Engel Poyel zal steeds zijn vruchten dragen en wanneer wij getrouw door middel van liefdevolle acties het kunstwerk van ons leven boetseren dan zal het beeld wat wij voortbrengen een lichtend beeld van voorspoed en vooruitgang zijn waar iedereen door aangetrokken zal worden en waar iedereen van zal houden. Schep dus de mooiste beelden, schilder je mooiste kunstwerk, decoreer het huis van je dromen, breng de hemelse schoonheid op aarde en geniet van elke actie met liefde uitgevoerd.

Aartsengel Michael en de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 10 februari

Michael brengt ons een goed communicatievermogen zodat wij op een vredige manier samen kunnen leven. Hij en zijn Engelen schenken ons de actieve intelligentie die ons toestaat onze diepste wensen naar buiten te brengen, hierover te praten en ze daarna in samenwerking met anderen uit te voeren.

Engel Nemamiah heeft Haar haven in de Zodiak van 10 tot 15 graden Steenbok en regeert approximatief over de periode van 1 tot en met 6 januari. Beschermegel Nemamiah schenkt ons inzicht, begrip en onderscheidingsvermogen en brengt ons moed, verantwoordelijkheidsgevoel, generositeit, eerlijkheid en eer. Zij zorgt voor vindingrijkheid, logica en orde. Engel Nemamiah spoort ons aan om logisch te redeneren en gecoördineerd te handelen. Engel Nemamiah brengt de uitvinder in onszelf tot leven en stimuleert alles wat nieuw en wereld verbeterend is.

Engel Yeialel heeft Zijn haven in de Zodiak van 15 tot 20 graden Steenbok en regeert over de periode van 7 tot 11 januari. Beschermegel Yeialel schenkt ons een goed zicht door onze ogen te openen en ons de waarheid te doen inzien. Hij staat ons toe om het goede zowel in ons zelf als in onze medemens te zien en te doen groeien. Ook schenkt hij ons de mogelijkheid om iets te doen aan datgene wat ons stoort. Engel Yeialel brengt ons een goede visie en leert ons om onze focus steeds op het positieve gericht te houden. Hij schenkt ons concentratievermogen en standvastigheid en zal ons steeds bijstaan tijdens het waarmaken van onze mooiste dromen.

Engel Harahel heeft Zijn haven in de Zodiak van 20 tot 25 graden Steenbok en regeert over de periode van 12 tot en met 16 januari. Beschermegel Harahel brengt ons hemelse inspiraties waaruit vreugdevolle dagelijkse activiteiten voortvloeien, die overvloed en vooruitgang in het leven verwezenlijken. Zo ook kunnen wij onze medemensen inspireren en motiveren. Engel Harahel leert ons om op een op een liefdevolle en nuttige wijze gebruik te maken van onze rijkdom. Samen met Beschermegel Harahel kunnen wij vooruitgang tot stand brengen en zorgen voor verbetering van alle levensomstandigheden (dankzij het openstaan voor hemelse inspiraties en het uitvoeren ervan). Hij leert ons om eerlijk te delen en te zorgen voor materiële stabiliteit, veiligheid en vrede. Beschermengel Harahel zorgt voor een heldere communicatie die verdere groei in ons leven mogelijk maakt. Dankzij de goede communicatieve vaardigheden die beschermengel Harahel ons schenkt kunnen wij zorgen voor een vruchtbare samenwerking die het uitvoeren van projecten makkelijker maakt. Samen met Engel Harahel kunnen wij positieve veranderingen tewerkstellen in de wereld waardoor het leven van iedereen die hiermee in aanraking komt beter zal verlopen.

Engel Mitzrael regeert over de laatste 5 graden van het dierenriemteken steenbok en heerst approximatief over de periode van 17 tot en met 21 januari. Beschermegel Mitzrael brengt ons geestelijke genezing en zorgt voor herstelling op alle gebieden. Hij geeft ons de kracht en de gave om besluiten te trekken en beslissingen te nemen en zorgt voor heldere en concrete gedachten die ons van alle verwarring kunnen bevrijden.

Engel Umabel heerst over de eerste 5 graden van het dierenriemteken Waterman en regeert approximatief over de periode van 22 tot en met 26 januari. Engel Umabel zorgt voor Affiniteit, analogie, vriendschappen en synchroniciteit. Hij brengt gelijkgestemden tezamen doormiddel van gezamenlijke interesses en spoort aan tot sociale activiteiten. Hij staat ons bij tijdens het schenken van onze innerlijke schat die bestaat uit de waarden en normen die wij onszelf eigen hebben gemaakt. Beschermegel Umabel is de moralist in onszelf, de welke doormiddel van levenservaring, veel mensenkennis opdoet en er steeds beter en beter in zal worden, om deze kennis te delen. Umabel staat ons toe om veel te weten te komen, doormiddel van leren en studeren, waarna wij op onze beurt les kunnen geven indien wij dit wensen.

Engel Iah-hel regeert de periode van 27 tot en met 31 januari en heeft zijn haven in de Zodiack van 5 tot 10 graden Waterman. Hij wekt de dorst naar kennis in ons en schenkt ons het verlangen om te weten. Het is de Engel der Filosofen die ervan houden om rustig alleen te studeren en elke dag veel bij te leren. Het is de Engel der dromers die op een dag tot actie zullen overgaan en zorgen voor een aangenaam bestaan.

Engel Anauel Heeft zij haven in de zodiac van 10 to 15 graden Waterman en regeert de periode van 1 februari tot en met 5 februari. Hij leert ons om open te staan voor alle mogelijke interactie, om zonder oordeel te zijn en vele vriendschappen aan te knopen met mensen van alle soorten en maten. Het is de Engel der universelle liefde die ons aanspoort om allen tezamen iets moois van het leven te maken. Beschermegel Anauel toont ons dat het leven een feest kan zijn wanneer wij het aandurven om dit feest te organiseren. Hij leert ons om alles naar wens te maken en om samen te doen en te laten waar wij werkelijk zin in hebben. Anauel toont ons waartoe wij in staat zijn wanneer wij de handen in elkaar slagen en zal ons steeds motiveren om tezamen stappen te nemen. Hij spoort ons aan om het leven als een dans te zien, een gebeuren waar wij allen veel vreugde in kunnen scheppen en waar wij veel plezier aan kunnen beleven.

Engel Mehiel regeert de periode van 6 tot en met 10 februari en heeft zijn haven in de Zodiac van 15 tot 20 graden Waterman. Het is de Engel der schrijvers en regisseurs. Hij leert ons om ons oraal en schriftelijk uit te drukken en kan ons brengen tot het uitgeven van boeken, of het schrijven van toneelstukken. Doch bovenal leert hij ons om van ons leven een schitterende voorstelling te maken en deze uit te voeren als ware wij de schrijver van ons eigen levensverhaal. Het is een Engel die ons enorm veel hoop kan geven en onze moraal kan opkrikken, daar hij ervoor zorgt dat wij er ons van bewust worden dat we ons eigen leven scheppen, en dat het volledig van onze eigen ingesteldheid afhangt hoe de uitvoering eruit zal zien. Hij toont ons dat wij ons eigen leven in de hand hebben en dat wij ermee kunnen doen wat wij willen. Hij schenkt ons het geloof in ons zelf en het gene wat wij wensen, en begeleid ons tijdens het verwezenlijken van onze mooiste idealen.

Aartsengel Gabriel en de Engelen regeren de periode van 10 februari tot en met 20 maart

Het negende engelenkoor heet het koor der engelen en het is dankzij hen dat alle krachten van de voorgaande engelenkoren zich materialiseren, zij staan het dichtst bij ons en wij kunnen hen dan ook als onze naaste medewerkers beschouwen. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Jesod (negende sfeer van de levensboom) en staan onder het liefdevolle toezicht van aartsengel Gabriel. De planetaire kracht waar zij het meest mee werken is die van de maan. Dankzij hen kunnen wij onze wensen en dromen vormgeven in ons familieleven en op ons werk. Zij sporen ons aan om op een natuurlijke manier te leven en een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Zij leren ons om het kleine te waarderen en doen dit zodoende groeien en bloeien. Wanneer wij samenwerken met hen kunnen wij er zeker van zijn dat onze manier van handelen vrucht zal dragen. Zodoende kunnen wij zorgen voor een solide basis van waaruit verdere verwezenlijking mogelijk wordt.

Damabiah is de eerste Engel van het Engelenkoor der Engelen onder leiding van Aartsegel Gabriel. Damabiah wekt de idealist in ons zelf en schenkt ons utopische denkbeelden die ons aansporen tot het verwezenlijken van datgene wat in onze mogelijkheden ligt. Indien wij leren luisteren naar Haar stem in onszelf zullen wij steeds iets nuttig vinden om te ondernemen (zodoende kunnen wij datgene waarnaar wij streven waarmaken). Engel Damabiah regeert de periode van 10 tot en met 14 Februari en heeft haar haven in de zodiak van 20 tot 25 graden Waterman. Beschermegel Damabiah brengt ons in contact met de bron der wijsheid in ons zelf en staat ons toe om op een altruïstische wijze te handelen ten dienste van het hogere goed.

Engel Manakel brengt ons reflecties over waar we vandaan komen en waar we heengaan. Hij brengt ons de nodige contemplatie waardoor we onze koers kunnen bepalen en ons verdere leven kunnen uitstippelen naar wens in zover dat dit mogelijk is. Hij schenkt ons de visie die dit mogelijk maakt. Het geschenk dat hij ons brengt is de kennis aangaande goed en kwaad. Hij schenkt ons de gave van het onderscheidingsvermogen waarmee wij steeds de juiste keuzes kunnen maken. Engel Manakel staat ons toe om te putten uit onze ervaringswijsheid zodat we ons bewust worden van oorzaak en gevolg. Waarna we onze realiteit kunnen accepteren en aanvaarden zoals ze is of bewust kunnen kiezen om enkel nog het fijne met ons mee te nemen en het pijnlijke te vergeven waardoor we het achter ons kunnen laten. Dit is de gift die de kennis van goed en kwaad ons brengt, de gave om alles wat goede resultaten voortbrengt aan te moedigen en alles wat slechte resultaten voort brengt te laten. Deze levenswijsheid staat ons toe om de juiste keuzes te maken waardoor wij problemen kunnen voorkomen en ons voor eventuele ongelukjes kunnen behoeden. De laatste 5 graden van het dierenriemteken Waterman vormen de haven (de thuisbasis) van Engel Manakel en approximatief regeert hij over de periode van 15 tot en met 19 februari.

Beschermengel Eyael brengt ons de vruchtbare verbeeldingskracht die vooruitgang brengt en obstakels opheft. Hij schenkt ons het voorstellingsvermogen dat vooruitbrengt. Dankzij de voorstellingen die beschermengel Eyael ons schenkt durven wij weer in het goede geloven en komen we tot de ontdekking dat we over een enorme rijkdom beschikken welke ons toestaat om onszelf waar te maken. Beschermengel Eyael schenkt ons het nodige vertrouwen in onszelf en onze visie en brengt ons de boodschap dat hoop doet leven en dat Hij de goede hoop is die wij aan onze medemensen kunnen geven. Wanneer de goede hoop die wij schenken gebaseerd is op iets wat daadwerkelijk mogelijk is worden wij de grondlegger van een nieuwe realiteit die gebaseerd is op stellingen die rotsvast boven water staan. Zo kan het schenken van ideeën die werkelijk mogelijk zijn zorgen voor een basis die verdere groei mogelijk maakt, een fundament waarop iedereen zich kan baseren. Beschermegel Eyael heeft zijn haven in de Zodiak van 0 tot 5 graden vissen en regeert approximatief over de periode van 20 tot en met 24 februari.

Engel Habuhiah brengt ons bij datgene wat fundamenteel is: “onze natuur en de natuur die ons omringd”. Zij leert ons om het goede te cultiveren en het slechte bij de wortel uit te trekken. Samen met Haar kunnen wij het onkruid wieden in de tuin van onze verbeelding door ons te bevrijden van angsten en zorgen. Door ons enkel het beste voor te stellen en hiernaartoe te werken in het volste vertrouwen dat alles waarmee wij bezig zijn vrucht zal dragen. Beschermegel Habuhiah spoort ons aan om op een gezonde wijze te leven en alle natuurlijke en essentieele dingen te promoten. Dit kunnen wij doen door mee te werken aan een groenere en gezondere wereld. De juiste voeding en opvoeding kunnen zorgen voor het groeien van datgene wat gewenst is en wanneer wij met Engel Habuhiah aan de slag gaan is een goede oogst (een fijne uitkomst) verzekerd. Beschermengel Habuhiah heeft haar haven in de Zodiak van 5 tot 10 graden Vissen en regeert approximatief over de periode van 25 tot en met 29 februari.

Engel Rochel maakt ons bewust van het verleden, onze familie, onze jeugd, onze oorsprong. Hij brengt ons datgene wat wij al weten, maar waarvan wij veel zijn vergeten. Hij brengt onze ervaringswijsheid naar boven en schenkt ons een prachtige visie van een toekomst die de moeite waard is om in te geloven. Beschermengel Rochel zorgt voor een bewustzijnsverruiming door al het gene wat in het onderbewustzijn zit naar boven te brengen en ons zodoende attent te maken van het gene wat er in ons omgaat. Hij maakt ons bewust van het verleden zodat wij gerichter kunnen handelen in het heden. Hij zorgt voor zowel ervaringen als dromen die naar boven komen. Verwerkingen van hoe het was en voorstellingen van hoe het zal zijn brengt hij aan het licht. Hij zorgt voornamelijk voor het naar boven komen van wensen en dromen maar houd zich ook bezig met het naar boven brengen van minder aangename dingen waar nog aan gewerkt dient te worden. Beschermengel Rochel heerst over de periode van 1 tot en met 5 maart en heeft zijn haven in de Zodiak van 10 tot 15 graden Vissen.

Beschermegel Jabamiah is de Engel van de Alchemie en de Transmutatie en zorgt voor positieve veranderingen op alle gebied. Met Haar krijgen wij de mogelijkheid om van alles iets moois te maken. Ook richt zij onze blik steeds op het mooiste en vestigt zodoende onze aandacht op datgene wat wenselijk is. Jabamiah opent onze ogen voor al het gene wat aantrekkelijk is en toont ons zo waarnaartoe wij het beste kunnen gaan, ook leert zij ons om onszelf en ons leven aantrekkelijk te maken waardoor wij gelijkgestemden zullen aantrekken. Het vinden van de juiste partner in het leven en het liefdevolle verwezenlijken van een gezamenlijke droom is de voornaamste opdracht die beschermegel Jabamiah ons geeft. Ook leert Engel Jabamiah ons om de gehele wereld als onze geliefde te zien waardoor wij dan ook steeds op een liefdevolle manier met alles om zullen gaan. Jabamiah is een helende Engel daar zij datgene wat pijn doet, datgene wat niet mooi is kan regenereren en transformeren. Liefdevolle aandacht schenken en geestelijke zorg verlenen door de aandacht te richten op datgene wat positief is zal zorgen voor de nodige heling. Beschermegel Jabamiah brengt ons steeds goede hoop en positieve gedachten, zij laat ons zien hoe mooi het leven kan zijn en spoort ons aan om dit ook te doen voor onze medemensen. Haar haven in de Zodiak strekt zich uit van 15 tot 20 graden Vissen en approximatief regeert zij over de periode van 5 tot en met 10 maart.

Beschermegel Haiaiel maakt ons bewust van alle goede eigenschappen die wij in ons dragen, Hij toont ons onze gaven en talenten en spoort ons aan om hiermee iets te doen in samenwerking met anderen. Dankzij de deugden, de kwaliteiten en de vaardigheden die wij met hem ontdekken kunnen wij iets beteken voor onze medemens. En wanneer wij daadwerkelijk iets ondernemen zal Beschermegel Haiaial zorgen voor een goede communicatie en een vruchtbare samenwerking. Engel Haiaiel regeert de periode van 11 tot en met 15 maart en heeft haar haven in de Zodiak van 20 tot 25 graden Vissen.

Beschermegel Mumiah leert ons om vorm te geven aan ons eigen levensverhaal. Zij schenkt ons het doorzettingsvermogen om alles waaraan wij beginnen af te werken. Dankzij Haar kunnen wij alles tot een goed einde brengen en steeds weer gemotiveerd met iets nieuws beginnen. Engel Mumiah heerst over de laatste 5 graden van het dierenriemteken Vissen en regeert de periode van 16 tot en met 20 maart.