Engelen

Engelen Gids

Geschreven door Fengo Jabamiah   


 

Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen

regeren de periode van 21 maart tot en met 30 april

Genie 1 Engel Vehuiah regeert de periode van 21 tot en met 25 maart

Om: Wilskracht, liefde, motivatie

Genie 2 Engel Jeliel: 26-30 maart

Om: Liefde, Wijsheid, Intelligentie

Genie 3 Engel Sitael: 31-4 april

Om: Intelligentie, Creativiteit

Genie 4 Engel Elemiah: 5-9 april

Om: Macht, Daadkracht, Verantwoordelijkheid

Genie 5 Engel Mahasiah: 10-14 april

Om: Correctievermogen, Geestelijke Leiding

Genie 6 Engel Lelahel: 15-20 april

Om: Begrip en Bewustzijn

Genie 7 Engel Achaiah: 21-25 april

Cyclus: Geduld, Observatievermogen

Genie 8 Engel Cahetel: 26-30 april

Om: Dankbaarheid en Zegeningen

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen

regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni

Genie 9 Engel Haziel regeert de periode van 1 tot en met 5 mei

Om: Begrip, Barmhartigheid, Altruïsme en filantropie

Genie 10 Engel Aladiah: 6-10 mei

Om: Liefdadigheid, Vergevingsgezindheid en Gratie

Genie 11 Engel Lauviah: 11-15 mei

Succes: Sportiviteit en Overwinningen

Genie 12 Engel Hahaiah: 16-20 mei

Om: Rust, Vrede en Goede Werkkracht

Genie 13 Engel Iezalel: 21-25 mei

Om: Trouw, Vriendschap

Genie 14 Engel Mebahel: 26-31 mei

Om: Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

Genie 15 Engel Hariel: 1-5 juni

Om: Zuivering

Genie 16 Engel Hekamiah: 6-10 juni

Om: Loyaliteit

 

Aartsengel Tsaphkiel (Binael) en het Engelenkoor der Tronen

regeren de periode van 11 juni tot en met 22 juli

Genie 17 Engel Lauviah:11-15 juni

Om: Inspiratie en Openbaringen.

Genie 18 Engel Caliel: 16-21 juni

Om: Juistheid en Gerechtigheid

Genie 19 Engel Leuviah: 22-26 juni

Om: Humor en een Vruchtbare Intelligentie

Genie 20 Engel Pahaliah: 27 juni - 1 juli

Om: Gehoorzaamheid en Redding

Genie 21 Engel Nelchael: 2-6 juli

Om: Nieuwsgierigheid en Leergierigheid

Genie 22 Engel Yeyaiel: 7-11 juli

Om: Beroemdheid en een goede naam

Genie 23 Engel Melahel: 12-16 juli

Om: Natuur en Genezing

Genie 24 Engel Haheuiah: 17-22 juli

Om: Veiligheid en Bescherming

 

Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen

regeren de periode van 23 juli tot en met 2 september

Genie 25 Engel Nithaiah: 23-27 juli

Om: Wijsheid en Magie

Genie 26 Engel Haaiah: 28 juli - 1 augustus:

Voordeel: Goede raad

Genie 27 Engel Yeratel: 2-6 augustus

Om: Verspreiding van het licht (de kennis) der beschaving

Genie 28 Engel Seheiah: 7-12 augustus

Opening: Purificatie, Reiniging, Gezondheid

Genie 29 Engel Reiyel: 13-17 augustus

Om: Vooruitgang en Bevrijding

Genie 30 Engel Omael: 18-22 augustus

Manier: vermenigvuldiging

Genie 31 Engel Lecabel: 23-28 augustus

Vooruit: oplossingsgerichtheid

Genie 32 Engel Vasariah: 29 augustus - 2 september

Om: Vergevingsgezindheid en Clementie

 

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten

regeren de periode van 3 september tot en met 13 oktober

Genie 33 Engel Yeuiah: 3-7 september

Om: Inspiratie en Gehoorzaamheid

Genie 34 Engel Lehaiah: 8-12 september

Om: Verwerking en Vrede

Genie 35 Engel Chavakiah: 13-17 september

Om: Herinnering en Verzoening

Genie 36 Engel Menadel: 18-23 september

Om: Werk en Oogst

Genie 37 Engel Aniel: 24-28 september

Om: het doorbreken van de cirkel en het achterlaten het slechte

Genie 38 Engel Haamiah: 29 september - 3 oktober

Andere: Geloof

Genie 39 Engel Rehael: 4-8 oktober

Om: opvoeding

Genie 40 Engel Ieiazel: 9-13 oktober

Om: Comfort, Vreugde en Beloningen

 

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten (deugden)

regeert de periode van 14 oktober tot en met 22 november

Genie 41 Engel Hahahel: 14-18 oktober

Vertrouwen, Geloof, Begrip, Genezing, Liefde en Dienstbaarheid

Genie 42 Engel Hahahel: 19-23 oktober

Kort: Zelfwaardering, Politiek en Onderwijs

Genie 43 Engel Veuliah: 24-28 oktober

Enthousiasme en Motivatie, Leiding en Welvaart

Genie 44 Engel Yelahiah: 19 oktober - 2 november

Expressie: Strategisch Talent, Licht-Strijd-Ster

Genie 45 Engel Sehaliah: 3-7 november

Om: Hernieuwde Wilskracht, Goede Moed, het Hart, de Motor van alle Dingen

Genie 46 Engel Ariel: 8-12 november

Om: Innerlijke Rijkdom, Schoonheid

Genie 47 Engel Asaliah: 13-17 november

Om: Contemplatie en Innerlijke Wijsheid

Genie 48 Engel Mihael: 18-22 november

Manier: Opvoeding en Relaties

 

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen

regeren de periode van 23 november tot en met 31 december

Genie 49 Engel Vehuel: 23-27 november

Om: Grootsheid, Verhevenheid, Vriendschap

Genie 50 Engel Daniel: 28 november - 2 december

Om: Welsprekendheid en Diplomatie

Genie 51 Engel Hahasiah 3-7 december

Om: De Steen der Wijzen en de Universele Geneeswijzen

Genie 52 Engel Imamiah 8-12 december

Om: Bevrijding en Ware Liefde

Genie 53 Engel Nanael 13-16 december

Om: Spirituele Communicatie, Innerlijke Priester

Genie 54 Engel Nithael 17-21 december

Om: De Goddelijke Erfenis en de Schoonheid des Levens

Genie 55 Engel Mebahiah: 22-26 december

Om: Helderheid en Duidelijkheid

Genie 56 Engel Poyel: 27-31 december

Om: Fortuin, Talent en Bescheidenheid

 

Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen

regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari

Genie 57 Engel Nemamiah: 1-5 januari

Om: Onderscheidingsvermogen

Genie 58 Engel Yeialel: 06-10 januari

Vertaling: Mentale kracht

Genie 59 Engel Harahel: 11-15 januari

Om: Intellectuele Rijkdom

Genie 60 Engel Mitzrael: 16-20 januari

Om: Herstelling

Genie 61 Engel Umabel: 21-25 januari

Om: Affiniteit, Vriendschap. Analogie.

Genie 62 Engel Iah-hel: 26-30 januari

Manier: de dorst naar kennis en het verlangen om te weten

Genie 63 Engel Anauel: 31 januari - 4 februari

Om: perceptie van de eenheid, interne liefde, menselijkheid en broederschap

Genie 64 Engel Mehiel: 5-9 februari

Om: Schrijven en Regisseren

 

Aartsengel Gabriel en het Engelenkoor der Engelen

regeren de periode van 20 februari tot en met 20 maart

Genie 65 Engel Damabiah: 10-14 februari

Uitdrukking: De Bron van de wijsheid, de liefde en de eeuwige jeugd

Genie 66 Engel Manakel: 15-19 februari

Om: Kennis van Goed en Kwaad.

Genie 67 Engel Eyael: 20-24 februari

Om: De Vruchtbare Verbeeldingskracht

Genie 68 Engel Habuiah: 25-28 februari

Andere: De natuurlijke levenswijze en een goede gezondheid

Genie 69 Engel Rochel: 1-5 maart

Om: het Weervinden

Genie 70 Engel Jabamiah: 6-10 maart

Alchemie en Transmutatie, positieve veranderingen op alle gebied

Genie 71 Engel Haiaiel: 11-15 maart

Om: de Wapens voor de strijd.

Genie 72 Engel Mumiah: 16-20 maart

Om: Voltooiing en wedergeboorte


 

De oorsprong van de 72 Engelen van de Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Volgens de leer van de Kabbalah sprongen er uit de Naam van God 72 heilige ademtochten voort. Deze ademtochten vormden elk een naam bestaande uit drie letters van het Hebreeuwse alfabet en zijn terug te vinden in in de bijbel in de verzen 19, 20 en 21 van Exodus 14. Deze 3 verzen bestaan uit 3 keer 72 letters en wanneer wij van elk vers een letter nemen en die combineren met een letter van de twee andere verzen, verkrijgen wij de de 72 Goddelijke Namen (ook wel Kabbalistische Geniën genoemd)

 

Volgens de joodse Kabbalisten zou het reciteren van deze Namen de poorten van de hemel openen en ons toegang verschaffen tot het hemelse rijk op Aarde. Later werden de 72 heilige ademtochten van God tot Engelen (dankzij de christelijke kabbalisten) en kregen zij elk ook nog eens een achternaam bestaande uit Iah of El. Zo ontstonden de 72 Engelen  van de Kabbalah en vormden de negen Engelenkoren van de Levensboom zich. Deze Engelen verbonden zich met de Genieën uit de Oudheid en deden zo hun intrede in de Astrologie. Men zou elke Engel als een Ster kunnen zien die over ons schijnt en haar krachten in ons huisvest. Deze Sterren werden door de oude Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en nog veel meer volkeren gezien als Goden of als Genieën.

 

 

Volgens een oude legende zouden de 72 Namen van God zijn ontstaan nadat de toren van Babel verging en de Mensheid zich verdeelde in 72 volkeren die elk een andere taal spraken en zodoende een andere naam aan God gaven. Volgens deze legende vormden er zich 72 Wijzen die elk als taak hadden om een volk te leiden. Deze Wijzen werden gezien als de Beschermengelen der Mensheid en vormden de Grote Witte Broederschap. Deze Broederschap ontwierp een magische cirkel van witte magie die bestond uit 360 graden en 72 ordes. Elke orde heeft als taak de mensheid te begeleiden totdat zij er klaar voor is om te verstaan en zichzelf uit de spraakverwarring te bevrijden.

 

Volgens een andere legende zou God de Mensheid 72 Innerlijke Leraren geschonken hebben na de zondvloed (zodat hij zichzelf beter zou kunnen leren besturen en niet de zelfde fouten herhalen als voor de zondvloed). Deze Innerlijke Leraren werden ook wel Geniën genoemd en ieder van ons kreeg er 72 om te leren zichzelf te besturen en zichzelf te beheersen. Dat is niet altijd makkelijk en dat is dan ook de reden dat wij soms voor onverwachte situaties komen te staan wanneer wij het Genie in onszelf oproepen. Vandaar dat wij nooit mogen vergeten dat deze Genieën ons gegeven zijn door een Hogere Intelligentie om goed te doen.

 

Wij moeten ons er steeds van verzekeren dat wij goed bezig zijn wanneer wij werken met de 72 Geniën van de Kabbalah en ons zodoende verbinden met een cirkel van witte magie die veel ervaringswijsheid en reinheid van hart vereist. Want wanneer wij niet rein zijn van hart roepen wij geen Engelen op maar Demonen. Wanneer onze verlangens duister zijn en onze intenties enkel gericht op eigenbelang kunnen wij het beter laten om te werken met de 72 Genieën van de Kabbalah aangezien zij dan eerder het beest in onszelf tot leven brengen dan de Engel. En zo kan de witte magie voor je het weet omslagen in zwarte magie.

 

Vandaar dat ik jullie nogmaals waarschuw dat werken met de 72 Engelen van de Kabbalah niet voor watjes is omdat de kans groot is dat je 1 voor 1 met je eigen Demonen geconfronteerd word waarna het aan jouw is om er voor te zorgen dat deze Demonen niet meer in je opkomen en de Engelen hun intrede kunnen doen.

 

Werken met de Engelen betekend bijdragen aan een groot magisch werk wat als doel heeft de mensheid te bevrijden van de duisternis en te leiden naar het licht.

 

 

 

 

 

 

 

De 72 Engelen van de Kabbalah en de 72 Engelen-Gaven

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De 72 Engelen van de Kabbalah zijn de 72 Engelen van het Licht,

dit licht schenkt ons het begrip - de kennis die we nodig hebben

om zelf een licht te worden - een zon die ten dienste staat van de mensheid,

de dieren, de planten, de mineralen en onszelf.

Deze 72 Engelen representeren elk een eigenschap, een kenmerk van het Wezen.

Het zijn de goddelijke lichtstralen die alles voeden en levend maken.

 

 

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 6