Ervaringen met Engel Elemiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Vierde Engel van het Engelenkoor der serafijnen heet Elemiah.

Elemiah, Genie nummer 4 is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 5 tot en met 9 April. De Engelenessentie die Engel Serafijn Elemiah ons kan schenken is de goddelijke macht, de daadkracht waarmee wij al onze wensen waar kunnen maken.

De kwaliteiten die wij met Engel Beschermengel Elemiah kunnen ontwikkelen: Enthousiasme, levenslust, de macht om meester van ons zelf en ons leven te worden, alsook de mogelijkheid om ons zelf te leren kennen.

De ondeugden waaraan wij kunnen werken Engel Elemiah: Alles vernietigen en je fouten niet willen toe geven.

Engel Serafijn Elemiah: bewustzijn en daadkracht

Met Engel Elemiah worden wij ons bewust dat wij zelf alles in de handen hebben en dat alles van onze eigen manier van gedragen afhangt.

Wanneer wij iets willen, we ergens van houden en we een idee, een plan hebben moeten wij het nog uitvoeren.

Samen met Engel Serafijn Elemiah kunnen wij onze plannen uit-voeren en onze dromen waarmaken.

Door de juiste stappen te zetten, door te tekenen als wij willen tekenen, door te schrijven als wij willen schrijven, door steeds door te gaan met het gene wat wij willen en waar van wij dromen totdat het in onze realiteit verschijnt.

Dan kunnen wij de resultaten bekijken en ons objectief, onze visie bijstellen naargelang het gene wat wij verwezenlijkt hebben.

Het is zo dat wij onszelf beter kunnen leren kennen, door naar onszelf en het gene wat wij in ons leven veroorzaken te kijken, daaruit te leren en steeds beter en beter te creëren.

Wanneer wij content zijn over onze creatie zijn wij gemotiveerd en willen wij verder gaan, doch wanneer onze creaties ons niet bevallen, zullen wij ze samen met onze innerlijke leraren, de Engelen van het Licht toch nog eens goed moeten bekijken totdat we erachter komen wat we werkelijk willen waarna wij op een enthousiaste en aanmoedigende wijze verder kunnen gaan met Beschermengel Elemiah.

Alle Engelen zijn er om ons te helpen, om ons vooruit te doen gaan, om ons te genezen, om ons overvloed en liefde te schenken, om ons te leren op een juiste wijze van onze goddelijke macht gebruik te maken.

Met Engel Elemiah kunnen wij leren om op een juiste wijze van onze goddelijke macht gebruik te maken, door te denken, te voelen en te doen zoals het goddelijke ons ingeeft.

Maar wat is het goddelijke, wat zijn de lagere en de hogere ingevingen, welke wensen moeten wij realiseren en welke verlangens kunnen wij beter achter ons laten?

Wanneer wij dit nog steeds niet weten kunnen wij beter te rade gaan bij de Engelen in ons zelf, bij hen, bij dat deel van ons dat de waarheid wel weet.

Maar laten wij het simpel houden en stellen dat God Alles en Iedereen is en dus een Altruïstische macht die voor alles en iedereen zorgt. Wanneer wij dus in liefde allen tezamen werken kunnen wij de goddelijke macht verkrijgen.

Doch wij moeten ook leren om onze eigen macht te beheersen en ons eigen leven te creëren naar ons beeld en onze gedachten in samenwerking met alles en iedereen die ons omringt.

Wanneer wij steeds al onze mogelijkheden benutten, en rekening houden met ieder ander zullen wij stap voor stap vooruitgaan op onze reis en genieten van de vele mooie avonturen die het leven ons te bieden heeft wanneer wij met liefde en respect handelen.

Wij bepalen zelf de reis en de medereizigers en wanneer wij willen dat het een gezellige reis is zullen wij rekening met elkaar moeten houden zodat de reis voor iedereen gezellig blijft.

Engel Elemiah kan ons helpen om bewust te worden van ons Zelf en van ons leven zodat we aan alles weer de juiste richting kunnen geven.

Om dat te doen kunnen wij ons zelf en onze situatie analyseren, ons zelf van op een afstandje bekijken, en eerlijk zijn met ons zelf, alle maskers laten vallen zodat wij het verhaal van ons leven wederom als een prettige reis kunnen ervaren.

Met Engel Beschermengel Serafijn van Kether Elemiah kunnen wij leren om met liefde te kijken naar de reis die wij reeds ondernomen hebben en de reis die wij aan het ondernemen zijn.

Verloopt alles zoals gewenst? Of is de weg misschien vol obstakels, is het een woelige zee die wij bevaren of vliegen wij als vogels door de lucht en maken wij ons nergens zorgen over?

Met Engel Beschermengel Elemiah kunnen wij diep in Ons Zelf graven en vanuit de schatten aan ervaringen die wij hebben opgedaan een beter leven creëren.

Mijn werk met Beschermengel Elemiah,

Vierde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Samen met Engel Elemiah bekeek ik mijn werk, mijn realiteit, de zoektocht naar mijn geliefde, de zoektocht naar een activiteit waarmee ik met plezier mijn kost zou kunnen verdienen en het leven van eenieder verrijken.

Een manier om op een liefdevolle wijze bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor iedereen.

Met Engel Serafijn Elemiah keek ik naar het gene wat ik reeds verwezenlijkt heb voor mezelf en het gene wat ik met jullie kan delen.

Met Engel Elemiah keek ik naar hetgeen dat er was terecht gekomen van mijn ideeën en mijn dromen.

Met het licht van Beschermengel Elemiah keek ik naar het gene wat recht was blijven staan en het gene wat in elkaar gevallen was.

Samen met de Engelen Vehuiah, Yeliel en Sitael van het Engelenkoor der Serafijnen heb ik een plan gemaakt, heb ik mijzelf een beeld geschapen en daar naartoe gewerkt.

Mijn theater is tot leven gekomen. Maar ben ik blij met alle personages die erin meespelen, ben ik blij met het landschap en met de gebeurtenissen?

Zijn jullie blij met jullie leven, jullie mannen, vrouwen en kinderen?

Jullie familie en jullie omgeving.

Zijn er dingen die we willen veranderen, verbeteren, of zijn we content met het leven zoals het is?

Proberen we er enkel het beste van te maken?

Zullen we alles maar vernietigen en terug opnieuw beginnen, of zijn er misschien toch nog dingen die ons bevallen?

Elke keer weer bouwen wij onze zandkastelen totdat ze meegaan met de stroom en enkel de harde realiteit overblijft.

Zijn wij blij met deze realiteit, of zijn wij tenminste bereid om een stevige basis voor een positieve realiteit te leggen dan kunnen wij op een positieve wijze met Engel Elemiah werken aan de vooruitgang van ons plan.

Doch wanneer onze weg vol obstakels is moeten wij een stapje achteruit doen en vragen aan Engel Elemiah om ons te heroriënteren.

Wanneer alles steeds fout gaat, wil dit zeggen dat wij op de verkeerde weg zitten en dat het hoog tijd wordt om rechtsomkeer te doen.

Met Engel Elemiah kunnen wij onze fouten bekijken en het resultaat van onze diepste verlangens doorgronden.

Waardoor wij onszelf en onze verlangens bij kunnen sturen totdat wij het rechte pad vinden, wat wil zeggen het pad dat voor ons bedoeld is, het pad dat ons naar het licht brengt, de natuurlijke weg die alle wezens volgen, de weg naar de Zon, de weg naar het hoogste het mooiste, het meest schitterende wezen dat in ons allen woont.

Bewustzijn en je lot weer in handen nemen

Met Beschermengel Elemiah Serafijn van de Sefirah Kether word je je bewust van wat je gecreëerd hebt,

Engel Elemiah schenkt je de gave om je lot weer in eigen handen te nemen, door allereerst afstand te nemen van het oude, doch er de nodige ervaringswijsheid vanuit mee te nemen zodat het nieuwe in al haar glorie tot leven kan komen.

Ook schenkt Engel Beschermengel Elemiah je de mogelijkheid om het oude te eren, en in samenwerking met je geliefden verder te bouwen aan het prachtige kunstwerk des levens waar wij allen deel van uit maken.

Met Engel Elemiah komt de vraag: wat wil je nog meenemen op je reis en wat zou je liever achterlaten.

Wat bevalt je en waar moet je nog aan werken?

Ben je gemotiveerd om er verder aan te werken?

Is de motiverende liefdeskracht van Elemiah aanwezig in jezelf, of zie je het allemaal niet meer zitten en overheerst de alles vernietigende kracht van haar tegenpool?

Ben jij heer en meester over je omstandigheden, of hebben je omstandigheden jou overmeestert?

Zoveel vragen en zoveel antwoorden die Engel Elemiah je kan schenken wanneer je diep in jezelf duikt en de nodige verbanden legt waarna je als een eenheid kunt functioneren en je gedachten, je gevoelens en je dromen kunt realiseren in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. In harmonie met het Al.

Het bijsturen

Beschermengel Elemiah is er om ons bij te sturen wanneer wij het roer des levens niet meer onder controle hebben, wanneer de zee der emoties ons mee wil sleuren op woeste stormen naar onbekende oorden.

Mochten wij toch meegesleurd worden dan kan Engel Serafijn Elemiah ons redden en de weg terug naar huis tonen, de weg naar datgene wat wij als ons huis of onze bestemming zien.

Wanneer wij niet meer weten waarnaartoe, of hoe en waarom dan kan het nuttig zijn om de lessen van het Engelenkoor der Serafijnen nog eens door te nemen.

Doch de beste manier om verandering te brengen is hier en nu iets doen wat je fijn vindt, zo simpel is het, doe wat je wil en wees content zo lang je het kunt doen.

Wanneer iets je laat stoppen respecteer dan je realiteit, neem even rust en ga daarna verder met te doen wat je wilt doen, vergeet echter nooit om ook met ieder ander rekening te houden en als een liefdevolle en dienstbare keizer of keizerin over je leven te heersen.

Ik kan jullie enkel mijn ervaringen met Elemiah vertellen en de gedachten waartoe deze studie mij brengt met jullie delen.

Ik ben volop bezig mezelf bij te sturen en weet nog steeds niet helemaal waarheen.

Ik weet dat ik mijn gedachten en mijn gevoelens bij moet sturen naar het positieve en er dan ook daadwerkelijk iets mee doen.

Ik weet dat mijn wensen voor grote delen waar geworden zijn en dat de andere delen wensen zijn waar ik liever niet naar kijk, angsten of zorgen die ook tot leven gekomen zijn.

Ik weet dat ik nog veel moet veranderen en dat mijn werk met Engel Elemiah nog niet gedaan is, doch ik ga verder, want verdergaan is de boodschap en alle Engelen werken hand in hand aan de realisatie van hetzelfde plan.

Wat wil zeggen dat Beschermengel Mahasiah, de volgende Serafijn het antwoord in zijn hand heeft en mij de weg naar het land van de liefde waarvan ik zo vaak droom zal kunnen tonen.

Dankwoord

Bedank lieve Engelen voor het werk wat wij in eender welke omstandigheid tezamen verrichten ten dienste van het goede, het begrip en de liefde.

Affirmatief gedichtje

Ik ben de Keizer van mijn leven.

Ik ben 1 en Al Wilskracht, Intelligentie en Liefde.

Met deze krachten heb ik mijn tempel gebouwd.

Mijn lichaam is mijn tempel en ik verzorg haar dan ook altijd goed.

Ik voed mij met volwaardige en eerlijke ingrediënten.

Ik deel mijn macht met iedereen om me heen.

Ik straal als de Zon en de hand die mij leidt is de hand van mijn Geliefde zelf.

Ik zorg voor mijn familie en de Wereld om me heen.

De Wereld is mijn Geliefde en ik zorg er altijd voor dat ik haar op een correcte manier behandel.

Ik ben zo sterk dat eender wat kan gebeuren.

Ik zal altijd de kracht en het geduld hebben om mezelf en mijn omgeving te corrigeren.

Ik zal leren totdat ik een meester metser ben en mijn tempel een huis voor God geworden is.

Ik hou van alle wezens in mijn Tempel.

Ik vergeef hen en mezelf en begin steeds weer opnieuw vol goede moed.

Mijn ervaringen maakten me rijk en gaven me een keizerrijk wat ik nu door middel van Wilskracht Intelligentie en Liefde zal regeren.

Engel Elemiah en het Aardse Paradijs

Engel Elemiah bevoorraadt ons vierde filosofische huis met de goddelijke macht om heer en meester van ons bestaan te zijn en met vol bewustzijn voor alles en iedereen te zorgen.

Engel Elemiah werkt met de krachten van Hesed, de vierde Sefirah op de levensboom en Jupiter de planetaire kracht waardoor deze Sefirah zich manifesteert in ons universum.

Dankzij de krachten van Hesed en Jupiter hebben wij de mogelijkheid om van ons leven een paradijs te maken.

Maar wat is een paradijs?

Een plaats waar al je wensen uitkomen en al je verlangens vervuld worden?

Wat zijn je verlangens, wat brengen je verlangens tot leven?

Bevalt het paradijs waarin je je bevindt je?

Bevalt je geliefde je, bevalt je familie je, heb je alle overvloed die je wenst?

Verlang je enkel een vredig leven, vrolijke avonturen, of wil je iets groots?

Waartoe zal dit alles je leiden, het volgen van je verlangens of je ervan bevrijden?

Elemiah brengt de Engelenkrachten van Kether naar Geburah, van de eerste naar de vijfde Sefirah van de levensboom. En het is dan ook in Geburah dat het werk begint, dat de dromen bijgesteld worden tot dat wat bereikbaar en realistisch is.

Het is hier dat ons verhaal ontdaan wordt van al het overbodige wat wij gewenst hebben en van het gene wat ons niet bevalt, het is ook hier dat wij aan deze dingen kunnen werken, aan onszelf werken zodat enkel het gene wat wij werkelijk willen tevoorschijn komt. Het is hier dat wij al deze dingen kunnen doorgronden door middel van onze emoties en gevoelens, het is hier dat wij onze plannen bij kunnen stellen indien wij dit wensen.

Het is hier en nu dat wij kunnen voortvaren op de grote zee der liefde zodat onze mooiste dromen door wilskracht gedreven en intelligentie gestuurd in liefde en met liefde de mooiste resultaten teweeg kunnen brengen.