Genie 14 Engel Mebahel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Mebahel brengt ons de waarheid die zich in elk moment bevind, het gevoel, de bezieling ervan en de realisatie op aarde. Hij toont, Hij brengt de gedachte van het moment tot leven, Hij schenkt je het gevoel, de liefde of de angst die je voelt in je nu moment en de gedachten daar omtrent.

Hij schenkt je de vrijheid om te reizen door de tijd, hij neemt je mee naar je verleden, zodat je beter kunt handelen in het heden, hij neemt je mee naar de toekomst en leert je de wetten van oorzaak en gevolg. Hij is het kleine stemmetje dat steeds in jezelf spreekt en je de waarheid verschaft omtrent je gevoelens en je daden.

Engel Mebahel spreekt

ik breng je de waarheid die zich in elk moment bevind, de bezieling ervan door middel van je gevoelens, het zijn je gevoelens die voeding schenken aan je ideeën, net zoals het water de zaden doet ontkiemen zo ook transformeren je gevoelens je gedachten in allerlei prachtige beelden, voorstellingen van jezelf, deze voorstellingen worden allen gegeven tijdens je aards bestaan.

Jij bent de regisseur van je eigen voorstelling en je hebt de vrijheid om te kiezen voor datgene wat jij je voorstelt of datgene wat wij je voorstellen, wij zijn de waarheid die zich in alles bevind wij zijn de waarheid in jou, de waarheid die in je hart woont, de liefde waarmee je alles levend maakt, de aandacht die je schenkt, het licht dat je schijnt en waarmee je je voorstellingen tot leven brengt.

Mijn ervaringen met Engel Mebahel

Samen met Engel Mebahel heb ik de moed vergaart om voor mezelf uit te durven komen.

Beschermengel Mebahel schonk mij de stoutmoedigheid om eerlijk te durven zijn en het gene wat er in mij omging en omgaat te delen met mijn medemensen. Soms durven wij onszelf niet uiten omdat wij angst hebben niet begrepen te worden, de Engelen Cherubijnen kunnen ons bevrijden van deze angst en schenken ons de mogelijkheid om de liefde voor onszelf en onze medemensen als een stortvloed van woorden te laten ontspringen vanuit ons hart en dankzij deze ontboezeming kunnen wij van de vrijheid genieten om in waarheid met onszelf en onze medemensen te vertoeven.

Engel Mebahel bracht mij in contact met de waarheid, de waarheid is simpel en wij kunnen haar allen verkondigen wanneer wij onze angst loslaten en simpelweg de waarheid zeggen. Mijn waarheid is dat Beschermengel Mebahel mij in contact bracht met mijn diepste verlangens en mij de vrijheid schonk om deze te beleven.

Beschermengel Mebahel bracht mij wederom in contact met de drie eerste vragen die wij ons zelf kunnen stellen: Wat wil ik, waar hou ik van en hoe ga ik hier iets mee doen wat mezelf en mijn medemensen meer begrip en meer geluk schenkt? Ik dook diep in mezelf en kwam in contact met mijn diepste verlangens, wederom kwam de zin naar bevrediging, de zin naar seks en genot tot leven, de zin naar gelukkig zijn en alle dingen die ik dacht daarvoor nodig te hebben. Ik genoot van het leven tijdens de periode van Engel Mebahel, de planetaire invloeden waarmee deze Engel werkt werden mij duidelijk, vooral het fijne leven dat Venus mij aanbood werd werkelijkheid.

Venus omarmde mij, zij deed mij genieten en ik gaf mezelf volledig aan haar. De onvoorwaardelijke liefde van Hochmah/Uranus was aanwezig en de goddelijke voorzienigheid maakte al mijn wensen waar (Hiervoor dank ik je Engel Mebahel, uit het diepst van mijn hart).

Waarheid en keuze

Engel Mebahel brengt je in contact met de waarheid die zich in jezelf bevind en geeft je de vrijheid om te kiezen voor datgene wat jij verkiest, de dualiteit die in jezelf heerst geeft je steeds verschillende keuzen, de waarheid is dat deze dualiteit illusie is en dat de hogere waarheid boven alles staat en zich van al deze dingen niets aantrekt.

De Engelen en hun Goddelijke Vader oordelen niet en laten ons vrij te doen en te laten wat wij willen. Doch de gerechtigheid zal steeds het resultaat zij van onze keuzes, van de vrijheid die wij genomen hebben, van de daden die wij gedaan hebben.

Oorzaak en gevolg zo luid de wet en de wet is juist en juistheid de oplossing.

Doch Christus is gekomen om ons te tonen dat Liefde en Vergiffenis ons boven de wet kunnen doen uitstijgen. Wanneer wij als Christus zijn en onszelf en onze medemensen vergeven, iedereen zichzelf laten zijn, niet meer oordelen en veroordelen dan zal alle angst verdwijnen, de dualiteit ophouden met bestaan, dan zal iedereen durven doen waar ze van houden, dan zal iedereen in zijn waarheid zijn, de vrijheid ervaren en zijn gerechtigheid oogsten.

Engel Mebahel leert ons om lief te hebben

Beschermengel Mebahel schenkt ons liefde voor het leven en alles wat het te bieden heeft. Hij maakt ons duidelijk hoe mooi het leven is en zorgt zodoende voor een enorme verheldering in onszelf.

Mebahel is de Engel der innerlijke bevrijding die ons toestaat om de liefde voor onze medemensen en al het andere waar wij van houden te uiten, alsook om ervan te genieten.

Dankzij de liefde die Engel Mebahel ons schenkt kunnen wij de tegenstellingen in ons zelf verenigen en zodoende de gulden middenweg vinden.

Beschermengel Mebahel staat ons toe om onze verlangens op een juiste wijze te uiten en de angst om afgewezen te worden achter te laten.

Engel Mebahel representeert de wijsheid in onszelf die ons toestaat om op een juiste wijze met onze verlangens om te gaan. Zij representeert de waarheid in onszelf die vrij wil zijn en naar zowel het hoge als het lage streeft alsook de wijsheid om het verschil te kunnen maken en ons zodoende steeds op de gulden middenweg te begeven (waar wij anderen geliefden zullen ontmoeten wiens hart en wiens wensen overeenstemmen met de onze, mensen die houden van het leven in al zijn verscheidenheid, mensen die niet oordelen over hoog en laag maar de liefde in al haar vormen accepteren en als deugdzaam kunnen ervaren).

Beschermengel Mebahel kan ons het liefdesspel leren en zodoende kunnen het hoge en het lage zich verenigen. Mebahel is de Engel van de grote liefdesvereniging die ons kan bevrijden van al het lijden.

Mebahel kan ons leren om te beminnen met hart en ziel

Affirmatie

Ik heb lief en ik bemin

Beschermengel Mebahel leert ons om zowel onze hemelse liefde als onze aardse seksualiteit te uiten. Hij leert ons om de waarheid te brengen op een kunstzinnige wijze en schenkt ons zodoende steeds de juiste woorden wanneer wij deze nodig hebben. Engel Mebahel brengt ons de welsprekendheid die alles wat grof is en platvloers kan verfijnen en verheffen. Beschermengel Mebahel raad ons aan om de waarheid op een diplomatische wijze te brengen en zodoende kunnen wij zullen onszelf en anderen veel leed besparen.

Mebahel is de Engel die ons kan tonen dat er zich overal een waarheid in bevind en dat wij wanneer wij deze waarheden samen brengen tot een éénheid kunnen komen.

Verlangens en dromen die dankzij Engel Mebahel naar boven zijn gekomen

Ik verlang naar een inspirerende geest en een inspirerend lichaam, ik verlang naar de schoonheid in al haar vormen en zou graag van de vrijheid willen genieten om haar te bewonderen in al haar verscheidenheid.

Ik verlang naar zowel het hemelse als het aardse genot en eens te meer besef ik dat mijn verlangen naar zowel de hemelse als de aardse Engelen het gene is wat mij op de been houd. Want de hemelse Engelen brengen mij de nodige inspiratie waarna ik weer in aardse Engelen durf te geloven en het verlangen naar dat Engeltje in mezelf omarm als de grootste schat die ik in mij draag, wetende dat zij steeds haar aardse manifestatie zal kennen en dat er helemaal niets mis is daarvan te genieten. Wie dat Engeltje is dat ik in mij draag en waarvan ik steeds droom is hetgene wat ik nu verder ga proberen te ontsluieren zodat ik haar in al haar glorie kan aanschouwen.

Dit deed ik en daaruit kwam een prachtig erotisch verhaal voort wat ik hier niet ga delen aangezien dat niet gepast zou zijn. Laten wij vooral niet vergeten dat Engel Mebahel een Cherubijn is die onze diepste intimiteit bloot leg en ons doet dromen van de grote liefde die deze in zich draagt en uit op haar eigen unieke wijze naargelang het intieme leven wat wij zelf ontwikkeld hebben.

Aangezien mijn ervaringen en het verhaal wat eruit voort kwam als een hemels vuur waren wat door mijn gehele lichaam drong en ik in het verhaal de geliefde van mijn dromen in al haar schoonheid bezong en met mijn mond haar lichaam beschreef tot in het kleinste detail heb ik besloten om de geestelijke erotiek die eruit voort vlooide te bewaren voor het Engeltje van mijn dromen het welke ik van deze woorden stroom zal laten drinken als van de beste wijn waarna wij samen van het effect zullen genieten.

Beschermengel Mebahel is de zesde Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen en de veertiende Engel van de 72 Engelen van de Kabbalah. Hij is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 26 tot en met 30 mei.