BeschermengelenGenie 14 Engel Mebahel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Mebahel brengt ons de waarheid die zich in elk moment bevind, het gevoel, de bezieling ervan en de realisatie op aarde. Hij toont, Hij brengt de gedachte van het moment tot leven, Hij schenkt je het gevoel, de liefde of de angst die je voelt in je nu moment en de gedachten daar omtrent.

 

Hij schenkt je de vrijheid om te reizen door de tijd, hij neemt je mee naar je verleden, zodat je beter kunt handelen in het heden, hij neemt je mee naar de toekomst en leert je de wetten van oorzaak en gevolg. Hij is het kleine stemmetje dat steeds in jezelf spreekt en je de waarheid verschaft omtrent je gevoelens en je daden.

 

Engel Mebahel spreekt

 

ik breng je de waarheid die zich in elk moment bevind, de bezieling ervan door middel van je gevoelens, het zijn je gevoelens die voeding schenken aan je ideeën, net zoals het water de zaden doet ontkiemen zo ook transformeren je gevoelens je gedachten in allerlei prachtige beelden, voorstellingen van jezelf, deze voorstellingen worden allen gegeven tijdens je aards bestaan.

 

Jij bent de regisseur van je eigen voorstelling en je hebt de vrijheid om te kiezen voor datgene wat jij je voorstelt of datgene wat wij je voorstellen, wij zijn de waarheid die zich in alles bevind wij zijn de waarheid in jou, de waarheid die in je hart woont, de liefde waarmee je alles levend maakt, de aandacht die je schenkt, het licht dat je schijnt en waarmee je je voorstellingen tot leven brengt.

 

Mijn ervaringen met Engel Mebahel

 

Engel Mebahel bracht mij in contact met de waarheid, de waarheid is simpel en wij kunnen haar allen verkondigen wanneer wij onze angst loslaten en simpelweg de waarheid zeggen. Mijn waarheid is dat Beschermengel Mebahel mij in contact bracht met mijn diepste verlangens en mij de vrijheid schonk om deze te beleven.

 

Beschermengel Mebahel bracht mij wederom in contact met de drie eerste vragen die wij ons zelf kunnen stellen: Wat wil ik, waar hou ik van en hoe ga ik hier iets mee doen wat mezelf en mijn medemensen meer begrip en meer geluk schenkt?

 

Ik dook diep in mezelf en kwam in contact met mijn diepste verlangens, wederom kwam de zin naar bevrediging, de zin naar seks en genot tot leven, de zin naar gelukkig zijn en alle dingen die ik dacht daarvoor nodig te hebben.

 

Ik genoot van het leven tijdens de periode van Engel Mebahel, de planetaire invloeden waarmee deze Engel werkt werden mij duidelijk, vooral het fijne leven dat Venus mij aanbood werd werkelijkheid.

 

Venus omarmde mij, zij deed mij genieten en ik gaf mezelf volledig aan haar.

 

De onvoorwaardelijke liefde van Hochmah/Uranus was aanwezig, de goddelijke voorzienigheid maakte al mijn wensen waar. Doch twijfel en angst heerste, de dualiteit kreeg mij in haar greep.

 

Ik vroeg mij af of deze zelfbevrediging wel toepasselijk was voor iemand die met Engelen werkte en durfde de tekstjes die ik schreef zelf niet te delen aangezien ik een jointje gerookt had en oude verlangens die ik reeds overwonnen dacht te hebben de kop weer opstoken.

 

Maar naarmate de periode met Engel Mebahel verstreek werd mijn drang naar het delen van deze waarheden sterker en vandaag geeft Engel Mebahel mij de moed om deze tekstjes te delen.

 

Waarheid en keuze

 

Engel Mebahel brengt je in contact met de waarheid die zich in jezelf bevind en geeft je de vrijheid om te kiezen voor datgene wat jij verkiest, de dualiteit die in jezelf heerst geeft je steeds verschillende keuzen, de waarheid is dat deze dualiteit illusie is en dat de hogere waarheid boven alles staat en zich van al deze dingen niets aantrekt.

 

De Engelen en hun Goddelijke Vader oordelen niet en laten ons vrij te doen en te laten wat wij willen. Doch de gerechtigheid zal steeds het resultaat zij van onze keuzes, van de vrijheid die wij genomen hebben, van de daden die wij gedaan hebben.

 

Oorzaak en gevolg zo luid de wet en de wet is juist en juistheid de oplossing.

 

Doch Christus is gekomen om ons te tonen dat Liefde en Vergiffenis ons boven de wet kunnen doen uitstijgen. Wanneer wij als Christus zijn en onszelf en onze medemensen vergeven, iedereen zichzelf laten zijn, niet meer oordelen en veroordelen dan zal alle angst verdwijnen, de dualiteit ophouden met bestaan, dan zal iedereen durven doen waar ze van houden, dan zal iedereen in zijn waarheid zijn, de vrijheid ervaren en zijn gerechtigheid oogsten.

 

 

Nog meer ervaringen met Engel Mebahel
en enkele andere Engelen Cherubijnen

 

Ondertussen gingen de jaren voorbij en geraakten deze teksten weer in vergetelheid maar zoals jullie zien zijn ze nu weer tevoorschijn gekomen. Samen met Engel Hahaiah bevrijde ik mezelf zodat ik met Engel Yezalel mezelf kon vinden en leren om van mezelf te houden zoals ik ben. En samen met Engel Mebahel heb ik de moed vergaart om voor mezelf uit te durven komen.

 

Beschermengel Mebahel schonk mij de stoutmoedigheid om eerlijk te durven zijn en het gene wat er in mij omging en omgaat te delen met mijn medemensen. Soms durven wij onszelf niet uiten omdat wij angst hebben niet begrepen te worden, de Engelen Cherubijnen kunnen ons bevrijden van deze angst en schenken ons de mogelijkheid om de liefde voor onszelf en onze medemensen als een stortvloed van woorden te laten ontspringen vanuit ons hart en dankzij deze ontboezeming kunnen wij van de vrijheid genieten om in waarheid met onszelf en onze medemensen te vertoeven.

 

Tijdens de periode van Engel Mebahel vervolledigde ik ook de Engelen Lezing van Beschermengel Hahaiah en schreef ik een soort van affirmatief gebed wat mijn verlangens verwoorde en het welke te lezen valt aan het einde van de studie over Beschermengel Hahaiah.

 

De Engelen werken hand in hand en zo zetten de Engelen Yezalel en Mebahel het werk van Engel Hahaiah voort wat mij de mogelijkheid schenkt om hier en nu samen met Beschermengel Mebahel mijn liefde voor het leven en alles wat het te bieden heeft nog duidelijker te maken en tegelijkertijd te verwijzen naar de Lezing van Engel Hahaiah die hetgene wat ik hier uit wil leggen ook duidelijker maakt. Wat wil zeggen dat de Engelen Hahaiah en Mebahel vele overeenkomsten hebben die voor een enorme verheldering in onszelf kunnen zorgen die ons toestaat in de waarheid te kunnen zijn en ons te bevrijden van alle leugens waarin wij mogelijk verstrikt kunnen zitten.

 

Het zijn de Engelen der innerlijke bevrijding die ons toestaan om de liefde voor onze medemensen en al het andere waar wij van houden te uiten, alsook om ervan te genieten.

 

Soms heb ik het wel eens moeilijk om mijn verlangen te uiten omdat het oftewel te hoog gegrepen of te laagvloers is, doch ik ben steeds opzoek naar het midden waarin deze tegengestelden zich kunnen verenigen en soms vind ik die gouden middenweg in mezelf en lukt het me om mijn verlangens op een juiste wijze te uiten en de angst om afgewezen te worden achter te laten.

 

Zodoende moet ik eerlijk toegeven dat ik verlang naar het aardse genot en de hemelse geneugten die dit met zich meebrengt en dat ik denk dat Beschermengel Mebahel de Engel van het aardse genot is, het welke doormiddel van de hemelse inspiraties die zij ons schenkt mogelijk wordt.

 

Beschermengel Mebahel representeert de wijsheid in onszelf die ons toestaat om op een juiste wijze met onze verlangens om te gaan. Zij representeert de waarheid in onszelf die vrij wil zijn en naar zowel het hoge als het lage streeft alsook de wijsheid om het verschil te kunnen maken en ons zodoende steeds op de gulden middenweg te begeven waar wij anderen geliefden zullen ontmoeten wiens hart en wiens wensen overeenstemmen met de onze, mensen die houden van het leven in al zijn verscheidenheid, mensen die niet oordelen over hoog en laag maar de liefde in al haar vormen accepteren en als deugdzaam kunnen ervaren wanneer deze liefde puur is.

 

Ik denk dat liefde puur is wanneer zij waar is en niet vermengt met allerlei leugens, ik denk dat wij seks met elkaar kunnen hebben vanuit pure liefde en dat zodoende het hoge en het lage zich kunnen verenigen als in een leuk spel waar zowel hoog als laag van kunnen genieten.

 

Ik verlang naar een inspirerende geest en een inspirerend lichaam, ik verlang naar de schoonheid in al haar vormen en zou graag van de vrijheid willen genieten om haar te bewonderen in al haar verscheidenheid.

 

Waren wij maar alvast zo vrij dat wij onszelf volledig bloot konden geven en leven met elkaar zonder angst of schaamte om onszelf te uiten zoals wij werkelijk zijn, dan zou de uitbundige schoonheid die wij in ons dragen en waarvan ons lichaam een levend voorbeeld kan zijn ons niet langer storen en konden wij in alle rust en vrede onze verlangens vervullen zonder ons ervoor te schamen.

 

Natuurlijk praat ik vooral voor mezelf in deze kwestie daar ik er zelf blijkbaar een probleem mee heb om zowel mijn hemelse liefde als mijn aardse seksualiteit te uiten. Dit is ook niet altijd nodig maar in dit geval spoorden de Engelen me aan om het toch te doen en zodoende een voorbeeld te geven van de gedachten en gevoelens waartoe de Engelen Cherubijnen Hahaiah en Mebahel mij brachten.

 

Ik zie nu ook wel in dat ik mij helemaal niet moet schamen omdat ik soms wel eens een jointje rook of een pintje drink en dat ik verlang naar zowel het hemelse als het aardse genot. Eens te meer besef ik dat mijn verlangen naar zowel de hemelse als de aardse Engelen het gene is wat mij op de been houd. Want de hemelse Engelen brengen mij de nodige inspiratie waarna ik weer in aardse Engelen durf te geloven en het verlangen naar dat Engeltje in mezelf omarm als de grootste schat die ik in mij draag, wetende dat zij steeds haar aardse manifestatie zal kennen en dat er helemaal niets mis is daarvan te genieten. Wie dat Engeltje is dat ik in mij draag en waarvan ik steeds droom is hetgene wat ik nu verder ga proberen te ontsluieren zodat ik haar in al haar glorie kan aanschouwen.

 

Dit deed ik en daaruit kwam een prachtig erotisch verhaal voort wat ik hier niet ga delen aangezien dat niet gepast zou zijn. Laten wij vooral niet vergeten dat Engel Mebahel een Cherubijn is die onze diepste intimiteit bloot leg en ons doet dromen van de grote liefde die deze in zich draagt en uit op haar eigen unieke wijze naargelang het intieme leven wat wij zelf ontwikkeld hebben.

 

Aangezien mijn ervaringen en het verhaal wat eruit voort kwam als een hemels vuur waren wat door mijn gehele lichaam drong en ik in het verhaal de geliefde van mijn dromen in al haar schoonheid bezong en met mijn mond haar lichaam beschreef tot in het kleinste detail heb ik besloten om de geestelijke erotiek die eruit voort vlooide te bewaren voor het Engeltje van mijn dromen het welke ik van deze woorden stroom zal laten drinken als van de beste wijn waarna wij samen van het effect zullen kunnen genieten.