Het berekenen van ons geestelijk genie

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Het Geestelijk Genie wordt ook wel de mentale Beschermengel genoemd omdat hij ons bijstaat door middel van lichtende ideeŽn die ontstaan op geestelijk gebied waarna zij transformeren tot begrijpbare concepten welke zich vormen in onze mentale wereld en zich uitdrukken door middel van onze mentaliteit. Het is het Genie dat verheldering brengt en zodoende onze gedachten, gevoelens en acties stuurt met zijn goddelijke licht.

De rondedans der geestelijke genieŽn


De 72 Engelen van de Kabbalah regeren dag en nacht, de eerste 36 regeren de daguren en 36 die volgen de nachturen. De Engelen daguren zijn de uren die lopen van zonsopkomst tot zonsondergang en de Engelen nachturen de uren die lopen van zonsondergang tot zonsopkomst. Wat wil zeggen dat Engel Vehuiah, Genie nr 1 aan het werk gaat met zonsopkomst en dat Engel Menadel, Genie nr 36 werkt tot zonsondergang. Waarna Genie nr 37 Engel Aniel aan het werk gaat gevolgd door Genie nr 38 en 39 tot en met Genie nr 72, de welke werkt tot zonsopkomst wanneer Genie nr 1 weer aan het werk gaat gevolgd door nr 2, 3, 4 enz.

Conclusie


De nachturen beginnen na zonsondergang en de daguren na zonsopgang. De GenieŽn nr 1 tot en met nr 36 regeren de daguren en GenieŽn nr 37 tot en met nr 72 regeren de nachturen.

Het berekenen van ons geestelijk Genie


Het proces dat leidt tot de ontdekking van het geestelijk Genie vergt enige moeite maar is ook de moeite waard aangezien de vruchten die dit Genie ons schenkt bijdragen aan een enorme vooruitgang in onze manier van denken.

En aangezien onze manier van denken voor de grondslag van onze gevoelens en onze acties zorgt zal deze geestelijke evolutie dan ook voor vele aangename aardse resultaten zorgen.

Waar en wanneer zijn wij geboren?


Als eerste moeten wij te weten komen op welke plaats, welke dag en welke minuut wij geboren zijn. Als tweede moeten wij uitzoeken hoe laat de zon die dag is opgekomen en onder gegaan en hoe laat zij weer opkwam de volgende dag om dan verder te gaan met de berekening van de dag en nachturen van de desbetreffende universele dag. Als derde transformeren wij de menselijke dag en nachturen in Engelen dag en nachturen waarna wij te weten kunnen komen op welk Engelen uur wij geboren zijn en zodoende welke Engel ons op mentaal gebied bijstaat. Hoe dit precies in zijn werk gaat ga ik in de volgende teksten verder belichten zodat eenieder die dit leest zelf ook de nodige kennis kan verwerven om zijn of haar geestelijk genie te ontdekken.

De universele geboortedag


Elke universele dag begint wanneer de Zon opgaat en eindigt wanneer zij weer opkomt de volgende dag. Ikzelf ben bijvoorbeeld geboren de tiende maart om halfeen 's middags wat wil zeggen dat mijn geboortedag van zonsopkomst tien maart tot zonsopkomst elf maart duurt.

Als tweede voorbeeld geef ik het geboorte-uur van een andere persoon. Hij is geboren om half vijf 's nachts de elfde januari wat wil zeggen dat zijn geboortedag van zonsopkomst tien januari tot zonsopkomst elf januari loopt.

Wanneer wij eenmaal onze geboortedag weten rest ons het berekenen van de dag en nachturen van de desbetreffende dag. Dit doen we door de uren van de zonsopkomst en de zonsondergang van die dag op te zoeken.

Wanneer wij bijvoorbeeld de dag van tien op elf januari nemen voldoet het om de uren van de zonsopkomst en de zonsondergang van tien januari te noteren alsook het uur dat de zon opkwam de elfde januari.

Het berekenen van de Engelen uren


Wanneer wij deze uren eenmaal genoteerd hebben, rest ons het verdelen van de uren van zonsopkomst tien januari tot zonsondergang tien januari en de uren van zonsondergang tien januari tot zonsopgang elf januari door 36 om de Engelen dag en nachturen van de desbetreffende dag te weten te komen.

Om te weten te komen welke Engel het moment van onze geboorte regeerde bekijken wij als eerste of wij overdag of s' nachts geboren zijn en berekenen wij de dag of nacht uren van toen.

Wanneer wij bijvoorbeeld om half vijf s' nachts zijn geboren voldoet het om de uren van zonsondergang tot zonsopkomst te delen door zesendertig om zodoende te weten te komen hoeveel minuten ťťn Engelen nachtuur die nacht bedroeg. Deze berekening komt altijd uit op ongeveer 20 minuten per Engel al kan dit soms iets minder of iets meer zijn. Wij zouden dus kunnen stellen dat ťťn Engelenuur 20 minuten bedraagt.

De term Engelenuur is een benaming die ik zelf heb uitgevonden om deze studie te vereenvoudigen en hoe simpel de berekening ook moge zijn toch vergt het veel aandacht en geestelijke inspanning om ze volledig te doorgronden vandaar dat wij dan ook besloten hebben om met voorbeelden te werken en zodoende tot rekenen over te gaan. Er is geen beter voorbeeld en geen betere uitleg dan de praktijk zelf welke zich voltrekt voor onze ogen om tot diep van binnen in ons wezen door te dringen en zodoende het nodige begrip te brengen wat ons toestaat het gebeuren te kunnen volgen en dit ook voor ons zelf tot ontplooiing te kunnen brengen.

Voorbeeld berekening die leidt tot de ontdekking van het geestelijk Genie


Hij werd de elfde januari om halfvijf Ďs nachts geboren op de universele dag die van zonsopgang tien januari tot zonsopgang elf januari loopt. Aangezien hij† 's nachts† geboren is, is hij ter wereld gekomen tijdens de engelen nachturen de welke geregeerd worden door de laatste 36 van de 72 engelen van de Kabbalah. Als eerste moeten we te weten komen hoeveel minuten de nachturen toen inhielden. Dit doen we door de tijd die verstreken is tussen zonsondergang 10 januari en zonsopgang 11 januari te verdelen door 36.

Zodoende zoeken wij dus naar het uur van de zonsondergang de 10 januari, het welke 18:12 is en naar het uur van zonsopkomst 11 januari het welke 6:24 is. Dan kijken we hoeveel mensenuren er zijn verstreken van 18:12 tot 6:24 en komen we er achter dat er 12 uur en 12 minuten zijn verstreken. Dan zetten we dit gegeven om in minuten en delen we deze 732 minuten door 36 om te weten te komen hoeveel minuten de Engelen nachturen die astrologische dag duurden en komen we er achter dat dat toen 20, 3 minuten was.

Dan rest ons het berekenen van de tijd die sinds zonsondergang tot en met de geboorte verstreken is en komen we te weten dat dit 10 uur en 18 minuten bedraagt. Dit wil zeggen dat er 618 minuten zijn verstreken van zonsondergang tot de geboorte om 4:30 Ďs nachts.

Dan breekt de laatste berekening aan die ons toe zal staan om te weten te komen tijdens welk Engelen uur hij ter wereld kwam. Er zijn 618 minuten verstreken en een Engelen nachtuur bedraagt die nacht 20, 3 minuten wat ons tot de rekensom van 618 gedeeld door 20,3 brengt, de welke ons toont hoeveel Engelen nachturen er al verstreken zijn.

De uitkomst vertelt ons dat er al 30, 44 nachturen zijn verstreken wat ons tot de conclusie brengt dat hij tijdens het 31ste nachtuur is geboren. Dit leidt ons naar de som van 36 engelen daguren plus 30 Engelen nachturen en brengt ons zodoende het gegeven van de 66 engelenuren die reeds verstreken zijn en het 67ste waarin hij geboren is. Wat wil zeggen dat er al 66 aan bod zijn geweest en dat hij Genie numero 67 aan bod brengt.

Het geestelijk Genie van hem is dus Beschermengel Eyael, een Genie wat voor verheldering zorgt en de juiste aanleg schenkt om zich met astrologie en andere esoterische wetenschappen bezig te houden en hierdoor voor vruchtbare resultaten te zorgen.

Vandaar dat ik dan ook deze berekening met eenieder die dit ooit leest wou delen al moet ik zeggen dat ik ook nog wat rekenwerk voor jullie zelf heb achter gelaten.

Dat dit ons aan het denken mogen zetten en ons zodoende de capaciteit schenken om deze dingen zelf volledig te doorgronden en begrijpen zodat wij er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen en zo onze medemensen net dat steuntje in de rug geven wat ze nodig hebben.

(Bij deze is de nodige kennis geschonken, doch een beetje denkwerk over gelaten zodat degene die tot de praktijk over gaan de berekening zelf nog eens kunnen natrekken en zodoende doorgronden. Het is de praktijk zelf die ons de ware kennis en de technische vaardigheden schenkt die ons toestaat dit ook voor onszelf te kunnen doen. Al doende kunnen wij ons voor astrologie interesseren en beginnen met praktiseren indien wij dit wensen)

Indien deze berekening te ingewikkeld voor je is kun je een Engelen Lezing aanvragen via deze link