Het doel van mijn schrijven

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Het doel van mijn schrijven is om de onzichtbare innerlijke en uiterlijke processen die plaats vinden in onszelf en onze wereld te openbaren door middel van het licht,†de Liefde, de wijsheid,†de kennis en de wetenschap die de Aartsengelen, de Engelen en onze persoonlijke Beschermengelen ons te bieden hebben.

Iedereen weet dat wij positieve en negatieve gevoelens en gedachten hebben. Iedereen weet dat wij ons soms goed en soms slecht voelen, dat wij soms juist en soms fout handelen.

Deze gevoelens en gedachten vullen ons wezen en zo worden wij wat wij voelen en denken, zo handelen wij naargelang onze gevoelens en onze gedachten. Het doel van deze teksten is dat wij onze aandacht vestigen op het licht, op de positieve gedachten en gevoelens die in ons huizen.

Deze positieve gedachten en gevoelens ga ik in deze studie beschrijven als energieŽn die gerepresenteerd worden door de Aartsengelen, Engelen en Beschermengelen.

Het is mijn wens om de leringen der Engelen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken zodat iedereen het pad der wijzen kan belopen en de Engel die in zichzelf huist kan ontdekken en naar buiten brengen.

Dit wil niet zeggen dat zij die de wetenschap die zich in deze studies bevindt begrijpen en er op een positieve wijze iets mee doen vleugels zullen krijgen en in†Engelen†zullen veranderen, doch dat zij die de moeite doen om deze studie te vervolledigen de symbolische vleugels der kennis en liefde zullen ontvangen waarmee zij alle negativiteit, al het ongeloof, alle vooroordelen en dogmaís waarin wij gevangen zitten kunnen ontstijgen.

Met deze vleugels kunnen wij regelrecht naar ons doel vliegen en het vreugdevolle leven dat wij wensen verwezenlijken.

Uiteindelijk is het het doel van iedereen om gelukkig te zijn, om een nuttig en vreugdevol werk te verrichten en te genieten van een liefdevolle en perfecte relatie met alles en iedereen om ons heen en in onszelf.

Simpele wensen zoals een goede relatie en een fijn werk zullen dus aan bod komen en er zal ons de nodige wetenschap gegeven worden om deze wensen waar te maken.

Deze wetenschap zal zorgen voor geloof en dit geloof zal zorgen voor de realisatie van onze dromen.

Is het mogelijk om je brood te verdienen met iets waar je van houdt?

is het mogelijk om te houden van, om lief te hebben en geliefd te zijn?

Ziehier enkele vragen waar wij ons mee bezig zullen houden tijdens en na het bestuderen van de verschillende leringen die de Engelen ons te bieden hebben.

Het zijn onze negatieve gedachten en vooroordelen die ons weerhouden van het geloof in deze dingen. Het is de wetenschap van onze maatschappij en onze voorouders die ons gevangen houdt in oude patronen waarvan wij ons het best van kunnen bevrijden.

Het oude moet kunnen sterven zodat het nieuwe geboren kan worden en het is dan ook het doel van deze teksten om een nieuwe wetenschap te bieden die een eeuwenoude weg naar verlichting opent die ons door de eeuwen heen op vele verschillende wijzen geopenbaard is.

De appel valt niet ver van de boom en het oude leeft verder in het nieuwe, doch alles gebeurt op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

Dat deze goddelijke voorzienigheid ons zijn vruchten mogen schenken dankzij de letters die hier geschreven staan, dat deze letters ons het woord van God mogen openbaren en de zin van het bestaan duidelijk maken.

Dat deze teksten als zaden mogen zijn die in ons innerlijk ontkiemen zodat wij de Ster die in ons allen schijnt kunnen zien schitteren en het licht van het hogere zelf ons de weg kan wijzen.

Het Hogere Zelf en de Engel die in ons huist zijn 1

Alle wegen leiden naar God, enkel de symbolen die op de wegwijzers staan verschillen van cultuur tot cultuur.†Dat de Universele eenheid ons moge leiden en de weg wijzen door het paradijs aan diversiteit wat het leven zo spannend en waardevol maakt.