Het Engelen-Licht en de 72 Filosofische Huizen.

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Elke Engel maakt deel uit van het licht. Het licht van alle Beschermengelen die in ons huizen, het Licht van de 72 Engelen van de Kabbalah. Het is het Engelen Licht dat stroomt door de Levensboom, het Licht der Engelen dat de 10 Sephiroth van de Levensboom verbindt en de verschillende werelden tot leven brengt om uiteindelijk in onze aardse realiteit tevoorschijn te komen in de vorm van gaven en talenten waarmee wij iets kunnen doen en zodoende al onze wensen waar maken.

Elke Engel is als een ster, een kaarsje dat vol liefde brand ter ere van het licht. Deze lichtjes die wij in ons zelf aan kunnen steken en waarmee wij onszelf en de wereld kunnen verlichten worden de 72 Beschermengelen genoemd, of te wel de 72 Engelen van de Kabbalah, de Genieën die wij in ons zelf kunnen ontwikkelen en waarmee wij kunnen leren om een wereld naar ons beeld te creëren. Een wereld waar Ieder-1 gelukkig is, een wereld waarin God ons al zijn Gezichten toont, een wereld waarin wij elkanders gezichtspunten kunnen begrijpen, een wereld waar licht en liefde heersen en waar de Waarheid ons toelacht en Zijn licht als een liefdevolle rivier overvloed en vooruitgang bewerkstelligt.

De liefdevolle rivier van Engelen-Licht en de 72 Filosofische Huizen

Elke Engelen-kracht heeft de mogelijkheid zich in ons te huisvesten. De plaatsen die wij in ons zelf hebben om deze Engelen-essenties te stockeren worden de 72 filosofische huizen genoemd. Elk filosofisch huis bevat 1 deugd, 1 goddelijke eigenschap, 1 gave van God voor de Mens en van de Mens voor God

Wij kunnen al het licht, al het begrip, alle wetenschap en alle liefde die wij vergaren met de 72 Engelen van de Kabbalah opslaan in onze 72 Filosofische Huizen om te gebruiken wanneer wij deze deugden, deze eigenschappen, dit Engelen-Licht nodig hebben in ons leven.

Wanneer wij alle Engelengaven ontwikkelen en er iets mee doen worden wij steeds met Engelenlicht gevuld en worden wij altijd door Engelen omringd. Dan kunnen wij stralen als een Zon en alles om ons heen voeden met Licht en Liefde. Dan kunnen wij vliegen, omdat wij dan vliegensvlug al onze wensen kunnen realiseren.

De Engelen van het Licht

De 72 Engelen van de Kabbalah zijn de 72 Engelen van het Licht, dit licht schenkt ons het begrip - de kennis die we nodig hebben om zelf een licht te worden - een zon die ten dienste staat van de mensheid, de dieren, de planten, de mineralen en onszelf. Deze 72 Engelen representeren elk een eigenschap, een kenmerk van het Wezen. Het zijn de goddelijke lichtstralen die alles voeden en levend maken.

Elke Engelen-kracht is een gave

De kennis van de 72 Engelen gaven kan ons enorm helpen om Zelf beter te leren kennen. Deze 72 gaven kunnen ons helpen om de overwinning te behalen en gelukkig te zijn met ons Zelf. De 72 Engelen kunnen ons helpen om de goede en de slechte eigenschappen in ons zelf onder ogen te zien. Wanneer wij ons steeds weer op de goede kwaliteiten richten zullen wij onszelf en de wereld verlichten. De 72 Engelen van de Levensboom en de Kabbalah kunnen ons dus helpen om ons zelf beter te leren kennen. Dankzij hun licht dat begrip, vergiffenis en een nieuwe start schenkt kunnen wij te weten komen wat we willen, waar we van houden en hoe wij er op een positieve en nuttige wijze iets mee kunnen doen in de maatschappij.

We hebben allen goede kwaliteiten, gaven en talenten waarmee wij in Liefde iets nuttigs en leuks kunnen doen voor onze medemensen en onszelf. Natuurlijk zijn wij nog niet perfect en hebben we ook allen nog vele kanten waar we nog aan moeten werken. Het heeft geen zin om ons op negatieve wijze op onze gebreken te focussen, ons slecht en schuldig te voelen. Wij zijn allen mensen en hebben alle tijd om onszelf te verbeteren. Als eerste moeten wij onszelf in de ogen durven kijken, de waarheid accepteren, onszelf vergeven en dan beetje bij beetje aan onszelf werken. Wij kunnen alle Engelenkwaliteiten 1 voor 1 ontwikkelen en allen een goed voorbeeld worden voor hen die nog onderweg zijn.

Zie het lichte wat in ons allen straalt

dan is er altijd een Ster die je de weg wijst

als je van het pad af dwaalt

De Engelen kennen is jezelf kennen, je goede en je slechte kanten, je gaven en je gebreken. Elk gebrek is er om opgelost te worden door de correspondeerde Engelenkracht waarna het gebrek transformeert tot een Gave, een kwaliteit, een deugd die ons vult met Licht, Liefde en Levenskracht.

Kijk naar je zelf, zie wie je bent, ben eerlijk met jezelf en breng verandering aan daar waar jij dat nodig acht. Verandering is evolutie, wij zijn allen aan het evolueren en kunnen elke dag iets bij leren.

Kennis maken met jezelf is naar jezelf kijken en naar jezelf luisteren. Aandacht geven aan jezelf in plek van aandacht te vragen. Wat denk je? Wat voel je? Wat doe je? Wat zijn de resultaten van je gedachten je gevoelens en je daden? Wat voor effect heeft je gedrag op de mensen om je heen? Wat veroorzaakt je manier van zijn in je leven, op je werk, in je familie en wat draagt het bij aan het welzijn van de wereld?

Het grote avontuur

Samen met de Aartsengelen kunnen wij een echte Kapitein worden en wanneer wij met de 72 Engelen van de Kabbalah, de 72 Engelen van de Levensboom in Zee gaan is avontuur verzekerd. De Schat aan liefdevolle intelligentie kunnen wij enkel in ons zelf vinden. Wij zijn de weg en de Aartsengelen, de Engelen en de Beschermengelen zijn onze liefdevolle begeleiders, het zijn onze Innerlijke Leraren. Het zijn de 72 Genieën die in ons Zelf huizen.