Het Engelenkoor der Heerschappijen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Tzadkiel of te wel Hesediel heerst over de krachten van Jupiter en het Engelenkoor der Heerschappijen. Hij kan ons leren om verdraagzaam te zijn en het leven met een glimlach te beschouwen. Zadkiel is de heerser van de goddelijke overvloed welke de onze word wanneer wij net als hem onze energie investeren in het grotere goed. Zodoende doet Aartsengel Zadkiel alles wat goed is groeien en motiveert hij ons om hiermee verder te gaan. Zadkiel brengt ons welvaart en succes en spoort ons aan om de vruchten van ons werk te delen met onze medemens. Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen kunnen ons leren om genereus te zijn. Zij brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

Het Engelenkoor der heerschappijen bestaat uit 8 Engelen die ons elk op hun eigen manier voorspoed en vooruitgang brengen

Nith-Haiah eerste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons de magie van de seizoenen en leert ons om te werken met de elementen. Nith-Haiah representeert de magiŽr in ons zelf en staat ons toe om vanuit onze intuÔtie te werken. Het is de Engel der wijsheid en Zij brengt ons vrede.

Haaiah tweede Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen wekt de diplomaat in ons en staat ons toe om datgene wat er in ons omgaat op een discrete wijze te uiten. Dankzij Haar kunnen wij steeds goede raad in ons zelf vinden. Haaiah kan ons helderziendheid schenken waarna wij de dingen zien aankomen en zodoende steeds goede raad kunnen geven. Haaiah is de goede raad-geef-ster van de Zodiak.

Yeratel derde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons vrijheid en licht en bevrijd ons van onze innerlijke vijanden (die bestaan uit onze angsten en zorgen). Hij verlicht ons wezen door ons te bevrijden van alles wat onze groei beperkt en staat ons toe om naar het licht toe te groeien. Hij motiveert ons om moedig verder te gaan met het scheppen van een betere leefwereld. Yeratel is als een ambassadeur van God die ons er bewust van komt maken dat wij hier op aarde zijn om het Goddelijke rijk te vestigen. Hij verteld ons dat alle natuurlijke bronnen aanwezig zijn, dat overvloed ons omringd en dat het enkel van onszelf afhangt hoe wij het paradijs dat ons geschonken is door God inrichten.

Seheiah vierde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt de juiste dynamiek in ons leven en zorgt voor verjonging, genezing, vurige passie en kracht. Zij schenkt ons een goede gezondheid en een lang en gelukkig bestaan. Dit doet Zij door ons attent te maken op onze manier van leven en wat zij veroorzaakt.

Reiyel vijfde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen bied bescherming en brengt vooruitgang. Hij stimuleert ons om ons te verheffen boven alles wat platvloers is en schenkt ons de mogelijkheid om steeds met een verheven perspectief door het leven te gaan. Hij moedigt ons aan om ons steeds te verbeteren en nodigt ons uit om fier te zijn over datgene wat wij reeds verwezenlijkt hebben.

Omael zesde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen staat ons toe om te genieten van al het fijne dat de wereld te bieden heeft en maakt ons ervan bewust dat onze dankbaarheid, ons gelukkig zijn het grootste geschenk is dat wij God en de Wereld kunnen geven. Dankzij Omael word alles wat goed is groter en mooier. De dankbaarheid die dit in ons oproept zet de magische krachten van Engel Omael in ons aan het werk.

Lecabel zevende Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen schenkt ons een praktische intelligentie en een oplossingsgerichte geest. Hij staat ons toe om hier en nu aanwezig te zijn en tot het volle besef te komen omtrent de mogelijkheden die ons geboden worden. Hij opent onze ogen voor de goddelijke voorzienigheid in al haar vormen en toont ons zodoende de ware schoonheid die deze wereld herbergt. Wij kunnen met Hem communiceren in de bossen en de velden. Maar ook in onze slaapkamer of aan een gezellig tafeltje met kaarslicht kunnen wij Hem uitnodigen. Wanneer het contact met de Engel eenmaal gelegd is kunnen wij om de nodige oplossingen vragen.

Vasariah achtste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons een goede inborst en schenkt ons de gratie om steeds vergevingsgezind te kunnen zijn en clementie te vertonen. Hij leert ons dat het schenken van kansen meer goeds teweeg brengt dan het zich onthouden hiervan. Samen met Hem kunnen wij leren om ons te verzoenen en te houden van elkaar als een grote familie. Als laatste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgt zij ervoor dat al de voorgaande krachten zich in ons kunnen vestigen en brengt ons zodoende een beetje van elke Engelen Heerschappij. Zij doet het hemelse plan van Aartsengel Tzadkiel op aarde nederdalen en staat ons toe om onze meest verheven verlangens vorm te geven en een leven naar wens in te richten alsook om bij te dragen aan een beter leven voor iedereen die wij tegenkomen op ons pad. Wanneer wij ons geroepen voelen om leiding te geven of op een andere manier bij te dragen aan de verspreiding van het goede kan zij ons de juiste woorden in de mond leggen en de macht schenken om met deze woorden grote transformaties op gaan te brengen. Deze veranderingen zullen zorgen voor voorspoedige situaties waar heel veel goeds uit voort zal komen en zodoende kunnen wij onze levensopdracht waarmaken en onze roeping op magistrale wijze uitvoeren.

De zegeningen die de Engelen Heerschappijen in ons leven brengen zijn wonderbaarlijk van aard en wanneer wij in contact treden met Hen kunnen wij Hun om een gunst vragen. Weet dat zij elke vraag zullen beantwoorden en dat de Heerschappijen ware weldoeners zijn. Indien wij een goed project hebben kunnen wij aan de Engelen Heerschappijen vragen om ons te helpen met het realiseren ervan. Zij zullen dan zorgen voor de nodige energie en toewijding en ons inspireren en motiveren om steeds verder en verder te gaan met datgene wat wij willen verwezenlijken. Het doorzettingsvermogen dat zij ons kunnen schenken is enorm en wanneer wij met de Engelen Heerschappijen in zee gaan dan is voorspoed en welstand verzekerd.

De Engelen Heerschappijen investeren voornamelijk in ons door het schenken van de wetenschap die ons toestaat ons leven naar wens in te richten en wanneer wij gemotiveerd verder gaan met het bestuderen van hun leringen zullen wij tot het besef komen dat wij allen de mogelijkheid hebben om het leven hier op aarde aangenaam te maken. Zij schenken ons steeds nieuwe kansen en sporen ons aan om te genieten van onze welverdiende rust na het ondernemen van de nodige stappen. Samen met Hen kunnen wij gerust door de wereld wandelen en wordt het paradijselijke wat reeds aanwezig is aan ons ontsluiert. Zij helpen ons om ons te richten op alles wat mooi is en zullen ons steeds aansporen om het goede te doen groeien. Wanneer wij net als Hen leren om onze energie te investeren in ideeŽn die voorspoed en welvaart brengen zullen wij de hemelse visie hier op aarde kunnen verkondigen. Zodoende maken de Heerschappijen de Engel in ons wakker en openen zij de poort naar het paradijs wat het onze kan worden wanneer wij het aandurven om met hen aan de slag te gaan en zodoende vorm te geven aan de wereld van onze dromen.

De Heren (het Engelenkoor der Heerschappijen) zijn welwillend en genadig, ze tonen compassie en gedragen zich vriendelijk. Ze zijn genereus en schelden onze schulden kwijt. Hun goedertierenheid zorgt voor de groei van al het waardevolle. Hun barmhartigheid zorgt voor grote transformaties en bevrijd ons van het negatieve. Zij zijn ons allen goedgunstig en hun voornaamste taak bestaat uit het schenken van kansen en het brengen van mogelijkheden. De Heren zijn vergevingsgezind en verlenen gratie aan iedereen. Hun clementie is onuitputbaar en de zegeningen die zij ons brengen zijn ontelbaar. Zij zijn de bron van al het welbehagen in ons bestaan. Wanneer wij een comfortabel leven wensen kunnen wij hen vragen hoe wij dit kunnen verwezenlijken. De Engelen Heerschappijen kunnen ons leren om van het leven te genieten zonder gulzig te worden of op de ťťn of andere manier te overdrijven. Zij leren ons om in het juiste midden te blijven en kunnen ons de kunst van het leiding geven aanleren.